Odstránenie lokality alebo podlokality v SharePointe

Odstránenie lokality alebo podlokality v SharePointe

Ak už nepotrebujete SharePoint lokalitu alebo podlokalitu, ako je napríklad jedna vytvorená pre dokončený projekt, môžete ju odstrániť, aby sa uvoľnilo miesto. Ak chcete odstrániť kolekciu lokalít, musíte byť správcom kolekcie lokalít. Ak chcete odstrániť podlokalitu v SharePoint Online alebo SharePoint Server, musíte mať povolenia na úplný prístup alebo byť vlastníkom podlokality.

Ak nemáte túto úroveň povolení, obráťte sa na správcu lokality alebo na správcu. Ďalšie informácie nájdete v téme úrovne povolení v SharePointe.

Ak si nie ste istí, akú verziu SharePoint používate, pozrite si tému ktorú verziu SharePointu používam?alebo požiadajte svojho správcu.

Neodporúča sa odstrániť koreňovú kolekciu lokalít. Ak odstránite koreňovú kolekciu lokalít, všetky lokality SharePoint v organizácii budú neprístupné, kým neobnovíte lokalitu alebo nevytvoríte novú lokalitu na <koreňovej URL adresy>.

Tip: Check out these YouTube videos from SharePoint community experts to learn more about SharePoint administration.

Po odstránení lokality odstránite aj všetky podlokality, obsah a informácie o používateľoch, ktoré sú súčasťou lokality vrátane dokumentov, knižníc dokumentov, zoznamov a údajov zoznamu. Ak odstránite skupinu pripojenú k tímovej lokalite, odstránite aj skupinu Office 365, ku ktorej je priradená.

Hlavička tímovej lokality
 1. Prejdite na tímovú lokalitu pripojenú ku skupine alebo na komunikačnú lokalitu, ktorú chcete odstrániť.

  Keď odstránite tímovú lokalitu, odstráni sa aj Office 365 skupiny, ktorá je spojená s lokalitou.

 2. Kliknite na položku nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 v hornej časti lokality a potom kliknite na položku informácie o lokalite.

  Ponuka nastavenia s vybratou položkou informácie o lokalite

 3. V dolnej časti panela s informáciami o úprave lokality kliknite na položku odstrániť lokalitu.

  Lokalita SharePoint Team site odstrániť umiestnenie lokality

 4. Na tímových lokalitáchv table odstrániť skupinu služieb Office 365 potvrďte, že chcete odstrániť skupinu balíka Office 365 a priradenú lokalitu alebo súbory, a kliknite na položku odstrániť.

  Potvrďte, že chcete odstrániť priradenú skupinu

  Keď odstránite tímovú lokalitu pripojenú k skupine, môže dôjsť k oneskoreniu pred odstránením lokality z SharePoint.

  V prípade komunikačných lokalítkliknite v dialógovom okne odstrániť túto lokalitu na položku odstrániť.

  Upozornenie na odstránenie lokality a potvrdzujúca obrazovka

Pri odstránení lokality sa odstránia aj všetky podlokality, obsah a informácie o používateľovi, ktoré sú súčasťou lokality vrátane dokumentov, knižníc dokumentov, zoznamov a údajov zoznamu. Ak chcete odstrániť lokalitu alebo podlokalitu, musíte mať povolenia na úplný prístup . Ak nemáte túto úroveň povolení, obráťte sa na správcu lokality alebo na správcu. Pozrite si tému Úrovne povolení v SharePointe.

Ak chcete lokalitu naozaj odstrániť a máte tie správne povolenia, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Prejdite na lokalitu alebo podlokalitu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite na položku nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 v hornej časti lokality alebo podlokality a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Rozbaľovací zoznam Nastavenie lokality

 3. Na stránke Nastavenie lokality v časti Akcie lokality kliknite na položku Odstrániť túto lokalitu.

  Ponuka nastavení lokality so zvýraznenou položkou Odstrániť túto lokalitu

  Ak sa na stránke Nastavenie lokality nezobrazuje možnosť odstrániť túto lokalitu , pravdepodobne nemáte povolenie na odstránenie tejto lokality alebo sa pokúšate odstrániť lokalitu najvyššej úrovne pripojenú k skupine Office 365.

 4. Na stránke Odstrániť túto lokalitu potvrďte, že sa odstraňuje správna lokalita, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Upozornenie na odstránenie lokality a potvrdzujúca obrazovka

Odstránenie SharePoint Server 2019 tímovej lokality

Upozornenie: Pri odstránení lokality sa odstránia aj všetky podlokality, obsah a informácie o používateľovi, ktoré sú súčasťou lokality vrátane dokumentov, knižníc dokumentov, zoznamov a údajov zoznamu. Ak chcete odstrániť lokalitu alebo podlokalitu, musíte mať povolenia na úplný prístup . Ak nemáte túto úroveň povolení, obráťte sa na správcu lokality alebo na správcu. Pozrite si tému Úrovne povolení v SharePointe.

 1. Prejdite na tímovú lokalitu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite na položku nastavenie Tlačidlo Nastavenie v SharePointe Online a potom na položku Nastavenie lokality. Ak sa položka Nastavenie lokalitynezobrazuje, kliknite na položku informácie o lokalite a potom kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Na niektorých stránkach môže byť potrebné vybrať obsah lokality a potom Nastavenie lokality.

 3. Na stránke Nastavenie lokality v časti Akcie lokality kliknite na položku Odstrániť túto lokalitu.

  Ponuka nastavení lokality so zvýraznenou položkou Odstrániť túto lokalitu

  Poznámka: Ak sa na stránke Nastavenie lokality nezobrazuje možnosť odstrániť túto lokalitu , pravdepodobne nemáte povolenie na odstránenie tejto lokality.

 4. Na stránke odstrániť túto lokalitu Skontrolujte, či odstraňujete správnu lokalitu, a potom kliknite na položku odstrániť.

  Ak naozaj chcete odstrániť túto tímovú lokalitu, kliknite na položku odstrániť.

Poznámka: Pri odstránení lokality sa odstránia aj všetky podlokality, obsah a informácie o používateľovi, ktoré sú súčasťou lokality vrátane dokumentov, knižníc dokumentov, zoznamov a údajov zoznamu.

 1. Prejdite na komunikačnú lokalitu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite na položku nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 v hornej časti lokality a potom kliknite na položku informácie o lokalite.

  Ponuka nastavenia s vybratou položkou informácie o lokalite

 3. V dolnej časti panela s informáciami o úprave lokality kliknite na položku odstrániť lokalitu.

  Lokalita SharePoint Team site odstrániť umiestnenie lokality

 4. Ak ste si istí, že lokalitu chcete odstrániť, začiarknite políčko a vyberte položku odstrániť.

  Ak ste si istí, že chcete lokalitu odstrániť, kliknite na položku odstrániť.

Poznámka: Po odstránení lokality odstránite aj všetky podlokality, obsah a informácie o používateľoch, ktoré sú súčasťou lokality vrátane dokumentov, knižníc dokumentov, zoznamov a údajov zoznamu.

 1. Prejdite na podlokalitu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite na položku nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 v hornej časti lokality a potom kliknite na položku informácie o lokalite.

  Ponuka nastavenia s vybratou položkou informácie o lokalite

 3. V dolnej časti panela s informáciami o úprave lokality kliknite na položku odstrániť lokalitu.

  Lokalita SharePoint Team site odstrániť umiestnenie lokality

 4. Ak ste si istí, že lokalitu chcete odstrániť, vyberte položku odstrániť.

  Ak naozaj chcete odstrániť podlokalitu, kliknite na položku odstrániť.

Odstránenie lokality alebo podlokality servera SharePoint Server

Pri odstránení lokality sa odstránia aj všetky podlokality, obsah a informácie o používateľovi, ktoré sú súčasťou lokality vrátane dokumentov, knižníc dokumentov, zoznamov a údajov zoznamu.

Poznámka: Ak chcete odstrániť lokalitu alebo podlokalitu, musíte mať povolenia na úplný prístup . Ak nemáte túto úroveň povolenia k dispozícii, obráťte sa na svojho správcu lokality alebo manažéra. Pozrite si tému Úrovne povolení v SharePointe.

Ak chcete lokalitu naozaj odstrániť a máte tie správne povolenia, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Prejdite na lokalitu alebo podlokalitu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite na položku nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. v hornej časti lokality alebo podlokality a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Možnosť Nastavenie lokality v časti tlačidlo Nastavenia

  Ak používate SharePoint Server 2010, kliknite na položku Akcie lokality Ponuka Akcie lokality a potom na položku Nastavenie lokality.

  Položka Nastavenie lokality v ponuke Akcie lokality

 3. Na stránke Nastavenie lokality v časti Akcie lokality kliknite na položku Odstrániť túto lokalitu.

  Ponuka nastavení lokality so zvýraznenou položkou Odstrániť túto lokalitu

  Poznámka: Ak sa na stránke Nastavenie lokality nezobrazuje možnosť odstrániť túto lokalitu , pravdepodobne nemáte povolenie na odstránenie tejto lokality alebo sa pokúšate odstrániť lokalitu najvyššej úrovne pripojenú k skupine Office 365.

 4. Na stránke Odstrániť túto lokalitu potvrďte, že sa odstraňuje správna lokalita, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Upozornenie na odstránenie lokality a potvrdzujúca obrazovka

Odstránenie lokality alebo podlokality QuickSteps

Ak máte skúsenosti s SharePoint, tu je postup na odstránenie lokality alebo podlokality v ľubovoľnej verzii.

 • Tímová lokalita SharePoint Online – nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 informácie o lokalite> odstrániť lokalitu – začiarknite políčko, ak chcete odstrániť skupinu, a potom kliknite na položku odstrániť .

 • Lokalita SharePoint Online alebo SharePoint Server 2019 komunikácia – nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 SharePoint Server 2019informácie o lokalite> odstrániť lokalitu – kliknite na položku odstrániť .

 • SharePoint Server 2019 Tímová lokalita – nastavenia Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. > informácie o lokaliteZobraziť všetky nastavenia lokality> akcie lokality > odstrániť túto lokalitu – kliknite na položku odstrániť .

 • Klasické prostredie SharePointu Online alebo staršie verzie SharePointu Online – nastavenia Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. nastavenia lokality> akcie lokality > odstrániť túto lokalitu – kliknite na položku odstrániť .

 • SharePoint Server 2016, 2013 – nastavenia Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. nastavenia lokality> akcie lokality > odstrániť túto lokalitu – kliknite na položku odstrániť .

 • SharePoint Server 2010 – akcie lokality Ponuka Akcie lokality Ponuka Akcie lokality nastavenia lokality> akcie lokality > odstrániť túto lokalitu – kliknite na položku odstrániť .

Odstránili ste lokalitu omylom?

Ak v službe SharePoint odstránite lokalitu omylom, zvyčajne ju môže správca kolekcie lokalít obnoviť z Koša kolekcie lokalít. Pozrite si tému Obnovenie odstránených položiek z Koša kolekcie lokalít.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×