Odoslanie súkromnej správy alebo chatu v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Odoslanie súkromnej správy alebo chatu v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte Microsoft Teams s klávesnicou a čítačkou obrazovky JAWS na chatovanie so svojimi kontaktmi. Keď vám niekto pošle správu, okamžite zaznie zvukové upozornenie.

Poznámky: 

Začatie konverzácie

 1. Stlačením klávesov Alt + 2 otvorte chat. Na table so zoznamom sa teraz zobrazujú vaše obľúbené kontakty (ak nejaké máte), nedávne kontakty a navrhované kontakty.

 2. Stláčajte klávesy Ctrl + F6, kým nezaznie „List box, favorite chats“ (Pole so zoznamom, obľúbené chaty) (ak máte nejaké kontakty uložené ako obľúbené) alebo „List box, recent chats“ (Pole so zoznamom, nedávne chaty).

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nezaznie meno kontaktu, s ktorým chcete chatovať, a potom informácie o jeho dostupnosti.

  Tip: Ak sa hľadaný kontakt nenachádza v zozname Obľúbené, Nedávne alebo Navrhované, stlačte klávesy Alt + E a použite na jeho vyhľadanie pole Hľadať. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky.

 4. Stlačte kláves Enter. Zaznie: „Selected, compose new message, edit“ (Vybraté, vytvoriť novú správu, upraviť).

 5. Zadajte správu a stlačte kláves Enter. Zaznie: „Message sent“ (Správa sa odoslala).

 6. Keď osoba odpovie na vašu správu, zaznie „Message from“ (Správa od) a potom meno osoby a text správy.

  Poznámka: Ak dostanete správu od niekoho iného ako osoby, s ktorou práve chatujete, alebo ak prijmete správu v inom zobrazení, zaznie „Alert“ (Upozornenie) a potom meno odosielateľa.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Hľadanie upozornení a odpovedanie na ne v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky s programom Microsoft Teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii Microsoft Teams pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používajte Microsoft Teams v Macu s klávesnicou a aplikáciou JAWS, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS, na chatovanie so svojimi kontaktmi. Keď niekto odpovie na vašu správu, okamžite zaznie zvukové upozornenie.

Poznámky: 

Začatie konverzácie

 1. Stlačením klávesov Option + 2 otvorte chat. Na table so zoznamom sa teraz zobrazujú vaše obľúbené kontakty (ak nejaké máte), nedávne kontakty a navrhované kontakty.

 2. Stláčajte klávesy Command + F6, kým nezaznie „Horizontal splitter“ (Vodorovný rozdeľovač).

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nezaznie meno kontaktu, s ktorým chcete chatovať, a potom informácie o jeho dostupnosti.

  Tip: Ak sa hľadaný kontakt nenachádza v zozname Obľúbené, Nedávne alebo Navrhované, stlačte klávesy Option + E a použite na jeho vyhľadanie pole Hľadať. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky.

 4. Stlačte klávesy Control + Option + medzerník. Zaznie: „Compose new message, edit text“ (Vytvoriť novú správu, upraviť text).

 5. Zadajte správu a stlačte kláves Enter. Zaznie: „Message sent“ (Správa sa odoslala).

 6. Keď osoba odpovie na vašu správu, zaznie „Message from“ (Správa od) a potom meno osoby a text správy.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Hľadanie upozornení a odpovedanie na ne v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky s programom Microsoft Teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii Microsoft Teams pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používajte Microsoft Teams v Macu s aplikáciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS, na chatovanie so svojimi kontaktmi. Keď niekto odpovie na vašu správu, okamžite zaznie zvukové upozornenie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Začatie konverzácie

 1. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým nezaznie „Chat tab“ (Karta Chat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected, Chat tab“ (Vybraté, karta Chat). Na table so zoznamom sa zobrazia vaše posledné konverzácie (ak nejaké existujú).

 2. Ťahajte prstom doľava, kým nezaznie „Tlačidlo Nový chat“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Search for recipients, Search field“ (Hľadanie príjemcov, pole Hľadať). Otvorí sa okno Nový chat so zameraním na poli Komu.

 3. Keď chcete vyhľadať kontakt, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý znak na klávesnici na obrazovke.

 4. Ak chcete zadať hľadané slová, ťahajte jedným prstom po klávesnici, kým nezaznie požadovaný znak, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Znak sa pridá do poľa Komu.

 5. Keď začnete písať, začnú sa zobrazovať výsledky hľadania. Ak chcete prejsť na výsledky, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým nezaznie požadované meno kontaktu. Ak chcete kontakt vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „Type your message here“ (Sem zadajte svoju správu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Text field, is editing, insertion point at start“ (Textové pole, vykonávajú sa úpravy, kurzor je na začiatku).

 7. Zadajte správu na klávesnici na obrazovke podľa pokynov uvedených vyššie.

 8. Ak chcete správu odoslať, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zaznie: „Notification, message sent successfully“ (Oznámenie, správa sa úspešne odoslala).

 9. Keď osoba odpovie na vašu správu, VoiceOver oznámi novú alebo neprečítanú správu.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft Teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii Microsoft Teams pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používajte Microsoft Teams pre Android s aplikáciou Talkback, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Android, na chatovanie so svojimi kontaktmi. Keď vám niekto pošle správu, okamžite zaznie zvukové upozornenie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Začatie konverzácie

 1. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „Chat tab“ (Karta Chat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zaznie prvá položka v zozname posledných konverzácií, ktorý je zobrazený na table so zoznamom.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „New chat button“ (Tlačidlo Nový chat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit box, To, Search for contacts here“ (Pole Upraviť, Komu, Tu hľadajte kontakty). Klávesnica na obrazovke sa zobrazuje v dolnej polovici obrazovky.

 3. Ak chcete zadať hľadané slová, ťahajte jedným prstom v dolnej polovici obrazovky, kým nezaznie požadovaný znak, potom prst zodvihnite a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Znak sa pridá do poľa Komu.

 4. Keď začnete písať, začnú sa zobrazovať a oznamovať výsledky hľadania. Zameranie sa presunie na prvý výsledok hľadania. Ak chcete prechádzať položky zoznamu, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým nezaznie požadované meno kontaktu. Ak chcete kontakt vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „Type a message here, edit box“ (Sem zadajte svoju správu, pole na úpravy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Zadajte správu na klávesnici na obrazovke podľa pokynov uvedených vyššie.

 7. Ak chcete správu odoslať, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Send message button“ (Tlačidlo Odoslať správu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zaznie: „Message sent successfully“ (Správa sa úspešne odoslala).

 8. Keď osoba odpovie na vašu správu, zaznie „Message received, showing items“ (Správa prijatá, zobrazujú sa položky) <number of the current item and its position in the list of items>.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft Teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii Microsoft Teams pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používajte Microsoft Teams na webe s klávesnicou a aplikáciou Moderátor, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, na chatovanie so svojimi kontaktmi. Keď vám niekto pošle správu, okamžite zaznie zvukové upozornenie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Microsoft Teams na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Microsoft Teams na webe sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Microsoft Teams na webe.

Začatie konverzácie

 1. Stlačením klávesov Alt + 2 otvorte chat. Na table so zoznamom sa teraz zobrazujú vaše obľúbené kontakty (ak nejaké máte), nedávne kontakty a navrhované kontakty.

 2. Stláčajte klávesy Ctrl + F6, kým nezaznie „Favorite chats heading“ (Hlavička Obľúbené chaty) (ak máte nejaké kontakty uložené ako obľúbené) alebo „Recent chats“ (Nedávne chaty).

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nezaznie meno kontaktu, s ktorým chcete chatovať, a potom informácie o jeho dostupnosti.

  Tip: Ak sa hľadaný kontakt nenachádza v zozname Obľúbené, Nedávne alebo Navrhované, stlačte klávesy Alt + E a použite na jeho vyhľadanie pole Hľadať. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky.

 4. Stlačte kláves Enter. Zaznie: „Compose new message, editing“ (Vytvoriť novú správu, vykonávajú sa úpravy).

 5. Zadajte správu a stlačte kláves Enter. Zaznie: „Message sent“ (Správa sa odoslala).

 6. Keď osoba odpovie na vašu správu, zaznie „Message from“ (Správa od) a potom meno osoby a text správy.

  Poznámka: Ak dostanete správu od niekoho iného ako osoby, s ktorou práve chatujete, alebo ak prijmete správu, keď ste v inom zobrazení, zaznie meno odosielateľa a potom text správy.

Pozrite tiež

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Hľadanie upozornení a odpovedanie na ne v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft Teams

Informácie o navigácii v aplikácii Microsoft Teams pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×