Odoslanie e-mailu v pracovnom postupe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Možno chcete, aby váš pracovný postup z nejakého dôvodu odoslal e-mailovú správu. Napríklad môžete chcieť, aby vám pracovný postup odoslal oznámenie vždy, keď sa spustí.

Nová položka spúšťajúca pracovný postup na odosielanie e-mailovej správy

1. Nová položka sa pridá do zoznamu alebo knižnice a pracovný postup sa spustí.

2. Pracovný postup vám odošle e-mailovú správu, aby vás informoval o svojom spustení.

Tento článok popisuje, ako nastaviť pracovný postup na odoslanie e-mailovej správy. Vysvetľuje tiež, ako používať vyhľadávanie pracovného postupu na adresovanie e-mailu a zahrnutie dynamického obsahu do tela správy vrátane informácií o tom, ako vložiť alebo vytvoriť hypertextové prepojenia. Článok tiež ukazuje, ako formátovať obsah správy, a poskytuje ďalšie informácie o práci s e-mailovými správami generovanými pracovnými postupmi.

Čo vás zaujíma?

Odoslanie základnej e-mailovej správy z pracovného postupu

Dynamický výber používateľov alebo skupín, ktorým sa správa odošle

Zahrnutie informácií o aktuálnej položke

Zahrnutie statického hypertextového prepojenia

Zahrnutie hypertextového prepojenia na aktuálnu položku

Zahrnutie obrázka

Formátovanie obsahu správy

Odoslanie vlastných oznámení o úlohách

Identifikovanie možností, ktoré nie sú podporované

Odoslanie základnej e-mailovej správy z pracovného postupu

Pomocou akcie Odoslať e-mail v návrhárovi pracovného postupu môžete nastaviť vlastný pracovný postup tak, aby vám, akémukoľvek inému používateľovi alebo skupine odosielal e-mailové správy. Poľami, ktoré sú k dispozícii pre e-mailovú správu, sú Komu, Kópia, Predmet a Telo. Tieto polia môžu obsahovať statický text aj text, ktorý sa dynamicky generuje z vyhľadávaní pracovných postupov.

Akciu Odoslať e-mail môžete použiť na generovanie mnohých druhov správ vrátane oznámení o tom, že pracovný postup dosiahol určité štádium alebo vykonal určité akcie (vrátane celkové začatia alebo ukončenia pracovného postupu), a pripomenutí o úlohách, ktoré neboli vykonané do termínu dokončenia.

Poznámka: Pracovný postup bude môcť odosielať e-mailové správy až po nakonfigurovaní odchádzajúcich e-mailov na serveri. Ak si nie ste istí aktuálnymi e-mailovými nastaveniami servera, overte si ich u správcu servera. Prepojenia na ďalšie informácie o nastavení odchádzajúcich e-mailov nájdete v časti Pozrite tiež.

V tomto príklade môžete odoslať e-mailové upozornenie vždy, keď začínala na novej položky nastaviť tak svoj pracovný postup. Použite verziu SharePoint Designer, ktorá sa zhoduje s vašou verziou SharePoint Server. Napríklad v prípade SharePoint Server 2010 použite SharePoint Designer 2010. A pre všetky verzie po SharePoint Server 2010, vrátane SharePoint Server 2016 a SharePoint Online pomocou SharePoint Designer 2013. Môžete stiahnuť SharePoint Designer 2013 z Centra sťahovania softvéru a ďalšie informácie o tom nájdete v časti Pozrite tiež .

Otvorte SharePoint Designer 2013 a pripojenie na lokalitu SharePoint

SharePoint Designer 2013 nainštaluje ako aplikácie balíka Office 2013. Otvorte SharePoint Designer 2013 a pripojenie k SharePointu lokality, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte SharePoint Designer 2013 tak, že ho vyberiete v ponuke Štart . Kliknite na ikonu Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Microsoft Office 2013a potom kliknite na položku programu SharePoint Designer 2013.

 2. Kliknite na položku Otvoriť lokalitu na úvodnej stránke programu SharePoint Designer 2013.

 3. Zadajte, ktorý chcete pripojiť k lokalite SharePoint. Napríklad http://www.contoso.com/sites/a-sharepoint-site.

 4. Kliknite na položku Otvoriť a otvorte lokalitu.

 5. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje poverenia. (Ak zabezpečenia nie je súčasťou počítača ste prihlásení na a potom sa zobrazí výzva na zadanie poverení.) Skontrolujte, či použiť poverenia, ktoré majú prístup na lokalitu SharePoint.

Vytvoriť pracovný postup zoznamu na základe platformy pracovného postupu SharePointu

 1. Kliknite na položku pracovné postupy uzol na navigačnej table.

 2. Kliknite na položku Zoznam pracovný postup rozbaľovací zoznam v časti nové na páse s nástrojmi, ako je to znázornené na obrázku.

 3. <remove/align>

 4. Vyberte zoznam , ktorý chcete priradiť k nový pracovný postup.

 5. V dialógovom okne vytvoriť pracovný postup zoznamu zadajte názov a Popis pre pracovný postup a potom sa uistite, či je nastavený typ platformy na Pracovný postup SharePointu 2013, ako je to znázornené na obrázku.

Panel úloh

Ak sa nezobrazí pracovný postup SharePointu ako typ k dispozícii platformy potom Správca pracovného postupu nie je nakonfigurovaný na prácu s farmy SharePointu. Pozrite si tému Konfigurácia manažér pracovného postupu na prácu s farme SharePoint Server 2013.

7. kliknutím na tlačidlo OK vytvoriť pracovný postup.

Teraz, keď sa vytvorí pracovného postupu, môžete pridať akcie podmienok, etapy, kroky a slučky vytvoriť pracovný postup. Tieto súčasti pracovného postupu sú k dispozícii na páse s nástrojmi programu SharePoint Designer 2013, ako je to znázornené na obrázku.

Panel úloh

V predchádzajúcom postupe sa používa na vytvorenie pracovného postupu zoznamu. Opätovne použiteľný pracovný postup alebo pracovný postup lokality môžu byť vytvorené pomocou ten istý postup s tieto zmeny. Namiesto výberu pracovný postup zoznamu tlačidlo na páse s nástrojmi vyberte položku opätovne použiteľný pracovný postup alebo pracovný postup lokality pri vytváraní pracovného postupu.

Získajte ďalšie informácie o zoznam dostupných akcií pracovného postupu v časti Pozrite tiež .

Definovanie akcie vytvoriť podmienku "Odoslanie e-mailu"

 1. Kliknite na položku Akcie a potom na položku Odoslať e-mail.

 2. V akcii, kliknite na položku títo používatelia.

 3. V dialógovom okne Definovať e-mailovej správy vyberte používateľov z existujúcich používateľov a skupín alebo zadajte svoju vlastnú e-mailovú adresu do poľa Komu.

  Poznámky: 

  • Ak chcete odoslať e-mailu na externých e-mailovú adresu. mali by mať prístup na načítanie informácií z príslušného e-mailového servera.

  • Na adresu správy môže byť konkrétne, statické adresy (napríklad NORTHWINDTRADERS\junmin alebo junmin@northwindtraders.com) alebo prvkoch do premennej informácie. Ďalšie informácie o používaní pracovného postupu vyhľadávania dynamicky adrese e-mailových správ odoslaných z pracovného postupu namiesto použitia statických adries, nájdete v ďalšej časti dynamicky vyberte používateľov alebo skupiny, sa zobrazí hlásenie.

  • Adresa odosielateľa vykresľovaním správy bude vždy e-mailovú adresu správcu servera, ak správca servera sa zmení adresa odosielateľa v prípade aktuálnej webovej aplikácii alebo všetkých webových aplikácií. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia odchádzajúcich e-mailu pre konkrétne webové aplikácie.

 4. Do poľa Predmet zadajte predmet správy, alebo kliknite na položku Zobraziť viazanie údajov Vzhľad tlačidla definovať prvkoch na text, ktorý chcete tu.

  Poznámka: Do poľa Predmet je potrebné zadať určitý text, aby sa pracovný postup správne kompiloval.

 5. Do veľkého poľa pod poľom Predmet zadajte alebo prilepte základný text správy.

  Tip: V tomto poli nie je k dispozícii žiadna kontextová ponuka. Ak chcete text skopírovať, stlačte kombináciu klávesov CTRL + C. Skopírovaný text prilepíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + V. Text, ktorý skopírujete a prilepíte, nesmie zahŕňať vyhľadávania pracovného postupu.

V tomto bode môže kliknite na tlačidlo OK dokončite správu.

6. vrátenie späť na stránku vytvorenia pracovného postupu, kliknite na položku akcie a potom kliknite na položku Prejsť do fázy.

7. kliknite "fázu" a vyberte možnosť koniec pracovného.

8. kliknite na tlačidlo Publikovať a publikovať pracovný postup.

Na druhej strane môže byť užitočné zahrnúť názov novej položky, ktorá spustila pracovný postup, alebo dokonca obsahujú odkaz na túto novú položku. Nasledujúce časti vám ukáže, ako sa tieto veci, a tiež formátovanie vzhľadu textu správy. Najprv si však sa naučíte ako použiť pracovný postup vyhľadávania na dynamicky adresujte svoju správu.

Na začiatok stránky

Dynamický výber používateľov alebo skupín, ktorým sa správa odošle

Ak do polí správy Komu a Kópia zadáte statické adresy, potom vždy, keď budete potrebovať zmeniť príjemcov, bude potrebné otvoriť pracovný postup v návrhárovi pracovného postupu a vykonať zmeny manuálne. Ak sa adresy budú často meniť, je lepšie použiť v poliach Komu a Kópia vyhľadávania pracovného postupu. Vyhľadávania dokážu odkazovať na adresy z poľa v aktuálnej položke, z poľa v položke iného zoznamu alebo knižnice či z premenných pracovného postupu.

Použitie vlastného zoznamu na uloženie adries príjemcov

Ak sa príjemcovia pravidelne menia, no nie tak často, že ich je potrebné špecifikovať vo formulári spúšťania vždy, keď sa pracovný postup spustí, môžete vytvoriť vlastný zoznam Príjemcovia obsahujúci jednu položku zoznamu pre každý pracovný postup, ktorý na ňu odkazuje, a potom vytvoriť stĺpce, kde možno uložiť adresy, na ktoré sa majú odosielať jednotlivé e-mailové správy z jednotlivých pracovných postupov. Keď sa príjemcovia ktorejkoľvek správy pracovného postupu zmenia, je potrebné len zmeniť adresy v príslušnom poli v položke zoznamu Príjemcovia pre daný pracovný postup.

Dôležité: Stĺpce, do ktorého ste uložili adresy pre pracovný postup e-mailové správy môže byť buď jeden riadok textu, viaceré riadky textu alebo stĺpce typu osoba alebo skupina. Ak chcete použiť stĺpec osoba alebo skupina, len jedna položka môže vykonať v každom poli odkazujúce na pracovný postup sa pre e-mailové adresy. Pri vytváraní stĺpci, uistite sa, vyberte možnosť nie, v časti Povoliť viacnásobný výber. Ak chcete používať tento typ stĺpca zadajte viacerým príjemcom, môžete vytvoriť skupinu SharePoint, ktorá zahŕňa osôb, ktorým má tento pracovný postup e-mail na adresu a potom zadajte skupinu v poli. Pri vytváraní stĺpci, uistite sa, že vyberte osoby a skupiny v časti Povoliť výber. Vyhľadajte prepojenia na ďalšie informácie o vytváraní zoznamov a pridanie stĺpcov v časti Pozrite tiež .

Poznámka: Pri tvorbe sharepointových skupín zaistite, aby každá skupina mala minimálne povolenia na čítanie pre danú lokalitu a aby bola v oblasti Nastavenia skupiny stránky Nová skupiny v časti Kto môže zobraziť členov skupiny? vybratá položka Všetci.

Použitie vyhľadávania pracovného postupu pre vlastný zoznam Príjemcovia:

 1. V prehliadači vytvorte vlastný zoznam nazvaný Príjemcovia s nasledovnými troma stĺpcami:

  • Zmeňte názov predvolenej názov stĺpca na Názov pracovného postupu. Opustiť ďalšie možnosti, ako je to. Prepojenie na ďalšie informácie o zmene stĺpca v zozname alebo knižnici vV časti Pozrite tiež .

  • Pridajte stĺpec osoba alebo skupina s názvom. V tomto stĺpci Povoliť výber osoby a skupiny, ale nie povoliť viacnásobný výber. Opustiť ďalšie možnosti, ako je to.Prepojenie na ďalšie informácie o vytváraní stĺpca v zozname alebo knižnici vV časti Pozrite tiež .

  • Pridanie jedného riadka textového stĺpca s názvom kópia. Opustiť ďalšie možnosti, ako je to.

 2. V zozname Príjemcovia vytvorte novú položku a potom vykonajte nasledovné:

  • Do poľa Pracovný postup zadajte text Revízie dokumentov, čo je názov vzorového pracovného postupu, ktorý je tu použitý.

  • Na pole, kliknite na položku Adresár Vzhľad tlačidla a potom v dialógovom okne Vyberte osoby a skupiny vyberte jednu osobu alebo skupinu na adresu správy.

  • Do poľa Kópia zadajte e-mailové adresy príjemcov, ktorým sa majú odoslať kópie, a viacero adries príjemcov oddeľte bodkočiarkami.

 3. Postupujte podľa vytvoriť pracovný postup zoznamu na základe časti link> <add platformy pracovného postupu SharePointu a vytvoriť nový pracovný postup. (Prípadne môžete tiež upraviť existujúceho pracovného postupu, ktorý predtým vytvorili)

 4. Kliknite na položku Akcie a potom na položku Odoslať e-mail.

 5. V akcii, kliknite na položku títo používatelia.

 6. V dialógovom okne Definovanie e-mailovej správy kliknite na konci poľa Komu na tlačidlo Adresár Vzhľad tlačidla .

 7. V dialógovom okne Výber používateľov v zozname alebo vyberte existujúci používatelia a skupiny kliknite na položku Vyhľadávanie toku činností pre používateľa... a kliknite na tlačidlo Pridať.

 8. V dialógovom okne vyhľadávania pre osobu alebo skupinu, vyberte nasledujúce možnosti:

  • Zdroj údajov: príjemcov alebo názov vlastného zoznamu.

  • Pole zo zdroja: alebo pole, ktoré obsahuje požadovanú adresu riadku.

  • Vráti ako pole: prihlasovacie meno to rozhodne "To" pole formát e-mailu

  • Pole: príjemcov: názov pracovného postupu

  • Hodnota: Zadajte text Revízie dokumentov alebo názov aktuálneho pracovného postupu.

   Toto vyhľadávanie oznamuje „V zozname Príjemcovia vyberte hodnotu v poli Komu, pričom názvom pracovného postupu musí byť názov Revízie dokumentov.“

   Horná polovica dialógového okna špecifikuje zoznam a stĺpec, spodná polovica dialógového okna špecifikuje riadok.

 9. V dialógovom okne vyhľadávania pre osobu alebo skupinu, kliknite na tlačidlo OK.

 10. V správe o zaistení jedinečných vyhľadávaní kliknite na položku OK.

 11. Opätovným kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Výber používateľov.

 12. V dialógovom okne Definovanie e-mailovej správy kliknite na konci poľa Kópia na tlačidlo Adresár Vzhľad tlačidla .

 13. V dialógovom okne Výber používateľov v zozname alebo vyberte existujúci používatelia a skupiny kliknite na položku Vyhľadávanie toku činností pre používateľa... a kliknite na tlačidlo Pridať.

 14. V dialógovom okne Definovanie vyhľadávania pracovného postupu vyberte tieto možnosti:

  • Zdroj údajov: príjemcov alebo názov vlastného zoznamu.

  • Pole zo zdroja: kópia alebo pole, ktoré obsahuje požadovanú adresu v riadku kópia.

  • Vráti ako pole: prihlasovacie meno to rozhodne "To" pole formát e-mailu

  • Pole: príjemcov: názov pracovného postupu

  • Hodnota: Zadajte text Revízie dokumentov alebo názov aktuálneho pracovného postupu.

   Toto vyhľadávanie oznamuje „V zozname Príjemcovia vyberte hodnotu v poli Kópia, pričom názvom pracovného postupu musí byť názov Revízie dokumentov.“

 15. Kliknite na položku OK, v upozorňujúcej správe znova kliknite na položku OK a potom opätovným kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Výber používateľov.

Keď teraz pracovný postup odošle túto e-mailovú správu, odošle ju na adresy uvedené z poliach Komu a Kópia položky Revízie dokumentov vo vlastnom zozname Príjemcovia. Ak chcete príjemcov zmeniť, jednoducho vykonajte požadované zmeny v položke zoznamu.

Jeden pracovný postup môže odoslať viacero e-mailových správ a nie všetky správy sa musia odoslať rovnakým príjemcom. Ak chcete uložiť iné e-mailové adresy pre ďalšie správy odosielané týmto pracovným postupom, môžete do zoznamu pridať stĺpce na uloženie adries. V tomto prípade možno budete chcieť stĺpce nazvať „Prvá správa pre“, „Druhá správa pre“ atď.

Prípadne môžete navrhnúť zoznam, aby sa vytvorila jedna položka pre každú správu odoslanú pracovným postupom namiesto jednej položky pre každý pracovný postup. V takomto prípade zaistite, aby boli názvy používané na identifikáciu jednotlivých správ jedinečné a vyhľadávanie načítavajúce adresy tak vrátilo požadovanú jedinečnú hodnotu.

Použitie inicializačného formulára pracovného postupu na špecifikáciu príjemcov

Ak chcete, aby sa príjemcovia špecifikovali vždy, keď sa pracovný postup spustí manuálne, môžete upraviť inicializačný formulár pracovného postupu, aby zhromažďoval adresy od osoby, ktorá pracovný postup spustí. Pracovný postup potom môže buď jednoducho a priamo použiť zadané adresy alebo ich skopírovať do polí v aktuálnej položke, kde budú stále k dispozícii na referenciu potom, čo pracovný postup dokončí aktuálnu inštanciu. Ak je pracovný postup nastavený na automatické spustenie, môžete špecifikovať predvolené adresy vo formulári spúšťania, ktoré sa použijú vždy, keď dôjde k automatickému spusteniu.

Na začiatok stránky

Zahrnutie informácií o aktuálnej položke

Doposiaľ bol text vo vzorovej správe statický: Vždy, keď pracovný postup vytvorí inštanciu správy, text bude úplne rovnaký.

Môže však byť užitočné zahrnúť text, ktorý sa zmení vzhľadom na položku, pre ktorú je pracovný postup aktuálne spustený. Môže byť napríklad užitočné zahrnúť do tela správy názov dokumentu, ktorý vyžaduje revíziu. Ak chcete zahrnúť takýto typ dynamickej informácie, použijete na to vyhľadávanie pracovného postupu. Vyhľadávanie načíta údaje z rozličných zdrojov údajov, akými sú zoznamy, knižnice a údaje pracovného postupu.

Pridanie názvu dokumentu do textu správy:

 1. Zadajte alebo prilepte statický text, v ktorom sa majú zobraziť informácie vyhľadávania.

 2. Umiestnite kurzor na miesto, kde samá nachádzať vyhľadávanie.

  Tip: Po vložení vyhľadávanie nemožno presunúť na nové miesto. (Je však možné „premiestniť“ vyhľadávanie presunom okolitého textu.) Podobne nie je možné vystrihnúť, kopírovať alebo prilepiť vyhľadávanie alebo akýkoľvek text, ktorý zahŕňa vyhľadávanie.

 3. Kliknite na položku Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho.

 4. V vyhľadávaciereťazec dialógovom okne vyberte Aktuálnu položku do poľa Zdroj údajov a názov poľa pole zo zdroja.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Vložené vyhľadávacie pole sa zobrazí v tele správy.

 7. Kliknite na položku Publikovať na publikovanie pracovného postupu.

Keď sa pracovný postup spustí a vygeneruje sa správa, vyhľadávanie sa nahradí názvom dokumentu.

Vloženie nadpisu 5

Vrátane názvu dokumentu je užitočné, ale môže byť ešte viac užitočné, ak chcete vložiť hypertextové prepojenie, ktoré by vás priamo do dokumentu. Na vykonanie tohto kroku zahrniete vyhľadávanie hypertextové prepojenie.

Na začiatok stránky

Zahrnutie statického hypertextového prepojenia

Môžete zahrnúť statické hypertextové prepojenie, teda také, ktoré vždy odkazy na tú istú adresu alebo umiestnenie – v tele e-mailovej správy pracovného postupu pomocou tlačidla "Upraviť hypertextové prepojenie" v pravom hornom rohu panela formátovania nástroj "definovať e-mailovej správy "dialógové okno. 

  
  
 1. Zadajte alebo prilepte statický text, v ktorom sa má zobraziť prepojenie.

 2. Vyberte text a kliknite na položku Upraviť hypertextové prepojenie .

 3. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia zadajte adresu webovej lokality.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 5. Vložené hypertextové prepojenie sa zobrazí v tele správy.

Poznámka: Niektoré textové e-mailové programy nedokážu vykresliť kódovanie HTML, a preto nevykreslia hypertextové prepojenie.

Ak chcete zistiť, ako použiť vyhľadávanie pracovného postupu na vytvorenie dynamického hypertextového prepojenia, ktoré v závislosti od položky, pre ktorú momentálne prebieha pracovný postup, odkazuje na rozličné adresy, pozrite si nasledovnú sekciu Zahrnutie hypertextového prepojenia na aktuálnu položku.

Na začiatok stránky

Zahrnutie hypertextového prepojenia na aktuálnu položku

V predchádzajúcej sekcii Zahrnutie statického hypertextového prepojenia neobsahovala adresa vo vzorovom hypertextovom prepojení žiadne premenlivé informácie. Vždy, keď pracovný postup odošle e-mailovú správu, hypertextové prepojenie odkazuje na tú istú stránku.

Použitím vyhľadávania pracovného postupu však môžete vytvoriť dynamické prepojenie, ktoré použije informácie o aktuálnej položke, na základe ktorých sa rozhodne, na ktorú URL adresu odkazovať.

Ak je aktuálnou položkou dokument v knižnici dokumentov

V príklade oznámenia o spustení pracovného postupu možno chcete poskytnúť prepojenie na nový dokument:

 1. Zadajte alebo prilepte statický text, v ktorom sa má zobraziť prepojenie.

 2. Vyberte text a kliknite na položku Upraviť hypertextové prepojenie.

 3. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia, kliknite na položku funkcie (fx).

Tip: Po vložení vyhľadávanie nemožno presunúť na nové miesto. (Je však možné „premiestniť“ vyhľadávanie presunom okolitého textu.) Podobne nie je možné vystrihnúť, kopírovať alebo prilepiť vyhľadávanie alebo akýkoľvek text, ktorý zahŕňa vyhľadávanie.

<This by mal byť bod 4>

 1. V dialógovom okne vyhľadávania pre reťazec výber Aktuálnej položky v polizdrojúdajov.

 2. V dialógovom okne pole zo zdroja vyberte Zakódovanej absolútna URL adresa a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Vloženie hypertextového prepojenia pre aktuálnu položku 1 Vloženie hypertextového prepojenia pre aktuálnu položku 2 Vloženie hypertextového prepojenia pre aktuálnu položku 3

Keď príjemca správy klikne na prepojenie, otvorí sa dokument, ktorý možno zobraziť a upraviť.

Ak je aktuálnou položkou položka zoznamu

Keď vytvárate prepojenie na položku zoznamu, napríklad oznámenie alebo udalosť kalendára, môžete vybrať, či má prepojenie otvoriť formulár zobrazenia (DispForm.aspx) alebo formulár úprav (EditForm.aspx) príslušnej položky zoznamu.

Ak chcete vytvoriť prepojenie, ktoré sa otvorí položka zoznamu:

Vloženie hypertextového prepojenia pre položku zoznamu 2

 1. V prehliadači prejdite na zoznam, v ktorom chcete vytvoriť tento pracovný postup.

 2. Otvorte položku zoznamu pre ľubovoľný existujúci dokument v knižnici. Ak chcete, aby vaše prepojenie otvorilo formulár zobrazenia, urobte to pomocou položky Zobraziť položku. Ak chcete, aby vaše prepojenie otvorilo formulár úprav položky, urobte to pomocou položky Upraviť položku.

 3. Skopírujte adresu v paneli s adresou od začiatku reťazca http: alebo https: až za prvý znak rovnosti (=), ako je zobrazené na nasledovných obrázkoch.

  Vloženie hypertextového prepojenia pre položka zoznamu 1

 4. Vloženie hypertextového prepojenia pre položku zoznamu 2

 5. Text ?ID= je parametrom reťazca dotazu, ktorý inštruuje stránku, aby zobrazila formulár pre akúkoľvek položku aktuálneho zoznamu alebo knižnice, ktorej identifikácia zoznamu nasleduje po znaku rovnosti (=). V tomto príklade ide o identifikáciu zoznamu aktuálnej položky, ako je identifikovaná vo vyhľadávaní pracovného postupu.

  Poznámka: Ak je aktuálnou položkou úloha vytvorená jednou z troch akcií úloh pracovného postupu a ak chcete, aby prepojenie otvorilo vlastný formulár úlohy (namiesto predvoleného formulára zobrazenia alebo formulára úprav pre zoznam úloh), pozrite časť Ak je aktuálnou položkou vlastný formulár úlohy ďalej v tomto článku. V prípade úloh nevytvorených akciou úlohy pracovného postupu a v prípade formulárov zobrazenia úloh vytvorených jednou z akcií úloh pracovného postupu je táto procedúra presne tým, čo potrebujete.

 6. V dialógovom okne Definovať e-mailovej správe zadajte alebo prilepte statický text, v ktorom sa má Zobraziť prepojenie (napríklad – ak chcete zobraziť položky zoznamu, kliknite sem).

 7. Vyberte text a kliknite na položku Upraviť hypertextové prepojenie

 8. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia, kliknite na položku Zostavovač reťazca pre <Don t dať "na" v bold> pole Adresa. 

 9. V dialógovom okne Zostavovač reťazca, prilepte adresu. 

 10. Umiestnite kurzor priamo za znakom rovnosti (=) a potom kliknite na položku Pridať alebo zmeniť vyhľadávaním.

 11. V dialógovom okne vyhľadávania pre reťazec vyberte Aktuálnu položku v poli zdroj a ID v polizo zdroja.

  Vloženie hypertextového prepojenia pre položku zoznamu 3

 12. Kliknite na tlačidlo OK.

  Takto sa zobrazí vložené vyhľadávacie pole. Vloženie hypertextového prepojenia pre položku zoznamu 4

  Dôležité: Zatiaľ čo vyhľadávanie identifikácie aktuálnej položky je užitočné na tvorbu prepojení na položku aktuálneho zoznamu, nasledujúce vyhľadávania môžu zobraziť chybu vo vykresľovanej ceste, a preto sa neodporúčajú zahrnúť do prepojení e-mailových správ: cesta, relatívna URL adresa servera, zdrojová URL adresa a URL cesta.

 13. Kliknite na tlačidlo OK prejdite späť do poľa definovať e-mailovej správy.

 14. Nasledovný príklad zobrazuje texty prepojení pre formulár zobrazenia aj pre formulár úprav, ako sa zobrazujú v e-mailovej správe.

  Vloženie hypertextového prepojenia pre položku zoznamu 5

Ak prepojenie plánujete použiť viac než raz, pozrite si nasledujúcu sekciu Uloženie adresy položky zoznamu ako premennej pracovného postupu

Ak je aktuálnou položkou vlastný formulár úlohy

<This časť bude trochu mätúce pre používateľov, kým poskytujeme ďalšie Popis ako vytvoriť vlastný formulár úlohy a na vytváranie primárny a sekundárny pracovného postupu. Ak sme zameraním tohto dokumentu pre 100 úroveň vedomostí používateľov, tieto informácie môžu pôdu v 300 úroveň vedomostí bucket>

Ak váš pracovný postup používa na vytvorenie úlohy jednu z troch akcií úlohy, vlastný formulár úlohy sa vygeneruje automaticky po kompilácii pracovného postupu. Ak chcete, aby sekundárny pracovný postup odoslal pripomenutia úlohy pre úlohu vytvorenú akciou úlohy pracovného postupu, pravdepodobne pre vás bude užitočné zahrnúť prepojenie na tento vlastný formulár úlohy do pripomenutí.

Predvolené formuláre pre zoznam úloh, napríklad DispForm.aspx a EditForm.aspx, sa nachádzajú v priečinku pre tento zoznam úloh. Vlastný formulár úlohy sa však nachádza v priečinku pracovného postupu, ku ktorému je priradený. Každá úloha pracovného postupu má vlastný typ obsahu, pričom typ obsahu úlohy pracovného postupu identifikuje vlastný formulár úlohy, ktorý tento typ obsahu používa. Keďže vlastný formulár úlohy sa nachádza v inom umiestnení, vytvorenie URL adresy pre tento formulár sa líši od vytvárania URL adresy pre štandardný formulár zobrazenia alebo formulár úprav položky.

URL adresa vlastného formulára úlohy vyzerá asi takto.

Bežný rôznostranný trojuholník

Zástupné objekty pre informácie premenných sú uvedené v tučnom písme a zátvorkách.

Atribút Zdroj špecifikuje zoznam úloh, ku ktorému je priradený aktuálny pracovný postup. Keď kliknete na položku Dokončiť úlohu alebo Zrušiť vo vlastnom formulári úlohy, formulár použije adresu z atribútu zdroj, aby zistil, ktorý zoznam vrátiť. Ak chcete vytvoriť prepojenie na vlastný formulár úlohy, môžete skopírovať a prilepiť začiatok URL adresy až za znaky ID=[ID_položky] a ignorovať zvyšok (časť, ktorá je v príklade zvýraznená).

Najjednoduchším spôsobom, ako získať URL adresu vlastného formulára úlohy, je spustiť raz pracovný postup, aby vytvoril úlohu. Keď vytvoríte vlastný formulár úlohy pre príslušnú úlohu v prehliadači, môžete skopírovať časť URL adresy, ktorú potrebujete, prilepiť ju do tela e-mailovej správy v návrhárovi pracovného postupu a potom pridať vyhľadávanie pracovného postupu, ktoré poskytuje identifikáciu položky úlohy.

Zahrnutie vyhľadávania do textu správy:

 1. V návrhárovi pracovného postupu zadajte alebo prilepte v dialógovom okne Definovanie e-mailovej správy všetko text pre prepojenie – okrem vyhľadávania identifikácie položky – do tela e-mailovej správy.

 2. Umiestnite kurzor za znak rovnosti (=), odstráňte číslo identifikácie aktuálnej položky a potom kliknite na položku Pridať vyhľadávanie do tela správy.

 3. V dialógovom okne Definovanie vyhľadávania pracovného postupu vyberte možnosť Aktuálna položka v poli Zdroj, kliknite na možnosť ID v zozname Pole a potom kliknite na položku OK.

  Prepojenie na formulár vlastnej úlohy s vloženým vyhľadávaním ID

  Nezabúdajte, že tento príklad používa sekundárny pracovný postup spustený pre zoznam úloh, takže aktuálnou položkou je úloha. Vytvorenie prepojenia na vlastný formulár úlohy z primárneho pracovného postupu, ktorý v skutočnosti vytvorí položku úlohy, je odlišné. Ak chcete zistiť, ako nastaviť pracovný postup, ktorý používa akciu Zhromaždiť údaje od používateľa na odoslanie vlastných oznámení ľuďom, ktorým je úloha priradená, pozrite si časť Odoslanie vlastných oznámení o úlohách ďalej v tomto článku.

  Ak chcete zistiť, ako nastaviť túto adresu, aby ste ju mohli použiť inde v tom istom pracovnom postupe, pozrite si nasledujúcu časť Uloženie adresy položky zoznamu ako premennej pracovného postupu.

Uloženie adresy položky zoznamu ako premennej pracovného postupu

URL adresu formulára zobrazenia alebo formulára úprav položky zoznamu možno uložiť v premennej pracovného postupu, aby ste ju mohli použiť vo viacerých umiestneniach v tom istom pracovnom postupe.

 1. V okne návrhára pracovného postupu kliknite na položku akcie a potom kliknite na položku Extrahovať podreťazec z indexu reťazca.

  Premenná 1

 2. Na ploche, kliknite na tlačidlo reťazec a kliknite na tri bodky [tlačidlo...].

 3. V dialógovom okne Zostavovač reťazcov prilepte časť statického textu URL adresy (nie však vyhľadávanie pre identifikáciu aktuálnej položky).

  Premenná 2

 4. Umiestnite kurzor na miesto za znakom rovnosti (=) a potom kliknite na položku Pridať alebo zmeniť vyhľadávaním.

 5. V dialógovom okne vyhľadávania pre reťazec vyberte Aktuálnu položku v polizdrojúdajova ID v zozname polí zo zdroja.

  Premenná 3

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Vyhľadávanie sa pridá do textu v dialógovom okne.

  Premenná 4

 7. Kliknutím na položku OK zavrite dialógové okno Zostavovač reťazcov.

 8. Kliknite na položku 0 do začiatok hodnote 0 a nahradiť ho 1. Poznámka <on ďalší line>: musíte zmeniť poľa Začiatok hodnotu 1, inak skončíte s prázdny reťazec. Ak chcete použiť hodnotu väčšiu ako 1, konečného reťazca chýba znakov na začiatku.

 9. Kliknite na položku premennej: podreťazec v výstup premennej: podreťazec. Všimnite si nasledujúcu line> <on: V prípade, že už máte premenné vytvorené z predchádzajúcej akcie, môže sa zobraziť premennú: 1.

 10. V zozname kliknite na položku Vytvoriť novú premennú a potom v dialógovom okne Úprava premennej zadajte názov novej premennej.

 11. Uistite sa, že položka Typ je nastavená na možnosť Reťazec a potom kliknite na položku OK.

 12. Takto sa zobrazí vložené akcie. Premenná 5

 13. Kliknite na položku pod akciu, ktorú ste práve vytvorili a pridať e-mailu akcia akcie a potom kliknite na položku ľudia, ktorí v akcii. Premenná 6

 14. Ak chcete použiť novú premennú v dialógovom okne Definovať e-mailovej správy, zadajte alebo prilepte text, v ktorej sa má prepojenie Zobraziť do tela správy. Vyberte text a kliknite na položku Úprava hypertextového prepojenia z ponuky formátovania. Kliknite na tlačidlo [fx] alebo kliknite na tri bodky [tlačidlo...], a potom kliknite na položku Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho.

 15. V dialógovom okne vyhľadávania pre reťazec v zozname pole zdrojúdajov vyberte pracovný postup premenných a parametrov.

 16. Pole zo zdrojového zoznamu vyberte premenná: názov premennej, a potom kliknite na tlačidlo OK a OK na ďalšie pole.

  Premenná 7 Definovanie e-mailovú správu obrazovky po vložení premenná

Teraz môžete vo vlastnom pracovnom postupe vložiť premennú, kamkoľvek chcete.

Na začiatok stránky

Zahrnutie obrázka

Nie je možné vložiť obrázok alebo grafický súbor v tele e-mailovej správy, ktoré odosiela svoj pracovný postup. V správe však môžete zahrnúť grafický vytvorením premennej a používať značku HTML obrázok (<img/>) na prepojenie na obrázok, ktorý sa uložia do súboru vo formáte JPEG (.jpg) a nahrať do knižnice obrázkov na lokalite.

 1. V okne návrhára pracovného postupu kliknite na položku akcie a potom kliknite na položku Nastaviť premennú pracovného postupu.

 2. Kliknite na položku premennej pracovného postupu a vyberte položku vytvoriť novú premennú...

 3. V dialógovom okne Upraviť premennú zadajte názov pre novú premennú a uistite sa, že Typ nastavená na reťazeca potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Kliknite na položku hodnoty a kliknite na tri bodky [tlačidlo...] a Zostavovač reťazcaokna, pridať zadajte alebo prilepte URL adresu súboru vo formáte JPEG obrázka vo formáte HTML značky - <img src = "URL" / > Zostavovač reťazca pre obrázok

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Takto sa zobrazí vložené akcie. Nastavenie premennej pri vkladaní obrázka

 7. Kliknite pod akciu, ktorú ste práve vytvorili a pridať e-mailu akcia akcie a potom kliknite na položku ľudia, ktorí v akcii. Vloženie Odoslať E-mail akcia

 8. V dialógovom okne Definovať e-mailovej správy , kliknite na položku Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho.

 9. V dialógovom okne vyhľadávania pre reťazec v zozname zdroj údajov vyberte pracovný postup premenných a parametrov.

 10. V poli zo zdrojového zoznamu, vyberte položku premenná: názov premennej a kliknite na tlačidlo OK. Reťazec e-mailu v pracovnom postupe obrázok Telo e-mailu sprava pracovného postupu s obrázkom

 11. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite okno definovanie e-mailovú správu a publikovanie pracovného postupu.

Po odoslaní správy sa namiesto značky prepojenia zobrazí obrázok zo súboru vo formáte JPEG.

Na začiatok stránky

Formátovanie obsahu správy

<This sekcie nie je relevantná v SP 2013 ako sme sa všetky tieto funkcie poskytnúť panel ako formátovania v window.> "Definovať e-mailovej správy"

V predchádzajúcich sekciách sa značky ukotvenia jazyka HTML (<a> a </a>) používali na vytvorenie hypertextového prepojenia. Ďalšie značky jazyka HTML možno použiť na špecifikovanie rezu písma, farby, štýlu a iných atribútov textu vo vašej správe.

Keďže návrhár pracovného postupu podporuje len vnorené štýly na formátovanie správ a nie externé alebo vložené formátovanie CSS (šablóna štýlov CSS), je potrebné vykonať akékoľvek požadované formátovanie prostredníctvom atribútu štýl so značkami jazyka HTML. Môžete to urobiť buď tým, že zadáte značky jazyka HTML priamo do dialógového okna Definovanie e-mailovej správy návrhára pracovného postupu, alebo tým, že vytvoríte telo svojej správy v zobrazení kódu a návrhovom zobrazení a následne ho prilepíte v dialógovom okne Definovanie e-mailovej správy.

 1. Uložte svoj pracovný postup kliknutím Dokončiť.

 2. Vytvorte novú stránku HTML.

 3. Prepnite na rozdelené zobrazenie a potom kliknite na ľubovoľné miesto v oblasti návrhového zobrazenia.

 4. S kurzorom umiestneným v oblasti návrhového zobrazenia dvakrát kliknite na položku Použitie štýlu v stavovom riadku.

  Zobrazí sa panel s nástrojmi Použitie štýlu.

 5. Uistite sa, že na paneli s nástrojmi Použitie štýlu je položka Použitie štýlu nastavená na možnosť Manuálne a položka Cieľové pravidlo je nastavená na možnosť (Nový vnorený štýl), ako je tu zobrazené.

  Panel s nástrojmi Použitie štýlu zobrazujúci správne nastavenia

  Ak text správy formátujete v zobrazení kódu a zobrazení návrhu, je potrebné nastaviť položku Použitie štýlu na možnosť Manuálne, aby Office SharePoint Designer 2007 nepridal triedy CSS, ktoré server nedokáže vykresliť v pošte pracovného postupu. Ak chcete do značiek rozsahu vložiť akýkoľvek text, ktorý sa nachádza v už formátovanom texte, no pre ktorý chcete špecifikovať iné formátovanie, je potrebné pracovať v zobrazení kódu. Po umiestnení značiek rozsahu na ich miesto môžete pracovať v návrhovom zobrazení a použiť požadované formátovanie.

 6. V návrhovom zobrazení formátujte text zvyčajným spôsobom pomocou nástrojov WYSIWYG:

  • Ak chcete formátovať text vnútri značky – napríklad <para> alebo <li> – umiestnite kurzor do zobrazenia kódu a potom dvakrát kliknite na značku, ktorú chcete mať v paneli nástrojov.

  • Prípadne môžete zadať značku a potom pomocou funkcie IntelliSense vložiť atribút štýlu a ľubovoľný pár vlastnosť/hodnota, ktorý chcete. Uistite sa, že páry vlastnosť/hodnota sú oddelené bodkočiarkou.

Niekoľko najvhodnejších postupov:

 • Pomocou značiek odsekov (<p> a </p>) definujte jednotlivé odseky a špecifikujte akékoľvek predvolené formátovanie pre odsek, ktoré sa líši od predvoleného formátovania celej správy.

 • V odseku použite ďalšie značky rozsahu na špecifikovanie akéhokoľvek lokálneho formátovania, ktoré sa líši od predvoleného formátovania odseku a správy celkovo.

 • Návrhár pracovného postupu vykresľuje všetky manuálne zlomy riadka ako ďalšie zlomy riadka v správe. Keďže značky odseku už pridávajú príslušný priestor medzi odseky, je potrebné odstrániť všetky manuálne zlomy riadkov z finálnej verzie správy v návrhárovi, aby ste sa vyhli príliš veľkému počtu medzier medzi odsekmi.

  Z dôvodu prehľadnosti môže byť jednoduchšie vytvoriť formátovaný text so zlomami riadkov a potom pred dokončením správy v návrhárovi pracovného postupu odstrániť všetky prebytočné medzery a zlomy riadkov.

  Tento najvhodnejší postup možno aplikovať, len ak zahŕňate značky odsekov alebo iné značky, ktoré automaticky pridajú vodorovný rozostup medzi jednotky textu.

Nasledujúci obrázok zobrazuje príklad textu formátovaného pomocou značiek jazyka HTML. Všimnite si, že sa tu nenachádzajú žiadne manuálne zlomy riadkov.

Text formátovaný značkami HTML

V správe odoslanej pracovným postupom sa formátovaný obsah vykreslí príslušným spôsobom.

Príklad vstavanej výplne prechodom

Keď si osvojíte formátovanie textu správ, budete môcť vytvárať rozličné štýly správ. Ďalšie informácie o jednom zo spôsobov používania formátovania textu správy nájdete v ďalšej časti tohto článku Odoslanie vlastných oznámení o úlohách.

Na začiatok stránky

Odoslanie vlastných oznámení o úlohách

<This sa zdá byť 300 úrovne témy a konfigurácia pre mňa. Sme mali brať ako samostatný článok. Trochu ťažké pre zákazníkov ju sledovať koniec end>

Keď pracovný postup používa jednu z troch vlastných akcií úlohy na vytvorenie a priradenie úlohy, zoznam úloh predvolene odošle e-mailové oznámenia ľuďom, ktorým je nová úloha priradená. Ak chcete navrhnúť vlastné správy s oznámeniami o úlohách, môžete nastaviť sekundárny pracovný postup, ktorý sa na účely ich odoslania spustí pre zoznam úloh.

Ak sa chcete vyhnúť odosielaniu duplicitných oznámení, môžete vypnúť automatické oznámenia pre zoznam úloh:

 • Na stránke Rozšírené nastavenia pre zoznam úloh kliknite v oblasti E-mailové oznámenie na položku Nie v časti Odoslať e-mail v prípade priradenia vlastníctva.

  Poznámky: 

  • Vypnutím automatického oznámenia vypnete všetky automatické oznámenia úloh pre lokalitu vrátane tých, ktoré sú generované preddefinovanými pracovnými postupmi dostupnými v programe Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • Odoslanie e-mailu v prípade priradenia vlastníctva možnosť je k dispozícii v SP 2013 až po inovácii vašej farmy na November 2014 kumulatívnej aktualizácie. <Add odkaz tu za November 2014 CU>

Po vypnutí automatických oznámení môžete použiť jediný sekundárny pracovný postup na odoslanie rovnakého oznámenia pre všetky úlohy alebo môžete použiť podmienky s viacerými rozvetvenými akciami alebo s viacerými sekundárnymi pracovnými postupmi na odosielanie viacerých typov oznámení v prípade rozličných okolností.

Môžete použiť rovnaké aplikácii PowerPoint alebo pracovné postupy na odosielanie e-mailových pripomenutí o úlohách, ktoré sú ešte nie sú dokončené pri priblížení dátum ich splatnosti. Ďalšie informácie o sekundárne pracovné postupy, nájdete v článku o ukončení poskytovania technickej podpory pre Office 2007.

Svoje vlastné oznámenia môžete formátovať ľubovoľným spôsobom. Jedným zo spôsobom, ako začať, je prispôsobiť obsah HTML predvolených automatických oznámení, ktoré možno skopírovať priamo z nasledujúcej ukážky kódu.

<table style="border-collapse:collapse" width="100%" cellspacing="0" dir="ltr">
<tr style="background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px"><td style="font-family:Verdana;font-size:16pt;background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px">Task assigned by [Lookup to Workflow Name] on [Lookup to Task Creation Date].<br></td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px">Please approve [Lookup to Document Name]</td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px">To complete this task:<br><ol><li>Review <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Document URL]">[Lookup to Document Name]</a>.</li><li>Perform the specific activities required for this task.</li><li>Fill out <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Custom Task Form]">this task form</a>, and then click the <b>Complete Task</b> button to mark the task as completed. (If you cannot update this task, you might not have access to it. Click <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Display Form for Document Item]">here</a> to request access.)</li></ol></td></tr></table>

V predchádzajúcom príklade kódu HTML je niekoľko zástupných objektov vyhľadávania. Zástupné objekty sa uvádzajú v hranatých zátvorkách ([]). Po vložení obsahu HTML do tela e-mailovej správy v návrhárovi pracovného postupu je potrebné nahradiť zástupné objekty vrátane hranatých zátvoriek, v ktorých sú uvedené, príslušnými vyhľadávaniami. Pokyny na vytvorenie týchto vyhľadávaní nájdete v nasledovných šiestich podčastiach. (Jeden zo zástupných objektov, ten pre názov dokumentu, je použitý dvakrát.)

Vyhľadávanie Názov pracovného postupu

Použite toto vyhľadávanie.

Dlaždica aplikácie Delve

Vyhľadávanie Dátum vytvorenia úlohy

Použite toto vyhľadávanie.

Vyhľadávanie dátumu vytvorenia aktuálnej úlohy

Vyhľadávanie Názov dokumentu (použité dvakrát)

Použite toto vyhľadávanie.

Vyhľadávanie názvu dokumentu

Vyhľadávanie URL adresa dokumentu

Použite toto vyhľadávanie.

Vyhľadávanie URL adresy dokumentu

Vyhľadávanie Vlastný formulár úlohy

Toto vyhľadávanie je vložené ako časť URL adresy pre vlastný formulár úlohy vytvorený aktuálnym pracovným postupom, ako bolo vysvetlené v predchádzajúcej časti Ak je aktuálnou položkou vlastný formulár úlohy.

Samotné vyhľadávanie vyzerá nasledovne.

Rozloženie grafického prvku SmartArt

Celá adresa vyzerá približne takto:

Vyskúšanie ukážky formátu HTML5 vo funkcii Power View

Vyhľadávanie Formulár zobrazenia pre položku dokumentu

Toto vyhľadávanie sa vloží ako časť URL adresy pre formulár zobrazenia položky úlohy, ako bolo vysvetlené v predchádzajúcej časti Ak je aktuálnou položkou položka zoznamu.

Samotné vyhľadávanie vyzerá nasledovne.

Rozloženie grafického prvku SmartArt

Celá adresa vyzerá približne takto:

Povolenie vykazovania času v budúcnosti

Keď sú všetky vyhľadávania aktívne, vygenerované vlastné oznámenie o úlohe vyzerá takto.

Finálna verzia vlastnej správy s upozornením

Túto správu možno prispôsobiť pridaním ďalších inštrukcií alebo informácií či upraviť vzhľad a správanie správy formátovaním textu. Pomocou nástrojov, o ktorých ste sa dozvedeli v tomto článku, ste pripravení nastaviť svoje pracovné postupy, aby odosielali presne také správy, aké chcete.

Na začiatok stránky

Identifikácia možností, ktoré nie sú podporované

Nasledovné možnosti nie sú podporované aktuálnou verziou akcie Odoslať e-mail:

 • Špecifikovanie adresy v riadku Od. (E-mailové správy odosielané pracovným postupom vždy zobrazujú e-mailovú adresu špecifikovanú správcom servera v riadku Od. Len správca servera to môže zmeniť a zmeniť to možno len pre všetky oznámenia v aktuálnej webovej aplikácii, nie pre pracovný postup.)

 • Vrátane hypertextového prepojenia na stránke stav pracovného postupu. (Neexistuje spôsob, ako použiť prvkoch na uviesť hodnotu premennej WorkflowInstanceID v reťazci dotazu). < to sa zdá byť možné now>

 • Použitie šablóny štýlov CSS na formátovanie obsahu správy. (Text možno formátovať pomocou atribútu štýl, no značka <style> a triedy CSS nie sú podporované.)

 • Používanie vyhľadávania pracovného postupu v poli Komu alebo poli Kópia, ktoré odkazuje stĺpec typu Osoba alebo Skupina obsahujúci viacero hodnôt.

 • Špecifikovanie príjemcu skrytej kópie pre správu. (Vývojár môže upraviť súbor .ACTIONS na serveri tak, aby zahŕňal pole Skrytá kópia, no tento úkon nemožno urobiť v návrhárovi pracovného postupu.)

 • Zahrnutie iného súboru so správou vo forme prílohy.

 • Vloženie obrázka alebo grafického súboru do správy. (Máte možnosť vytvoriť prepojenie na obrázok – informácie nájdete v predchádzajúcej časti Zahrnutie obrázka.)

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

SharePoint 2013 krok za krokom: nastavenie pre odchádzajúce nastavenie e-mailu

Úvod do programu SharePoint Designer

Konfigurácia odosielanej e-mailu pre konkrétne webovú aplikáciu

Konfigurácia správcu pracovných postupov na prácu s farme SharePoint Server 2013

Stručné referenčné informácie akcie pracovného postupu

Vytvorenie zoznamu v SharePointe

Vytvorenie stĺpca v zozname alebo v knižnici SharePointu

Úprava stĺpca v zozname alebo knižnici

Vytvorenie upozornenia alebo prihlásenie na odber kanála RSS v službe SharePoint Online, SharePoint 2016 a SharePoint 2013

Vytvorenie upozornenia alebo prihlásenie na informačný kanál RSS v programe SharePoint 2010

Základné tipy na riešenie problémov

Nasledujúci zoznam otázky môžu pomôcť určiť príčinu problém vytvorenie pracovného postupu:

 1. Máte možnosť na vytvorenie iného typu pracovného postupu v rovnakom zozname? Napríklad pokúsite vytvoriť pracovný postup schválenia

 2. Máte možnosť vytvoriť rovnaký pracovný postup:

  • na inom zozname na rovnakom mieste?

  • na inú lokalitu podľa rovnakej kolekcie lokalít?

  • v inej kolekcii lokalít v časti rovnakej webovej aplikácie?

  • na inú webovú aplikáciu?

  • prihlásený s iným kontom?

  • pomocou iného počítača?

Pokročilé tipy na riešenie problémov

Ak žiadny z základné tipy na riešenie problémov pomôcť určiť príčinu pracovného postupu problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Zabezpečenie, máte potrebné povolenia na úrovni lokality a pracovný postup. Prejdite na položky Nastavenie lokality > povolenia pre lokalitu > skontrolovať povolenia / nastavenia zoznamu > povolenia pre tento zoznam a overte, či Skontrolovať povolenia výsledky podľa týchto krokov:

  1. Minimálne povolenia na navrhovanie pracovného postupu (uloženie a publikovanie):

   1. na stránke SharePoint: návrh

   2. v zozname SharePoint: Úprava

  2. Minimálne povolenia na spustenie pracovného postupu:

   1. na stránke SharePoint: zobrazenie iba na čítanie alebo

   2. v zozname SharePoint: prispieť

 2. Skontrolujte, či nastavenia odchádzajúcich e-mailov sú nastavené správne Exchange servera.

  1. Otvorte Príkazový riadok s oprávneniami správcu

  2. Spustenie nástroja nslookup <Exchange server address>. Príklad: nslookup exch.contoso.com

  3. Mali by ste vidieť IP adresu servera Exchange vo výstupe. Ak nie, obráťte sa na správcu Exchange a požiadať o správne Exchange úplný platný názov domény (FDQN).

 3. Odoslať e-mailu rovnaká osoba s funkciou SendEmailSPUtility triedy s SharePoint Management Shell nižšie uvedených krokov.

  1. Otvorte SharePoint Management Shell ako správca. (Kliknite pravým tlačidlom myši SharePoint Management Shell > spustiť ako správca)

  2. Spustite nasledujúci skript. Ak sa skript odpovie s True, používateľ dostane e-mail od SharePoint SMTP správne nakonfigurované v SharePoint.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Odoslať e-mailu do rovnakého používateľa zo servera SharePoint s použitím protokolu SMTP. Postupujte podľa krokov uvedených v téme Použitie Telnet na testovanie SMTP komunikácie.

Poznámka: Na základe predvoleného nastavenia SharePoint nevytvára položky denníka pre odchádzajúcu poštu. SharePoint nikdy odošle e-mailov priamo. E-mailových správ sa vyhodnocujú prostredníctvom servera SMTP (Exchange ) v Centrálna správa nakonfigurované. Postupujte podľa krokov uvedených vyššie pre tento typ pracovného postupu na riešenie problémov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×