Odstránenie poľa

Môžete odstrániť pole z dotazu alebo tabuľky. Keď pole odstránite z dotazu, zostane v databáze, no nebude sa viac používať v dotaze. Keď pole odstránite z tabuľky, odstráni sa z celej databázy.

Táto téma poskytuje prehľad toho, čo je potrebné zvážiť pri odstraňovaní polí, prehľad procesu odstraňovania polí a kroky na odstránenie poľa z dotazu alebo tabuľky.

Táto téma sa podrobne nezaoberá chybovým hlásením #Odstránené zobrazujúcim sa v poli alebo ovládacom prvku. Chybové hlásenie #Odstránené vo väčšine prípadov oznamuje, že aktuálne zobrazený záznam bol nedávno odstránený. Problém možno zvyčajne vyriešiť obnovením údajov. Ďalšie informácie o obnove údajov nájdete v článku Obnova údajov alebo opätovné použitie dotazu pre údaje.

Čo vás zaujíma?

Prehľad

Revízia závislostí objektu pred odstránením poľa

Odstránenie poľa z dotazu

Odstránenie poľa z tabuľky

Prehľad

Keď pole odstránite z dotazu, ostatné databázové objekty, napríklad formuláre, nebudú môcť použiť dotaz ako zdroj údajov z odstráneného poľa. Takéto objekty však stále môžu pole použiť tak, že ako zdroj údajov použijú tabuľku alebo použijú iný dotaz, ktorý toto pole obsahuje.

Keď pole odstránite z tabuľky, nebude viac k dispozícii pre žiadne databázové objekty.

Pred odstránením poľa zvážte využitie tably Závislosti objektu, aby ste zistili, či iné databázové objekty nezávisia od dotazu alebo tabuľky, z ktorých pole odstraňujete. Budete tak môcť zistiť, ako odstránenie poľa ovplyvní iné databázové objekty, a náležite upraviť návrh objektov.

Na začiatok stránky

Revízia závislostí objektu pred odstránením poľa

 1. Na navigačnej table vyberte dotaz alebo tabuľku obsahujúce pole, ktoré chcete odstrániť.

 2. Na karte Databázové nástroje kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Závislosti objektu.

  Tabla Závislosti objektu zobrazuje objekty závisiace od dotazu alebo tabuľky, ktoré ste vybrali v kroku 1.

  Nastaviť oblasť tlače

  Poznámka: Ak ste v poslednom čase tablu Závislosti objektu nepoužili, zobrazenie závislostí môže určitý čas trvať.

 3. Ak chcete zistiť, či je pole, ktoré chcete odstrániť, používané určitým objektom, kliknite na table Závislosti objektu na prepojenie tohto objektu. Access zobrazí tablu so zoznamom polí pre daný objekt.

Odstránenie poľa z dotazu

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz a potom na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V mriežke návrhu dotazu vyberte pole, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves Del.

 3. Zavrite a uložte dotaz.

Na začiatok stránky

Odstránenie poľa z tabuľky

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a potom na položku Návrhové zobrazenie

 2. V mriežke návrhu tabuľky vyberte pole, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves Del.

 3. Zavrite a uložte tabuľku.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×