Odstránenie čísel strán

Čísla strán v hlavičke alebo päte dokumentu môžete jednoducho odstrániť. Odobrať ich môžete dokonca aj z hlavičky alebo päty, ktorá obsahuje ďalší obsah, ako je logo spoločnosti alebo názov dokumentu.

Čo chcete urobiť?

Ak v hlavičke alebo päte dokumentu nepoužívate odlišnú prvú stranu ani rôzne párne a nepárne strany, rýchlo môžete odstrániť všetky čísla strán.

 • Na karte Vložiť v skupine Hlavička a päta vyberte možnosť Číslo strany a potom kliknite na položku Odstrániť čísla strán.

  Vyberte kartu Vložiť v skupine Hlavička a päta, vyberte položku Číslo strany a potom položku Odstrániť čísla strán.

Poznámky: 

 • Ak sú v dokumente použité rôzne párne a nepárne strany, budete to musieť urobiť dvakrát – raz s vybratými párnymi stranami a raz s vybratými nepárnymi stranami.

 • Ak sa tlačidlo Odstrániť čísla strán nezobrazuje, dvakrát kliknite na hlavičku alebo pätu, označte číslo strany a stlačte kláves Delete.

Ak ste v dokumente vytvorili odlišnú prvú stranu, môžete z nej odstrániť číslo strany a zachovať ďalší obsah, ako je obrázok alebo informácia o autorských právach.

Krok 1: Výber možnosti Iné na prvej strane (ak ste ju ešte nevybrali)

 1. Na karte Vložiť kliknite na položky Hlavička > Upraviť hlavičku a na karte Návrh v skupine Možnosti vyberte možnosť Iné na prvej strane.

  V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Možnosti začiarknite určitú možnosť alebo jej začiarknutie zrušte.

 2. Po dokončení kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu.

  Poznámka: Možnosť Iné na prvej strane možno použiť na prvej strane ľubovoľnej sekcie, nielen na prvej strane celého dokumentu.

Krok 2: Odstránenie čísla z prvej strany

 1. Na prvej strane dokumentu (alebo sekcie) dvakrát kliknite v hornej časti strany, čím sa otvorí hlavička, alebo v dolnej časti strany, čím sa otvorí päta.

  Malo by sa zobraziť označenie s textom Hlavička prvej strany – Sekcia #-.

 2. Vyberte číslo strany a stlačte kláves Delete alebo kliknite pravým tlačidlom a vyberte možnosť Vystrihnúť.

 3. Po dokončení kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo stlačte kláves Esc.

Mnohé dokumenty sú zámerne rozdelené na sekcie – napríklad na časti alebo kapitoly v správe či knihe. V každej sekcii môžete nastaviť inú hlavičku alebo pätu s odlišnými číslami strán. Vo svojom dokumente tiež môžete mať obsah, ktorého strany nechcete očíslovať.

Ak je dokument rozdelený na sekcie

 1. Na prvej strane sekcie, z ktorej chcete odstrániť číslovanie strán, dvojitým kliknutím otvorte hlavičku alebo pätu.

  Poznámka: Sekcie vo vašom dokumente sú očíslované. Počas úpravy hlavičky sa zobrazuje označenie s textom Hlavička – Sekcia #- alebo Päta – Sekcia #- a informácia o tom, či je sekcia prepojená s predchádzajúcou sekciou.

 2. Vyberte číslo strany a odstráňte ho. Odstránia sa všetky čísla strán v tejto sekcii.

  Ak to nefunguje, na karte Návrh v skupine Navigácia sa uistite, že políčko Prepojiť s predchádzajúcim nie je začiarknuté.

Tip: Ak chcete odstrániť iba číslo prvej strany v sekcii, otvorte hlavičku na prvej strane sekcie a postupujte podľa krokov uvedených v časti Odstránenie čísla z prvej strany.

Ak dokument nie je rozdelený na sekcie

 1. Umiestnite kurzor úplne na koniec strany, ktorá sa nachádza tesne pred stranou, od ktorej chcete začať odstraňovať čísla strán. Na karte Rozloženie kliknite na položky Zlomy > Nasledujúca strana.

  Tip: Možno pre vás bude užitočné zobraziť označenia zlomov sekcií. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na tlačidlo Zobraziť alebo skryť (¶), čím sa zapne zobrazenie formátovacích značiek. Opätovným kliknutím na toto tlačidlo zobrazenie vypnete.

 2. V hornej časti nasledujúcej strany dvojitým kliknutím otvorte hlavičku alebo pätu.

 3. Na karte Návrh kliknite na položku Prepojiť s predchádzajúcim, aby nebola označená. Číslovanie strán z predchádzajúcej sekcie sa tým preruší.

 4. Vyberte číslo strany a odstráňte ho. Odstránia sa všetky čísla strán v tejto sekcii.

Tip: Ak chcete odstrániť iba číslo prvej strany v sekcii, otvorte hlavičku na prvej strane sekcie a postupujte podľa krokov uvedených v časti Odstránenie čísla z prvej strany.

Čo chcete urobiť?

Čísla strán v programe Word sú polia vložené do oblasti hlavičky alebo päty dokumentu. V programe Microsoft Office Word 2007 môžete polia s číslami strán odstrániť výberom možnosti Odstrániť čísla strán.

 1. Na karte Vložiť v časti Hlavička a päta vyberte možnosť Číslo strany.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. Vyberte možnosť Odstrániť čísla strán.

  Dôležité: Ak možnosť Odstrániť čísla strán nefunguje, dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty, vyberte číslo strany a stlačte kláves Delete.

Ak ste v dokumente vytvorili odlišnú prvú stranu, môžete z nej odstrániť číslo strany a zachovať ďalší obsah, ako je obrázok alebo informácia o autorských právach.

Krok 1: Výber možnosti Iné na prvej strane (ak ste ju ešte nevybrali)

 1. Na karte Vložiť kliknite na položky Hlavička > Upraviť hlavičku a na karte Návrh v skupine Možnosti vyberte možnosť Iné na prvej strane.

 2. Po dokončení kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu.

  Poznámka: Možnosť Iné na prvej strane možno použiť na prvej strane ľubovoľnej sekcie, nielen na prvej strane celého dokumentu.

Krok 2: Odstránenie čísla z prvej strany

 1. Na prvej strane dokumentu (alebo sekcie) dvakrát kliknite v hornej časti strany, čím sa otvorí hlavička, alebo v dolnej časti strany, čím sa otvorí päta.

  Malo by sa zobraziť označenie s textom Hlavička prvej strany – Sekcia #-.

 2. Vyberte číslo strany a stlačte kláves Delete alebo kliknite pravým tlačidlom a vyberte možnosť Vystrihnúť.

 3. Po dokončení kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo stlačte kláves Esc.

Mnohé dokumenty sú zámerne rozdelené na sekcie – napríklad na časti alebo kapitoly v správe či knihe. V každej sekcii môžete nastaviť inú hlavičku alebo pätu s odlišnými číslami strán. Vo svojom dokumente tiež môžete mať obsah, ktorého strany nechcete očíslovať.

Ak je dokument rozdelený na sekcie

 1. Na prvej strane sekcie, z ktorej chcete odstrániť číslovanie strán, dvojitým kliknutím otvorte hlavičku alebo pätu.

  Poznámka: Sekcie vo vašom dokumente sú očíslované. Počas úpravy hlavičky sa zobrazuje označenie s textom Hlavička – Sekcia #- alebo Päta – Sekcia #- a informácia o tom, či je sekcia prepojená s predchádzajúcou sekciou.

 2. Vyberte číslo strany a odstráňte ho. Odstránia sa všetky čísla strán v tejto sekcii.

  Ak to nefunguje, na karte Návrh v skupine Navigácia sa uistite, že políčko Prepojiť s predchádzajúcim nie je začiarknuté.

Tip: Ak chcete odstrániť iba číslo prvej strany v sekcii, otvorte hlavičku na prvej strane sekcie a postupujte podľa krokov uvedených v časti Odstránenie čísla z prvej strany.

Ak dokument nie je rozdelený na sekcie

 1. Umiestnite kurzor úplne na koniec strany, ktorá sa nachádza tesne pred stranou, od ktorej chcete začať odstraňovať čísla strán. Na karte Rozloženie kliknite na položky Zlomy > Nasledujúca strana.

  Tip: Možno pre vás bude užitočné zobraziť označenia zlomov sekcií. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na tlačidlo Zobraziť alebo skryť (¶), čím sa zapne zobrazenie formátovacích značiek. Opätovným kliknutím na toto tlačidlo zobrazenie vypnete.

 2. V hornej časti nasledujúcej strany dvojitým kliknutím otvorte hlavičku alebo pätu.

 3. Na karte Návrh kliknite na položku Prepojiť s predchádzajúcim, aby nebola označená. Číslovanie strán z predchádzajúcej sekcie sa tým preruší.

 4. Vyberte číslo strany a odstráňte ho. Odstránia sa všetky čísla strán v tejto sekcii.

Tip: Ak chcete odstrániť iba číslo prvej strany v sekcii, otvorte hlavičku na prvej strane sekcie a postupujte podľa krokov uvedených v časti Odstránenie čísla z prvej strany.

 1. Ak ešte nie ste v zobrazení na úpravy, kliknite na položky Upraviť dokument > Upraviť v aplikácii Word Online.

  Úpravy vo Worde Online

 2. Kliknite na položky Vložiť > Čísla strán.

 3. V dolnej časti zoznamu vyberte možnosť Odstrániť čísla strán.

  Obrázok príkazu Odstrániť čísla strán vybratého v galérii Čísla strán

Ďalšie informácie o práci s číslami strán

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×