Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.7.12 v Office 365

Táto téma vás prevedie krokmi, ktoré máte vykonať, ak bude v správe oznámenia o nedoručení alebo oznámení o stave doručenia e-mailu uvedený kód stavu 550 5.7.12 alebo 5.7.12. Toto automatické oznámenie sa zobrazí, keď sa správa odosielateľa odmietne, pretože adresa príjemcu je nastavená na odmietanie správ od odosielateľov mimo organizácie. Toto nastavenie môže zmeniť iba správca e-mailov v organizácii príjemcu.

Som správcom e-mailov príjemcu. Ako odosielateľovi povolím odoslanie správy na túto e-mailovú adresu?

Odosielanie správ na adresu uvedenú v oznámení o nedoručení môžete odosielateľovi povoliť viacerými spôsobmi. Uvádzame najbežnejšie spôsoby.

Povolenie odosielania správ na túto e-mailovú adresu komukoľvek (v organizácii aj mimo nej)

 1. V Centre spravovania pre Exchange prejdite na položku Príjemcovia.

 2. Ak je adresa príjemcu poštová schránka, vyberte položku Poštové schránky. V opačnom prípade prejdite na krok 3.

  • V zobrazenom zozname poštových schránok vyberte príjemcu a potom položku Upraviť Ikona Upraviť .

  • V dialógovom okne Poštová schránka používateľa vyberte položky Funkcie poštovej schránky > Obmedzenia doručovania správ > Zobraziť podrobnosti.

  • V okne obmedzení doručovania správ zrušte začiarknutie políčka Vyžadovať, aby boli všetci odosielatelia overení.

   Začiarkavacie políčko na vypnutie overených odosielateľov
  • Kliknite na položky OK > Uložiť.

 3. Ak je adresa príjemcu skupina, vyberte položku Skupiny. V opačnom prípade prejdite na krok 4.

  • V zobrazenom zozname skupín vyberte názov skupiny a potom položku Upraviť Ikona Upraviť .

  • V dialógovom okne Distribučná skupina vyberte položku Spravovanie doručovania.

  • Vyberte možnosť Odosielatelia v rámci mojej organizácie a mimo nej.

  • Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. Ak je adresa príjemcu poštový používateľ, vyberte položku Kontakty. V opačnom prípade prejdite na časť Odosielateľ sa pokúša odoslať správu do verejného priečinka.

  • V zobrazenom zozname kontaktov a poštových používateľov vyberte meno príjemcu a potom položku Upraviť Ikona Upraviť .

  • V dialógovom okne Poštový používateľ vyberte položky Nastavenie toku pošty > Obmedzenia doručovania správ > Zobraziť podrobnosti.

  • V dialógovom okne Obmedzenia doručovania správ vyberte možnosti Prijať správu od: > Všetkých odosielateľov.

  • V okne obmedzení doručovania správ zrušte začiarknutie políčka Vyžadovať, aby boli všetci odosielatelia overení.

  • Vyberte položky OK > Uložiť.

Rozšírené možnosti: Vytvorenie vlastného zoznamu povolených odosielateľov pre príjemcu

Nemusíte povoliť všetkým externým odosielateľom odosielať správy na túto e-mailovú adresu. Odosielanie môžete selektívne povoliť len interným odosielateľom a niekoľkým konkrétnym externým odosielateľom. Stačí vytvoriť vlastný zoznam povolených odosielateľov, v ktorom sa budú nachádzať všetci z vašej organizácie a jeden alebo viacerí konkrétni externí odosielatelia.

Poznámky: 

 • Ak chcete do zoznamu povolených odosielateľov pridať osobu mimo organizácie, najskôr je nutné pre ňu vytvoriť poštový kontakt. Postup nájdete v téme Správa poštových kontaktov.

 • Ak chcete pomocou spôsobu so zoznamom povolených odosielateľov povoliť odosielanie správ tomuto príjemcovi všetkým používateľom v organizácii, môžete vytvoriť distribučnú skupinu (alebo dynamickú distribučnú skupinu), ktorá bude obsahovať všetky osoby v organizácii. Postup nájdete v téme Vytvorenie, úprava alebo odstránenie skupiny zabezpečenia v Centre spravovania služieb Office 365. Keď skupinu vytvoríte, môžete ju pridať do zoznamu povolených odosielateľov.

V tomto príklade sa popisuje, ako vytvoriť zoznam povolených odosielateľov pre poštovú schránku. Rovnaký alebo veľmi podobný postup ale môžete použiť aj pre poštového používateľa alebo skupinu v dialógovom okne Poštový používateľ alebo Skupina.

 • V Centre spravovania pre Exchange vyberte položky Príjemcovia > Poštové schránky.

 • V zobrazenom zozname poštových schránok vyberte príjemcu a potom položku Upraviť Ikona Upraviť .

 • V dialógovom okne Poštová schránka používateľa vyberte položky Funkcie poštovej schránky > Obmedzenia doručovania správ > Zobraziť podrobnosti.

 • V okne obmedzení doručovania správ zrušte začiarknutie políčka Vyžadovať, aby boli všetci odosielatelia overení.

 • V časti Prijímať správy od vyberte položku Iba odosielateľov v tomto zozname.

 • Vyberte položku Pridať Ikona Pridať .

 • V dialógovom okne Výber členov vyberte členov, ktorých chcete pridať do zoznamu povolených odosielateľov, a potom vyberte položku Pridať.

 • Kliknite na tlačidlá OK > OK > Uložiť.

Odosielateľ sa pokúša odoslať správu do verejného priečinka

Ak je adresa príjemcu zdieľaná poštová schránka, postupujte takto:

 • V Centre spravovania pre Exchange prejdite na položky Verejné priečinky > Verejné priečinky.

 • V zobrazenom zozname verejných priečinkov vyberte názov verejného priečinka.

 • V okne podrobností o verejnom priečinku (nachádza sa na boku) vyberte položky Povolenia pre priečinok > Správa

 • V dialógovom okne Povolenia pre verejný priečinok vyberte položku Pridať.

 • V dialógovom okne Povolenia pre verejný priečinok vyberte položku Prehľadávať.

 • V dialógovom okne Vybrať príjemcu vyberte príjemcu, ktorému chcete povoliť odosielanie správ do tohto verejného priečinka.

 • Vyberte položky OK > Uložiť > Uložiť.

 • Po použití zmien kliknite na položku Zavrieť.

Ďalšie informácie

Správa poštových kontaktov

Vytvorenie a použitie distribučných skupín

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×