Odoslanie údajov formulára v e-mailovej správe

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Do šablóny formulára môžete pridať vedľajšie pripojenie údajov odoslania, pomocou ktorého môžu používatelia odoslať údaje formulára v e-mailovej správe. Na určenie e-mailových adries, na ktoré sa má formulár odoslať, predmetu e-mailovej správy a názvu formulára môžete použiť statické hodnoty, hodnoty založené na údajoch vo formulári alebo vzorec. Takisto môžete určiť, či sa má formulár zobraziť v tele e-mailovej správy, alebo má byť k správe pripojený ako príloha.

Ak nakonfigurujete šablónu formulára tak, aby bol formulár pripojený ako príloha e-mailovej správy, môžete k e-mailovej správe pripojiť aj šablónu formulára. Pripojením formulára spolu so šablónou formulára ako prílohy e-mailovej správy zabezpečíte, že príjemcovia e-mailovej správy budú môcť otvoriť formulár v programe Microsoft Office InfoPath, aj keď nemajú v počítači uloženú šablónu formulára. Príjemcovia musia mať v počítačoch nainštalovaný program InfoPath, aby mohli otvoriť tieto prílohy.

Keď používatelia odosielajú údaje formulára v e-mailovej správe, program InfoPath vytvorí e-mailovú správu s údajmi formulára a odošle ju príjemcom, ktorých ste určili pri vytvorení pripojenia údajov. Ak príjemcovia vyplneného formulára používajú program Microsoft Office Outlook 2007, môžu pridať do priečinka Doručená pošta priečinok, do ktorého sa budú ukladať všetky prijaté formuláre programu InfoPath, a nakonfigurovať ho tak, aby sa údaje z formulára zobrazovali v programe Outlook v stĺpcoch.

Keď pridáte pripojenie údajov odoslania, nakonfigurujte šablónu formulára, aby používatelia mohli odoslať údaje formulára. Program InfoPath potom pri otvorení formulára používateľmi automaticky pridá tlačidlo Odoslať na panel s nástrojmi Štandardný a príkaz Odoslať do ponuky Súbor. Možnosti odoslania môžete tiež prispôsobiť nasledovným spôsobom:

 • Zmeňte text zobrazený na tlačidle Odoslať na paneli s nástrojmi Štandardný a v príkaze Odoslať v ponuke Súbor.

 • Zmeňte klávesovú skratku pre tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi Štandardný a pre príkaz Odoslať v ponuke Súbor.

 • Vytvorte vlastné hlásenia, ktoré sa zobrazia používateľom počas odosielania formulárov.

 • Určite, či zostane formulár po odoslaní používateľom otvorený, zavrie sa, alebo sa otvorí ďalší prázdny formulár.

Na začiatok stránky

Pridanie pripojenia údajov odoslania

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

 2. V dialógovom okne Možnosti odoslania skontrolujte, či je začiarknuté políčko Povoliť používateľom odoslanie tohto formulára.

 3. Kliknite na políčko Odoslať údaje formulára do jediného miesta určenia a v zozname kliknite na položku E-mail.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. V Sprievodcovi pripojením údajov zadajte do príslušných polí e-mailové adresy príjemcov správy, predmet správy a ľubovoľný úvodný text, ktorý sa má zobraziť v správe, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Tip: Hodnoty vo všetkých poliach s výnimkou poľa Úvod môžete určiť aj pomocou poľa alebo vzorca.

  Aký je postup?

  1. Kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Vzhľad tlačidla .

  2. V dialógovom okne Vloženie vzorca vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete vo vzorci použiť pole, kliknite na tlačidlo Vložiť pole alebo skupinu, v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na požadované pole a kliknite na tlačidlo OK.

   • Ak chcete vo vzorci použiť funkciu, kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu, vyberte v dialógovom okne Vloženie funkcie požadovanú funkciu a kliknite na tlačidlo OK.

    Tip: Ak funkcia vyžaduje parametre, vyberte danú funkciu v dialógovom okne Vloženie funkcie a kliknite na tlačidlo OK. Následne v poli Vzorec v dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite dvakrát na pridanú funkciu a kliknite na pole alebo skupinu. Prepojenia na ďalšie informácie o funkciách nájdete v časti Pozrite tiež.

   • Ak chcete do vzorca vložiť hodnotu alebo matematický operátor, zadajte do poľa Vzorec hodnotu alebo symbol matematickej operácie.

  Operácia

  Symbol

  Sčítanie

  +

  Odčítanie

  -

  Násobenie

  *

  Delenie

  /

  • Poznámka: Ak vzorec obsahuje operátor delenia (/), musí byť pred operátorom delenia a za ním medzera. Ak pred a za operátorom delenia nie je medzera, program InfoPath môže znak „/“ interpretovať ako oddeľovač cesty k umiestneniu vo formáte XPath.

  • Ak chcete skontrolovať, či má vzorec správnu syntax, v dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite na tlačidlo Overiť vzorec.

   Prepojenia na ďalšie informácie o vzorcoch nájdete v časti Pozrite tiež.

 6. Na nasledujúcej strane Sprievodcu vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  1. Ak chcete formulár zobraziť v tele e-mailovej správy, kliknite na prepínač Odoslať iba aktívne zobrazenie formulára bez prílohy.

  2. Ak chcete údaje formulára odoslať ako prílohu e-mailovej správy, kliknite na prepínač Odoslať údaje formulára ako prílohu, začiarknite políčko Pripojiť šablónu formulára, aby používatelia mohli otvoriť formulár a potom do poľa Názov prílohy zadajte názov formulára. Zadaním poľa alebo použitím vzorca zabezpečíte, že názov každého formulára bude jedinečný.

   Aký je postup?

   1. Kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Vzhľad tlačidla .

   2. V dialógovom okne Vloženie vzorca vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    • Ak chcete vo vzorci použiť pole, kliknite na tlačidlo Vložiť pole alebo skupinu, v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na požadované pole a kliknite na tlačidlo OK.

    • Ak chcete vo vzorci použiť funkciu, kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu, vyberte v dialógovom okne Vloženie funkcie požadovanú funkciu a kliknite na tlačidlo OK.

     Tip: Ak funkcia vyžaduje parametre, vyberte danú funkciu v dialógovom okne Vloženie funkcie a kliknite na tlačidlo OK. Následne v poli Vzorec v dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite dvakrát na pridanú funkciu a kliknite na pole alebo skupinu. Prepojenia na ďalšie informácie o funkciách nájdete v časti Pozrite tiež.

    • Ak chcete do vzorca vložiť hodnotu alebo matematický operátor, zadajte do poľa Vzorec hodnotu alebo symbol matematickej operácie.

   Operácia

   Symbol

   Sčítanie

   +

   Odčítanie

   -

   Násobenie

   *

   Delenie

   /

   • Poznámka: Ak vzorec obsahuje operátor delenia (/), musí byť pred operátorom delenia a za ním medzera. Ak pred a za operátorom delenia nie je medzera, program InfoPath môže znak „/“ interpretovať ako oddeľovač cesty k umiestneniu vo formáte XPath.

   • Ak chcete skontrolovať, či má vzorec správnu syntax, v dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite na tlačidlo Overiť vzorec.

    Prepojenia na ďalšie informácie o vzorcoch nájdete v časti Pozrite tiež.

   Poznámka: Príjemcovia e-mailovej správy s údajmi formulára odoslanými v prílohe budú v počítači potrebovať nainštalovaný program InfoPath, aby mohli otvoriť túto prílohu.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Na ďalšej strane sprievodcu v poli Zadajte názov pripojenia údajov zadajte popisný názov pre odoslanie pripojenia údajov.

 9. Overte správnosť informácií v časti Súhrn a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  1. Ak chcete zmeniť názov tlačidla Odoslať, ktoré sa zobrazí na štandardnom paneli s nástrojmi a príkaz Odoslať, ktorý sa zobrazí v ponuke Súbor, keď používatelia vypĺňajú formulár, zadajte nový názov v poli Popis v dialógovom okne Odoslať možnosti.

   Tip: Ak chcete klávesovú skratku priradiť príkaz a tlačidlo, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 10. Ak nechcete, aby ostatní používatelia po vyplnení formulára mohli používať príkaz Odoslať alebo tlačidlo Odoslať na štandardnom paneli s nástrojmi, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položku ponuky Odoslať a tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi.

  1. Program InfoPath je predvolene nastavený tak, aby po odoslaní formulára ponechal formulár otvorený a zobrazil hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené nastavenie, kliknite na položku Spresniť a vyberte jednu z nasledovných možností:

   • Ak chcete formulár zavrieť alebo vytvoriť nový prázdny formulár potom, ako používateľ odošle vyplnený formulár, kliknite na požadovanú voľbu v zozname Po odoslaní.

   • Ak chcete vytvoriť prispôsobené hlásenie, ktoré bude oznamovať, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko Použiť prispôsobené hlásenia a potom zadajte hlásenia do polí Pri úspechu a Pri neúspechu.

    Tip: V poli Pri neúspechu použite hlásenie, ktoré používateľom napovie, čo môžu vykonať v prípade, že nemôžu odoslať svoj formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby formulár uložili a obrátili sa na niekoho, kto im poskytne ďalšie informácie.

   • Ak nechcete, aby sa po odoslaní formulára zobrazilo hlásenie, zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať hlásenia o úspešnosti odoslania.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×