Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 550 4.4.7 v Office 365

Táto téma vám pomôže vyriešiť problémy s e-mailmi, ktorým je priradený kód chyby 550 4.4.7, ak sa zobrazuje v oznámení o nedoručení (NDR). Problémy s tokom pošty môžu byť frustrujúce. Máme však k dispozícii riešenia, ktoré môžete vyskúšať, aby sa vaša správa odoslala.

Zobrazenie oznámenia o stave doručenia e-mailu s kódom chyby 4.4.7 môže mať niekoľko príčin. Na vyriešenie problému použite informácie z oznámenia o nedoručení. Ďalšie podrobnosti o príčinách nájdete nižšie uvedenej časti Príčiny chyby 4.4.7.

symbol používateľa e-mailu

Odosielam správu, ako môžem vyriešiť tento problém?

Symbol správcu

Som správcom, ako môžem vyriešiť tento problém?

Symbol Pomocníka

Prečo sa mi zobrazuje oznámenie o nedoručení?


symbol používateľa e-mailu

Po odoslaní správy sa v oznámení o nedoručení zobrazil kód chyby 4.4.7. Ako môžem vyriešiť tento problém?   

Uvádzame niekoľko postupov, pomocou ktorých môžete úspešne opätovne odoslať správu. Doručovanie správ zo servera na server môže byť zložité alebo vyžadovať osobitný prístup k nastaveniam. Preto je väčšina týchto krokov určená pre správcu e-mailov služieb Office 365, a nie odosielateľa e-mailov. Ak vám tieto kroky nepomohli, obráťte sa na správcu e-mailov a poskytnite mu tieto informácie, aby mohol problém vyriešiť za vás.

Problémy v cieľovej doméne

Ak sa zobrazí oznámenie o stave doručenia e-mailu s kódom chyby 4.4.7 a máte problémy s odoslaním e-mailu príjemcom iba v jednej doméne, problém pravdepodobne súvisí s danou cieľovou doménou. Doména sa podobá názvu organizácie alebo poskytovateľa e-mailových služieb a v e-mailovej adrese sa zobrazuje na pravej strane symbolu @. V adrese Harumi@contoso.com je napríklad názvom domény contoso.com. Ďalšie informácie o doménach nájdete v téme Čo sú názvy domén? Problémy s doménami môžu spôsobovať tieto príčiny:

 • Problémy s dočasnou sieťou alebo internetovým pripojením v cieľovej doméne.

 • Agresívne nastavenia ochrany pred nevyžiadanou poštou v cieľovej doméne, ktoré blokujú oprávnených odosielateľov, napríklad všetkých odosielateľov z ľubovoľnej domény v Exchangei Online.

Ak máte podozrenie, že problém spočíva v cieľovej doméne, informujte správcov tejto domény. Musíte zadajte tieto informácie, ktoré sa nachádzajú v oznámení o nedoručení:

 • Názov poštového servera v cieľovej doméne a chybové hlásenie, ktoré vrátil poštový server.

 • Počet pokusov e-mailového servera, zdrojového servera Exchange Online, o doručenie a čas, aký sa pokúšal pripojiť k vzdialenému serveru.

Správcovia v cieľovej doméne preskúmajú, čo sa deje. Možné riešenia:

 • Zastaviť blokovanie správ v Exchangei Online alebo osobitne povoliť správy od odosielateľov z vašej domény.

 • Obrátiť sa na technickú podporu pre softvér poštového servera alebo hosťovanú e-mailovú službu. Pomôcť môže aj technická podpora pre Office 365.


Symbol správcu

Som správcom e-mailov. Ako môžem vyriešiť problémy s oznámením o nedoručení s kódom 4.4.7?   

Ak sa ani po vykonaní krokov z časti Pomoc pre používateľa e-mailu problém odosielateľa nevyriešil, riešenie môže súvisieť so spôsobom nastavenia domény služieb Office 365 používateľa. Ak máte hybridnú topológiu, riešenie môže súvisieť aj s lokálnou konfiguráciou. Tu je 5 riešení, ktoré môžete vyskúšať. Na úspešné odoslanie správy ich možno nebude treba vyskúšať všetky.

 • Riešenie č. 1: MX záznam smerovania pošty pre vašu doménu môže chýbať alebo byť nesprávny.    Ďalšie informácie o tom, ako fungujú MX záznamy v rámci systému DNS (domain name system), získate v téme Základy systému DNS.

  Riešenie č. 2: MX záznam a možnosť odosielania pošty    z organizácie môžete otestovať v Analyzátore vzdialeného pripojenia Microsoft pomocou testu overenia MX záznamu a konektora odchádzajúcej pošty výberom položiek Office 365 > Konfigurácia toku pošty.

 • Riešenie č. 3: SPF (Sender Policy Framework) záznam vašej domény môže byť neúplný    a možno neobsahuje všetky zdroje pošty pre vašu doménu. Ďalšie informácie o overení SPF záznamu nájdete v téme Prispôsobenie SPF záznamu na overenie odchádzajúcich e-mailov odoslaných z vašej domény.

 • Riešenie č. 4: Platnosť domény mohla z dôvodu    neuhradenia platby vypršať. Overte u registrátora domén, či je vaša doména aktívna a či nevypršala jej platnosť.

Riešenie č. 5: Problémy s konfiguráciou hybridného nasadenia.    Ak je vaša doména súčasťou hybridného nasadenia medzi serverom Exchange a službou Exchange Online a príjemca sa nachádza v lokálnej organizácii, môže sa vyskytovať problém s hybridnou konfiguráciou. Svojim správcom lokálneho servera Exchange poskytnite informácie z oznámenia o nedoručení. Možno budú musieť znovu spustiť Sprievodcu hybridnou konfiguráciou, pretože v lokálnych IP adresách alebo pravidlách brány firewall sa uskutočnili zmeny.

Ďalšie informácie o smerovaní prenosu v hybridnom nasadení nájdete v téme Smerovanie prenosu v hybridnom nasadení Exchangeu 2013.

Symbol Pomocníka

Príčiny, prečo sa môže zobraziť oznámenie o nedoručení s kódom chyby 4.4.7   

Keď sa Exchange Online pokúša doručiť správu, poštový server, ktorý vygeneroval chybu, pravdepodobne nemôže alebo nechce správu prijať. Môže to mať za následok vrátenie kódu chyby 4.x.x. Kód chyby 4.x.x označuje dočasnú chybu. Server neodmietne správu s kódom trvalej chyby 5. x.x, takže príjemcovi sa ihneď nezobrazí oznámenie o nedoručení. Namiesto toho sa Exchange Online viac ako dva dni opakovane pokúša o doručenie správy. Až po dvoch dňoch neúspešných pokusov o doručenie dostane príjemca oznámenie o nedoručení.

Možné príčiny tejto chyby:

 • Server je offline alebo nedostupný.

 • Server neprijme doručenie správy.

 • Problém so sieťou spôsobuje uplynutie časového limitu na doručenie správy.

Oznámenie Exchangeu Online o nedoručení s touto konkrétnou chybou môže obsahovať niektoré alebo všetky tieto informácie:

 • Časť s informáciami o používateľovi   

  • Server sa neúspešne pokúsil doručiť túto správu a ukončil pokusy o doručenie. Skúste túto správu odoslať znova. Ak problém pretrváva, obráťte sa na pracovisko technickej podpory.

 • Časť s diagnostickými informáciami pre správcov   

  • #550 4.4.7 QUEUE.Expired; message expired ##

  • Správu považoval odmietajúci server za príliš starú, a to buď preto, lebo sa v hostiteľovi nachádzala príliš dlho, alebo preto, lebo uplynula platnosť hodnoty Time to Live zadanej odosielateľom správy.

  • 450 4.7.0 Proxy session setup failed on Frontend with '451 4.4.0 Primary target IP address responded with ...   Nezabudnite zaznamenať chybu, ktorá sa vyskytuje za týmto reťazcom a posledným skúšaným koncovým bodom.

Potrebujete ďalšiu pomoc s kódom chyby 4.4.7?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihlásenie a vytvorenie žiadosti o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Pozrite tiež

Čo sú oznámenia servera Exchange o nedoručení v službách Exchange Online a Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×