Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.4.6 až 5.4.20 v Office 365

Tieto kroky vyskúšajte, ak sa zobrazí oznámenie o stave doručenia e-mailu s kódom chyby 5.4.6 alebo oznámenie servera Exchange o nedoručení s kódom chyby 5.4.6 až 5.4.20 v oznámení o nedoručení. Oznámenie o stave doručenia s kódom chyby 5.4.6 sa môže zobrazovať z niekoľkých príčin, ale môže sa to stať, ak sa prekročil povolený počet zariadení, cez ktoré správa musí prejsť na ďalšiu úroveň, alebo je trasa doručenia správy poškodená. V ďalších častiach tejto témy sa uvádzajú niektoré príčiny a riešenia v prípade prekročenia povoleného počtu zariadení, cez ktoré správa musí prejsť na ďalšiu úroveň. Tieto informácie sa vzťahujú na rozsah kódov chýb 5.4.6 až 5.4.20.

Vyhľadanie informácií o oznámení servera Exchange o nedoručení s chybou 5.4.x, ktoré vám pomôžu vyriešiť problém

Na základe informácií z oznámenia servera Exchange o nedoručení rozhodnite o riešení problému.

Tipy na riešenie problému, ktorý spôsobuje zobrazenie oznámenia servera Exchange o nedoručení s chybou 5.4.6

Uvádzame niekoľko postupov, pomocou ktorých môžete úspešne opätovne odoslať správu. Doručovanie správ zo servera na server môže byť zložité alebo vyžadovať osobitný prístup k nastaveniam, preto je väčšina týchto krokov určená pre správcu e-mailov v Office 365, a nie pre odosielateľa e-mailov. Ak vám tieto kroky nepomohli, obráťte sa na správcu e-mailov a poskytnite mu tieto informácie, aby mohol problém vyriešiť za vás.

Problémy s akceptovanou doménou

Overte, či je doména príjemcu nakonfigurovaná v službe Exchange Online ako autoritatívna akceptovaná doména. Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie akceptovaných domén v službe Exchange Online.

Problémy s hybridnou konfiguráciou

Ak je vaša doména súčasťou hybridného nasadenia medzi serverom Exchange a službou Exchange Online, na základe konfigurácie skontrolujte tieto položky:

 • Všetku poštu prichádzajúcu do hybridnej domény smerujete cez Exchange Online.   

  Táto chyba sa môže stať, keď MX záznam hybridnej domény smeruje na Exchange Online a konektor odchádzajúcej pošty používaný na smerovanie pošty do organizácie využívajúcej lokálny Exchange je nakonfigurovaný na používanie DNS smerovania.

  Tento problém vyriešite konfiguráciou vyhradeného konektora odchádzajúcej pošty, ktorý používa smerovanie smart host a v ktorom je lokálny hybridný server nakonfigurovaný ako server smart host. Najjednoduchším riešením problému je znova spustiť Sprievodcu hybridnou konfiguráciou v organizácii využívajúcej lokálny Exchange. Alebo môžete vykonaním týchto krokov overiť konfiguráciu konektora odchádzajúcej pošty, ktorý sa používa v hybridnom nasadení:

  1. Otvorte portál Office 365 portal na adrese https://portal.office.com a kliknite na položky Správca > Exchange.

  2. V Centre spravovania pre Exchange kliknite na položky Tok pošty > Konektory. V časti s konektormi odchádzajúcej pošty vyberte konektor, ktorý sa používa v hybridnom nasadení, a potom kliknite na položku Upraviť.

  3. Na karte Doručenie overte, či je vybratá položka Smerovanie pošty cez servery smart host a či je pre server smart host zadaná správna IP adresa alebo úplný názov domény (FQDN).

 • Všetku odchádzajúcu poštu zo služby Exchange Online smerujete cez lokálny hybridný server.   

  Toto nastavenie sa ovláda hodnotou parametra RouteAllMessagesViaOnPremises v konektore odchádzajúcej pošty, ktorý sa používa v hybridnom nasadení. Ak je hodnota tohto parametra $true pre daný konektor, všetku odchádzajúcu poštu zo služby Exchange Online smerujete cez lokálny hybridný server. Túto hodnotu môžete overiť spustením nasledujúceho príkazu.

  Get-OutboundConnector <ConnectorIdentity> | Format-List Name,RouteAllMessagesViaOnPremises

  V tejto konfigurácie spôsobuje chybu niektorá z týchto položiek:

  • Nemáte konektor prichádzajúcej pošty, ktorý má položku Typ konektora nastavenú na hodnotu Lokálny.

  • Konektor prichádzajúcej pošty používaný pre hybridné nasadenia je určený pre jednu alebo viaceré akceptované domény.

  Problém vyriešite konfiguráciou vyhradeného konektora prichádzajúcej pošty, ktorý má položku Typ konektora nastavenú na hodnotu Lokálny a ktorý nie je určený pre žiadnu akceptovanú doménu. Najjednoduchším riešením problému je znova spustiť Sprievodcu hybridnou konfiguráciou v organizácii využívajúcej lokálny Exchange. Alebo môžete vykonaním týchto krokov overiť konfiguráciu konektora prichádzajúcej pošty, ktorý sa používa v hybridnom nasadení:

  1. Otvorte portál Office 365 portal na adrese https://portal.office.com a kliknite na položky Správca > Exchange.

  2. V Centre spravovania pre Exchange kliknite na položky Tok pošty > Konektory. V časti s konektormi prichádzajúcej pošty vyberte konektor, ktorý sa používa v hybridnom nasadení, a potom kliknite na položku Upraviť Ikona Upraviť . Overte tieto informácie:

   • Všeobecné    Overte, či je vybratá možnosť Lokálny.

   • Rozsah    Overte, či je položka Akceptované domény prázdna.

Ďalšie informácie o smerovaní pošty v hybridnom nasadení nájdete v téme Smerovanie prenosu v hybridných nasadeniach servera Exchange 2013.

Prečo sa zobrazuje oznámenie o nedoručení s chybou 5.4.6 a čo táto chyba znamená? Môže to súvisieť s prekročením povoleného počtu zariadení, cez ktoré správa musí prejsť na ďalšiu úroveň

Existujú dve pravdepodobné možnosti:

 • Na základe domény v e-mailovej adrese príjemcu prijala vaša organizácia využívajúca Exchange Online správu, ale nedokázala správne nasmerovať správu príjemcovi. Pravdepodobne to spôsobujú problémy s nastavením akceptovanej domény.

 • V hybridných prostrediach existujú vo vašej organizácii využívajúcej Exchange Online nesprávne nakonfigurované konektory.

Podrobnosti o tomto oznámení servera Exchange o nedoručení, ktoré súvisí s prekročením počtu zariadení, cez ktoré správa musí prejsť na ďalšiu úroveň

Oznámenie služby Exchange Online o nedoručení s touto konkrétnou chybou môže obsahovať niektoré alebo všetky tieto informácie:

 • Časť s informáciami pre používateľa   

  • Doručenie týmto príjemcom alebo skupinám zlyhalo:

   <e-mailové adresy>

   Počas doručovania tejto správy na túto e-mailovú adresu sa vyskytol problém. Skúste túto správu odoslať znova.

  • Pri pokuse o pripojenie na výstupný server nedošlo k žiadnej odozve, pretože vzdialený systém bol buď zaneprázdnený, alebo nedokázal doručiť správu.

 • Časť s diagnostickými informáciami pre správcov   

  • #5.4.6 smtp;554 5.4.6 Hop count exceeded - possible mail loop> #SMTP#

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Pozrite tiež

Čo sú oznámenia servera Exchange o nedoručení v službách Exchange Online a Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×