Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.7.124 v Office 365

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto téma vás prevedie krokmi, ktoré máte vykonať, ak bude v správe oznámenia o nedoručení alebo oznámení o stave doručenia e-mailu uvedený kód stavu 550 5.7.124 alebo 5.7.124. Toto automatické oznámenie sa zobrazí, keď odosielateľ nemá povolenie na odosielanie správ distribučnej skupine, pretože sa nenachádza v zozname povolených odosielateľov skupiny. V závislosti od nastavenia skupiny musí byť do zoznamu povolených odosielateľov pridaný aj vlastník skupiny. Až potom bude môcť skupine odosielať správy.

Som odosielateľ. Ako môžem odoslať správu tejto skupine?

Skúste sa pridať k skupine.    Členovia skupiny zvyčajne môžu odosielať správy skupine. Ak organizácia používa e-mailové služby hosťované v službách Office 365 a skupina je súčasťou organizácie, môžete sa skúsiť pridať k skupine. Postupujte takto:

 1. V aplikácii Outlook Web App prejdite na položky Nastavenie ConfigureAPowerBIAnalysisServicesConnector_settingsIcon > Možnosti > Ďalšie > Prejsť na staršiu verziu > Skupiny > Distribučné skupiny, do ktorých patrím.

 2. Vyberte položku Pripojiť sa Pripojiť sa k distribučnej skupine .

 3. V okne vyberte skupinu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

 4. Vyberte položku Pripojiť sa Pripojiť sa k distribučnej skupine .

 5. Vyberte položky Zavrieť > OK.

Možno budete musieť počkať, kým vlastník skupiny schváli vašu žiadosť o pripojenie k skupine a vy budete môcť úspešne odosielať skupine správy. Ak skupina nie je súčasťou vašej organizácie alebo ak neschvaľuje žiadosti o pripojenie k skupine, potom budete musieť požiadať vlastníka skupiny, aby vás pridal do zoznamu povolených odosielateľov. Pokyny na vyhľadanie vlastníka skupiny nájdete v oznámení o nedoručení, ktoré ste dostali.

Som vlastníkom skupiny alebo správcom e-mailov. Ako tejto osobe povolím odoslanie správy mojej skupine?

Skupina je nastavená iba na prijímanie správ od odosielateľov, ktorí sa nachádzajú v zozname povolených odosielateľov skupiny. Odosielateľ nie je v zozname a nie je členom skupiny, ktorá sa nachádza v zozname.

Ak chcete povoliť odosielateľovi posielať správy vašej skupine, vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridať odosielateľa do zoznamu povolených odosielateľov skupiny

 1. V Centre spravovania pre Exchange prejdite na položky Príjemcovia > Skupiny.

 2. Vyberte skupinu a kliknite na položku Upraviť Ikona Upraviť .

 3. V dialógovom okne Distribučná skupina vyberte položky Spravovanie doručovania > Pridať Ikona Pridať .

  Add an email address to the allowed senders list
 4. V okne Vybrať povolených odosielateľov vyhľadajte a vyberte meno osoby, ktorú chcete pridať do skupiny, a potom vyberte položky Pridať Ikona Pridať > OK

Poznámka: Môžete pridať používateľa z mimo vašej organizácie, ale musíte najprv vytvoriť položku v kontaktoch pošta pre ne. Nájdete v téme Správa e-mailové kontakty Zistite, ako.

Odstránenie všetkých obmedzení pre skupinu

Aj keď ste na nastavenie obmedzení odosielateľov v skupine mali určite dôvod, ak sa rozhodnete, že tieto obmedzenia už nie sú potrebné, môžete všetky obmedzenia odstrániť, aby ste odosielanie správ skupine povolili všetkým používateľom. Je potrebné odstrániť všetkých členov zo zoznamu povolených odosielateľova vybrať možnosť Odosielatelia v rámci mojej organizácie a mimo nej.

 1. V Centre spravovania pre Exchange prejdite na položky Príjemcovia > Skupiny.

 2. Vyberte skupinu a kliknite na položku Upraviť Ikona Upraviť .

 3. V dialógovom okne Distribučná skupina vyberte položku Spravovanie doručovania.

 4. Ak sa v zozname povolených odosielateľov nachádzajú nejaké položky, označte ich všetky vykonaním nasledujúcich krokov.

  • Vyberte jednu z položiek a potom stlačením kombinácie klávesov CTRL + A vyberte všetky položky.

  • Výberom možnosti Odstrániť Ikona Odstrániť odstránite všetky vybraté položky. Príklad nájdete na nasledujúcom obrázku s vybratými menami osôb na odstránenie.

   Removing allowed senders from a distribution list
 5. Vyberte možnosť Odosielatelia v rámci mojej organizácie a mimo nej a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie informácie o skupinách

Na skupiny s viac než 5 000 členmi sa automaticky uplatňujú tieto tri obmedzenia:

 • Odosielatelia musia byť členmi skupiny.

 • Správy odoslané do tejto skupiny vyžadujú schválenie moderátorom.

 • Nie je možné veľké odosielajú do skupiny. Ak je problém, odosielatelia sa zobrazí iný oznámenia o nedoručení ako tento. V téme Exchange Online obmedzenia.

Ďalšie informácie

Informácie o konfigurácii distribučnej skupiny na moderovanie na Konfigurácia moderovaného príjemcu v službe Exchange Online.

Získajte informácie o správe skupiny na Spravovanie distribučných skupín.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×