Odoslanie okamžitej správy v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Odoslanie okamžitej správy v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

<tokenBlock>A11y_ScreenReaderContent</tokenBlock>

<token>Skype_for_Business</token> s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, môžete použiť na odoslanie okamžitej správy každému, kto má konto <token>Skype_for_Business</token>.

Poznámky: 

 • <tokenBlock>A11y_O365UpdatesTextOnly</tokenBlock>
 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v časti <link xlink:href="42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659#PickTab=Windows">Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business</link>.

 • <tokenBlock>A11y_WindowsNarrator</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_JAWS2nd</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_WrittenForPCWin10</tokenBlock>

Obsah tohto článku

 • <link xlink:href="e7059839-94fb-4f73-92b4-76de51133f2e#BKMK_SendText">Odoslanie správy jednej osobe</link>

 • <link xlink:href="e7059839-94fb-4f73-92b4-76de51133f2e#BKMK_SendTextMultiple">Odoslanie správy viacerým osobám</link>

 • <link xlink:href="e7059839-94fb-4f73-92b4-76de51133f2e#BKMK_SendIM">Odoslanie súborov v okamžitej správe</link>

Odoslanie správy jednej osobe

 1. Ak chcete spustiť <token>Skype_for_Business</token>, stlačte kláves s logom Windows, napíšte <userInput>Skype for Business</userInput> a stlačte kláves Enter.

  Výber sa najskôr nachádza vo vyhľadávacom poli <ui>Nájsť osobu</ui>.

 2. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby. Keď sa v Moderátorovi meno zhoduje s vyhľadávaným reťazcom, ozve sa: „Výsledky vyhľadávania, panel sa aktualizoval.“

 3. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prechádzať výsledkami vyhľadávania. Budete počuť mená kontaktov.

 4. Stlačením klávesu Enter môžete odoslať okamžitú správu vybranému kontaktu. Tým sa otvorí zoznam možností pre daný kontakt.

 5. Ozve sa: „Odoslať tlačidlo IM.“ Stlačením klávesu Enter otvorte okno okamžitých správ s kontaktom.

 6. Ozve sa meno alebo e-mailová adresa osoby a jej aktuálny stav. Výber sa nachádza v poli <ui>Vstup konverzácie</ui>. Ak chcete odoslať správu, zadajte text a stlačte kláves Enter.

  Tip: V prípade, že príjemca okamžitej správy má konto <token>Skype_for_Business</token>, jeho stav je však iný ako „Dostupný“, nemôže odpovedať okamžite alebo ak nie je v súčasnosti online, správa sa môže presunúť do jeho e-mailov alebo histórie konverzácií.

Odoslanie správy viacerým osobám

Môžete mať konverzáciu s dvomi alebo viacerými osobami naraz.

 1. Zopakujte kroky 1 až 5, ktoré sú popísané v časti <link xlink:href="e7059839-94fb-4f73-92b4-76de51133f2e#BKMK_SendText">Odoslanie správy jednej osobe</link> vyššie.

 2. Ak chcete pozvať ďalšie kontakty, aby sa pridali do konverzácie, stláčajte klávesy Alt+V alebo Tab, kým sa neozve „Tlačidlo pozvať viac ľudí“ a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa nové okno s vybratým poľom úprav.

 3. Zadajte meno alebo ho vyberte zo zoznamu pomocou klávesu so šípkou nadol.

 4. Stláčajte kláves Tab, pokým sa neozve „Tlačidlo OK“ a potom stlačením klávesu Enter pridajte osobu do konverzácie.

 5. Opakujte kroky 2-4, kým nepozvete všetky osoby, ktoré chcete.

Ak teraz odošlete správu, odošle sa všetkým osobám, ktoré ste vybrali.

Odoslanie súborov v okamžitej správe

Keď máte otvorené okno konverzácie okamžitých správ, môžete poslať druhej osobe akýkoľvek typ súboru.

Tip: Keď sa zúčastňujete na schôdzi alebo konverzácii okamžitých správ s viacerými osobami, súbory sa odošlú každej zúčastnenej osobe.

 1. K tlačidlu <ui>Vybrať súbor na odoslanie</ui> môžete prejsť stlačením klávesu Tab. Ozve sa „Vybrať súbor na odoslanie“.

 2. Stlačením klávesu Spacebar otvoríte dialógové okno <ui>Súbor – Vybrať</ui>. Ozve sa „Odoslanie súboru všetkým účastníkom“.

 3. Prechádzaním cez dialógové okno<ui>Súbor – Vybrať</ui> vyberte súbor alebo súbory, ktoré chcete odoslať.

  Tip: Môžete poslať textovú odpoveď alebo odoslať súbor, nemôžete však odoslať obe položky súčasne. Ak sa v poli správy, ktorá nebola odoslaná, nachádza text, po odoslaní súboru tento text zmizne.

 4. Keď ste vybrali súbor alebo súbory, ktoré chcete odoslať, stlačte tlačidlo <ui>Otvoriť</ui> a potom kláves Enter.

Pozrite tiež

<link xlink:href="669b53a4-9dd1-4506-8fe2-aee42d8bafe8#PickTab=Windows">Pridávanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky</link>

<link xlink:href="d73b5b49-080f-436f-802c-208b958204e4#PickTab=Windows">Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky</link>

<link xlink:href="42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659#PickTab=Windows">Klávesové skratky v Skype for Business</link>

<link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=Windows">Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business</link>

<link xlink:href="a0ca81c1-fa3e-417e-9d3b-78b8816fce58#PickTab=Windows">Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v Office 365</link>

<link xlink:href="14fb922b-beef-478e-8d29-491cc30c8da6#PickTab=Windows">Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania</link>

<token>Skype_for_Business_for_Mac</token> môžete používať s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS, na odoslanie okamžitej správy každému, kto má konto <token>Skype_for_Business</token> alebo <token>Skype</token>.

Poznámky: 

 • <tokenBlock>A11y_O365UpdatesTextOnly</tokenBlock>
 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v časti <link xlink:href="42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659#PickTab=Mac">Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business</link>.

 • <tokenBlock>A11y_MacOSVoiceOver</tokenBlock>

Odoslanie správy jednej osobe

 1. Spustite program <token>Skype_for_Business_for_Mac</token> a následne stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Vyhľadať kontakty, pole vyhľadávania“.

 2. Zadajte meno osoby alebo e-mailovú adresu. Funkcia VoiceOver oznámi počet nájdených osôb.

 3. Stlačením klávesu Tab sa presuňte do tabuľky s výsledkami vyhľadávania.

 4. Pomocou klávesov so šípkou nadol a nahor sa môžete pohybovať vo výsledkoch vyhľadávania. Počas prechádzania zoznamu oznamuje funkcia VoiceOver mená a stavy dostupnosti.

 5. Keď sa nachádzate na kontakte, stlačenie kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol umožňuje výber položky.

 6. Stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver neoznámi tlačidlo <ui>Konverzácia</ui>.

 7. Ak chcete otvoriť okno okamžitých správ, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 8. Výber sa teraz nachádza na textovom poli a môžete začať s písaním správy. Ak chcete odoslať správu, stlačte kláves Enter.

 9. Keď dorazí nová správa konverzácie, ozve sa zvuk. Ak si chcete vypočuť správy konverzácie:

  1. Ak sa chcete presunúť vyššie do oblasti konverzácie, musíte opustiť pole textovej správy. Pole textovej správy opustíte stláčaním kombinácie klávesov Control + Option + šípka doľava, až kým sa neozve „História konverzácie, tabuľka“.

  2. Ak chcete otvoriť tabuľku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol. Funkcia VoiceOver prečíta prvú správu vlákna.

  3. Ak chcete pokračovať v počúvaní správ, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka nadol.

  4. Ak chcete opustiť tabuľku s históriou konverzácie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor.

  5. Ak sa chcete vrátiť do textového poľa okamžitých správ na písanie správ, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava, až kým sa neozve „Tu zadajte správu, úprava textu“.

Pozrite tiež

<link xlink:href="669b53a4-9dd1-4506-8fe2-aee42d8bafe8#PickTab=Mac">Pridávanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky</link>

<link xlink:href="d73b5b49-080f-436f-802c-208b958204e4#PickTab=Mac">Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky</link>

<link xlink:href="42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659#PickTab=Mac">Klávesové skratky v Skype for Business</link>

<link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=Mac">Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business</link>

<link xlink:href="a0ca81c1-fa3e-417e-9d3b-78b8816fce58#PickTab=Mac">Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v Office 365</link>

<link xlink:href="14fb922b-beef-478e-8d29-491cc30c8da6#PickTab=Mac">Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania</link>

<tokenBlock>A11y_TabWIP</tokenBlock>

Na odosielanie okamžitých správ cez <token>Skype_for_Business</token> na vašom iPhone používajte VoiceOver, zabudovanú čítačku obrazovky pre iOS.Môžete viesť konverzáciu len s jedinou osobou alebo viesť konverzáciu cez okamžité správy s viacerými ľuďmi.

Poznámky: 

 • <tokenBlock>A11y_O365UpdatesTextOnly</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_iOSVoiceOver</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_WrittenForiPhone</tokenBlock>

Obsah tejto témy

 • <link xlink:href="e7059839-94fb-4f73-92b4-76de51133f2e#BKMK_SendMessage_iOS">Odoslanie správy jednej osobe</link>

 • <link xlink:href="e7059839-94fb-4f73-92b4-76de51133f2e#BKMK_GroupChat_iOS">Odoslanie správy viacerým osobám</link>

Odoslanie správy jednej osobe

 1. Otvorte <token>Skype_for_Business</token> na svojom iPhone a v prípade potreby sa prihláste.Pomoc pri prihlasovaní nájdete v téme <link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=iOS">Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business</link>.

 2. V hlavnom zobrazení aplikácie <token>Skype_for_Business</token> ťahajte prstom doprava, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete použiť na vyhľadanie osoby:

  • Tlačidlo <ui>Kontakty</ui> je užitočné, ak osoba, s ktorou chcete mať konverzáciu, je už pridaná do jednej z vašich kontaktných skupín.Ak chcete otvoriť položku <ui>Kontakty</ui>, dvakrát ťuknite na obrazovku.Ak chcete prehľadávať kontakty, ťahajte prstom doprava.Ak chcete otvoriť skupinu kontaktov, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Vyhľadávacie pole <ui>Vyhľadať kontakty</ui> umožňuje vyhľadávať ľubovoľnú osobu, ktorá je k dispozícii v <token>Skype_for_Business</token> vašej organizácie, alebo dokonca v <token>Skype</token>, ak je vyhľadávanie kontaktov v <token>Skype</token> povolené vašou organizáciou.Ak chcete použiť vyhľadávanie, dvakrát ťuknite na obrazovku.Potom zadajte meno osoby pomocou klávesnice na obrazovke.Ak chcete spustiť vyhľadávanie, na klávesnici ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Search“ (Vyhľadávanie), a dvakrát ťuknite na obrazovku.Ak chcete prehľadávať zoznam ľudí, ťahajte prstom doprava alebo doľava.

  • Zoznam <ui>Nedávne</ui> zobrazuje kontakty, ktoré ste v poslednom čase kontaktovali.Ak chcete prehľadávať zoznam, ťahajte prstom doprava.

 3. Keď je zameranie na osobe, s ktorou chcete viesť konverzáciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.Otvorí sa hlavné okno konverzácie.

 4. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Type a message here“ (Napíšte správu sem), a dvakrát ťuknite na obrazovku.Zobrazí sa klávesnica na obrazovke a môžete napísať správu.

 5. Ak chcete správu odoslať, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Send chat message, button“ (Odoslať správu konverzácie, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.Ozve sa:„Message sent.Type a message here.“ (Správa bola odoslaná. Napíšte správu sem).Zameranie zostane v poli na vkladanie textu a môžete pokračovať v písaní inej správy.

  VoiceOver číta všetky odpovede pri príchode do konverzácie.

Odoslanie správy viacerým osobám

Ak chcete začať konverzáciu s viacerými ľuďmi, najskôr otvorte konverzáciu s jednou osobou a potom pridajte účastníkov do konverzácie.

 1. Počas konverzácie s osobou ťahajte prstom doľava, kým sa neozve meno osoby, po ktorom nasleduje „button“ (tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.Otvorí sa zoznam možností.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add participants, button“ (Pridať účastníkov, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ozve sa:„Search for contacts, text field“ (Vyhľadať kontakty, textové pole).Zameranie sa nachádza vo vyhľadávacom poli.Pomocou vyhľadávania môžete nájsť osobu alebo prehľadávať kontakty v aktuálnom zobrazení:

  • Ak chcete použiť vyhľadávanie na vyhľadanie osoby, ktorú chcete pridať, dvakrát ťuknite na obrazovku.Napíšte meno osoby pomocou klávesnice na obrazovke.Po dokončení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve meno osoby v zozname výsledkov.

  • Ak chcete v tomto okne prehľadávať zoznam kontaktov, opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve meno osoby, ktorú chcete pridať.

 4. Keď je zameranie na osobe, ktorú chcete pridať do konverzácie, dvakrát ťuknite na obrazovku.Osoba sa pridá do konverzácie a zameranie bude na tlačidle <ui>Späť</ui> v zobrazení konverzácie.

 5. Ak sa chcete presunúť do poľa na zadávanie textu, opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve:„Type a message here, text field“ (Sem napíšte správu, textové pole).Dvakrát ťuknite na obrazovku.Zobrazí sa klávesnica na obrazovke a môžete napísať správu.

 6. Ak chcete správu odoslať, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Send chat message, button“ (Odoslať správu konverzácie, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.Ozve sa:„Message sent.Type a message here.“ (Správa bola odoslaná. Napíšte správu sem).Zameranie zostane v poli na vkladanie textu a môžete pokračovať v písaní inej správy.

  VoiceOver číta všetky odpovede pri príchode do konverzácie.

Pozrite tiež

<link xlink:href="669b53a4-9dd1-4506-8fe2-aee42d8bafe8#PickTab=iOS">Spravovanie kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky</link>

<link xlink:href="d73b5b49-080f-436f-802c-208b958204e4#PickTab=iOS">Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky</link>

<link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=iOS">Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business</link>

<link xlink:href="a0ca81c1-fa3e-417e-9d3b-78b8816fce58#PickTab=iOS">Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v Office 365</link>

<link xlink:href="14fb922b-beef-478e-8d29-491cc30c8da6#PickTab=iOS">Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania</link>

<tokenBlock>A11y_TabWIP</tokenBlock>

Na odosielanie okamžitých správ z aplikácie <token>SkypeforBusiness_Android</token> použite TalkBack, zabudovanú čítačku obrazovky pre Android.Môžete viesť konverzáciu len s jedinou osobou alebo viesť konverzáciu cez okamžité správy s viacerými ľuďmi.

Poznámky: 

 • <tokenBlock>A11y_O365UpdatesTextOnly</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_AndroidTalkBack</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_WrittenForAndroidPhone</tokenBlock>

Obsah tejto témy

 • <link xlink:href="e7059839-94fb-4f73-92b4-76de51133f2e#BKMK_SendMessage_Android">Odoslanie správy jednej osobe</link>

 • <link xlink:href="e7059839-94fb-4f73-92b4-76de51133f2e#BKMK_GroupChat_Android">Odoslanie správy viacerým osobám</link>

Odoslanie správy jednej osobe

 1. Otvorte <token>Skype_for_Business</token> vo svojom telefóne a v prípade potreby sa prihláste.Pomoc pri prihlasovaní nájdete v téme <link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=Android">Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business</link>.

 2. V hlavnom zobrazení aplikácie <token>Skype_for_Business</token> ťahajte prstom doprava, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete použiť na vyhľadanie osoby:

  • Tlačidlo <ui>Kontakty</ui> je užitočné, ak osoba, s ktorou chcete mať konverzáciu, je už pridaná do jednej z vašich kontaktných skupín.Ak chcete otvoriť <ui>Kontakty</ui>, dvakrát ťuknite na obrazovku, keď sa ozve:„View contacts and contact management screen“ (Zobraziť kontakty a obrazovku správy kontaktov).Ak chcete prehľadávať kontakty, ťahajte prstom doprava.Ak chcete otvoriť skupinu kontaktov, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Pole <ui>Hľadať</ui> vám umožňuje vyhľadávať ľubovoľnú osobu, ktorá je k dispozícii v adresári aplikácie <token>Skype_for_Business</token> vašej organizácie.Ak chcete použiť vyhľadávanie, dvakrát ťuknite na obrazovku, keď sa ozve:„Search in the company directory“ (Vyhľadávanie v adresári spoločnosti).Potom zadajte meno osoby pomocou klávesnice na obrazovke.Vyhľadávanie sa vykonáva počas písania a TalkBack oznamuje počet výsledkov.Ak chcete prehľadávať zoznam ľudí, ťahajte prstom doprava.

  Tip: Ak ste boli v kontakte s ľuďmi cez <token>SkypeforBusiness_Android</token>, tieto kontakty sa zobrazujú v zozname <ui>Nedávne</ui> v hlavnom okne aplikácie <token>Skype_for_Business</token>.Ak chcete prehľadávať zoznam, ťahajte prstom doprava.Ak chcete rýchlo odoslať správu osobe v zozname, dvakrát ťuknite na obrazovku.Otvorí sa konverzácia a zameranie sa bude nachádzať v poli na zadávanie textu konverzácie.Dvojitým ťuknutím na obrazovku zobrazte klávesnicu na obrazovke a napíšte svoju správu.

 3. Keď je zameranie na osobe, s ktorou chcete viesť konverzáciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.Otvorí sa karta kontaktu.

 4. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Chat button“ (Tlačidlo Konverzácia), a dvakrát ťuknite na obrazovku.Zobrazí sa klávesnica na obrazovke a môžete napísať správu.

 5. Ak chcete správu odoslať, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Send chat message, button“ (Odoslať správu konverzácie, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.Ozve sa:„Message sent“ (Správa bola odoslaná).Zameranie zostane v poli na vkladanie textu a môžete pokračovať v písaní inej správy.

  TalkBack číta všetky odpovede pri príchode do konverzácie.

Odoslanie správy viacerým osobám

Ak chcete začať konverzáciu s viacerými ľuďmi, najskôr otvorte konverzáciu s jednou osobou a potom pridajte účastníkov do konverzácie.

 1. Počas konverzácie s osobou ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „More options, button“ (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.Otvorí sa zoznam možností.

 2. Ozve sa:„Item 1 of 3, Add participants“ (Položka 1 z 3, Pridať účastníkov).Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ozve sa:„Editing, search people, edit boxSearch in the company directory.“ (Úprava, vyhľadávanie ľudí, pole na úpravy. Vyhľadávanie v adresári spoločnosti.).Zameranie sa nachádza vo vyhľadávacom poli.Pomocou vyhľadávania môžete nájsť osobu alebo prehľadávať kontakty v aktuálnom zobrazení:

  • Ak chcete použiť vyhľadávanie na vyhľadanie osoby, zadajte meno osoby pomocou klávesnice na obrazovke.Po dokončení ťahajte prstom doprava, kým sa neozve meno osoby v zozname výsledkov.

  • Ak chcete v tomto okne prehľadávať zoznam kontaktov, opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve meno osoby, ktorú chcete pridať.

 4. Keď je zameranie na osobe, ktorú chcete pridať do konverzácie, dvakrát ťuknite na obrazovku.Osoba sa pridá do konverzácie a zameranie bude v poli na zadávanie textu v zobrazení konverzácie.

 5. Napíšte svoju správu pomocou klávesnice na obrazovke.

 6. Ak chcete správu odoslať, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Send chat message, button“ (Odoslať správu konverzácie, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.Ozve sa:„Message sent“ (Správa bola odoslaná).Zameranie zostane v poli na vkladanie textu a môžete pokračovať v písaní inej správy.

  TalkBack číta všetky odpovede pri príchode do konverzácie.

Pozrite tiež

<link xlink:href="669b53a4-9dd1-4506-8fe2-aee42d8bafe8#PickTab=Android">Spravovanie vašich kontaktov v v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky</link>

<link xlink:href="d73b5b49-080f-436f-802c-208b958204e4#PickTab=Android">Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky</link>

<link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=Android">Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business</link>

<link xlink:href="a0ca81c1-fa3e-417e-9d3b-78b8816fce58#PickTab=Android">Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v Office 365</link>

<link xlink:href="14fb922b-beef-478e-8d29-491cc30c8da6#PickTab=Android">Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania</link>

Na odoslanie okamžitej správy z aplikácie <token>Outlook_on_the_web</token> v <token>Skype_for_Business</token> použite Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse. Správy sa odosielajú takmer okamžite, pretože prístup k table konverzácií aplikácie <token>Skype_for_Business</token> máte priamo z <token>Outlook_on_the_web</token>.

Poznámky: 

 • <tokenBlock>A11y_O365UpdatesTextOnly</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_WindowsNarrator</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_WrittenForPCWin10</tokenBlock>
 • Ak používate <token>Skype_for_Business</token> v službe <token>Outlook_on_the_web</token>, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili <token>Microsoft_Edge</token>. Keďže sa <token>Skype_for_Business</token> v službe <token>Outlook_on_the_web</token> používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na <token>Outlook_on_the_web</token>.

 1. Otvorte <token>Outlook_on_the_web</token> vo svojom prehliadači a v prípade potreby sa prihláste.

  Tip: Pomoc pri prihlasovaní nájdete v téme <link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=Outlook_Web_App">Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business</link>.

 2. Držte stlačený kláves Tab, pokým sa neozve „Use the Down arrow to use the <token>Skype_for_Business</token> conversations pane“ (Použite šípku nadol, ak chcete použiť tablu konverzácií cez <token>Skype_for_Business</token>), a potom stlačte kláves šípky nadol. Otvorí sa <ui>tabla s konverzáciami cez <token>Skype_for_Business</token></ui> so zameraním na zoznam <ui>Všetky kontakty</ui> a ozve sa: „Contacts, All contacts, <Contact names>“ (Kontakty, Všetky kontakty, <Mená kontaktov>).

  V pravom hornom rohu tohto panelu sú k dispozícii tlačidlá <ui>Hľadať na Skype</ui>, <ui>Kontakty</ui> a <ui>Nová konverzácia</ui>. V pravom dolnom rohu panelu je k dispozícii tlačidlo <ui>Vypnúť oznámenia konverzácie</ui>.

 3. Ak chcete zistiť, kto je online, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Online, Link“ (Online, Prepojenie), a stlačte kláves Enter.

 4. Stlačením klávesu Enter sa presuniete k prvému kontaktu v zozname.

 5. Držte stlačený kláves šípky nadol, pokým sa neozve meno osoby, ktorej chcete odoslať okamžitú správu, a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa „Chat input, Conversations with <contact’s name> editable combo box” (Pole na vkladanie textu konverzácie, Konverzácie s používateľom <meno kontaktu> upraviteľné rozbaliteľné pole).

 6. Napíšte správu a stlačte kláves Enter. Okamžitá správa sa odošle a pridá do tably <ui>Konverzácie s používateľom (meno kontaktu)</ui>. Odpovede na vaše správy sa taktiež pridajú do tejto tably. Ak chcete odpovedať na odpoveď kontaktu, napíšte správu do upraviteľného rozbaľovacieho poľa a stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

<link xlink:href="669b53a4-9dd1-4506-8fe2-aee42d8bafe8#PickTab=Outlook_Web_App">Spravovanie vašich kontaktov v v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky</link>

<link xlink:href="63df572e-1078-4562-b45e-b93e07a76ffb">Klávesové skratky v Outlooku na webe</link>

<link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=Outlook_Web_App">Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business</link>

<link xlink:href="14fb922b-beef-478e-8d29-491cc30c8da6#PickTab=Outlook_Web_App">Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania</link>

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

<tokenBlock>Accessibility_MicrosoftDisabilityAnswerDesk</tokenBlock>
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×