Odoslanie okamžitej správy v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Odoslanie okamžitej správy v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Skype for Business s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, môžete použiť na odoslanie okamžitej správy každému, kto má konto Skype for Business.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Odoslanie textovej správy jednej osobe

 1. Ak chcete spustiť Skype for Business, stlačte kláves s logom Windows, napíšte Skype for Business a stlačte kláves Enter.

  Výber sa najskôr nachádza vo vyhľadávacom poli Nájsť osobu.

 2. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby. Keď sa v Moderátorovi meno zhoduje s vyhľadávaným reťazcom, ozve sa: „Výsledky vyhľadávania, panel sa aktualizoval.“

 3. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prechádzať výsledkami vyhľadávania. Budete počuť mená kontaktov.

 4. Stlačením klávesu Enter môžete odoslať okamžitú správu vybranému kontaktu. Tým sa otvorí zoznam možností pre daný kontakt.

 5. Ozve sa: „Odoslať tlačidlo IM.“ Stlačením klávesu Enter otvorte okno okamžitých správ s kontaktom.

 6. Ozve sa meno alebo e-mailová adresa osoby a jej aktuálny stav. Výber sa nachádza v poli Vstup konverzácie. Ak chcete odoslať správu, zadajte text a stlačte kláves Enter.

  Tip: V prípade, že príjemca okamžitej správy má konto Skype for Business, jeho stav je však iný ako „Dostupný“, nemôže odpovedať okamžite alebo ak nie je v súčasnosti online, správa sa môže presunúť do jeho e-mailov alebo histórie konverzácií.

Odoslanie textovej správy viacerým osobám

Môžete mať konverzáciu s dvomi alebo viacerými osobami naraz.

 1. Zopakujte kroky 1-5, ktoré sú popísané v časti Odoslanie textovej správy jednej osobe.

 2. Ak chcete pozvať ďalšie kontakty, aby sa pridali do konverzácie, stláčajte klávesy Alt+V alebo Tab, kým sa neozve „Tlačidlo pozvať viac ľudí“ a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa nové okno s vybratým poľom úprav.

 3. Zadajte meno alebo ho vyberte zo zoznamu pomocou klávesu so šípkou nadol.

 4. Stláčajte kláves Tab, pokým sa neozve „Tlačidlo OK“ a potom stlačením klávesu Enter pridajte osobu do konverzácie.

 5. Opakujte kroky 2-4, kým nepozvete všetky osoby, ktoré chcete.

Ak teraz odošlete správu, odošle sa všetkým osobám, ktoré ste vybrali.

Odoslanie súborov v okamžitej správe

Keď máte otvorené okno konverzácie okamžitých správ, môžete poslať druhej osobe akýkoľvek typ súboru.

Tip: Keď sa zúčastňujete na schôdzi alebo konverzácii okamžitých správ s viacerými osobami, súbory sa odošlú každej zúčastnenej osobe.

 1. K tlačidlu Vybrať súbor na odoslanie môžete prejsť stlačením klávesu Tab. Ozve sa „Vybrať súbor na odoslanie“.

 2. Stlačením klávesu Spacebar otvoríte dialógové okno Súbor – Vybrať. Ozve sa „Odoslanie súboru všetkým účastníkom“.

 3. Prechádzaním cez dialógové oknoSúbor – Vybrať vyberte súbor alebo súbory, ktoré chcete odoslať.

  Tip: Môžete poslať textovú odpoveď alebo odoslať súbor, nemôžete však odoslať obe položky súčasne. Ak sa v poli správy, ktorá nebola odoslaná, nachádza text, po odoslaní súboru tento text zmizne.

 4. Keď ste vybrali súbor alebo súbory, ktoré chcete odoslať, stlačte tlačidlo Otvoriť a potom kláves Enter.

Pozrite tiež

Pridanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Uskutočnenie a prijatie hovoru v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Skype for Business pre Mac môžete používať s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS, na odoslanie okamžitej správy každému, kto má konto Skype for Business alebo Skype.

Poznámky: 

Odoslanie textovej správy jednej osobe

 1. Spustite program Skype for Business pre Mac a následne stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Vyhľadať kontakty, pole vyhľadávania“.

 2. Zadajte meno osoby alebo e-mailovú adresu. Funkcia VoiceOver oznámi počet nájdených osôb.

 3. Stlačením klávesu Tab sa presuňte do tabuľky s výsledkami vyhľadávania.

 4. Pomocou klávesov so šípkou nadol a nahor sa môžete pohybovať vo výsledkoch vyhľadávania. Počas prechádzania zoznamu oznamuje funkcia VoiceOver mená a stavy dostupnosti.

 5. Keď sa nachádzate na kontakte, stlačenie kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol umožňuje výber položky.

 6. Stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver neoznámi tlačidlo Konverzácia.

 7. Ak chcete otvoriť okno okamžitých správ, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 8. Výber sa teraz nachádza na textovom poli a môžete začať s písaním správy. Ak chcete odoslať správu, stlačte kláves Enter.

 9. Keď dorazí nová správa konverzácie, ozve sa zvuk. Ak si chcete vypočuť správy konverzácie:

  1. Ak sa chcete presunúť vyššie do oblasti konverzácie, musíte opustiť pole textovej správy. Pole textovej správy opustíte stláčaním kombinácie klávesov Control + Option + šípka doľava, až kým sa neozve „História konverzácie, tabuľka“.

  2. Ak chcete otvoriť tabuľku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol. Funkcia VoiceOver prečíta prvú správu vlákna.

  3. Ak chcete pokračovať v počúvaní správ, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka nadol.

  4. Ak chcete opustiť tabuľku s históriou konverzácie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor.

  5. Ak sa chcete vrátiť do textového poľa okamžitých správ na písanie správ, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava, až kým sa neozve „Tu zadajte správu, úprava textu“.

Pozrite tiež

Pridanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Uskutočnenie a prijatie hovoru v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Moderátor vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, môžete použiť na odoslanie okamžitej správy (IM) z Skype for Business v Outlook na webe. Odosielanie správ je hračkou, pretože máte prístup na table konverzácie Skype for Business priamo z Outlook na webe.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Skype for Business v službe Outlook na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa Skype for Business v službe Outlook na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook na webe.

 1. Otvorte Outlook na webe v prehliadači a v prípade potreby sa prihláste.

  Tip: Prihlásiť pomocou, nájdete v téme základné úlohy pomocou čítačky obrazovky so Skypom for Business.

 2. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Použite tablu Skype for Business konverzácie pomocou šípky nadol", a potom stlačte kláves so šípkou nadol. Otvorí sa tabla Skype for Business konverzácie s výberom v zozname všetky kontakty, a budete počuť: "Kontaktov, všetky kontakty, < mená kontaktov >."

  V pravom hornom rohu tably Vyhľadávania Skype, kontakty a Nový Chat tlačidlá sú k dispozícii. V pravom dolnom rohu tably na tlačidlo vypnúť upozornenia na konverzácie je k dispozícii.

 3. Ak chcete zistiť, kto je online, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Online, prepojenie", a potom stlačte kláves Enter.

 4. Stlačením klávesu Enter sa presuniete k prvému kontaktu v zozname.

 5. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa meno osoby, ktorú chcete odoslať okamžitú správu, a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "konverzácia vstup, konverzáciách s < meno > upraviť rozbaľovacie pole."

 6. Napíšte svoju správu a stlačte kláves Enter. Okamžité správy sa odošle a sa pridá na tablu konverzácia s meno kontaktu. Táto pracovná tabla pridajú aj odpovede na správy. Ak chcete odpovedať kontaktu odpoveď, zadajte novú správu do textového poľa so zoznamom a stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vyhľadanie kontaktu pomocou čítačky obrazovky v Skype for Business v Outlooku na webe

Pridanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Outlooku na webe

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×