Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 550 5.1.1 až 5.1.20 v Office 365

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Posledná aktualizácia 23. 10. 2015
Táto téma vám pomôže vyriešiť problémy s e-mailmi, ktorým sú priradené kódy chýb 550 5.1.1 až 5.1.20, ak sa zobrazujú v oznámení o nedoručení (NDR). Problémy s tokom pošty môžu byť frustrujúce. Máme však k dispozícii riešenia, ktoré môžete vyskúšať, aby sa vaša správa odoslala.

symbol používateľa e-mailu

Odosielam správu, ako môžem vyriešiť tento problém?

Symbol správcu

Som správcom, ako môžem vyriešiť tento problém?

Symbol Pomocníka

Prečo sa mi zobrazuje oznámenie o nedoručení?


symbol používateľa e-mailu

Po odoslaní správy sa v oznámení o nedoručení zobrazil kód chyby 5.1.x. Ako môžem vyriešiť tento problém?   

Tu nájdete 5 rôznych riešení, ktoré môžete použiť. Možno nebude potrebné vyskúšať ich všetky. Ak sa pomocou uvedených krokov nepodarí úspešne odoslať e-mail, obráťte sa na svojho správcu e-mailov a poskytnite mu informácie z časti Pomoc pre správcov v tejto téme, aby vám mohol pomôcť.

Symbol štítka pre najvhodnejší postup

Riešenie č. 1: Skontrolujte správnosť e-mailovej adresy príjemcu   

Toto je najčastejší problém, ktorý spôsobuje chyby 5.1.x. Skontrolujte pravopis. Po každej vykonanej zmene e-mail znova odošlite.

Riešenie č. 2: Odstráňte e-mailovú adresu príjemcu zo zoznamu automatického dokončovania   

Odstráňte e-mailovú adresu príjemcu zo zoznamu navrhovaných mien v zozname automatického dokončovania a potom ju pred ďalším odoslaním e-mailu znova zadajte. Zoznam automatického dokončovania je zoznam navrhovaných mien, ktorý sa zobrazuje v e-mailovom programe po nájdení mena zodpovedajúceho informácii zadanej do riadka Komu. Ak potrebujete ďalšie podrobnosti, pozrite si tému Odstránenie navrhovaného mena alebo e-mailovej adresy zo zoznamu automatického dokončovania v aplikácii Outlook Web App.

 1. Vytvorte novú e-mailovú správu.

 2. Do poľa Komu začnite zadávať meno alebo e-mailovú adresu príjemcu, kým sa príjemca nezobrazí v rozbaľovacom zozname.

  Zoznam funkcie Automatické dokončovanie aplikácie Outlook Web App
 3. Pomocou klávesov so šípkou nadol alebo nahor vyberte príjemcu a potom stlačte kláves Delete.

 4. Zadajte celú adresu príjemcu a odošlite správu.

Riešenie č. 3: Skontrolujte, či príjemca nemá nastavené pravidlo preposielania e-mailových správ   

Odoslali ste pôvodnú správu na presne tú istú adresu príjemcu, ktorá sa zobrazuje v oznámení o nedoručení? Môžete to overiť porovnaním adresy uvedenej v oznámení o nedoručení s adresou uvedenou v pôvodnej správe, ktorá sa nachádza v priečinku s odoslanou poštou.

Ak sa adresy nezhodujú, obráťte sa na osobu, ktorej ste odoslali pôvodnú správu, a spýtajte sa jej, či má nastavené e-mailové pravidlo na preposielanie správ a či funguje správne. Jej pravidlo sa mohlo pokúsiť odoslať kópiu vašej správy na nesprávnu e-mailovú adresu. Ak daná osoba takéto pravidlo má, bude musieť buď opraviť e-mailovú adresu, alebo odstrániť pravidlo, aby sa už nezobrazovali oznámenia o nedoručení s chybami 5.1.x.

Riešenie č. 4: Skontrolujte, či nedošlo k zneužitiu vášho e-mailového konta   

Odoslali ste vôbec pôvodnú správu? Ak nie, je možné, že vašu e-mailovú adresu na odoslanie správy zneužil rozosielateľ nevyžiadanej pošty alebo niekto iný.

Skontrolujte, či sa v priečinku s odoslanou poštou zobrazujú správy, o ktorých viete, že ste ich neodoslali. Ak nejaké nájdete, je možné, že niekto zneužil vaše e-mailové konto. Tento problém vyriešite vykonaním týchto krokov:

 1. Zmeňte heslo e-mailového konta. Použite silné heslo.

 2. V počítači spustite antimalvérovú kontrolu.

Riešenie č. 5: Uistite sa, že oznámenie o nedoručení sa vzťahuje na správu, ktorú ste skutočne odoslali   

Ak priečinok s odoslanou poštou obsahuje iba správy, ktoré ste určite odoslali vy, zobrazené oznámenie o nedoručení môže byť iba nevyžiadaným oznámením typu Backscatter a môžete ho ignorovať. Čo je nevyžiadané oznámenie typu Backscatter: Rozosielatelia nevyžiadanej pošty v nevyžiadanej správe často zamieňajú adresu v poli Od a namiesto vlastnej používajú adresy získané z internetu. Ak sa niektorá z týchto nevyžiadaných správ nedá doručiť, e-mailový server môže odoslať oznámenie o nedoručení podobné tomu, aké ste dostali, späť na adresu v poli Od. Takéto oznámenie o nedoručení je zbytočný odpad, pretože vytvára falošný dojem, že ste niečo urobili zle. Takýto typ zbytočnej automatickej správy sa nazýva nevyžiadané oznámenie typu Backscatter. Je síce otravné, ale ak ide o nevyžiadané oznámenie typu Backscatter, znamená to, že vaše konto nikto nezneužil.

Skontrolujte, či sa v priečinku s odoslanou poštou zobrazujú správy, o ktorých viete, že ste ich neodoslali. Ak žiadne podozrivé správy nenájdete, je pravdepodobné, že prijaté oznámenie o nedoručení je nevyžiadaným oznámením typu Backscatter. Ak ste už zmenili heslo a spustili antimalvérovú kontrolu, tieto nevyžiadané oznámenia o nedoručení môžete ignorovať.

Ďalšie informácie nájdete v téme Nevyžiadané oznámenia typu Backscatter a EOP

Na začiatok stránky


Symbol správcu

Som správcom e-mailov. Ako môžem vyriešiť problémy s oznámením o nedoručení s kódmi 5.1.1 až 5.1.20?   

Ak sa ani po vykonaní krokov z časti Pomoc pre používateľa e-mailu problém odosielateľa nevyriešil, riešenie môže súvisieť s nastavením konta Office 365 používateľa. Ak máte hybridnú topológiu, riešenie môže súvisieť aj s lokálnym agentom prenosu pošty. Môže ísť aj o problém s konfiguráciou domény príjemcu. Uvádzame 4 riešenia, ktoré môžete použiť na úspešné odoslanie správy. Možno nebude potrebné vyskúšať ich všetky.

Riešenie č. 1: Skontrolujte Stredisko správ služieb Office 365, či sa nevyskytli problémy s konfiguráciou alebo celkovo so službami   

Pre kontá Office 365 je Office 365 portal centrálnym zdrojom rôznych nástrojov, oznámení a informácií, ktoré môžete použiť na riešenie tohto aj iných problémov.

Prihláste sa pomocou konta správcu na Office 365 portal na adrese https://portal.office.com a v časti Tabuľa postupujte takto:

 1. V Stredisku správ zistite, či sa vo vašej organizácii vyskytuje známy problém s konfiguráciou.

  1. Vyberte položku Stredisko správ.

  2. Vyberte položku Zobraziť všetko.

  3. Vyberte možnosť Predchádzanie problémom alebo ich riešenie a vykonajte všetky príslušné navrhované akcie.

 2. Skontrolujte, či sa v službách Office 365 momentálne nevyskytuje problém, ktorý by mohol mať vplyv na konto používateľa.

  1. Vyberte položku Stav služby a zobrazte prehľad problémov.

  2. Vyberte položku Zobraziť všetko a získajte ďalšie podrobnosti o všetkých známych problémoch.

 3. Spustením nástroja Smerovania pošty poradcu pri riešení problémov , ktorý je súčasťou Office 365 kontrola domény odosielateľa a príjemcu neobsahujú nesprávne alebo zastarané (MX) záznamy.

Ak sa vyskytuje problém s doménou príjemcu, obráťte sa na príjemcu alebo správcu e-mailov príjemcu a oznámte mu problém. Pred vyriešením problému so zobrazovaním oznámení o nedoručení s chybou 5.1.x bude musieť vyriešiť tento problém.

Riešenie č. 2: Aktualizujte zastarané MX záznamy smerovania pošty   

Chybu s kódom 5.1.1 môžu spôsobovať problémy s MX záznamom smerovania pošty domény príjemcu. MX záznam môže napríklad smerovať na starý poštový server alebo môže byť v dôsledku nedávnej zmeny konfigurácie nejednoznačný.

Poznámka: Aktualizácie DNS záznamov môžu trvať až 72 hodín, kým sa rozšíria na všetky DNS servery na internete.

Ak sa toto oznámenie o nedoručení zobrazuje odosielateľom mimo vašej domény, ktorí odosielajú poštu príjemcom v rámci domény, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

 • MX záznam smerovania pošty pre vašu doménu môže byť nesprávny. Môže napríklad smerovať na poštový server, ktorý nie je platný. U registrátora domén alebo hostiteľských služieb DNS overte správnosť MX záznamu pre svoju doménu. MX záznam pre doménu, ktorá je zaregistrovaná v službe Exchange Online, používa syntax <domain>.mail.protection.outlook.com.

 • Overte, či máte pre svoju doménu nakonfigurovaný iba jeden MX záznam. Microsoft nepodporuje používanie viacerých MX záznamov pre doménu, ktorá je zaregistrovaná v službe Exchange Online.

 • MX záznam a možnosť odosielania e-mailov z organizácie so službou Exchange Online môžete otestovať v Analyzátore vzdialeného pripojenia Microsoft pomocou testu overenia MX záznamu a konektora odchádzajúcej pošty výberom položiek Office 365 > Konfigurácia toku pošty.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 u ľubovoľného poskytovateľa hostiteľských služieb DNSPrispôsobenie SPF záznamu na overenie odchádzajúcich e-mailov odoslaných z vašej domény..

Riešenie č. 3: Aktualizujte zoznam automatického dokončovania používateľa pri odpovedaní do opätovne vytvorenej alebo migrovanej poštovej schránky   

Toto oznámenie o nedoručení môže byť spôsobované odpovedaním na staré správy alebo aktualizovaním starých žiadostí o schôdzu, v ktorých má príjemca tú istú e-mailovú adresu, pričom sa ale niečo v poštovej schránke príjemcu zmenilo. Poštová schránka používateľa mohla byť napríklad odstránená a znova vytvorená alebo mohla byť migrovaná zo služby Exchange Online na lokálny Exchange. Ak má e-mailová adresa príjemcu v oznámení o nedoručení formát IMCEAEX-_O=<string>@<domain>, je pravdepodobné, že odpovedáte na starú e-mailovú správu.

Tento problém môžete vyriešiť vykonaním krokov z ďalšej časti, pomocou ktorých odstránite zo zoznamu automatického dokončovania neplatné položky.

Poškodené položky v zozname automatického dokončovania

Používateľ možno vybral neplatnú položku zo zoznamu automatického dokončovania, známeho aj ako vyrovnávacia pamäť prezývok. Príjemca mohol byť napríklad premiestnený z organizácie využívajúcej lokálny Exchange do služby Exchange Online alebo naopak. Napriek tomu, že e-mailová adresa príjemcu zostala rovnaká, mohli sa zmeniť iné interné identifikátory príjemcu, preto sa mohol záznam tohto príjemcu vo vyrovnávacej pamäti stať neplatným.

Ak používate aplikáciu Outlook Web App

Ak chcete odstrániť neplatných príjemcov zo zoznamu automatického dokončovania používateľa v aplikácii Outlook Web App, vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov.

Odstránenie jedného príjemcu

 1. Vyberte položku Nová pošta.

 2. Začnite zadávať meno alebo e-mailovú adresu príjemcu, kým sa príjemca nezobrazí v rozbaľovacom zozname.

 3. Pomocou klávesov so šípkou nadol alebo nahor vyberte príjemcu a potom stlačte kláves Delete.

Nasledujúci postup vyžaduje prístup k poštovej schránke v zjednodušenej verzii aplikácie Outlook Web App. Otvorte poštovú schránku vo webovom prehliadači, ktorý podporuje iba zjednodušenú verziu aplikácie Outlook Web App a použite nasledujúci postup:

Odstránenie všetkých príjemcov

 1. Otvorte poštovú schránku používateľa v aplikácii Outlook Web App.

 2. Vyberte položky Nastavenia > Nastavenie zobrazenia > Verzia aplikácie Outlook Web App, vyberte možnosť Použite zjednodušenú verziu aplikácie Outlook Web App a potom vyberte tlačidlo OK.

 3. Odhláste sa a zatvorte webový prehliadač. Pri ďalšom otvorení poštovej schránky budete používať zjednodušenú verziu aplikácie Outlook Web App.

Vyprázdnenie celého zoznamu automatického dokončovania

 1. Otvorte poštovú schránku používateľa v zjednodušenej verzii aplikácie Outlook Web App.

 2. Vyberte položky Možnosti > Odosielanie a prijímanie správ. V časti Rozlišovanie mien v e-mailových adresách vyberte položku Vymazať zoznam najnovších príjemcov a potom vyberte tlačidlo OK.

 3. Ak chcete poštovú schránku vrátiť do aplikácie Outlook Web App, vyberte položky Možnosti > Verzia aplikácie Outlook Web App, zrušte začiarknutie políčka Použite zjednodušenú verziu aplikácie Outlook Web App a potom vyberte tlačidlo Uložiť.

Ak používate Outlook 2010 alebo Outlook 2013

Ak chcete odstrániť neplatných príjemcov zo zoznamu automatického dokončovania používateľa v programe Microsoft Outlook 2010 alebo Microsoft Outlook 2013, postupujte takto:

Odstránenie jedného príjemcu

 1. Vytvorte novú e-mailovú správu.

 2. Začnite zadávať meno alebo e-mailovú adresu príjemcu, kým sa príjemca nezobrazí v rozbaľovacom zozname.

 3. V rozbaľovacom zozname vyberte príjemcu premiestnením kurzora na príjemcu bez kliknutia alebo pomocou klávesov so šípkou nadol alebo nahor.

 4. Odstráňte príjemcu výberom možnosti Odstrániť alebo stlačením klávesu DELETE.

Odstránenie všetkých príjemcov

 1. Vyberte položky Súbor > Možnosti> Pošta.

 2. V časti Odoslať správy vyberte položku Vyprázdniť zoznam automatického dokončovania a potom vyberte položku Áno.

Riešenie č. 4: Aktualizujte pravidlá presmerovania na odstránenie nesprávnych adries   

Oznámenie o nedoručení spôsobuje niekedy aj príjemca, ktorému používateľ poštu priamo ani neodoslal. Mohlo sa stať, že prvotný príjemca má pre svoju poštovú schránku nastavené buď pravidlo, alebo delegáta preposielania. Aj správca e-mailov príjemcu mohol vytvoriť pravidlo prenosu, ktoré skopírovalo alebo preposlalo správu na neplatnú e-mailovú adresu príjemcu. Ďalšie informácie o týchto problémoch nájdete v téme Konfigurácia preposielania e-mailov pre poštovú schránku alebo Použitie pravidiel prenosu na kopírovanie správ do audítora bez upozornenia.

Na začiatok stránky


Symbol Pomocníka

Príčiny, prečo sa môže zobraziť oznámenie o nedoručení s kódom chyby 5.1.x   

Správa s oznámením tohto problému, nazývaná tiež oznámenie o nedoručení, ktorá vám príde do priečinka doručenej pošty, môže obsahovať informácie o tom, že zadanú adresu sa nepodarilo nájsť alebo je neplatná, prípadne sa vo vyrovnávacej pamäti funkcie automatického dokončovania príjemcu v aplikácii Outlook alebo Outlook Web App nachádza poškodená položka. Uviedli sme niekoľko riešení najčastejších problémov. Niektoré ďalšie súvisiace problémy vyžadujú prístup k nastaveniam e-mailu na úrovni správcu, ktorými sa väčšina ľudí nemusí zaoberať. Existuje niekoľko bežných dôvodov, prečo sa môže zobraziť toto oznámenie:

 • Osobu alebo poštovú schránku, do ktorej sa pokúšate odoslať správu, sa nepodarilo na cieľovom e-mailovom serveri nájsť.

 • Správa bola smerovaná na nesprávny e-mailový server.

 • Osoba alebo poštová schránka, do ktorej sa pokúšate odoslať správu, má nastavenie e-mailu, nazývané MX záznam smerovania pošty, ktorý nie je aktualizovaný.

 • Osoba alebo poštová schránka, do ktorej sa pokúšate odoslať správu, má nastavené pravidlo na preposielanie správ na inú adresu, toto pravidlo však nefunguje správne.

Potrebujete ďalšiu pomoc s kódmi chyby 5.1.1 až 5.1.20?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Ďalšie informácie

Čo sú oznámenia servera Exchange o nedoručení v službách Exchange Online a Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×