Odstránenie chyby #HODNOTA!

Odstránenie chyby #HODNOTA!

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Chyba #HODNOTA je spôsob, akým Excel oznamuje, že sa vyskytol problém so zápisom vzorca, alebo že sa vyskytol problém s bunkami, na ktoré odkazujete. Chyba má veľmi všeobecný charakter a hľadanie jej presnej príčiny môže byť náročné. Informácie na tejto stránke opisujú bežné problémy a riešenia chyby. V snahe opraviť konkrétnu chybu možno budete musieť vyskúšať viacero riešení.

Oprava chyby konkrétnej funkcie

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii AVERAGE alebo SUM

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii CONCATENATE

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii COUNTIF/COUNTIFS

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii DATEVALUE

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii DAYS

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii IF

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii INDEX a MATCH

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii AVERAGE alebo SUM

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii SUMIF/SUMIFS

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii SUMPRODUCT

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii TIMEVALUE

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii TRANSPOSE

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii VLOOKUP

Nenachádza sa požadovaná funkcia v tomto zozname? Skúste ostatné riešenia, ktoré sú uvedené nižšie.

Problémy s odčítaním

Ak nemáte skúsenosti s Excelom, možno ste vzorec pre odčítanie napísali nesprávne. Môžete postupovať dvomi spôsobmi:

Odčítajte odkaz na bunku od iného odkazu na bunku

Bunka D2 s hodnotou 2 000 EUR, bunka E2 s hodnotou 1 500 EUR, bunka F2 so vzorcom: =D2-E2 a výsledkom 500 EUR

Zadajte dve hodnoty v dvoch samostatných bunkách. V tretej bunke odčítajte jeden odkaz na bunku od druhého odkazu na bunku. V tomto príklade bunka D2 obsahuje plánovanú sumu a bunka E2 obsahuje skutočnú sumu. Bunka F2 obsahuje vzorec =D2-E2.

Alebo použite funkciou SUM s kladnými a zápornými číslami

Bunka D6 s hodnotou2 000 EUR, bunka E6 s hodnotou1 500 EUR, bunka F6 so vzorcom: =SUM(D6;E6) a výsledkom 500 EUR

Do jednej bunky zadajte kladnú hodnotu, do druhej bunky zadajte zápornú hodnotu. V tretej bunke použite funkciu SUM, čím spočítate tieto dve bunky. V tomto príklade bunka D6 obsahuje plánovanú sumu a bunka E6 obsahuje skutočnú sumu vyjadrenú záporným číslom. Bunka F6 obsahuje vzorec =SUM(D6,E6).

Ak používate Windows, môže sa chyba #HODNOTA! zobraziť aj vtedy, keď používate najzákladnejší vzorec pre odčítanie. Problém môžete vyriešiť týmto spôsobom:

 1. Najskôr urobte rýchly test. V novom zošite zadajte v bunke A1 hodnotu 2. V bunke B1 zadajte hodnotu 4. Potom v bunke C1 zadajte tento vzorec =B1-A1. Ak sa zobrazí chyba #HODNOTA!, prejdite na ďalší krok. Ak sa chyba nezobrazí, skúste iné riešenia na tejto stránke.

 2. Vo Windowse otvorte ovládací panel Oblasť.

  • Windows 10: Kliknite na tlačidlo Štart, napíšte slovo Oblasť a potom kliknite na ovládací panel Oblasť.

  • Windows 8: Na domovskej obrazovke napíšte slovo Oblasť, kliknite na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Oblasť.

  • Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart, napíšte slovo Oblasť a potom kliknite na položku Oblasť a jazyk.

 3. Na karte Formáty kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

 4. Vyhľadajte položku Oddeľovač zoznamu. Ak je v časti Oddeľovač zoznamu nastavené znamienko mínus, zmeňte ho na niečo iné. Bežným oddeľovačom zoznamu je napríklad čiarka. Bežne sa používa aj bodkočiarka. Vo vašej konkrétnej oblasti však môže byť vhodnejší iný oddeľovač zoznamu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Otvorte zošit. Ak bunka obsahuje chybu #HODNOTA!, kliknite dvakrát a upravte jej obsah.

 7. Ak bunka obsahuje čiarky ma miestach, kde by sa malo použiť znamienko mínus pre odčítanie, zmeňte čiarky na znamienka mínus.

 8. Stlačte kláves ENTER.

 9. Zopakujte tento postup v ďalších bunkách, v ktorých sa zobrazuje chyba.

Odčítajte odkaz na bunku od iného odkazu na bunku

Bunka D10 s hodnotou 1.1.2016, bunka E10 s hodnotou 24.4.2016, bunka F10 so vzorcom: =E10-D10 a výsledkom 114

Zadajte dva dátumy v dvoch samostatných bunkách. V tretej bunke odčítajte jeden odkaz na bunku od druhého odkazu na bunku. V tomto príklade bunka D10 obsahuje dátum začatia a bunka E10 obsahuje dátum ukončenia. Bunka F10 obsahuje vzorec =E10-D10.

Alebo funkcia DATEDIF

Bunka D15 s hodnotou 1.1.2016, bunka E15 s hodnotou 24.4.2016, bunka F15 so vzorcom: =DATEDIF(D15;E15;"d") a výsledkom 114

Zadajte dva dátumy v dvoch samostatných bunkách. V tretej bunke použite funkciu DATEDIF, pomocou ktorej zistíte rozdiel medzi dátumami. Ďalšie informácie o funkcii DATEDIF nájdete v téme Výpočet rozdielu medzi dvoma dátumami.

Zväčšite šírku stĺpca s dátumom. Ak je dátum zarovnaný vpravo, zadaná hodnota je dátum. Ak je však dátum zarovnaný vľavo, zadaná hodnota v skutočnosti nie je dátum. Je to text. Excel nerozpozná text ako dátum. Tento článok obsahuje niekoľko riešení, ktoré vám môžu pomôcť s týmto problémom.

Skontrolujte úvodné medzery

 1. Kliknite dvakrát na dátum, ktorý sa používa vo vzorci na odčítanie.

 2. Umiestnite kurzor na začiatok a skontrolujte, či môžete vybrať jednu alebo viac medzier. Vybratá medzera na začiatku bunky vyzerá takto: Bunka s vybratou medzerou pred hodnotou 1.1.2016

  Ak problém v bunke spôsobuje tento prípad, prejdite na ďalší krok. Ak sa v bunke nenachádzajú žiadne medzery, prejdite na ďalšiu časť s informáciami o kontrole nastavenia dátumu počítača.

 3. Kliknutím na hlavičku stĺpca vyberte stĺpec s dátumom.

 4. Kliknite na položky Údaje > Text na stĺpce.

 5. Dvakrát kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V kroku 3 z 3 v sprievodcovi kliknite v časti Formát údajov v stĺpcoch na položku Dátum.

 7. Zvoľte formát dátumu a potom kliknite na položku Dokončiť.

 8. Zopakujte tento postup aj v ostatných stĺpcoch a presvedčte sa, že sa pred dátumami nenachádzajú úvodné medzery.

Skontrolujte nastavenia dátumu počítača

Excel používa spôsob vyjadrovania dátumu, ktorý používa počítač. Ak dátum v bunke nie je zadaný s použitím rovnakého systému vyjadrovania dátumu, Excel tento dátum nerozpozná ako platný dátum.

Povedzme, že počítač zobrazuje dátumy napríklad vo formáte mm/dd/rrrr. Ak by ste v bunke zadali dátum v tomto formáte, Excel by tento údaj rozpoznal ako dátum, ktorý by ste mohli použiť vo vzorci pre odčítanie. Ak by ste však zadali dátum vo formáte dd/mm/rr, Excel by tento údaj nerozpoznal ako dátum. Namiesto toho ho bude považovať za text.

Existujú dve riešenia tohto problému: Môžete zmeniť spôsob, akým počítač vyjadruje dátum, podľa spôsobu vyjadrenia dátumu, ktorý chcete použiť v Exceli. Alebo môžete v Exceli vytvoriť nový stĺpec a pomocou funkcie DATE vytvoriť skutočný dátum podľa dátumu, ktorý je uložený ako text. Postupujte nasledujúcim spôsobom za predpokladu, že počítač na vyjadrenie dátumu používa formát mm/dd/rrrr a text dátumu v bunke A1 je 31/12/2017:

 1. Vytvorte vzorec v tomto tvare: =DATE(RIGHT(A1,4),MID(A1,4,2),LEFT(A1,2))

 2. Výsledný údaj by mal byť 12/31/2017.

 3. Ak chcete, aby sa dátum zobrazoval vo formáte dd/mm/rr, stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1 (alebo Obrázok ikony tlačidla Command na Macu + 1 v Macu).

 4. Vyberte iné miestne nastavenia, v ktorých sa používa formát dd/mm/rr, napríklad angličtina (Spojené kráľovstvo). Po dokončení nastavenia formátu by sa mal dátum zobrazovať vo formáte 31/12/2017 a mal by to byť platný dátum, nie dátum v textovej podobe.

Poznámka: Vyššie uvedený vzorec je napísaný s DÁTUMOM, doprava, funkcia MIDa funkcie doľava . Upozorňujeme, že je napísaný s predpoklade textový dátum obsahuje rok dní, dva znaky mesiacov a štyri znaky dva znaky. Možno budete musieť prispôsobiť vzorec podľa dátumu.

Problémy s medzerami a textom

Chyba #HODNOTA! sa často vyskytuje, pretože vzorec odkazuje na iné bunky, ktoré obsahujú medzery alebo dokonca skryté medzery, čo situáciu ešte viac komplikuje. Pre tieto medzery sa môže zdať, že bunka je prázdna, aj keď v skutočnosti prázdna nie je.

1. Výber buniek, na ktoré vzorec odkazuje

Vybratý stĺpec

Vyhľadajte bunky, na ktoré vzorec odkazuje, a vyberte ich. V mnohých prípadoch je odstránenie medzier v celom stĺpci dobré riešenie, pretože naraz môžete nahradiť viac ako jednu medzeru. V tomto príklade kliknutím na stĺpec E vyberiete celý stĺpec.

2. Hľadanie a nahradenie

Karta Domov > Nájsť a vybrať > Nahradiť

Na karte Domov kliknite na položky Nájsť a vybrať > Nahradiť.

3. Nahradenie medzier za „nič“

Pole Hľadať s medzerou, príkaz Nahradiť bez zadaného výrazu

V poli Hľadať zadajte jednu medzeru. Potom v poli Nahradiť čím odstráňte všetko, čo by sa v ňom mohlo nachádzať.

4. Použitie možností Nahradiť alebo Nahradiť všetko

Tlačidlo Nahradiť všetko

Ak ste si istí, že by ste mali odstrániť všetky medzery v stĺpci, kliknite na položku Nahradiť všetko. Ak si želáte postupovať po jednotlivých medzerách a chcete každú medzeru nahradiť za „nič“, môžete kliknúť najprv na položku Hľadať ďalej a potom, keď ste si istí, že medzera nie je potrebná, kliknite na položku Nahradiť. Po dokončení by tento postup mohol vyriešiť chybu #HODNOTA!. Ak nie, pokračujte ďalším krokom.

5. Zapnutie filtra

Domov > Zoradiť a filtrovať > Filter

V bunkách sa občas môžu nachádzať skryté znaky iné ako medzera, pre ktoré sa môže zdať, že bunka je prázdna, hoci v skutočnosti prázdna nie je. Takúto situáciu môžu v bunke spôsobiť aj apostrofy. Ak chcete odstrániť tieto znaky v stĺpci, prejdite na položky Domov > Zoradiť a filtrovať > Filtrovať a zapnite filter.

6. Nastavenie filtra

Ponuka Filter so zrušeným výberom políčka Vybrať všetko, začiarknuté políčko (Prázdne polia)

Kliknite na šípku filtra Šípka na filtrovanie a potom zrušte začiarknutie položky Vybrať všetko. Potom začiarknite políčko Prázdne.

7. Výber ľubovoľných nepomenovaných začiarkavacích políčok

Začiarknuté políčko bez názvu

Vyberte ľubovoľné začiarkavacie políčka, vedľa ktorých sa nenachádza žiadna položka, ako je toto.

8. Výber a odstránenie prázdnych buniek

Vybraté filtrované prázdne bunky

Keď Excel vracia prázdne bunky, vyberte ich. Potom stlačte kláves Delete. Týmto spôsobom vymažete všetky skryté znaky v bunkách.

9. Zrušenie filtra

Ponuka Filter, Vymazať filter od ...

Kliknite na šípku filtra Šípka na filtrovanie a potom kliknite na položku Odstrániť filter z... tak, aby sa zobrazovali všetky bunky.

10. Výsledok

Odstránená chyba #HODNOTA!, ktorú nahradil výsledok vzorca. Zelený trojuholník v bunke E4

Ak príčinou chyby #HODNOTA! boli medzery, teraz by sa už mal namiesto chyby zobrazovať výsledok vzorca, ako je znázornené na našom príklade. Ak nie, zopakujte tento postup v iných bunkách, na ktoré vzorec odkazuje. Alebo skúste iné riešenia na tejto stránke.

Poznámka: Všimnite si, že v tomto príklade sa v bunke E4 nachádza zelený trojuholník a číslo je zarovnané doľava. To znamená, že číslo je uložené ako text, čo môže neskôr spôsobiť ďalšie problémy. Ak sa vyskytne tento problém, odporúčame vám konverziu čísiel uložených ako text na čísla.

Text alebo špeciálne znaky v bunke môžu vyvolať chybu #HODNOTA!. Občas sa problematické bunky hľadajú ťažko. Riešenie: Použite funkciu ISTEXT na kontrolu buniek. Upozorňujeme, že funkcia ISTEXT nedokáže vyriešiť chybu. Dokáže len vyhľadať bunky, ktoré ju môžu spôsobovať.

Príklad s chybou #HODNOTA!

Bunka H4 so vzorcom =E2+E3+E4+E5 a výsledkom #HODNOTA!

Toto je príklad vzorca, ktorý obsahuje chybu #HODNOTA!. Pravdepodobne ju spôsobuje bunka E2. Nachádza sa v nej špeciálny znak, ktorý sa zobrazuje ako malý rámček za číslicami 00. Môžete použiť aj funkciu ISTEXT v samostatnom stĺpci na kontrolu textu, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Rovnaký príklad s funkciou ISTEXT

Bunka F2 so vzorcom =ISTEXT(E2) a výsledkom TRUE

Tu sa pridal funkcia ISTEXT v stĺpci F. Všetky bunky sú v poriadku, okrem toho s hodnotu True. Znamená to, že bunka E2 obsahuje text. Na vyriešenie tohto problému, môžete odstrániť obsah bunky a znova zadajte hodnotu 1865.00. Alebo môžete aj pomocou funkcie CLEAN vyčistiť znaky alebo použiť funkcia REPLACE nahradiť špeciálne znaky iných hodnôt.

Keď použijete funkciu CLEAN alebo REPLACE, bude potrebné, aby ste skopírovali výsledok a použili položky Domov > Prilepiť > Prilepiť špeciálne > Hodnoty. Okrem toho možno budete musieť konvertovať čísla uložené ako text na čísla.

Vzorce obsahujúce matematické operácie ako + a * možno nedokážu vykonať výpočty v bunkách, ktoré obsahujú text alebo medzery. V takom prípade skúste použiť niektorú funkciu. Funkcie často ignorujú textové hodnoty, pričom všetko prepočítavajú ako čísla a eliminujú chybu #HODNOTA!. Namiesto =A2+B2+C2 zadajte napríklad =SUM(A2:C2). Alebo namiesto =A2*B2 zadajte =PRODUCT(A2,B2).

Iné riešenia, ktoré môžete vyskúšať

Vyberte chybu

Bunka H4 so vzorcom =E2+E3+E4+E5 a výsledkom #HODNOTA!

Najprv vyberte bunku obsahujúcu chybu #HODNOTA!.

Kliknite na položky Vzorce > Vyhodnotiť vzorec

Dialógové okno Vyhodnotenie vzorca so vzorcom " "+E3+E4+E5

Kliknite na položky vzorce > vyhodnotiť vzorec > vyhodnotiť. Excel sa prevedie časti vzorca jednotlivo. V tomto prípade vzorca = E2 + E3 + E4 + E5 zlomy riadkov z dôvodu skrytých medzeru do bunky E2. Nevidno medzery pri pohľade na bunku E2. Však, môžete ho tu vidíte. Zobrazí sa ako "".

Niekedy si len chcete nahradiť #VALUE! chyba niečo iné ako svoj vlastný text, nula alebo prázdnu bunku. V tomto prípade funkcia IFERROR môžete pridať do vzorca. IFERROR bude Skontrolujte, či je chyba, a ak áno, ho nahradiť inú hodnotu podľa vlastného výberu. Ak nie je chyba, pôvodný vzorec vypočíta. Funkcia IFERROR fungujú len v programe Excel 2007 alebo novšia verzia. V starších verziách môžete použiť IF(ISERROR()).

Upozornenie: Funkcia IFERROR skryť všetky chyby, nielen #VALUE! Vyskytla sa chyba. Skrytie chyby neodporúča pretože chyba je často tým, že niečo, čo je potrebné opraviť, nie je skrytý. Odporúčame túto funkciu používať, ak si nie ste úplne istý vzorec funguje požadovaným spôsobom.

Bunka s chybou #HODNOTA!

Bunka H4 so vzorcom =E2+E3+E4+E5 a výsledkom #HODNOTA!

Toto je príklad vzorca, ktorý obsahuje chybu #HODNOTA! z dôvodu výskytu skrytej medzery v bunke E2.

Chyba, ktorú skryla funkcia IFERROR

Bunka H4 so vzorcom =IFERROR(E2+E3+E4+E5;"--")

A v tomto prípade je do rovnakého vzorca pridaná funkcia IFERROR. Vzorec sa dá čítať nasledujúcim spôsobom: „Vypočítať vzorec, ale nahradiť výsledok dvomi pomlčkami, ak sa vyskytne akákoľvek chyba.“ Poznámka: namiesto dvoch pomlčiek môžete použiť znaky "", aby sa nezobrazilo nič. Prípadne ich môžete nahradiť vlastným textom, ako napríklad: „Súhrnná chyba“.

Žiaľ, uvidíte, že IFERROR skutočne nevyhľadá chybu, jednoducho ich skryjete. Tak byť istí, ktorý skrýva chybu je lepšia ako opraviť.

Pripojenie údajov môže mať nedostupné v určitom bode. Ak chcete vyriešiť tento problém, obnovte pripojenie údajov alebo zvážte import týchto údajov, ak je to možné. Ak nemáte prístup k pripojenie, požiadajte autor zošita, aby sa nový súbor pre vás. Nový súbor v ideálnom prípade by mať len hodnoty a žiadne pripojenia. Môžete to urobiť všetky bunky kopírovaním a prilepením len ako hodnoty. Prilepiť ako iba hodnoty, ich môžete kliknutím na položky domov > Prilepiť > Prilepiť špeciálne > hodnoty. To vylúči všetky vzorce a pripojenia, a preto by tiež odstrániť ľubovoľný #VALUE! chyby.

Ak si nie ste si istí, ako pokračovať ďalej, skúste nájsť podobné otázky vo fóre komunity používateľov Excelu alebo uverejnite vlastnú otázku.

Prepojenie na fórum komunity používateľov Excelu

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v programe Excel

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×