Odporúčané postupy pri odoslaní a nahlasovania skutočná práca

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Organizácie sa rozhodnú sledovať prácu, ktorú vykonávajú zdroje mnohými spôsobmi. Microsoft Project Server 2010 podporuje flexibilitu pri rôznych sledovaných potrebách organizácií. Niektoré organizácie vyžadujú, aby sa práca odoslaná zo zdrojov zaznamenávala denne, a to najmä v prípade, ak sa skutočná práca používa na fakturáciu, mzdy alebo iné finančné účely. Project Server 2010 možno použiť na zachytenie skutočnej práce odoslanej používateľmi. Niektoré organizácie rozhodnú o prenose skutočnej práce do iných systémov plánovania podnikových zdrojov (ERP) a nahlasovania. Organizácia môže napríklad rozhodnúť, že použije Project Server 2010 na zachytenie skutočnej práce, ale potom presun skutočnej práce na nástroj účtovníctva na vyjadrenie fakturácie interným a externým zákazníkom.

Keďže Project Server vám pomáha spravovať projekty, skutočná práca môže byť zachytená viacerými spôsobmi a zobrazuje sa spôsobom, ktorý ho najviac hodí pre používateľa, ktorý k nemu pristupuje. V časovom výkaze je napríklad zameranie na údaje zadané používateľmi za deň (alebo za obdobie), zatiaľ čo v klientovi Microsoft Projectu je zameranie na agregované alebo skalárne, hodnotu dokončenia práce a zostávajúce úlohy na pomoc s plánovaním.

V tomto článku sa popisuje množina najvhodnejších postupov na odosielanie a vytváranie nahlasovania o skutočnej práci v Project Server 2010.

Obsah tohto článku

1. použitie režimu jediného zadania

2. Ochrana používateľských aktualizácií

3. použitie odoslanej skutočnej práce z časových výkazov namiesto projektových plánov na tvorbu časovo usporiadaných údajov

4. použitie kategórií administratívnych časov na sledovanie práce mimo projektu

5. Ukončite úlohy na aktualizácie namiesto toho, aby ste použili polia typ publikovania a rezervácie

Súhrn

Potvrdení

1. použitie režimu jediného zadania

Najvhodnejšie postupy na to, aby ste sa uistili, že skutočná práca je v rámci Project Server 2010 správne vyplnená, je použitie režimu jediného zadania a zdroje zadávajú iba skutočnú prácu prostredníctvom zobrazenia časového výkazu .

Zapnutie režimu jediného zadania:

 1. Na paneli Rýchle spustenie v časti Nastavenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera v časti Správa času a úloh kliknite na položku nastavenia časového výkazu a predvolené hodnoty.

 3. V časti režim jedinéHo vstupu začiarknite políčko režim jediného zadania .

Ak vaša organizácia používa režim jediného zadania, môže byť v najlepšom záujme úplne skryť zobrazenie úloh , aby zdroje mohli zadávať iba skutočnú prácu pomocou zobrazenia časového výkazu . Ak sú oba zobrazenia k dispozícii, používatelia môžu do zobrazenia v oboch zobrazeniach zadať skutočnú prácu a údaje sa v oboch zobrazeniach zachovajú. Ak vaša organizácia vytiahne údaje z časových výkazov na jednotku fakturácie alebo mzdy, napríklad najvhodnejším postupom je povoliť používateľom zadávanie skutočnej práce v zobrazení časového výkazu . Tým sa zníži možnosť skutočnej práce, aby sa nesprávne prepísali, ak používateľ môže zadať aj skutočnú prácu v zobrazení úlohy .

Výnimkou z tohto najlepšej praxe je, ak sú k dispozícii materiálové zdroje. Vlastníci priRadenia pre materiálové zdroje musia zadať časový úsek pre tieto materiálové zdroje pomocou zobrazenia úlohy . Ak má vaša organizácia vlastníkov priradení, ktoré zaznamenávajú časový úsek pre materiálové zdroje, zobrazenie úlohy by malo zostať viditeľné a používatelia by mali byť poučení, aby do zobrazenia časového výkazu zadávali iba skutočnú prácu pre svoje úlohy.

Skrytie zobrazenia úlohy:

 1. Na paneli Rýchle spustenie v časti Nastavenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera kliknite v časti vzhľad a prostredie na položku Rýchle spustenie.

 3. V časti Nastavenie podrobností položky ponukykliknite na zobrazenie úlohy v stĺpci Name (názov ).

 4. Kliknite na položku nie v zozname Zobraziť prepojenie na paneli Rýchle spustenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Existuje niekoľko dôležitých poznámok, ktoré je potrebné zvážiť pri zapnutom režime jediného vstupu vo vašej organizácii. Povedzme, že časový výkaz používateľa obsahuje linku pre konkrétnu úlohu a toto nasadenie sa odstráni. Pri ďalšom otvorení tohto časového výkazu môže byť v závislosti od nasledujúcich podmienok odstránená aj Riadková priradená k odstránenej úlohe:

 • Ak sa v riadkoch nenachádzajú žiadne položky používateľa, odstráni sa.

 • Ak sa aktualizácie používateľa nechránia a táto položka obsahuje schválenú skutočnú prácu, odstráni sa.

 • Ak sú aktualizácie používateľa chránené a v riadkoch sa nachádza schválená skutočná práca, táto položka zostane v časovom výkaze. Ak sa však zavolá schválený časový výkaz, potom sa odstráni.

 • Ak sa v riadkoch nachádza skutočná práca, ktorá bola zadaná do časového výkazu, ale stále čaká na schválenie, daný Link sa odstráni aj vtedy, keď sú aktualizácie používateľa chránené.

Správcovia projektov by mali pri odstraňovaní alebo zmene priradení použiť upozornenie, aby ste mali istotu, že všetky odoslané skutočné práce sa prehodnotia pred zmenou alebo odstránením. Pomáha to zabezpečiť, aby sa nestratili platné údaje zadané používateľom. PriRadenia možno explicitne alebo implicitne zmeniť v niektorom z nižšie uvedených scenárov:

 • Projektový manažér explicitne odstráni úlohu, pre ktorú sa očakávajú aktuálne pracovné aktualizácie.

 • Plán projektu obsahujúci nasadenie sa obnoví z archívu.

 • Plán projektu obsahujúci nasadenie sa odstráni.

 • Projektový plán s priradením sa prepíše pomocou funkcie Uložiť ako v programe Microsoft Project 2010.

Na začiatok stránky

2. Ochrana používateľských aktualizácií

Niektoré organizácie sa môžu rozhodnúť, že zabránia správcovi projektu v aktualizácii skutočnej práce člena tímu v rámci projektu.

Poznámka:  Projektoví manažéri nie je možné aktualizovať skutočnú prácu zdroja zaznamenanú v časovom výkaze.

Ak chce vaša organizácia zachovať v časových výkazoch hodnoty zadané zdrojom pre skutočnú prácu a uistiť sa, že hodnota sa odzrkadľuje v pláne projektu, najlepším postupom je zapnúť funkciu v Project Server 2010, ktorá chráni aktualizácie používateľa.

Ochrana používateľských aktualizácií:

 1. Na paneli Rýchle spustenie v časti Nastavenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera v časti Správa času a úloh kliknite na položku Nastavenie úlohy a zobrazenie.

 3. V časti Ochrana používateľských aktualizácií začiarknite políčko Povoliť aktualizácie úloh iba prostredníctvom úloh a časových výkazov .

Pri ochrane používateľských aktualizácií sa časové výkazy vždy zachovávajú presne to, čo používateľ zadal na prácu s časovým usporiadaním, a skalárne hodnoty medzi časovými výkazmi a projektovým plánom sú vždy konzistentné. Časovo usporiadané rozdelenie skalárnej hodnoty však môže byť v pláne projektu mierne odlišné, pretože je zamerané na budúce plánovanie práce a neudržiavanie skutočnej práce v historických hodnotách. Mechanizmus plánovania môže upravovať určitú časovo usporiadanú skutočnú prácu, aby bol plán konzistentný.

Na začiatok stránky

3. použitie odoslanej skutočnej práce z časových výkazov namiesto projektových plánov na tvorbu časovo usporiadaných údajov

Skutočnú prácu možno zaznamenať pomocou klienta Project 2010 (plán projektu) alebo časových výkazov. Mnoho používateľov však zaznamenáva len skutočnú prácu priamo z vlastných zdrojov použitím časových výkazov, najmä v prípade, ak sú tiež chránené aktuálne aktualizácie ako predtým popísané. Pri používaní časových výkazov na sledovanie odosielania skutočných údajov denne alebo týždenne je najvhodnejším postupom nahlásiť priamo proti skutočnej práci zasnímanej v časových výkazoch pri synchronizácii s externými systémami ERP a zostáv. Údaje časového výkazu sa špecificky vykreslia, aby sa zaistila presnosť v historickom a mesačnom základe presne tak, ako ho zadal používateľ, a to aj vtedy, keď sa zmenili podmienky v pláne projektu.

Zatiaľ čo mnoho výpočtov sa uskutočňuje v pláne projektu, napríklad náklady na základe nákladových sadzieb, tieto možno jednoducho replikovať s údajmi časového výkazu. Projektový plán na druhej strane vykreslí skutočné pracovné údaje (a iné údaje plánu) s dôrazom na budúce plánovanie práce (analýza a výpočty získaných hodnôt). Preto môže existovať situácia, kedy Používateľská hodnota v časovom výkaze presne nezodpovedá rovnakej hodnote v pláne projektu za konkrétny deň. Celkový súčet alebo skalárna hodnota priradenia bude však konzistentná medzi projektovým plánom a časovým výkazom pri zapnutej zabezpečenej skutočnej skutočnosti.

Ak nastavujete správu o odoslanej skutočnej práci z časových výkazov, je dôležité, aby sa zdroje požadovali, aby sa nepriradili alebo pridelili úlohy. Všetky úlohy by mali prechádzať projektovým manažérom alebo manažérom zdrojov. Pomáha to zabezpečiť správne spracovanie skutočných pracovných údajov.

Centrum ANALYTICKých nástrojov v Microsoft Project Web App poskytuje šablóny zostáv, ktoré využívajú výhody databázy zostáv (T-SQL) a Analysis Services (OLAP). Tieto šablóny vám môžu pomôcť vytvárať zostavy proti ukladaciemu priestoru údajového výkazu.

Na začiatok stránky

4. použitie kategórií administratívnych časov na sledovanie práce mimo projektu

Niektoré organizácie vyžadujú sledovanie administratívnej činnosti alebo neprojektovej práce. Príklady administratívnych aktivít zahŕňajú opakované aktivity v čase práceneschopnosti, dovolenky a súvisiace s prácou, ako je napríklad zákaznícka podpora, údržba systému alebo schôdze. Odporúčame, aby sa tieto aktivity sledovali pomocou kategórií administratívnych časov. Tieto kategórie vyžadujú minimálnu údržbu a času zachyteného v týchto kategóriách je možné použiť na generovanie zostáv analýzy údajov z príslušnej kocky OLAP.

Ak kategórie správneho času nevyhovujú potrebám vašej organizácie a rozhodli ste sa použiť projekty na sledovanie administratívnych aktivít, vlastník projektu by mal podľa týchto pokynov postupovať na efektívnejšie projekty:

 • Obmedzte počet zdrojov priradených k projektovým plánom na menej než 100 zdrojov.

 • Obmedziť trvanie projektových plánov na sledovanie administratívnych aktivít na štvrťročný alebo polročná základ.

 • Udržujte úlohy v projektovom pláne automaticky naplánované s typom úlohy pevných jednotiek.

 • Udržujte plán plánu projektu v zhode s obdobiami časového výkazu.

Na začiatok stránky

5. Ukončite úlohy na aktualizácie namiesto toho, aby ste použili polia typ publikovania a rezervácie

Projektoví manažéri môžu nájsť polia Typpublikovania a rezervácie, ktoré sú užitočné na ovládanie viditeľnosti úloh a zdrojov. Pole Publikovať sa môže použiť na ovládanie toho, ktoré úlohy sa majú zobraziť v Project Web App, a pole typ rezervácie sa môže použiť na ovládanie zdrojov, ktoré sú viditeľné počas procesu plánovania zdrojov. Majte však na pamäti, že tieto polia sú súčasťou procesu predčasného plánovania. Nie sú určené na obmedzenie schopnosti používateľov pokračovať v sledovaní času na konkrétnu úlohu. Ak sa polia typ publikovania a rezervácie používajú nesprávne, môže to mať za následok odstránenie položiek úloh z časového výkazu alebo stavu úlohy používateľa. Toto je obzvlášť dôležité, pretože odstránenie položiek úloh môže znamenať stratu odoslaného času.

Ak chcete uzavrieť konkrétnu úlohu, aby sa nedalo predložiť žiadny ďalší termín, môžete použiť možnosť Ukončiť úlohu na aktualizáciu v Project Server 2010.

Na začiatok stránky

Súhrn

Ak vaša organizácia používa skutočnú prácu zapísanú v Project Server 2010 spolu s inými systémami ERP alebo nahlasovania, je vo vašom najlepšom záujme postupovať podľa pokynov uvedených v tomto článku:

 • Použitie režimu jednej položky

 • Ochrana používateľských aktualizácií

 • Použitie odoslanej skutočnej práce z časových výkazov namiesto projektových plánov na tvorbu časovo usporiadaných údajov

 • Použitie kategórií administratívnych časov na sledovanie práce mimo projektu

 • ZaTvorenie úloh na aktualizácie namiesto toho, aby sa používali polia typ publikovania a rezervácie

Ak sledujete tieto najvhodnejšie postupy, pracujete na tom, aby ste zachovali presnosť údajov o skutočnej práci zadaných v časových výkazoch zo zdrojov vašej organizácie.

Na začiatok stránky

Potvrdení

Tím publikovania obsahu Project servera vďaka nasledujúcim prispievateľom do tohto článku:

 • Bobby Burns, program Manager II, Project/Project Server

 • AIK Chen, vedúci pracovník zvyšovania podpory, Project/Project Server

 • Christophe Fiessinger, senior technický produktový manažér, Project/Project Server

 • Heather O'Cull, Senior Program Manager olovo, Project/Project Server

 • Keshav Puttaswamy, hlavný manažér programu skupiny, Project/Project Server

 • Matt ROE, Programový manažér, Project/Project Server

 • Saurabh Sanghvi, program Manager, Project/Project Server

 • Eli Sheldon, program Manager, Project/Project Server

 • Brian Smith, vedúci pracovník eskalácie, Project/Project Server

 • Eric Zenz, vedúci programový manažér programu Project/Project Server

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×