Odstránenie alebo zmena hlavičky alebo päty na jednej strane

Odstránenie alebo zmena hlavičky alebo päty na jednej strane

Môžete odstrániť hlavičku z ľubovoľnej strany v programe Word alebo zmeniť hlavičky na ktorýchkoľvek stranách. Kroky závisia od toho, či meníte prvú stranu alebo inú stranu, napríklad stranu 2.

Poznámka: Ak používate prehliadač na úpravu dokumentov v programe Word Online, pozrite si tému Odstránenie alebo zmena hlavičky alebo päty na prvej strane vo Worde Online, ktorú nájdete ďalej v tomto článku.

Odstránenie alebo zmena hlavičky alebo päty na prvej strane

 1. Dvakrát kliknite v oblasti hlavičky alebo päty (v blízkosti hornej alebo dolnej časti strany), čím sa otvorí karta Nástroje hlavičiek a piat.

 2. Začiarknite políčko Iné na prvej strane.
  Obrázok s políčkom Iné na prvej strane v skupine Možnosti na karte Nástroje hlavičiek a piat.

 3. Ak sa v dokumente nachádza hlavička alebo päta, z prvej strany sa automaticky odstráni. Oblasť hlavičky a päty môžete nechať prázdnu alebo môžete pridať inú hlavičku či pätu len na danej strane.

Odstránenie alebo zmena hlavičky alebo päty na ďalších stranách okrem prvej

Ak chcete odstrániť hlavičku alebo pätu z inej ako z prvej strany dokumentu (napríklad z prvej strany novej kapitoly), treba postupovať inak. Najprv treba vložiť zlom sekcie.

Poznámka:  Zlomy sekcií sa odlišujú od zlomov strán. Ak ste už vložili zlom strany pred stranu, z ktorej chcete odstrániť hlavičku alebo pätu, vymažte zlom strany a nahraďte ho zlomom sekcie, ako je uvedené nižšie.

 1. Kliknite na miesto, kde chcete začať novú stranu bez hlavičky alebo päty.

 2. Kliknutím na položky Rozloženie alebo Rozloženie strany > Zlomy > Nasledujúca strana vytvorte zlom.
  Zlom sekcie Nasledujúca strana

 3. Dvojitým kliknutím na oblasť hlavičky alebo päty (v blízkosti hornej alebo dolnej časti strany) otvorte časť Nástroje hlavičiek a piat.

 4. Kliknutím na položku Prepojiť s predchádzajúcim vypnite prepojenie medzi sekciami.
  Prepojiť s predchádzajúcim

 5. Ak chcete odstrániť hlavičku, kliknite na tlačidlo Hlavička alebo Päta a vyberte možnosť Odstrániť hlavičku alebo Odstrániť pätu v dolnej časti ponuky. (Ak chcete odstrániť hlavičku aj pätu, bude potrebné ešte raz zopakovať kroky č. 3 až 5).

  Ak chcete len zmeniť hlavičku na tejto stránke (a nie ju odstrániť), postupujte nasledovne:

  • Ak chcete upraviť text, vyberte ho a na toto miesto zadajte novú hlavičku alebo pätu.

  • Ak chcete zmeniť návrh, na karte Návrh v časti Nástroje hlavičiek a piat, kliknite na položku Hlavička alebo Päta a potom vyberte štýl z galérie.

 6. Na návrat do základného textu dokumentu kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu.
  Nástroje hlavičiek a piat

Tip:  Nástroje hlavičiek a piat môžete zavrieť aj dvojitým kliknutím v tele dokumentu.

Hlavička alebo päta sa odstráni z prvej strany nasledujúcej za zlomom sekcie.

Ak chcete odstrániť všetky hlavičky alebo päty za zlomom sekcie, kliknite dvakrát na oblasť hlavičky alebo päty na strane, odkiaľ chcete hlavičku alebo pätu odstrániť a potom zopakujte kroky č. 4 až 6 uvedené vyššie. Ak má sekcia rôzne párne a nepárne strany, možno bude potrebné postup zopakovať.

Ak chcete neskôr v dokumente znovu pridať hlavičky alebo päty, vložte ďalší zlom sekcie a potom pridajte hlavičku alebo pätu do novej sekcie.

Odstránenie alebo zmena hlavičky alebo päty na prvej strane vo Worde Online

 1. Ak ste ešte neotvorili dokument na úpravy, kliknite na položky Upraviť dokument > Upraviť v aplikácii Word Online.

  Úpravy vo Worde Online

 2. Kliknite na položky Vložiť > Hlavička a päta.

  Tlačidlo Hlavička a päta

 3. V bielej oblasti, ktorá sa zobrazí v hornej časti oblasti dokumentu, kliknite na položky Možnosti > Iné na prvej strane.

  Možnosť inej hlavičky a päty na prvej strane

  • Ak chcete odstrániť hlavičku alebo pätu na prvej strane, ponechajte polia hlavičky a päty Prvá strana prázdne.

  • Ak chcete umiestniť hlavičku len na prvej strane, zadajte požadovaný text do poľa Prvá strana a ponechajte polia hlavičky alebo päty pre Ostatné strany prázdne.

   Hlavička prvej strany

Vo Worde Online žiaľ nemôžete okrem prvej strany odstrániť hlavičky alebo päty z ostatných strán. Ak však máte počítačový program Word, môžete kliknutím na tlačidlo Otvoriť vo  Worde otvoriť dokument vo Worde a odstrániť hlavičku alebo pätu tam.

Obrázok príkazu Otvoriť v programe Word v aplikácii Word Web App

Po otvorení dokumentu vo Worde môžete odstrániť alebo zmeniť hlavičku alebo pätu na jednej strane. Potom stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S uložte dokument do jeho pôvodného umiestnenia.

Word Online bezproblémovo funguje s počítačovými programami balíka Office. Ak ešte nemáte Office, vyskúšajte alebo kúpte si najnovšiu verziu.

Tip:  Aplikácie Office Online sa neustále aktualizujú novými funkciami. Najnovšie správy a oznámenia nájdete v blogu služby Office Online.

Ďalšie informácie

Máte otázky týkajúce sa Wordu, ktoré sme tu nezodpovedali?

Uverejnite otázku v komunite odpovedí pre Word.

Pomôžte nám pri zlepšovaní Wordu

Máte návrh, ako by sme mohli zlepšiť Word? Ak áno, navštívte lokalitu Word UserVoice a informujte nás.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×