Odoslanie údajov do viacerých umiestnení

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V šablóne formulára môžete navrhnúť tak, aby používatelia mohli odosielať údaje formulára do viacerých umiestnení, po kliknutí na tlačidlo Odoslať.

Obsah tohto článku

Prehľad

Krok 1: Pridanie pripojenia údajov odoslania

Krok 2: Konfigurácia šablóny formulára na odosielanie údajov

Prehľad

Ak chcete povoliť používateľom odoslať údaje formulára do viacerých umiestnení, musíte pridať vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára, ktorá odosiela údaje pre každú umiestnení, kde chcete používatelia formulár odoslať. Keď pridáte všetky pripojenia údajov odoslania, nakonfigurujte šablóny formulára umožníte používateľom odoslať údaje formulára do viacerých umiestnení pomocou pravidlo. Ako výsledok, program Microsoft Office InfoPath pridá tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať do ponuky súbor počas vypĺňania formulára. Program InfoPath odošle údaje do vedľajších pripojení údajov v poradí, v akom sú uvedené v pravidle. Nie je možné nakonfigurovať pravidlo používať všetky pripojenia údajov odoslania v rovnakom čase.

Po konfigurácii šablóny formulára, aby používatelia mohli odosielať údaje formulára, môžete tiež prispôsobiť možnosti odoslania nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zmeňte text, ktorý sa zobrazí na tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať v ponuke súbor.

 • Zmeňte klávesovú skratku pre tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať v ponuke súbor.

 • Vytvoriť vlastné správy, ak chcete zobraziť používateľov, keď odosielania formulárov.

 • Zadajte, či chcete ponechať formulár otvorený, zavrite formulár alebo otvorí ďalší prázdny formulár po odoslaní formulára.

Na začiatok stránky

Krok 1: Pridanie pripojenia údajov odoslania

Konfigurácia šablóny formulára, ak chcete povoliť používateľom odoslanie formulárov do viacerých umiestnení, môžete pridať potrebné pripojenia na odoslanie údajov do šablóny formulára. Pripojenia údajov môžete pridať do nasledujúcich umiestnení:

 • Webovej služby

 • Knižnice dokumentov na serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services

 • V e-mailovej správy

  Poznámka: Používatelia musia v počítači nainštalované na odoslanie údajov formulára v e-mailovej správe programu Microsoft Office Outlook.

Nasledujúce postupy vysvetľujú, ako pridať pripojenie údajov odoslania do týchto umiestnení.

Pridanie pripojenia údajov, ktoré odosiela údaje do webovej služby

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov, kliknite na položku Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku vytvoriť nové pripojenie, kliknite na položku Odoslať údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku do webovej služby a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby, kde používatelia odosielať formuláre, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Ak chcete vyhľadať server určený webovej služby na univerzálny popis, zisťovania a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadať UDDI servera, ktorý chcete vyhľadať, určiť, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré sú k dispozícii , zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania.

 6. Na nasledujúcej strane sprievodcu v zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktoré dostanete oznámenie údajov formulára, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na nasledujúcej strane Sprievodcu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Odoslanie údajov v poli alebo skupine

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na pole alebo skupinu.

  3. Kliknite na položku Upraviť Tlačidlo Zdroj údajov .

  4. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, ktorých údaje chcete odoslať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. V poli zahrnúť kliknite na položku Text a podradené prvky iba môžete odoslať iba obsah a podradené prvky poľa alebo skupiny, alebo kliknite na položku Podstrom XML vrátane vybraného prvku na odoslanie obsah vybratej skupiny alebo poľa.

  Odoslať všetky údaje vo formulári

  1. Kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  Odoslanie údajov vo forme reťazca

  1. Začiarknite políčko Odoslať údaje ako reťazec.

   Zvyčajne vyberiete toto začiarkavacie políčko Odoslať digitálne podpísané údaje. Vo väčšine prípadov, zrušte začiarknutie tohto políčka.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Na ďalšej stránke sprievodcu, do poľa Zadajte názov pre toto pripojenie údajov zadajte popisný názov pre toto pripojenie údajov odoslania.

 10. Overte správnosť informácií v časti súhrnné informácie a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Pridanie pripojenia údajov, ktoré odosiela údaje do knižnice dokumentov

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov, kliknite na položku Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku vytvoriť nové pripojenie, kliknite na položku Odoslať údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku do knižnice dokumentov na lokalite SharePoint a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na ďalšej stránke sprievodcu, v dialógovom okne knižnice dokumentov zadajte umiestnenie knižnice dokumentov služby SharePoint.

 6. Do poľa názov súboru zadajte názov, ktorý sa použije na identifikáciu formulára v knižnici dokumentov. Vzorec môžete použiť aj na zabezpečenie jedinečný názov každého formulára.

  Postup

  1. Kliknite na položku vložiť vzorec Tlačidlo Vzorec .

  2. V dialógovom okne Vloženie vzorca vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete použiť vo vzorci poľa, kliknite na položku vložiť pole alebo skupinu, kliknite na pole, ktoré chcete použiť v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny a potom kliknite na tlačidlo OK.

   • Ak chcete použiť funkciu vo vzorci, kliknite na položku Vložiť funkciu, vyberte funkciu, ktorú chcete použiť v dialógovom okne Vloženie funkcie a kliknite na tlačidlo OK.

    Ak funkciu vyžaduje parametre, vyberte danú funkciu v dialógovom okne Vloženie funkcie, kliknite na tlačidlo OK, a potom do poľa vzorec v dialógovom okne Vloženie vzorca dvakrát kliknite na položku funkcie, ktoré ste pridali a kliknite na pole alebo skupina. Prepojenia na ďalšie informácie o funkciách nájdete v časti Pozrite tiež.

   • Ak chcete do vzorca vložiť hodnotu alebo matematický operátor, do poľa vzorec zadajte hodnotu alebo symbol matematickej operácie.

  Operácia

  Symbol

  Pracovná tabla Správa dokumentov

  +

  Odčítanie

  -

  Násobenie

  *

  Delenie

  /

  • Poznámka: Ak vzorec sa používa operátor delenia (/), skontrolujte, či je medzery pred a za operátorom delenia. Ak operátor delenia nemá žiadne medzery pred a za ním, môžu vysvetľovať InfoPath "alebo" oddeľovač XPath umiestnenie ako operátor delenia.

  • Vzorec pre správnej syntaxe, v dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite na položku Overiť vzorec.

   Prepojenia na ďalšie informácie o vzorcoch nájdete v časti Pozrite tiež.

 7. Ak chcete prepísať existujúce formuláre s rovnakým názvom v knižnici dokumentov, začiarknite políčko Povoliť prepísanie, ak súbor existuje.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Na ďalšej stránke sprievodcu, do poľa Zadajte názov pre toto pripojenie údajov zadajte popisný názov pre toto pripojenie údajov odoslania.

 10. Overte správnosť informácií v časti súhrnné informácie a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Pridanie pripojenia údajov, ktoré odosiela údaje v e-mailovej správy

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov, kliknite na položku Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku vytvoriť nové pripojenie, kliknite na položku Odoslať údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku ako e-mailovú správu a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte e-mailové adresy príjemcov správy, predmet, ktorý sa má zobraziť v správe a ľubovoľný úvodný text, ktorý sa má do príslušných polí a potom kliknite na tlačidlo ďalej. Môžete použiť aj vzorec do každého poľa s výnimkou poľa Úvod.

  Postup

  1. Kliknite na položku vložiť vzorec Tlačidlo Vzorec .

  2. V dialógovom okne Vloženie vzorca vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete použiť vo vzorci poľa, kliknite na položku vložiť pole alebo skupinu, kliknite na pole, ktoré chcete použiť v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny a potom kliknite na tlačidlo OK.

   • Ak chcete použiť funkciu vo vzorci, kliknite na položku Vložiť funkciu, vyberte funkciu, ktorú chcete použiť v dialógovom okne Vloženie funkcie a kliknite na tlačidlo OK.

    Ak funkciu vyžaduje parametre, vyberte danú funkciu v dialógovom okne Vloženie funkcie, kliknite na tlačidlo OK, a potom do poľa vzorec v dialógovom okne Vloženie vzorca dvakrát kliknite na položku funkcie, ktoré ste pridali a kliknite na pole alebo skupina. Prepojenia na ďalšie informácie o funkciách nájdete v časti Pozrite tiež.

   • Ak chcete do vzorca vložiť hodnotu alebo matematický operátor, do poľa vzorec zadajte hodnotu alebo symbol matematickej operácie.

  Operácia

  Symbol

  Pracovná tabla Správa dokumentov

  +

  Odčítanie

  -

  Násobenie

  *

  Delenie

  /

  • Poznámka: Ak vzorec sa používa operátor delenia (/), skontrolujte, či je medzery pred a za operátorom delenia. Ak operátor delenia nemá žiadne medzery pred a za ním, môžu vysvetľovať InfoPath "alebo" oddeľovač XPath umiestnenie ako operátor delenia.

  • Vzorec pre správnej syntaxe, v dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite na položku Overiť vzorec.

   Prepojenia na ďalšie informácie o vzorcoch nájdete v časti Pozrite tiež.

 6. Na nasledujúcej strane Sprievodcu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete zobraziť formulár v tele e-mailovej správy, kliknite na položku Odoslať iba aktívne zobrazenie formulára a bez prílohy.

  2. Na odoslanie údajov formulára ako prílohu e-mailovej správy, kliknite na položku Odoslať údaje formulára ako prílohu, začiarknite políčko pripojiť šablónu formulára, aby používatelia mohli otvoriť formulár a potom zadajte názov formulára v názvu prílohy poľa. Môžete tiež zadať pole alebo použitie vzorca na zabezpečenie jedinečný názov každého formulára. Táto možnosť je k dispozícii len ak šablóny formulára je nakonfigurovaný na automatické určenie úrovne zabezpečenia alebo je nakonfigurovaný na úroveň zabezpečenia obmedzené alebo úplnú dôveryhodnosť.

   Postup

   1. Kliknite na položku vložiť vzorec Tlačidlo Vzorec .

   2. V dialógovom okne Vloženie vzorca vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    • Ak chcete použiť vo vzorci poľa, kliknite na položku vložiť pole alebo skupinu, kliknite na pole, ktoré chcete použiť v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny a potom kliknite na tlačidlo OK.

    • Ak chcete použiť funkciu vo vzorci, kliknite na položku Vložiť funkciu, vyberte funkciu, ktorú chcete použiť v dialógovom okne Vloženie funkcie a kliknite na tlačidlo OK.

     Ak funkciu vyžaduje parametre, vyberte danú funkciu v dialógovom okne Vloženie funkcie, kliknite na tlačidlo OK, a potom do poľa vzorec v dialógovom okne Vloženie vzorca dvakrát kliknite na položku funkcie, ktoré ste pridali a kliknite na pole alebo skupina. Prepojenia na ďalšie informácie o funkciách nájdete v časti Pozrite tiež.

    • Ak chcete do vzorca vložiť hodnotu alebo matematický operátor, do poľa vzorec zadajte hodnotu alebo symbol matematickej operácie.

   Operácia

   Symbol

   Pracovná tabla Správa dokumentov

   +

   Odčítanie

   -

   Násobenie

   *

   Delenie

   /

   • Poznámka: Ak vzorec sa používa operátor delenia (/), skontrolujte, či je medzery pred a za operátorom delenia. Ak operátor delenia nemá žiadne medzery pred a za ním, môžu vysvetľovať InfoPath "alebo" oddeľovač XPath umiestnenie ako operátor delenia.

   • Vzorec pre správnej syntaxe, v dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite na položku Overiť vzorec.

    Prepojenia na ďalšie informácie o vzorcoch nájdete v časti Pozrite tiež.

   Príjemcom e-mailov z údajov formulára, ktorý odošlete ako prílohu potrebovať programu InfoPath v počítači nainštalované, ak chcete otvoriť prílohu.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Na ďalšej stránke sprievodcu, do poľa Zadajte názov pre toto pripojenie údajov zadajte popisný názov pre toto pripojenie údajov odoslania.

 9. Overte správnosť informácií v časti súhrnné informácie a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Na začiatok stránky

Krok 2: Konfigurácia šablóny formulára na odosielanie údajov

Po pridaní potrebného vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára, ktorý Konfigurácia šablóny formulára, aby používatelia mohli odosielať údaje formulára. Keď to urobíte, program InfoPath pridá príkaz Odoslať na ponuku súbor a tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný počas vypĺňania formulára. Potom môžete nakonfigurovať akciu, ktorá nastane po kliknutí na tlačidlo Odoslať. V tomto prípade pridáte pravidlo, ktoré odosiela údaje do každého pripojenia údajov odoslania, keď používateľ klikne na príkaz Odoslať v ponuke súbor alebo na tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný.

V dialógovom okne rovnaké môžete nakonfigurovať možnosti odoslania.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

 2. V dialógovom okne Možnosti odoslania začiarknite políčko Povoliť používateľom odoslanie tohto formulára.

  Ak začiarknete toto políčko, program InfoPath pridá tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať do ponuky súbor počas vypĺňania formulára.

 3. Kliknite na položku vykonať vlastnú akciu pomocou pravidiel a potom kliknite na položku pravidlá.

 4. V dialógovom okne pravidlá odosielania formulárov, kliknite na položku Pridať.

 5. Kliknite na položku pridať akciu.

 6. V poli akcie kliknite na položku Odoslať pomocou pripojenia údajov, kliknite na pripojenie údajov, ktoré chcete použiť pre túto akciu v zozname pripojenie údajov odoslania, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Zopakujte kroky 5 a 6 pre každé pripojenie údajov, ktoré ste pridali do šablóny formulára odoslania.

 8. Po pridaní podmienok pre všetky pripojenia údajov odoslania v šablóne formulára, dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

  1. Ak chcete zmeniť názov na tlačidlo Odoslať, ktorá sa zobrazí na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať, ktorá sa zobrazí v ponuke súbor počas vypĺňania formulára, zadajte nový názov do poľa Popis v Odoslať Možnosti dialógové okno.

   Ak chcete klávesovú skratku priradiť príkaz a tlačidlo, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 9. Ak chcete zabrániť používateľom pomocou príkazu Odoslať alebo tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný po vyplnení formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položku ponuky Odoslať a na paneli s nástrojmi tlačidlo Odoslať.

  1. Na základe predvoleného nastavenia po odoslaní formulára, program InfoPath ponechal formulár otvorený a zobrazí hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené správanie, kliknite na položku Rozšírené a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Zatvorte formulár alebo vytvorte nový prázdny formulár po odoslaní používateľom vyplnený formulár, kliknite na požadovanú možnosť v zozname po odoslanie.

   • Ak chcete vytvoriť vlastné hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko použiť vlastné správy a zadajte do polí na úspech a zlyhanie správ.

    Informovanie používateľov pomocou správy do poľa na zlyhanie čo robiť, ak ich nie je možné odoslať ich formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby používatelia uložiť údaje formulára a kontaktovanie ďalšie pokyny.

   • Ak nechcete zobraziť správu po odoslaní formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť úspech alebo neúspech správy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×