Odosielanie a prijímanie správ SMS

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou programu Microsoft Outlook 2010 a služby Office Mobile Service (OMS) alebo konta na serveri Microsoft Exchange Server 2010 môžete odosielať a prijímať správy SMS. Okrem odosielania a prijímania správ SMS môžete program Outlook nakonfigurovať na odosielanie oznámení vo forme správ SMS na svoje mobilné zariadenie.

Napríklad, môžete prijímať upozornenia vo vašom mobilnom zariadení, ktoré je tu dôležité e-mailové správy, môžete dokonca mať e-mailovú správu ako textovú správu. Môžete si vybrať Súhrny kalendára Outlooku Odoslať do mobilného zariadenia.

Na zasielanie správ SMS pomocou programu Outlook 2010 existujú dve možnosti.

 • Pripojenie k zariadeniu so systémom Windows Mobile vo verzii 6.5 pomocou konta servera Exchange Server 2010

Konfigurácia servera Exchange Server

 • Prihlásenie na odber služieb poskytovateľa správ SMS (tretia strana) pomocou služby OMS

Konfigurácia tretej strany

Obsah tohto článku

Výhody zasielania správ SMS v programe Outlook

Funkcie zasielania správ SMS v programe Outlook

Nastavenie zasielania správ SMS v programe Outlook

Používanie programu Microsoft Exchange 2010 s existujúcim telefónom

Služba zasielania správ SMS poskytovaná inou spoločnosťou

Odoslanie správy SMS

Nastavenie oznámení pomocou správ SMS

Výhody zasielania správ SMS v programe Outlook

Komunikácia pomocou bezdrôtového zariadenia odoslaním e-mailové správy môže byť nevhodných – nie všetky mobilné zariadenia môžete pripojiť k e-mailové konto a prístup k e-mailových správ v mobilnom zariadení je zvyčajne spomaliť a ťažšie ako čítanie textových správ.

Odosielanie a prijímanie správ SMS je jednoduchšie prostredníctvom počítača a programu Outlook 2010. Pomocou programu Outlook môžete správy odosielať viacerým používateľom naraz a klávesnica štandardnej veľkosti umožňuje písať správy rýchlo a pohodlne. Prichádzajúce správy sa prijmú do priečinka Doručená pošta. Správy SMS teda môžete ukladať presne rovnako ako e-mailové správy, čo vám umožňuje vytvoriť kontinuálny záznam vašej mobilnej komunikácie. Program Outlook navyše môžete nakonfigurovať na odosielanie dôležitých oznámení do svojho mobilného telefónu.

Na začiatok stránky

Funkcie zasielania správ SMS v programe Outlook

 • Posielanie textových správ (SMS)    Odosielanie textových správ SMS do jedného alebo viacerých bezdrôtové zariadenia z programu Outlook. Textové správy rozhrania programu Outlook, môžete vybrať príjemcov z adresára programu Outlook, môžete napísať správu, pridať emotikony a potom zobrazte ukážku správy na obrazovke telefónu simulovanú pred kliknutím na tlačidlo Odoslať.

Prichádzajúce správy SMS sú doručované do priečinka Doručená pošta. Tieto správy potom môžete premiestniť do iného priečinka a vykonávať rozličné ďalšie akcie vrátane posielania správ ďalej, ich označovania príznakom alebo kategorizácie – podobne ako v prípade e-mailových správ.

Okno s textom správy SMS

 • Súhrny kalendára    Aj keď ste preč z počítača, môžete zostať v hornej časti kalendára programu Outlook. Konfigurácia Outlooku odoslať textovú správu súhrn plánu do mobilného zariadenia každý deň.

 • Mobilné pripomenutia    Získajte užitočné činnosti pripomenutia, nech ste kdekoľvek. Text správy pripomenutie nadchádzajúcich plánovaných činností a udalostí sa môžu odoslať spoločnosti bezdrôtového prístroja automaticky.

 • Mobilné oznámenia    Máte dôležité e-mailové správy odoslané do mobilného zariadenia ako textovú správu. Okrem upozornenie, keď dostanete novú e-mailovú správu, môžu byť odovzdané obsahu e-mailovú správu ako textovú správu. Pomocou pravidiel programu Outlook na výber, ktoré správy sa zasielajú a v oznámeniach, ktoré sa odošlú do mobilného zariadenia.

Na začiatok stránky

Nastavenie zasielania správ SMS v programe Outlook

Existujú dve možnosti, ako v programe Outlook odosielať a prijímať správy SMS.

 • Konto s Exchange Server 2010    Outlook môžete odosielať správy cez telefón so systémom Windows Mobile 6.5 alebo novšiu verziu.

 • Textových správ služieb tretích strán    Ak nemáte konto servera Exchange Server 2010, môžete použiť služby nezávislého textových správ (SMS), ktorá odosiela a prijíma textové správy vo vašom mene.

 • Poznámka:  Nezávislý poskytovateľ služby zasielania správ SMS môže túto službu spoplatniť. Toto spoplatnenie je nad rámec ostatných platieb mobilnému operátorovi.

Používanie programu Microsoft Exchange 2010 s existujúcim telefónom

Ak chcete využívať možnosť zasielania správ SMS v programe Outlook s existujúcim telefónom, budete potrebovať konto na serveri Exchange Server 2010 a telefón so systémom Windows Mobile vo verzii 6.5 (alebo novšej) a s údajovou tarifou.

V rámci tejto konfigurácie sa v programe Outlook používa aplikácia Exchange 2010 a funkcia aktívnej synchronizácie aplikácie Exchange na komunikáciu s telefónom so systémom Windows Mobile 2010 a na odosielanie správ SMS prostredníctvom existujúceho bezdrôtového zariadenia.

Pripojenie telefónu k serveru Exchange

Poznámka k zabezpečeniu: Z bezpečnostných dôvodov môže požadovať digitálny certifikát pre váš telefón na pripojenie k serveru Exchange. Ďalšie informácie o konfigurácii servera Exchange na prácu s mobilné telefóny v téme Nasadenie telefóny s Windows Mobile 6.5 na serveri Microsoft Exchange Server 2010.

 1. V mobilnom telefóne so systémom Windows Mobile 6.5 na obrazovke Domov vyberte možnosť Aktívna synchronizácia Exchange, vyberte položku Ponuka a potom vyberte kartu Konfigurovať server.

  Ak sa telefón nikdy nesynchronizoval so serverom Exchange, zobrazí sa obrazovka Pridať zdroj servera.

 2. V časti Zadanie e-mailovej adresy zadajte svoju e-mailovú adresu a potom vyberte možnosť Ďalej.

 3. V časti Úprava nastavenia servera (ak sa adresa servera Exchange nezobrazí automaticky) reštartujte tento postup alebo sa obráťte na správcu siete.

 4. Zadajte svoje meno používateľa, heslo a názov domény a potom vyberte možnosť Ďalej. Skontrolujte začiarknutie políčka Uložiť heslo.

 5. Začiarknite políčko Správy SMS. Môžete vybrať aj ďalší obsah na synchronizáciu.

  Začiarknutie políčka Správy SMS v systéme Windows Mobile 6.5

 6. Vyberte položku Dokončiť.

  Na vaše e-mailové konto v programe Outlook sa odošle e-mailová správa s potvrdením.

 7. Počkajte niekoľko minút a potom reštartujte program Outlook.

Služba zasielania správ SMS poskytovaná inou spoločnosťou

Ide o najjednoduchšiu a najrýchlejšiu metódu povolenia OMS, pravdepodobne však budete musieť platiť mesačné poplatky za používanie služby.

V takomto prípade program Outlook s cieľom odosielania správ SMS komunikuje s poskytovateľom služby SMS (tretia strana).

Používanie služieb poskytovateľa správ SMS tretej strany

Ak chcete používať a odoberať službu tretej strany, postupujte takto:

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nový na položku Nové položky a potom kliknite na možnosť Textová správa (SMS).

Nastavenie správy SMS

 1. V dialógovom okne Konfigurácia konta na odosielanie a prijímanie textových správ (SMS) kliknite na položku Ďalej.

Konfigurácia konta na odosielanie a prijímanie textových správ

 1. V dialógovom okne Konto aplikácie Outlook Mobile Service kliknite na položku Vyhľadanie služby služby textových správ pre vášho mobilného operátora.

Vyhľadanie poskytovateľa služby SMS

 1. Vo webovej aplikácii hosťujúcich poskytovateľov vyberte krajinu alebo oblasť so službou bezdrôtového pripojenia.

 2. Vyberte poskytovateľa služieb bezdrôtového pripojenia.

 3. Ak je vo vašej oblasti táto služba dostupná, zobrazia sa prepojenia na poskytovateľov služieb zasielania správ SMS (tretie strany). Kliknite na prepojenie na poskytovateľa a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke na odoberanie služieb SMS a konfiguráciu nového konta programu Outlook.

 4. V programe Outlook sa zobrazí otázka, či chcete v programe Microsoft Outlook pridať konto pre túto webovú službu. Kliknite na položku Áno.

Na začiatok stránky

Odoslanie správy SMS

Po nastavení služby zasielania správ SMS môžete začať používať program Outlook na zasielanie správ SMS.

Dôležité:  Ak chcete zasielať správy SMS prostredníctvom programu Outlook, v programe Outlook musí byť zapnutá služba zasielania správ SMS. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie služby Office Mobile Service.

Odoslanie správy SMS:

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nový na položku Nové položky a potom kliknite na možnosť Textová správa (SMS).

Nastavenie správy SMS

 1. V okne Textová správa zadajte alebo vyberte príjemcu a potom napíšte správu.

Okno s textom správy SMS

 1. Ak chcete pridať emotikon, na karte Textová správa v skupine Vložiť kliknite na emotikon.

 2. Zobrazte ukážku správy na table Ukážka a potom kliknite na tlačidlo Odoslať.

Na začiatok stránky

Nastavenie oznámení vo forme správ SMS

Program Outlook 2010 môžete nakonfigurovať tak, aby sa do vášho mobilného zariadenia odosielali nasledujúce oznámenia vo forme správ SMS:

 • upozornenie na nadchádzajúce udalosti kalendára,

 • súhrnné informácie plánu v kalendári pre nadchádzajúci deň,

 • posielanie špecifických správ ďalej.

Dôležité:  Ak chcete používať oznámenia vo forme správ SMS, v programe Outlook je potrebné povoliť službu zasielania správ SMS. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie služby Office Mobile Service.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Kliknite na položku Mobil.

 4. Kliknite na typ oznámenia, ktorý chcete pridať alebo zmeniť, vykonajte konfiguráciu oznámenia a potom zavrite všetky dialógové okná.

  Ponuka nastavenia oznámení pomocou správ SMS

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×