Odstránenie e-mailu Outlook.com problémov so synchronizáciou

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak nie je možné odosielať alebo prijímať e-maily alebo sa nemôže pripojiť k Outlook.com, vyskúšajte tieto tipy a tipy.

Ak sa nemôžete prihlásiť do svojho Outlook.com, Hotmail, Live alebo MSN e-mailového konta, alebo si nie ste istí, ako sa prihlásiť alebo odhlásiť, prečítajte si, ako sa prihlásiť do alebo z používania služby Outlook.com

Kontrola stavu služby

Ak máte problémy s Outlook.com, najprv skontrolujte stav služby. Ak stav nie je zelený, počkajte, kým je spustená služba normálne a skúste to znova.

Akú verziu služby Outlook.com používate?

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate Outlook.com vo verzii beta. Vyberte verziu, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Snímka obrazovky s ľavým horným rohom poštovej schránky služby Outlook.com vo verzii beta

Prečítajte si pokyny pre Outlook.com beta.

Snímka obrazovky s ľavým horným rohom poštovej schránky služby Outlook.comv štandardnej verzii

Pozrite si pokyny na klasické Outlook.com.

Pokyny pre službu Outlook.com verzie beta

Ak vám niekto poslal na konto služby Outlook.com e-mail, ale vy ste ho nedostali, môžete na vyriešenie problému vyskúšať niekoľko postupov.

Skontrolujte priečinok Nevyžiadaná pošta

V zozname priečinkov v službe Outlook.com vyberte priečinok Nevyžiadaná pošta a vyhľadajte chýbajúci e-mail.

Snímka obrazovky sa zobrazuje v zozname priečinkov priečinka Nevyžiadaná pošta.

Ak sa tu nachádzajú aj správy, ktoré by nemali byť označené ako nevyžiadaná pošta, kliknite pravým tlačidlom myši na každý e-mail a potom vyberte položku Označiť, že nejde o nevyžiadanú poštu. Správa sa automaticky premiestni do priečinka Doručená pošta.

Vyčistenie priečinka doručenej pošty

Ak priečinka Doručená pošta nie je úplný, nebudete prijímať nové správy. Vytvoriť miesto v priečinku Doručená pošta, skúste vyprázdnenie priečinka Nevyžiadaná pošta, kliknite pravým tlačidlom myši na Nevyžiadanú poštu > Vymazať všetky.

Snímka obrazovky zobrazuje odstrániť všetky možnosť vybrali pre priečinok Nevyžiadaná pošta.

Môžete tiež odstráňte nežiaduce e-maily z priečinka Doručená pošta alebo Archív priečinkov. Usporiadať umožňuje automaticky odstrániť všetky prichádzajúce e-maily od určitého odosielateľa, ponechať len najnovšiu správu od daného odosielateľa alebo odstránenie e-mailu od daného odosielateľa, ktoré sú staršie ako 10 dní. Vyberte správu, ktorú chcete usporiadať a výberom položky Usporiadať.

Snímka obrazovky zobrazuje možnosť usporiadať vybraté na paneli s nástrojmi E-mail.

Ďalšou možnosťou, ako uvoľniť miesto v doručenej pošte, je uložiť si fotografie a dokumenty vo OneDrive. Informácie o ukladaní príloh vo OneDrive nájdete v téme Uvoľnenie ukladacieho priestoru v službe Outlook.com.

Kontrola nastavení filter a zoradenie doručenej pošty

Ak je v priečinku Doručená pošta zapnuté filtrovanie na základe kategórií alebo je spôsob zoradenia iný ako zvyčajne, očakávané správy sa nemusia zobraziť. Filtrovanie a zoraďovanie je dostupné v hornej časti zoznamu správ.

 • Ak chcete zapnúť filtrovanie, vyberte položky Filter > Všetko.

  Snímka obrazovky zobrazuje všetky možnosť vybratá v ovládacom prvku FILT pre e-mailové správy.

 • Ak chcete zapnúť zoradenie, vyberte položky Filter > Zoradiť podľa.

  Snímka obrazovky zobrazuje Zoradiť podľa možnosť vybraté z ovládací prvok filtra pre e-mailové správy.

Ak chcete vyhľadať najnovšie správy, vyberte položku Dátum. Ak chcete vyhľadať správy od konkrétnej osoby, vyberte položku Od. Opätovným výberom možnosti môžete poradie obrátiť.

Začiarknite políčko iné kartu

Zameranie pre doručenú poštu oddeľuje doručenej pošty do dvoch kariet, zameranie a iné do Pomocníka sa sústrediť na tie správy, ktoré vám najviac záleží. Ak máte zapnutú zameraná pre doručenú poštu niektoré správy odoslané vám možno na table. Po kliknite pravým tlačidlom myši všetky správy, ktoré chcete zobrazovať zameranie a vyberte položku premiestniť do priečinka Doručená pošta zamerané alebo Vždy premiestniť do priečinka Doručená pošta zameranie. Zameranie priečinka doručenej pošty sa dozviete, ktoré správy sa obrátiť vždy prejdite na kartu zameranie.

Snímka obrazovky sú uvedené zameranie a iný ovládací prvok vo vzťahu k doručenej pošty.

Zistite, ako vypnúť vo vzťahu k Doručená pošta, v téme vypnúť zameraná pre doručenú poštu.

Kontrola blokovaných odosielateľov a dôveryhodných odosielateľov

 1. Vyberte nastavenia Nastavenia > úplnú nastavenie zobrazenia.

 2. Vyberte položku Pošta a potom vyberte položku Nevyžiadaná pošta.

  Snímka obrazovky zobrazí okno nevyžiadanej e-mailu v oblasti Nastavenie pošty.

 3. Ak sa adresy odosielateľa v zozname Blokovaní odosielatelia, vyberte jeho adresu a potom vyberte odstrániť Odstrániť > Uložiť.

Ak adresa odosielateľa nie je v zozname blokovaných odosielateľov, môžete ich pridať do zoznamu dôveryhodných odosielateľov. E-mailov od kontaktov v zozname dôveryhodných odosielateľov sa nikdy prejdite do priečinka Nevyžiadaná pošta.

 1. Vyberte nastavenia Nastavenia > úplnú nastavenie zobrazenia.

 2. Vyberte položku Pošta a potom vyberte položku Nevyžiadaná pošta.

  Snímka obrazovky zobrazuje Dôveryhodní odosielatelia oblasť nastavenia nevyžiadanej pošty v aplikácii Pošta v časti nastavenia pre Outlook.com.

 3. Zadajte e-mailovú adresu odosielateľa a potom vyberte položku Pridať > Uložiť.

Kontrola pravidiel pre e-maily

Vďaka pravidlám e-mailu môžete udržať v priečinku Doručená pošta poriadok, a to konkrétne odstraňovaním, premiestňovaním, kategorizáciou alebo označením správy príznakom podľa odosielateľa, predmetu alebo iných kritérií. Môže sa tu vyskytovať aj pravidlo, ktoré zabraňuje zobrazovaniu určitých e-mailov v priečinku Doručená pošta.

 1. Vyberte nastavenia Nastavenia > úplnú nastavenie zobrazenia.

 2. Vyberte položku Pošta a potom vyberte položku pravidlá.

  Snímka obrazovky zobrazuje na stránke pravidlá v aplikácii Pošta v časti nastavenia pre Outlook.com.

 3. Ak sa vyskytuje jedno alebo viacero pravidiel, ktoré zabraňujú v zobrazovaní požadovaných správ, vykonajte niektorý z týchto krokov.

  • Vyberte pravidlo, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte položku odstrániť Delete .

  • Vyberte pravidlo a potom vyberte položku Upraviť Upraviť Ak chcete zmeniť nastavenia pravidiel tak, aby ste mohli ľahšie nájsť správy. Napríklad môže zmeniť akcie v pravidle z odstrániť kategorizovať alebo označiť príznakom.

   Vyberte tlačidlo Uložiť.

Ak sa chcete vrátiť do priečinka Doručená pošta, vyberte položku X v pravom hornom rohu okna nastavenia.

Kontrola preposielania e-mailov

Začiarknite políčko, ak je zapnutá preposielania e-mailov.

 1. Vyberte nastavenia Nastavenia > Zobraziť celú nastavenie.

 2. Vyberte položku Pošta a potom vyberte presmerovanie > zastaviť posielanie ďalej.

  Ak chcete mať naďalej preposielania e-mailov, vyberte možnosť Spustiť preposielanie, zadajte e-mailovú adresu cieľ preposielanie e-mailov a začiarknite políčko pre uchovať kópiu preposlaných správ.

Ak ste nastavili iného e-mailového konta na preposlanie do priečinka Doručená pošta Outlook.com, uistite sa, že presmerovanie nebola platnosť uplynula a je nastavený správne. Obráťte sa na svojho iných e-mailových služieb technickej podpory pre ďalšie informácie.

Začiarknite políčko, ak je vaše konto zablokované

Ak sa e-maily nedajú odosielať ani prijímať, príčinou môže byť dočasné zablokovanie vášho konta z dôvodu zaznamenania nezvyčajných prihlasovacích aktivít. Informácie o odblokovaní konta nájdete v téme Odblokovanie konta Outlook.com.

Odstránenie niektorých pripojené kontá

Ku kontu služby Outlook.com môžete pripojiť maximálne 20 ďalších e-mailových kont. Ak pripojíte viac ako 20 kont, nebudete môcť odosielať ani prijímať správy zo žiadneho z pripojených kont. Tento problém vyriešite odstránením niektorých pripojení. Celkový počet pripojených kont musí byť 20 alebo menej.

Obráťte sa na odosielateľa

Ak ste vyskúšali vyššie uvedené riešenia, ale správy od určitého odosielateľa stále nedostávate, kontaktujte odosielateľa. Informujte ho o tom, že:

 • Jeho e-maily sa do služby Outlook.com nedoručujú.

 • Mal by sa prostredníctvom lokality postmaster.live.com obrátiť na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

Pokyny pre klasickú službu Outlook.com

Odstránenie problémov so synchronizáciou

Vyberte problém, ktorý sa vyskytol nižšie.

Ak vám niekto poslal na konto služby Outlook.com e-mail, ale vy ste ho nedostali, môžete na vyriešenie problému vyskúšať niekoľko postupov.

Skontrolujte priečinok Nevyžiadaná pošta

V zozname priečinkov v službe Outlook.com vyberte priečinok Nevyžiadaná pošta a vyhľadajte chýbajúci e-mail.

Snímka obrazovky s priečinkom Nevyžiadaná pošta

Ak sa tu nachádzajú aj správy, ktoré by nemali byť označené ako nevyžiadaná pošta, kliknite pravým tlačidlom myši na každý e-mail a potom vyberte položku Označiť, že nejde o nevyžiadanú poštu. Správa sa automaticky premiestni do priečinka Doručená pošta.

Vyčistenie priečinka doručenej pošty

Ak priečinka Doručená pošta nie je úplný, nebudete prijímať nové správy. Vytvoriť miesto v priečinku Doručená pošta, skúste vyprázdnenie priečinka Nevyžiadaná pošta, kliknite pravým tlačidlom myši na Nevyžiadanú poštu > Vymazať všetky.

Snímka obrazovky s možnosťou Odstrániť všetky

Môžete tiež odstráňte nežiaduce e-maily z priečinka Doručená pošta alebo Archív priečinkov. Usporiadať umožňuje automaticky odstrániť všetky prichádzajúce e-maily od určitého odosielateľa, ponechať len najnovšiu správu od daného odosielateľa alebo odstránenie e-mailu od daného odosielateľa, ktoré sú staršie ako 10 dní. Vyberte správu, ktorú chcete usporiadať a výberom položky Usporiadať.

Snímka obrazovky s tlačidlom Usporiadať

Ďalšou možnosťou, ako uvoľniť miesto v doručenej pošte, je uložiť si fotografie a dokumenty vo OneDrive. Informácie o ukladaní príloh vo OneDrive nájdete v téme Uvoľnenie ukladacieho priestoru v službe Outlook.com.

Kontrola nastavení filter a zoradenie doručenej pošty

Ak je v priečinku Doručená pošta zapnuté filtrovanie na základe kategórií alebo je spôsob zoradenia iný ako zvyčajne, očakávané správy sa nemusia zobraziť. Filtrovanie a zoraďovanie je dostupné v hornej časti zoznamu správ.

 • Ak chcete zapnúť filtrovanie, vyberte položky Filter > Všetko.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Filter a vybratou položkou Všetky

 • Ak chcete zapnúť zoradenie, vyberte položky Filter > Zoradiť podľa.

  Snímka obrazovky s ponukou Filter a vybratou položkou Zoradiť podľa

Ak chcete vyhľadať najnovšie správy, vyberte položku Dátum. Ak chcete vyhľadať správy od konkrétnej osoby, vyberte položku Od. Opätovným výberom možnosti môžete poradie obrátiť.

Začiarknite políčko iné kartu

Zameranie pre doručenú poštu oddeľuje doručenej pošty do dvoch kariet, zameranie a iné do Pomocníka sa sústrediť na tie správy, ktoré vám najviac záleží. Ak máte zapnutú zameraná pre doručenú poštu niektoré správy odoslané vám možno na table. Po kliknite pravým tlačidlom myši všetky správy, ktoré chcete zobrazovať zameranie a vyberte položku premiestniť do priečinka Doručená pošta zamerané alebo Vždy premiestniť do priečinka Doručená pošta zameranie. Zameranie priečinka doručenej pošty sa dozviete, ktoré správy sa obrátiť vždy prejdite na kartu zameranie.

Snímka obrazovky s kartou Ostatné

Zistite, ako vypnúť vo vzťahu k Doručená pošta, v téme vypnúť zameraná pre doručenú poštu.

Kontrola blokovaných odosielateľov a dôveryhodných odosielateľov

 1. Vyberte položky Nastavenie Nastavenia > Možnosti.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Nastavenia.

 2. Na ľavej strane obrazovky vyberte položku Blokovaní odosielatelia.

 3. Snímka obrazovky s blokovaní odosielatelia v ponuke Možnosti

 4. Ak sa adresy odosielateľa v zozname Blokovaní odosielatelia, vyberte jeho adresu a potom vyberte odstrániť Odstrániť > Uložiť.

Ak adresa odosielateľa nie je v zozname blokovaných odosielateľov, môžete ich pridať do zoznamu dôveryhodných odosielateľov. E-mailov od kontaktov v zozname dôveryhodných odosielateľov sa nikdy prejdite do priečinka Nevyžiadaná pošta.

 1. Vyberte položky Nastavenie Nastavenia > Možnosti.

 2. Na ľavej strane obrazovky vyberte položku Dôveryhodní odosielatelia.

  Snímka obrazovky s Dôveryhodní odosielatelia v ponuke Možnosti

 3. Zadajte e-mailovú adresu odosielateľa a potom vyberte položky Odstrániť Ikona Pridať > Uložiť.

Ak sa chcete vrátiť do priečinka Doručená pošta, vyberte v hornej časti obrazovky položku Možnosti.

Skontrolujte nastavenia nevyžiadanej pošty

 1. Vyberte položky Nastavenie Nastavenia > Možnosti.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Nastavenia.

 2. Na ľavej strane obrazovky vyberte položku filtre a hlásenia.

  Snímka obrazovky s filtre a vytváranie zostáv v ponuke Možnosti

 3. V časti Výber filtra nevyžiadanej pošty vyberte požadovanú úroveň ochrany a potom vyberte položku Uložiť.

  • Pri nastavení Štandardné mohli niektoré nevyžiadané e-maily smerovať do priečinka Doručená pošta. Tieto správy budete musieť označiť ako nevyžiadané manuálne.

  • Pri nastavení Výhradná mohla legitímna pošta skončiť v priečinku Nevyžiadaná pošta. Tento priečinok budete musieť pravidelne kontrolovať.

Ak sa chcete vrátiť do priečinka Doručená pošta, vyberte v hornej časti obrazovky položku Možnosti.

Kontrola pravidiel pre e-maily

Vďaka pravidlám e-mailu môžete udržať v priečinku Doručená pošta poriadok, a to konkrétne odstraňovaním, premiestňovaním, kategorizáciou alebo označením správy príznakom podľa odosielateľa, predmetu alebo iných kritérií. Môže sa tu vyskytovať aj pravidlo, ktoré zabraňuje zobrazovaniu určitých e-mailov v priečinku Doručená pošta.

 1. Vyberte položky Nastavenie Nastavenia > Možnosti.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Nastavenia.

 2. Na ľavej strane obrazovky vyberte položku pravidlá pre doručenú poštu a usporiadať.

  Snímka obrazovky s pravidlá pre doručenú poštu a usporiadať v ponuke Možnosti

 3. Ak sa vyskytuje jedno alebo viacero pravidiel, ktoré zabraňujú v zobrazovaní požadovaných správ, vykonajte niektorý z týchto krokov.

  • Vyberte pravidlo, ktoré chcete odstrániť, a potom položku Odstrániť Delete .

  • Vyberte pravidlo a potom položku Upraviť Upraviť , pomocou ktorej zmeníte nastavenie pravidla tak, aby ste mohli správy vyhľadávať jednoduchšie. Môžete napríklad v pravidle zmeniť akciu z možnosti Odstrániť na možnosť Kategorizovať alebo Označiť príznakom.

 4. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Ak sa chcete vrátiť do priečinka Doručená pošta, vyberte v hornej časti obrazovky položku Možnosti.

Kontrola preposielania e-mailov

Začiarknite políčko, ak je zapnutá preposielania e-mailov.

 1. Prejdite na nastavenia presmerovania.

 2. Vyberte položku Zastaviť preposielanie.

  Ak chcete mať naďalej preposielania e-mailov, uistite sa, začiarknite políčko pre uchovať kópiu preposlaných správ.

Ak ste nastavili ďalšie e-mailové konto, ktorého správy sa majú preposielať do priečinka Doručená pošta služby Outlook.com, skontrolujte, či presmerovaniu neuplynula platnosť a či je správne nastavené. Ďalšie informácie získate od služieb podpory iného poskytovateľa e-mailových služieb.

Začiarknite políčko, ak je vaše konto zablokované

Ak sa e-maily nedajú odosielať ani prijímať, príčinou môže byť dočasné zablokovanie vášho konta z dôvodu zaznamenania nezvyčajných prihlasovacích aktivít. Informácie o odblokovaní konta nájdete v téme Odblokovanie konta Outlook.com.

Odstránenie niektorých pripojené kontá

Ku kontu služby Outlook.com môžete pripojiť maximálne 20 ďalších e-mailových kont. Ak pripojíte viac ako 20 kont, nebudete môcť odosielať ani prijímať správy zo žiadneho z pripojených kont. Tento problém vyriešite odstránením niektorých pripojení. Celkový počet pripojených kont musí byť 20 alebo menej.

Obráťte sa na odosielateľa

Ak ste vyskúšali vyššie uvedené riešenia, ale správy od určitého odosielateľa stále nedostávate, kontaktujte odosielateľa. Informujte ho o tom, že:

 • Jeho e-maily sa do služby Outlook.com nedoručujú.

 • Mal by sa prostredníctvom lokality postmaster.live.com obrátiť na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

Ak máte s odosielaním správ v službe Outlook.com problémy, skúste použiť tieto riešenia.

Vrátenie Odoslať je zapnutá možnosť

Ak je zapnutá možnosť zrušenia odoslania a zavriete prehliadač ešte počas čakania na odoslanie správy, správa sa neodošle. Ak chcete zmeniť možnosti odosielania správ, vyberte položky Nastavenia > Možnosti > Pošta > Automatické spracovanie > Zrušiť odoslanie.

Priečinok doručenej pošty je plný

Ak je doručená pošta plná, nemôžete odosielať ani prijímať nové správy. Ak chcete v doručenej pošte uvoľniť miesto, skúste vyprázdniť priečinok nevyžiadanej pošty kliknutím pravým tlačidlom myši na položku Nevyžiadaná pošta a kliknutím na položku Odstrániť všetky.

Snímka obrazovky s možnosťou Odstrániť všetky

Môžete použiť aj funkciu Usporiadať a odstrániť pomocou nej nechcené e-maily z doručenej pošty alebo archívnych priečinkov. Pomocou funkcie Usporiadať môžete automaticky odstrániť všetky prichádzajúce e-maily od konkrétneho odosielateľa, ponechať si od neho len najnovší e-mail alebo odstrániť všetky staršie ako 10 dní. Vyberte správu, ktorú chcete usporiadať, a vyberte položku Usporiadať.

Snímka obrazovky s tlačidlom Usporiadať

Ďalšou možnosťou, ako uvoľniť miesto v doručenej pošte, je uložiť si fotografie a dokumenty vo OneDrive. Informácie o ukladaní príloh vo OneDrive nájdete v téme Uvoľnenie ukladacieho priestoru v službe Outlook.com.

Nemôžete odoslať e-mail zo služby Windows Live Mail, mobilného zariadenia alebo Outlooku v počítači

V priebehu tohto roka sme predstavili novú službu Outlook.com, ktorá vám pomáha zamerať sa na dôležité veci, spolupracovať bez námahy a urobiť viac práce. V rámci inovácie tiež presúvame kontá do bezpečnejšej a spoľahlivejšej infraštruktúry.

Opätovne pripojte svoje konto Outlook.com k počítačovej verzii programu Outlook alebo k mobilnej aplikácii Outlook

Ak chcete zabezpečiť lepší výkon a vyriešiť prípadné problémy, budete musieť svoje konto Outlook.com opätovne pripojiť k počítačovej verzii programu Outlook alebo k mobilnej aplikácii Outlook. Ďalšie informácie o opätovnom pripojení konta nájdete v tomto článku.

Použite aplikáciu Pošta vo Windowse

Aplikácia Windows Live Mail 2012 už nie je pripojená ku kontám Outlook.com. Používatelia aplikácie Windows Live Mail musia na navštívenie lokality www.outlook.com použiť inú aplikáciu alebo webový prehliadač. Vstavaná aplikácia Pošta vo Windowse je odporúčanou náhradou za aplikáciu Windows Live Mail 2012. Túto e-mailovú aplikáciu používatelia služby Outlook.com v súčasnosti používajú najčastejšie. Prečítajte si viac o tom, prečo sa Windows Live Mail 2012 nebude pripájať k službe Outlook.com.

Ste nedávno zmenili svoje heslo

Ak ste zmenili heslo služby Outlook.com, budete musieť zmeniť aj nastavenie e-mailového konta v Outlooku a v mobilných aplikáciách.

Správa alebo prílohy sú príliš veľké

Ak ste konto Outlook.com pripojili k počítačovej verzii programu Outlook alebo k mobilnej aplikácii Outlook a pokúšate sa odoslať správu s prílohou väčšou ako 25 MB, Outlook správu neodošle.

Ak chcete tento problém vyriešiť, prejdite do priečinka Pošta na odoslanie a otvorte uviaznuté e-mailové správy. Začnite najstaršou správou. Ak táto správa obsahuje prílohu, ktorá je väčšia ako 25 MB, odstráňte prílohu a buď pripojte menší súbor, alebo súbor nahrajte do služby OneDrive a priložte prepojenie na prílohu. Potom môžete správu znova skúsiť odoslať.

Ďalšie informácie o priložení súborov do správ v programe Outlook pre Windows nájdete v téme Priloženie súboru do e-mailu v Outlooku pre Windows.

Začiarknite políčko riadok adresy "To"

Skontrolujte, či sú e-mailové adresy osôb, ktorým sa pokúšate správu odoslať, správne naformátované. Ak sa pokúsite odoslať správu na nesprávne zadanú e-mailovú adresu, zobrazí sa chybové hlásenie.

Ak napríklad zabudnete do e-mailovej adresy napísať .com, zobrazí sa chybové hlásenie podobné tomuto:

Snímka obrazovky s chybou formátovania adresy v službe Outlook.com.

Ste prekročili denný limit počtu správ

V rámci ochrany pred útokmi rozosielateľov nevyžiadanej pošty Outlook.com obmedzuje počet správ, ktoré sa môžu odoslať v jeden deň. Ak sa zobrazí správa, že ste prekročili denný limit správ, skúste vykonať nasledovné:

 • Uložte e-mail ako koncept a odošlite ho nasledujúci deň.

 • Zvýšte limity správ pridaním informácií o zabezpečení do svojho konta.

 • Ak je e-mail vytvorený v mobilnom zariadení, ťuknutím správu zatvorte. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete správu uložiť alebo odoslať. Vyberte položku Uložiť a potom položku Synchronizovať. Potom môžete prejsť do služby Outlook.com v počítači, otvoriť koncept a odoslať ho.

Máte príliš veľa pripojené kontá

Ku kontu služby Outlook.com môžete pripojiť maximálne 20 ďalších e-mailových kont. Ak pripojíte viac ako 20 kont, nebudete môcť odosielať ani prijímať správy zo žiadneho z pripojených kont. Tento problém vyriešite odstránením niektorých pripojení. Celkový počet pripojených kont musí byť 20 alebo menej.

Vaše konto môže byť blokovaný

Ak sa e-maily nedajú odosielať ani prijímať, príčinou môže byť dočasné zablokovanie vášho konta z dôvodu zaznamenania nezvyčajných prihlasovacích aktivít. Informácie o odblokovaní konta nájdete v téme Odblokovanie konta Outlook.com.

Ste pridali príliš veľa príjemcov jedného e-mailu

Outlook.com obmedzuje počet príjemcov, ktorých môžete pridať do e-mailovej správy. Ak prekročíte toto obmedzenie, chybové hlásenie vám oznámi, koľko príjemcov môžete pridať do e-mailu. Odstráňte niektorých príjemcov a skúste správu odoslať znova.

Obsah spúšťa filtrov nevyžiadanej pošty

Outlook.com zablokuje odosielanie správ, keď filtre nevyžiadanej pošty služby Outlook.com považujú obsah vašej správy za nevyžiadanú poštu. Niekedy môžu byť legitímne e-mailové správy označené ako nevyžiadaná pošta. Ak je vaša správa zablokovaná, skúste zmeniť obsah správy a potom sa pokúste odoslať správu znova.

Zväčšenie limity pre odoslanie správy

Limity odosielaných správ môžete zvýšiť pridaním informácií o zabezpečení do konta. Prejdite na stránku zabezpečenia konta Microsoft, vyberte položku Aktualizovať informácie a pridajte do konta nasledujúce informácie o zabezpečení:

Telefónne číslo

 1. Vyberte položku Pridať informácie o zabezpečení.

 2. Zadajte telefónne číslo do dialógového okna.

 3. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Druhú e-mailovú adresu

 1. Vyberte položku Pridať informácie o zabezpečení.

 2. V dialógovom okne vyberte šípku vedľa položky Telefónne číslo a vyberte možnosť Druhá e-mailová adresa.

 3. Zadajte druhú e-mailovú adresu.

 4. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dvojstupňové overenie

 1. Vyberte položku Nastaviť dvojstupňové overovanie.

 2. Zadajte heslo a vyberte položku Prihlásiť sa.

 3. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nedostatočné povolenia

Správa prístupových práv k informáciám (IRM) umožňuje odosielateľom určiť prístupové práva pre e-mailové správy. Môžete zabrániť tomu, aby vaše správy presmerovali, prečítali, vytlačili alebo kopírovali neoprávnené osoby. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v téme Úvod do IRM pre e-mailové správy.

Odosielate e-mailu zo starších zariadenie, ktoré používa AUTH OBYČAJNÝ

Outlook.com už nepodporuje overovanie AUTH PLAIN. Ak sa pokúsite o odoslanie správ zo zariadenia používajúceho overovanie AUTH PLAIN, správy sa neodošlú. Ďalšie informácie nájdete v téme Outlook.com už nepodporuje overovanie AUTH PLAIN.

Ak máte problémy, prijímanie a odosielanie správ z mobilného zariadenia, skúste odstrániť zariadenie v Outlook.com možnosti.

 1. Prejdite na mobilné zariadenia.

 2. V zozname pripojených mobilných zariadení, vyberte svoj telefón a vyberte položku odstrániť.

  Odstránenie telefónu z aplikácie Outlook Web App

 3. V okne potvrdenia vyberte položku Áno.

 4. Prejdite do svojho mobilného zariadenia a úplne ho vypnite.

 5. Po niekoľkých sekundách znovu spustite svoje mobilné zariadenie a potom znova synchronizujte poštovú schránku.

Stále potrebujete pomoc?

Tlačidlo Fórum komunity Tlačidlo kontaktovania oddelenia podpory

Súvisiace témy

Možnosti mobilných zariadení v službe Outlook.com alebo Outlook na webe
limity ukladacieho priestoru v službe Outlook.com
usporiadanie doručenej pošty pomocou Archív, usporiadať, a iných nástrojov v službe Outlook.com
zamedziť nevyžiadanej pošty z priečinka Doručená pošta v Outlook.com

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×