Odstránenie pozadia obrázka

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V programoch Word, PowerPoint, Excel a Outlook môžete odstránením pozadia z obrázka zdôrazniť alebo zvýrazniť predmet obrázka alebo odstrániť rušivý detail.

Odstránenie pozadia nie je k dispozícii v prípade vektorových grafických súborov, akými sú formát Scalable Vector Graphics (SVG), grafika v programe Adobe Illustrator, formát Windows Metafile a vektorový grafický súbor (DRW).

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

1:24

Fialový kvet so zelenými listami v pozadí

Obrázok 1: pôvodný obrázok

Kvet s odstráneným pozadím

Obrázok 2: rovnaký obrázok s odstráneným pozadím

Môžete použiť funkciu na automatické odstránenie pozadia alebo nakresliť čiary na označenie oblastí obrázka, ktoré chcete ponechať, a ktoré chcete odstrániť.

Kvet s listami v pozadí

Obrázok 3: pôvodný obrázok znázorňujúci čiary na odstránenie pozadia

 1. Kliknite na obrázok, z ktorého chcete odstrániť pozadie.

 2. V časti Nástroje obrázka na karte Formát kliknite v skupine Upraviť na položku Odstrániť pozadie.

  Tlačidlo Odstrániť pozadie zobrazené na karte Nástroje obrázka – Formát na páse s nástrojmi v Office 2016

  (Ak sa nezobrazuje položka Odstrániť pozadie alebo Nástroje obrázkov, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok. (Táto funkcia nie je k dispozícii v programe PowerPoint 2007.)

  Predvolene bude oblasť pozadia na odstránenie označená purpurovou farbou, kým popredie si zachová svoje prirodzené farby. V niektorých prípadoch dosiahnete požadovaný výsledok bez ďalšej práce, v iných prípadoch môžete chcieť pridať alebo odstrániť časti obrázka, ako je to popísané v ďalšom kroku.

 3. V prípade potreby vykonajte v časti Nástroje obrázka na karte Odstránenie pozadia jeden alebo oba z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa časti obrázka, ktoré chcete ponechať, odstránili, kliknite na položku Označiť oblasti, aby ste mohli zachovať a použiť kresliacu ceruzku Ceruzka na kreslenie tabuliek , ak chcete označiť oblasti na obrázku, ktoré chcete zachovať.

  • Ak chcete odstrániť viac častí obrázka, kliknite na položku Označiť oblasti na odstránenie a použite kresliacu ceruzku Ceruzka na kreslenie tabuliek na označenie týchto oblastí.

   Tlačidlá na odstránenie pozadia na karte Nástroje obrázka – Formát na páse s nástrojmi v Office 2016
 4. Po dokončení kliknite v skupine Zavrieť na položku Zachovať zmeny alebo Zahodiť všetky zmeny.

Uloženie upraveného obrázka

 • Zmeny vykonané na pozadí obrázka sa týkajú iba jeho kópie zobrazenej v prezentácii, dokumente, zošite alebo e-mailovej správe. Neovplyvnia pôvodný obrázkový súbor. Ak ste však so zmenami hotoví a vybrali ste položku Zachovať zmeny, môžete svoj novo upravený obrázok uložiť ako samostatný súbor kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok a potom kliknutím na položku Uložiť ako obrázok.

 1. Kliknite na obrázok, z ktorého chcete odstrániť pozadie.

 2. V časti Nástroje obrázka na karte Formát kliknite v skupine Upraviť na položku Odstrániť pozadie.

  Položka Odstrániť pozadie v skupine Upraviť na karte Nástroje obrázka – Formát

  Ak sa položka Odstrániť pozadie alebo karta Nástroje obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na výber obrázka a otvorenie karty Formát možno bude potrebné dvakrát kliknúť na obrázok.

 3. Kliknite na niektorú z rukovätí na pohyblivých ohraničujúcich čiarach a posuňte čiaru tak, aby čiary ohraničovali tú časť obrázka, ktorú chcete zachovať, a neobsahovali väčšinu oblastí, ktoré chcete odstrániť.

  Kvet s listami v pozadí

  Obrázok s pohyblivými čiarami a rukoväťami slúžiacimi na odstránenie pozadia

  V mnohých prípadoch stačí na dosiahnutie požadovaného výsledku experimentovať s polohou a veľkosťou pohyblivých čiar a netreba vykonať žiadnu dodatočnú prácu.

 4. V prípade potreby vykonajte v časti Nástroje obrázka na karte Odstránenie pozadia jeden alebo oba z nasledujúcich krokov:

  Karta Odstránenie pozadia
  • Ak sa časti obrázka, ktoré chcete ponechať, odstránili, kliknite na položku Označiť oblasti a použite kresliacu ceruzku Ceruzka na kreslenie tabuliek na označenie oblastí na obrázku, ktoré chcete zachovať.

  • Ak chcete odstrániť viac častí obrázka, kliknite na položku Označiť oblasti na odstránenie a použite kresliacu ceruzku Ceruzka na kreslenie tabuliek na označenie týchto oblastí.

   Tip:  Ak zmeníte rozhodnutie o označení oblasti na ponechanie alebo odstránenie, kliknite na položku Odstrániť značku a potom kliknite na čiaru.

 5. Po dokončení kliknite v skupine Zavrieť na položku Zachovať zmeny alebo Zahodiť všetky zmeny.

Po odstránení pozadia môžete na zostávajúci obrázok použiť umelecký efekt, napríklad Skica ceruzkou alebo Cement, alebo pridať efekty obrázkov, napríklad tiene, odrazy alebo žiary. Ak na obrázku ponecháte napríklad iba jeden kvet a použijete tieň, tieň sa zobrazí iba pre kvet, ktorý ste pri odstránení pozadia ponechali.

Na začiatok stránky

Uloženie upraveného obrázka

 • Zmeny vykonané na pozadí obrázka sa týkajú iba jeho kópie zobrazenej v prezentácii, dokumente, zošite alebo e-mailovej správe. Neovplyvnia pôvodný obrázkový súbor. Ak ste však so zmenami hotoví a vybrali ste položku Zachovať zmeny, môžete svoj novo upravený obrázok uložiť ako samostatný súbor kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok a potom kliknutím na položku Uložiť ako obrázok.

Dôležité: Kompresiou obrázka s cieľom zmenšiť veľkosť súboru sa zmení množstvo podrobností zachovaných v zdrojovom obrázku. Po kompresii teda môže obrázok vyzerať inak ako pred kompresiou. Z tohto dôvodu je vhodné skomprimovať obrázok a uložiť súbor pred odstránením pozadia. Ak obrázok po kompresii a odstránení pozadia nemá požadovaný vzhľad, kompresiu môžete opakovať aj po uložení súboru, pokiaľ ste nezavreli program, v ktorom pracujete.

 1. Kliknite na obrázok, z ktorého chcete odstrániť pozadie.

 2. V časti Nástroje obrázka na karte Formát kliknite v skupine Upraviť na položku Odstrániť pozadie.

  Tlačidlo Odstrániť pozadie na karte Nástroje obrázka – Formát na páse s nástrojmi v Office 2010

  Ak sa nezobrazuje položka Odstrániť pozadie alebo karta Nástroje obrázka, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok. (Táto funkcia nie je k dispozícii v programe PowerPoint 2007).

 3. Kliknite na niektorú z rukovätí na pohyblivých ohraničujúcich čiarach a posuňte čiaru tak, aby čiary ohraničovali tú časť obrázka, ktorú chcete zachovať, a neobsahovali väčšinu oblastí, ktoré chcete odstrániť.

  Kvet s listami v pozadí

  Obrázok s čiarami a rukoväťami slúžiacimi na odstránenie pozadia

  V mnohých prípadoch stačí na dosiahnutie požadovaného výsledku experimentovať s polohou a veľkosťou pohyblivých čiar a netreba vykonať žiadnu dodatočnú prácu.

 4. Ak je to potrebné, vykonajte jeden alebo oba z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete označiť, ktoré časti obrázka nechcete automaticky odstrániť, kliknite na položku Označiť oblasti na ponechanie.

  • Ak chcete označiť, ktoré časti obrázka chcete automaticky odstrániť, kliknite na položku Označiť oblasti na odstránenie.

   Tip: Ak zmeníte názor ohľadne oblastí označených čiarou na zachovanie alebo odstránenie, kliknite na položku Odstrániť značku a potom kliknite na čiaru, ktorú chcete zmeniť.

   Karta Odstránenie pozadia

   Karta Odstránenie pozadia

 5. Kliknite na položkuZachovať zmeny v skupine Zavrieť.

  Poznámka: Ak chcete zrušiť automatické odstránenie pozadia, kliknite na položku Zahodiť všetky zmeny v skupine Zavrieť.

Môžete pridať efekty, ako napríklad tiene, odrazy, a žiary do obrázka, z ktorého ste odstránili pozadie. Tieto efekty sa použijú len na viditeľný obrázok. Ak na obrázok použijete napríklad tieň, tieň bude vrhať len tá časť obrázka, ktorú ste ponechali pri odstránení pozadia.

Uloženie upraveného obrázka

 • Zmeny vykonané na pozadí obrázka sa týkajú iba jeho kópie zobrazenej v prezentácii, dokumente, zošite alebo e-mailovej správe. Neovplyvnia pôvodný obrázkový súbor. Ak ste však so zmenami hotoví a vybrali ste položku Zachovať zmeny, môžete svoj novo upravený obrázok uložiť ako samostatný súbor kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok a potom kliknutím na položku Uložiť ako obrázok.

Na začiatok stránky

Začnite tým, že určíte verziu programu Office for Mac, ktorú používate:

Odstránenie pozadia obrázka

 1. Vyberte obrázok.

 2. Na karte formát obrázka na páse s nástrojmi vyberte položku odstrániť pozadie.

  Tlačidlo Odstrániť pozadie zobrazené na karte Nástroje obrázka – Formát na páse s nástrojmi v Office 2016

  (Ak sa nezobrazuje položka odstrániť pozadie alebo formát obrázka , skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Možno budete musieť dvakrát kliknúť na obrázok a otvoriť kartu formát obrázka .

  Predvolene bude oblasť pozadia na odstránenie označená purpurovou farbou, kým popredie si zachová svoje prirodzené farby. V niektorých prípadoch dosiahnete požadovaný výsledok bez ďalšej práce, v iných prípadoch môžete chcieť pridať alebo odstrániť časti obrázka, ako je to popísané v ďalšom kroku.

 3. V prípade potreby vykonajte v časti Nástroje obrázka na karte Odstránenie pozadia jeden alebo oba z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa časti obrázka, ktoré chcete ponechať, odstránili, kliknite na položku Označiť oblasti, aby ste mohli zachovať a použiť kresliacu ceruzku Ceruzka na kreslenie tabuliek , ak chcete označiť oblasti na obrázku, ktoré chcete zachovať.

  • Ak chcete odstrániť viac častí obrázka, kliknite na položku Označiť oblasti na odstránenie a použite kresliacu ceruzku Ceruzka na kreslenie tabuliek na označenie týchto oblastí.

   Tlačidlá na odstránenie pozadia na karte Nástroje obrázka – Formát na páse s nástrojmi v Office 2016
 4. Po dokončení kliknite v skupine Zavrieť na položku Zachovať zmeny alebo Zahodiť všetky zmeny.

Voliteľné Uloženie upraveného obrázka

Zmeny vykonané na pozadí obrázka sa týkajú iba jeho kópie zobrazenej v prezentácii, dokumente, zošite alebo e-mailovej správe. Neovplyvnia pôvodný obrázkový súbor.

Po dokončení a výbere položky zachovať zmenysi však môžete uložiť samostatnú kópiu upraveného obrázka a použiť ju niekde inde:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a kliknite na položku Uložiť ako obrázok , ak chcete uložiť novo revidovaný obrázok ako samostatný súbor.

Video: odstránenie pozadia z obrázka v Office for Mac 2011:

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×