Odpovede na správy zhromažďovania údajov sa nespracovali automaticky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Príznaky

Na vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy obsahujúcej formulár na zadávanie údajov boli použité programy Microsoft Office Access 2007 a Microsoft Office Outlook 2007. Príjemcovia hlásia, že vyplnili formulár a odoslali ho späť ako odpoveď. V programoch Office Access 2007 a Office Outlook 2007 však nie sú k dispozícii výsledky, ktoré ste očakávali. Napríklad:

  • Údaje sa nezobrazujú v cieľových tabuľkách programu Access. Nové záznamy sa nepridali a existujúce záznamy sa neaktualizovali.

  • V stĺpci Stav zhromažďovania údajov pre správu v programe Outlook sa zobrazuje chybové hlásenie alebo reťazec Správa nebola spracovaná. V stĺpci Kategórie pre danú správu sa navyše zobrazuje červený štvorec alebo je stĺpec prázdny.

    Tip: V stĺpcoch programu Outlook s názvami Príznak na spracovanie, Stav zhromažďovania údajov a Kategórie sa zobrazuje stav operácie spracovania. Ak chcete pridať tieto stĺpce do zobrazenia, kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca a v kontextovej ponuke kliknite na položku Výber polí. V dialógovom okne Výber polí myšou presuňte jednotlivé polia doprava alebo doľava od existujúcej hlavičky stĺpca.

    Ak sa odpoveď úspešne spracuje, stĺpec Stav zhromažďovania údajov v programe Outlook ostane prázdny a v stĺpci Kategórie sa zobrazí zelený štvorec. V stĺpci Príznak na spracovanie sa navyše zobrazí hlásenie Zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailu bolo úspešné.

Riešenie

Ak máte podozrenie, že zlyhalo automatické spracovanie odpovede, vyskúšajte riešenia navrhnuté v nasledujúcej tabuľke. Väčšina tieto riešenia vyžadujú najskôr problém vyriešiť a odpoveď exportujte manuálne. Ďalšie informácie o manuálnom spracovaní odpovedí nájdete v článku Manuálne spracovanie odpovedí na správy zhromažďovania údajov.

Problém

CAU SE

Riešenie

Odpoveď sa nachádza v priečinku programu Outlook, ale nebola spracovaná. V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje hlásenie Správa nebola spracovaná.

Skontrolujte možnosti správy v dialógovom okne Možnosti zhromažďovania údajov pomocou e-mailu. Vybrali ste manuálne spracovanie odpovedí, alebo ste vybrali nastavenie, ktoré zabraňuje automatickému spracovaniu určitých odpovedí.

Tip: Ak chcete zobraziť možnosti, na karte Externé údaje v skupine Zhromaždenie údajov kliknite na možnosť Spravovať odpovede. V dialógovom okne vyberte požadovanú správu a kliknite na položku Možnosti správy.

Odpoveď exportujte manuálne.

Ak chcete zabezpečiť, že ešte neprijaté odpovede sa spracujú automaticky, zmeňte nastavenie v dialógovom okne Možnosti. Ďalšie informácie nájdete v článku Možnosti zhromažďovania údajov pomocou e-mailu.

Po odpovedi na jednu z vlastných správ sa nič nespracovalo.

Odpoveď na vlastnú správu vyžaduje trochu iný postup.

Namiesto vyplnenia formulára v prijatej správe vyplňte formulár, ktorý sa nachádza v odoslanej správe v priečinku Odoslaná pošta. Prejdite do priečinka Odoslaná pošta a otvorte požadovanú správu. Kliknite na tlačidlo Odpovedať, vyplňte formulár a potom kliknite na tlačidlo Odoslať.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

Databáza sa nedá nájsť. Vyhľadajte ju a údaje exportujte manuálne.

Databáza bola presunutá na iné miesto, premenovaná, odstránená alebo je poškodená.

Obnovte databázu v pôvodnom umiestnení a odpoveď exportujte manuálne.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

Databázu nie je možné otvoriť pre export údajov, pretože sa už používa. Odpovede spracujte manuálne, keď bude databáza k dispozícii.

Databáza je otvorená vo výhradnom režime. Zmeny v databáze bude možné vykonávať až po uvoľnení výhradného uzamknutia.

Požiadajte používateľa, ktorý má databázu otvorenú vo výhradnom režime, aby databázu zavrel a otvoril ju v normálnom režime. Potom skúste odpoveď exportovať manuálne.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

Táto databáza programu Access je chránená heslom. Manuálne exportujte údaje do programu Microsoft Access.

Cieľová databáza je zabezpečená heslom. Ak databáza požaduje heslo, automatické spracovanie zlyhá.

Odpoveď exportujte manuálne. Ak chcete, aby sa budúce odpovede spracovali automaticky, odstráňte heslo databázy.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje hlásenie o tom, že chýba tabuľka, dotaz alebo pole.

Cieľové dotazy alebo tabuľky boli odstránené, premenované alebo došlo k úprave ich štruktúry tak, že obsah formulára nie je možné pridať do tabuliek.

Znova vytvorte cieľové tabuľky alebo dotazy, prípadne vytvorte a odošlite novú správu zhromažďovania údajov.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

E-mailová správa sa nedá spracovať. Formulár v tejto e-mailovej správe je poškodený alebo bol upravený.

Formulár v odpovedi je poškodený alebo niekto (príjemca alebo odosielateľ) formulár upravil.

Ak formulár upravil príjemca, požiadajte ho, aby vám formulár odoslal znova a potom odpoveď exportujte manuálne.

Ak je formulár v pôvodnej správe poškodený alebo neplatný, je potrebné vytvoriť a odoslať novú správu.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

V zadanej databáze sa nedajú nájsť informácie, ktoré sú potrebné na dokončenie spracovania.

Chýbajú informácie potrebné na priradenie odpovede k existujúcemu záznamu, ktorý je potrebné aktualizovať.

Je potrebné synchronizovať nastavenie správy s programom Outlook. Prejdite do programu Access a v dialógovom okne Správa odpovedí vyberte danú správu. V časti Podrobnosti správy nájdete pole s upozornením. Po kliknutí na správu v poli s upozornením synchronizujte nastavenie a potom zavrite dialógové okno. Prejdite do programu Outlook a exportujte odpoveď manuálne.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

Nie je možné pridať alebo aktualizovať údaje, pretože to môže mať za následok duplicitnú hodnotu v poli, ktoré povoľuje len jedinečné hodnoty.

Pole, ktorého vlastnosť Indexované je nastavená na hodnotu Áno (Bez duplicít), nemôže obsahovať duplicitné hodnoty. Ak už hodnota, ktorá je priradená k poľu formulára existuje v zodpovedajúcom poli tabuľky, operácia zlyhá.

Požiadajte príjemcu, aby odoslal inú odpoveď s inou hodnotou v príslušnom poli formulára.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

Zadaná hodnota nie je položkou v zozname možností.

Formulár obsahuje požadované pole na vyhľadávanie hodnôt, ale používateľ nezadal pre toto pole žiadnu hodnotu alebo je vlastnosť poľa ObmedziťNaZoznam nastavená na hodnotu Áno a používateľ zadal hodnotu, ktorá nie je v zozname.

Požiadajte príjemcu, aby po vyplnení všetkých polí znova odoslal odpoveď, alebo vyplňte a uložte formulár manuálne a znova ho exportujte.

Pole Stav zhromažďovania údajov zobrazuje hlásenie o tom, že hodnota zadaná do poľa nie je platná.

Príjemca zadal do niektorých polí neplatné údaje.

Požiadajte príjemcu, aby po vyplnení všetkých polí znova odoslal odpoveď, alebo vyplňte a uložte formulár manuálne a znova ho exportujte.

V stĺpci Stav zhromažďovania údajov sa zobrazuje nasledovný reťazec:

Táto správa obsahuje formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Po dokončení ho odošlite odosielateľovi tejto e-mailovej správy.

Príjemca nevyplnil formulár.

Požiadajte príjemcu, aby po vyplnení formulára odoslal ďalšiu odpoveď.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×