Odstránenie problémov s doručovaním e-mailov s kódom chyby 5.4.1 v Office 365

Tieto kroky vyskúšajte, ak sa zobrazí oznámenie o stave doručenia e-mailu s kódom chyby 5.4.1 alebo oznámenie servera Exchange o nedoručení s kódom chyby 5.4.1 v oznámení o nedoručení. Zobrazenie oznámenia o stave doručenia e-mailu s kódom chyby 5.4.1 môže mať viacero príčin, ale môže sa to stať aj vtedy, ak odošlete e-mail a pri pokuse o pripojenie na výstupný server nepríde k žiadnej odozve.

Tlačidlo na získanie pomoci pre používateľa e-mailu Tlačidlo na získanie pomoci pre správcov

Na základe informácií z oznámenia servera Exchange o nedoručení rozhodnite o riešení problému. Ďalej v tejto téme sa uvádzajú ďalšie príčiny a riešenia problému s chýbajúcou odozvou pri pokuse o pripojenie na výstupný server.

Pomoc pre používateľa e-mailu pri riešení problému, ktorý spôsobuje zobrazovanie oznámenia servera Exchange o nedoručení s chybou 5.4.1

Doručovanie správ zo servera na server môže byť zložité alebo vyžadovať osobitný prístup k nastaveniam, preto je väčšia časť tejto témy určená pre správcu e-mailov v Office 365, a nie pre odosielateľa e-mailov. Ak vám tieto kroky nepomohli, obráťte sa na správcu e-mailov a poskytnite mu tieto informácie, aby mohol problém vyriešiť za vás.

Počkajte.    – Môže sa to zdať čudné, ale táto chyba sa môže po niekoľkých dňoch odstrániť sama. Ak sa osoba, ktorá spravuje nastavenia vášho konta Office 365 alebo e-mailového servera, rozhodne zmeniť DNS (domain name system) záznamy, môže vám to nakrátko zabrániť odosielať a prijímať e-maily, aj keď je všetko nastavené správne. Rozšírenie zmien na všetky DNS servery na internete môže trvať až 72 hodín. Ďalšie podrobnosti o DNS záznamoch nájdete v téme Základy DNS.

Na vine môže byť aj problém so službami Office 365. Bežný používateľ e-mailu s tým nemôže nič urobiť, len počkať, kým sa to nevyrieši.

Pomoc pre správcov v prípade zobrazenia oznámenia o nedoručení s chybou 5.4.1 týkajúcou sa nulovej odozvy pri pokuse o pripojenie na výstupný server

Väčšina z nasledujúcich postupov pre správcov e-mailov služieb Office 365 vyžaduje osobitný prístup k nastaveniam. Ak ste správcom, skúste používateľom pomôcť úspešne odosielať a prijímať správy pomocou týchto krokov.

Nesprávny MX záznam

Ak sa toto oznámenie o nedoručení zobrazuje externým odosielateľom, ktorí odosielajú poštu príjemcom v rámci domény, vyskúšajte riešenia uvedené v tejto časti.

MX záznam smerovania pošty pre vašu doménu môže byť nesprávny. Môže napríklad smerovať na neplatný poštový server. U registrátora domén alebo hostiteľských služieb DNS overte správnosť MX záznamu pre svoju doménu. MX záznam pre doménu, ktorá je registrovaná v službe Exchange Online, používa syntax <domain>.mail.protection.outlook.com.

Overte tiež, či máte pre svoju doménu nakonfigurovaný iba jeden MX záznam. Používanie viacerých MX záznamov pre doménu, ktorá je zaregistrovaná v službe Exchange Online, sa nepodporuje.

MX záznam a možnosť odosielania pošty z organizácie využívajúcej Exchange Online môžete otestovať v Analyzátore vzdialeného pripojenia Microsoft pomocou testu overenia MX záznamu a konektora odchádzajúcej pošty výberom položiekOffice 365 > Konfigurácia toku pošty.

Problémy s konfiguráciou domény

Ak sa externým odosielateľom pri odosielaní pošty príjemcom vo vašej doméne zobrazí oznámenie o nedoručení s chybou 5.4.1, vyskúšajte tieto kroky.

 1. Otvorte Office 365 portal na adrese https://portal.office.com.

 2. Kliknite na položku Domény a overte, či sa vaša doména zobrazuje v zozname ako aktívna.

 3. Vyberte doménu a kliknite na položku Riešiť problémy. Postupujte podľa krokov v sprievodcovi riešením problémov.

Ak si udržiavate kontrolu nad DNS záznamami pre svoju doménu v Office 365, môžete skontrolovať stav domény v Centre spravovania pre Exchange vykonaním týchto krokov:

 1. Otvorte Office 365 portal, kliknite na položku Správca a vyberte možnosť Exchange.

 2. Kliknite na položky Tok pošty > Akceptované domény.

 3. Overte, či sa vaša doména nachádza v zozname, a skontrolujte hodnotu Typ domény pre danú doménu. Hodnota Typ domény je zvyčajne Autoritatívny. Ak však máte správne nakonfigurovanú zdieľanú doménu, hodnota môže byť aj Interný prenos.

Aktualizované DNS záznamy sa nerozšírili

DNS domény pre Office 365 ste aktualizovali správne, ale zmeny sa nerozšírili na všetky DNS servery na internete. Zmenám DNS záznamov domény môže trvať až 72 hodín, kým sa rozšíria na všetky DNS servery na internete.

Problémy s konfiguráciou hybridného nasadenia

Ak je vaša doména súčasťou hybridného nasadenia medzi serverom Exchange a službou Exchange Online, skontrolujte tieto položky:

 • Overte konfiguráciu konektorov odosielania a prijímania v organizácii využívajúcej lokálny Exchange, ktoré sa používajú na hybridné nasadenie. Tieto konektory automaticky nakonfiguruje Sprievodca konfiguráciou hybridného nasadenia a správca služieb Exchange ho bude musieť spustiť znova.

Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base KB2827473.

Ďalšie informácie o smerovaní prenosu v hybridnom nasadení nájdete v téme Smerovanie prenosu v hybridných nasadeniach servera Exchange 2013.

Problémy so službami v službe Exchange Online

Príčinou môže byť problém so službami v Office 365. Ak chcete skontrolovať stav služieb Office 365, vykonajte tieto kroky:

 1. Otvorte Office 365 portal na adrese https://portal.office.com.

 2. Kliknite na položku Stav služby a zobrazte prehľad problémov.

 3. Vyberte položku Zobraziť všetko a získajte ďalšie podrobnosti o všetkých známych problémoch.

Čo sa stalo, keď sa zobrazuje kód chyby 5.4.1 a čo táto chyba znamená?

Poštový server, ktorý generuje chybu, neprijíma poštu z domény príjemcu. Túto chybu vo všeobecnosti spôsobuje poštový server alebo chybná konfigurácia DNS.

Podrobnosti o tomto oznámení o nedoručení

Oznámenie služby Exchange Online o nedoručení s touto konkrétnou chybou môže obsahovať niektoré alebo všetky tieto informácie:

 • Časť s informáciami pre používateľa   

  • Zamietnutý prístup k prenosu

  • Pri pokuse o pripojenie na výstupný server nedošlo k žiadnej odozve, pretože vzdialený systém bol buď zaneprázdnený, alebo nedokázal doručiť správu.

 • Časť s diagnostickými informáciami pre správcov   

  • Žiadna odozva od hostiteľa.

  • #550 5.4.1 Relay Access Denied ##

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Pozrite tiež

Čo sú oznámenia servera Exchange o nedoručení v službách Exchange Online a Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×