Odstránenie položiek Koša na lokalite SharePoint alebo jeho vyprázdnenie

Odstránenie položiek Koša na lokalite SharePoint alebo jeho vyprázdnenie

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Keď odstránite položku z knižnice dokumentov alebo zoznamu v službe SharePoint, neznamená to, že sa hneď odstráni aj zo služby SharePoint. Odstránené položky sa presunú do Koša lokality, kde zostanú dovtedy, kým sa o približne 90 dní automaticky neodstránia. V rámci tohto času môžete súbory buď obnoviť do pôvodného umiestnenia alebo odstrániť a uvoľniť tak ukladací priestor.

Dôležité : Kôš služby SharePoint sa od Koša vo Windowse líši. Ak chcete obnoviť lokálne súbory odstránené z pracovnej plochy alebo aplikácií, použite najprv Kôš systému Windows. Ak chcete umiestniť Kôš Windowsu na pracovnú plochu, pozrite si časť Vrátenie Koša Windowsu späť na pracovnú plochu.

Poznámka : Ak hľadáte Kôš pre OneDrive, prejdite na vašu lokalitu OneDrive a na ľavej strane obrazovky vyberte položku Kôš.

Ak chcete obnoviť položky z Koša lokality, pozrite si tému Obnovenie položiek z Koša lokality SharePoint.

Aktualizované 25. januára 2017 vďaka pripomienkam od zákazníkov.

Odstránenie položky z Koša lokality

Odstránenie položiek z Koša lokality SharePoint Online

 1. Na paneli Rýchle spustenie na ľavej strane obrazovky kliknite na položku Kôš.

  V navigácii vľavo vyberte položku Kôš.

  Ak sa položka Kôš na paneli Rýchle spustenie nezobrazuje, postupujte takto:

  • Kliknite na tlačidlo Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku Obsah lokality.

  • Kôš sa nachádza v pravej hornej časti stránky Obsah lokality.

   Tlačidlo Kôš na stránke obsahu lokality SharePoint Online

  Poznámka : Ak sa Kôš nezobrazuje:    Kôš bol možno vypnutý. Obráťte sa na správcu farmy alebo servera. Ak ste správcom, pozrite si článok na lokalite TechNet Konfigurácia nastavení Koša.

 2. Na stránke Kôš kliknite na políčko napravo od položiek alebo súborov, ktoré chcete odstrániť alebo obnoviť.

 3. Vybraté súbory odstránite výberom položky Odstrániť.

  Tlačidlo Odstrániť položku koša SharePointu Online

Poznámka :  Ak sa hľadaná položka nezobrazuje, možno bol prekročený časový limit uchovávania položky a bola už odstránená. Ak máte povolenia správcu, pozrite si tému Obnovenie odstránených položiek v Koši kolekcie lokalít. Ak povolenia správcu nemáte, obráťte sa na správcu, ktorý môže dokázať položku obnoviť.

Odstránenie všetkých položiek z Koša lokality SharePoint Online

 1. Na paneli Rýchle spustenie na ľavej strane obrazovky kliknite na položku Kôš.

  V navigácii vľavo vyberte položku Kôš.

  Ak sa položka Kôš na paneli Rýchle spustenie nezobrazuje, postupujte takto:

  • Kliknite na tlačidlo Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku Obsah lokality.

  • Kôš sa nachádza v pravej hornej časti stránky Obsah lokality.

   Tlačidlo Kôš na stránke obsahu lokality SharePoint Online

  Poznámka : Ak sa Kôš nezobrazuje:    Kôš bol možno vypnutý. Obráťte sa na správcu farmy alebo servera. Ak ste správcom, pozrite si článok na lokalite TechNet Konfigurácia nastavení Koša.

 2. Na stránke Koša kliknutím na položku Vyprázdniť kôš odstráňte všetky položky.

  Tlačidlo Vyprázdniť kôš SharePointu Online

  Ak sa položka Vyprázdniť kôš nezobrazuje, zrušte výber všetkých položiek v Koši.

Odstránenie položiek z Koša lokality SharePoint 2016 alebo 2013

Poznámka : Kôš zobrazuje len položky, ktoré ste odstránili vy. Ak nie ste správcom kolekcie lokalít, nemôžete zobraziť položky, ktoré boli odstránené inými používateľmi. Ak sa na vašej lokalite Kôš nezobrazuje, pravdepodobne ho správca servera zakázal.

 1. Na paneli Rýchle spustenie na ľavej strane obrazovky kliknite na položku Kôš.

  V navigácii vľavo vyberte položku Kôš.

  Ak sa položka Kôš na paneli Rýchle spustenie nezobrazuje, postupujte takto:

  • Kliknite na tlačidlo Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku Obsah lokality.

  • Kôš sa nachádza v pravej hornej časti stránky Obsah lokality.

   Zobrazenie tlačidla Koša v rámci obsahu lokality.

  Poznámky : 

  • Kôš zobrazuje len položky, ktoré ste odstránili vy. Ak nie ste správcom kolekcie lokalít, nemôžete zobraziť položky, ktoré boli odstránené inými používateľmi.

  • Ak sa Kôš nezobrazuje:    Kôš bol možno vypnutý. Obráťte sa na správcu farmy alebo servera. Ak ste správcom, pozrite si článok na lokalite TechNet Konfigurácia nastavení Koša.

 2. Na stránke Kôš kliknite na políčko napravo od položiek alebo súborov, ktoré chcete odstrániť alebo obnoviť.

 3. Vybraté súbory odstránite výberom položky Odstrániť výber.

  Stránka Koša SharePointu 2016 so zvýrazneným tlačidlom Odstrániť
 4. V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka :  Ak sa hľadaná položka nezobrazuje, možno bol prekročený časový limit uchovávania položky a bola už odstránená. Ak máte povolenia správcu, pozrite si tému Obnovenie odstránených položiek v Koši kolekcie lokalít. Ak povolenia správcu nemáte, obráťte sa na správcu, ktorý môže dokázať položku obnoviť.

Odstránenie všetkých položiek z Koša lokality SharePoint 2016 alebo 2013

 1. Na paneli Rýchle spustenie na ľavej strane obrazovky kliknite na položku Kôš.

  V navigácii vľavo vyberte položku Kôš.

  Ak sa položka Kôš na paneli Rýchle spustenie nezobrazuje, postupujte takto:

  • Kliknite na tlačidlo Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku Obsah lokality.

  • Kôš sa nachádza v pravej hornej časti stránky Obsah lokality.

   Zobrazenie tlačidla Koša v rámci obsahu lokality.
 2. Na stránke Koša kliknutím na položku Vyprázdniť kôš odstráňte všetky položky.

Vyprázdnenie Koša všetkých položiek

Odstránenie položiek z Koša lokality SharePoint 2010 alebo 2007

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Kôš (možno sa budete musieť posunúť nadol).

  Prepojenie na Kôš na paneli Rýchle spustenie lokality SharePoint 2010

  Ak sa Kôš nezobrazuje, na paneli Rýchle spustenie, kliknite na položku Celý obsah lokality a prejdite do spodnej časti.

  Poznámky : 

  • Kôš zobrazuje len položky, ktoré ste odstránili vy. Ak nie ste správcom kolekcie lokalít, nemôžete zobraziť položky, ktoré boli odstránené inými používateľmi.

  • Ak sa Kôš nezobrazuje:    Kôš bol možno vypnutý. Obráťte sa na správcu farmy alebo servera. Ak ste správcom, pozrite si článok na lokalite TechNet Konfigurácia nastavení Koša.

 2. Začiarknite políčka vedľa položiek alebo súborov.

  Dialógové okno Koša SharePointu 2007 s vybratými položkami
 3. Kliknite na položku Odstrániť výber.

  Dialógové okno Koša SharePointu 2007 so zvýraznenou položkou Odstrániť výber
 4. V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka :  Ak sa hľadaná položka nezobrazuje, možno bol prekročený časový limit uchovávania položky a bola už odstránená. Ak máte povolenia správcu, pozrite si tému Obnovenie odstránených položiek v Koši kolekcie lokalít. Ak povolenia správcu nemáte, obráťte sa na správcu, ktorý môže dokázať položku obnoviť.

 1. Na paneli Rýchle spustenie na ľavej strane obrazovky kliknite na položku Kôš.

  Prepojenie na Kôš na paneli Rýchle spustenie lokality SharePoint 2010

  Ak sa na paneli Rýchle spustenie Kôš nezobrazuje, kliknite na položku Celý obsah lokality, prejdite do spodnej časti a kliknite na položku Kôš.

 2. Na stránke Kôš kliknite na políčko vľavo od položky Typ v hornej časti prvého stĺpca a potom kliknutím na položku Odstrániť výber odstráňte všetky položky.

  Kôš SharePointu 2010 na odstránenie všetkých súborov
 3. V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na tlačidlo OK.

Môžem získať späť položky, ktoré som odstránil z Koša lokality SharePoint?

Po otvorení Koša sa zobrazia len položky, ktoré ste odstránili. Po odstránení položky z Koša lokality sa položka automaticky presunie do Koša druhej fázy vymazania alebo Koša kolekcie lokalít, kde zostane určitý čas, kým sa zo služby SharePoint úplne nevymaže. Ak ste správcom kolekcie lokalít, ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v téme Obnovenie odstránených položiek z Koša kolekcie lokalít.

Vrátenie Koša Windowsu späť na pracovnú plochu

Hoci Kôš Windowsu so službou SharePoint nijako nesúvisí, je dôležité, aby ste ho mali poruke, pretože pomocou neho môžete načítať odstránené lokálne súbory. Tu je postup jeho vrátenia späť na pracovnú plochu:

Vrátenie Koša systému Windows 10 späť na pracovnú plochu:

 1. Vyberte tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu 10 a potom položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. .

 2. Vyberte položky Prispôsobenie > Motívy > Nastavenie ikon na pracovnej ploche.

 3. Začiarknite políčko Kôš a vyberte položku Použiť.

• K nastaveniam ikon na pracovnej ploche vo Windowse 8.1 sa dostanete potiahnutím prstom z pravého okraja obrazovky a výberom položky Hľadať. Do poľa hľadania zadajte výraz „ikony pracovnej plochy“ a potom vyberte možnosť Zobraziť alebo Skryť bežné ikony na pracovnej ploche.

• K nastaveniam ikon na pracovnej ploche vo Windowse 7 sa dostanete výberom tlačidla Štart, zadaním výrazu ikony pracovnej plochy do poľa hľadania a následným výberom možnosti Zobraziť alebo skryť bežné ikony na pracovnej ploche.

Odošlite nám komentár

Bol tento článok užitočný? Ak áno, môžete nám o tom dať vedieť na konci tejto stránky. Ak nebol užitočný, dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Zahrňte verziu aplikácie SharePoint, operačného systému a prehliadača.Na základe vašich pripomienok skontrolujeme skutočnosti, pridáme informácie a aktualizujeme tento článok.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×