Odložený začiatok číslovania strán v dokumente

Odložený začiatok číslovania strán v dokumente

Môže sa stať, že nebudete chcieť, aby sa čísla strán zobrazované v hlavičke alebo päte zhodovali so skutočnými číslami strán dokumentu. Tu sú tri príklady takejto situácie:

Odstránenie čísla z prvej strany

V počítačových verziách Wordu

 1. Na karte Vložiť kliknite na položky Hlavička > Upraviť hlavičku (alebo Päta > Upraviť pätu).

 2. Na karte Nástroje hlavičiek a piat – Návrh v skupine Možnosti vyberte možnosť Iné na prvej strane.

  V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Možnosti začiarknite určitú možnosť alebo jej začiarknutie zrušte.

  Poznámka: Možnosť Iné na prvej strane možno použiť na prvej strane ľubovoľnej sekcie, nielen na prvej strane celého dokumentu.

 3. V oblasti hlavičky alebo päty by sa malo na prvej strane zobrazovať označenie Hlavička prvej strany. Výberom zvýraznite číslo strany a stlačte kláves Delete alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vystrihnúť.

 4. Zavrite okno kliknutím na položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo stlačením klávesu Esc.

Vo Worde Online

 1. Kliknite na položky Vložiť > Hlavička a päta a otvorte oblasť hlavičky alebo päty.

 2. Kliknite na položku Možnosti na pravej strane a potom kliknite na položku Iné na prvej strane.

  Výber možnosti Iné na prvej strane

 3. Znova kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na položku Odstrániť čísla strán.

 4. Ak chcete zobraziť čísla strán a potvrdiť odstránenie čísla z prvej strany, kliknite na položky Zobraziť > Zobrazenie na čítanie.

 5. Ak sú odstránené všetky čísla strán, kliknite na položky Vložiť > Hlavička a päta, na ľavej strane vyberte možnosť Ďalšie strany, kliknite na položky Vložiť > Číslo strany a potom vyberte umiestnenie čísla.

  Prečíslovanie všetkých strán okrem prvej

Odloženie začiatku číslovania strán v dokumente

Poznámka: Ak na úpravu dokumentu používate Word Online vo webovom prehliadači, v dokumente nie je možné odložiť začiatok číslovania. Ak máte počítačovú verziu Wordu, zmeny dokumentu môžete v počítačovej aplikácii vykonať po kliknutí na položku Otvoriť v programe Word. Ak nemáte Word, môžete si ho vyskúšať alebo kúpiť v rámci najnovšej verzie balíka Office.

Ak chcete začať číslovať strany až neskôr v dokumente, rozdeľte dokument do sekcií, zrušte medzi nimi prepojenie a potom vložte čísla strán. Vyberte štýl číslovania strán a potom vyberte začiatočnú hodnotu každej sekcie.

Tip: Možno pre vás bude užitočné zobraziť okrem obsahu oblasti hlavičky alebo päty aj formátovacie značky nachádzajúce sa v týchto oblastiach. Na karte Domov vyberte v skupine Odsek položku Zobraziť alebo skryť (¶) a zapnite zobrazenie formátovacích značiek. Opätovným výberom tlačidla zobrazenie vypnete.

 1. Kliknite na stranu v dokumente, na ktorej chcete začať číslovanie strán. Na toto miesto vložíte zlom sekcie.

 2. Kliknite na položky Rozloženie > Zlomy > Nasledujúca strana.

  Možnosti zlomu sa zobrazia na karte Rozloženie.

 3. Dvakrát kliknite na miesto v hlavičke alebo päte na prvej strane, kde chcete zobraziť čísla strán. Otvorí sa karta Návrh v časti Nástroje hlavičiek a piat.

 4. Kliknutím na položku Prepojiť s predchádzajúcim túto možnosť vypnite a zrušte prepojenie medzi hlavičkou a pätou predchádzajúcej sekcie.

  Možnosť Prepojiť s predchádzajúcim je zvýraznená v časti Nástroje hlavičky a päty.

  Poznámka:  Hlavičky a päty sú prepojené nezávisle od seba. Ak sa číslo strany nachádza v hlavičke, vypnite prepájanie hlavičiek. Ak sa číslo strany nachádza v päte, vypnite prepojenie piat.

 5. Kliknite na položku Číslo strany a vyberte umiestnenie a štýl. Kliknite napríklad na možnosť Horná časť strany a vyberte si požadovaný návrh.

  Možnosti čísel strán sú zobrazené v zozname.

 6. Kliknutím na položky Číslo strany > Formátovať čísla strán otvorte dialógové okno Formát čísiel strán.

 7. Ak sa má číslovanie začať číslom 1, kliknite na položku Začať od a napíšte číslo 1 (v opačnom prípade Word automaticky použije skutočné číslo strany).

  Zobrazenie možností v dialógovom okne Formát čísiel strán.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Ak chcete odstrániť čísla strán z predchádzajúcej sekcie, výberom zvýraznite ľubovoľné číslo strany v rámci danej sekcie a stlačte kláves Delete alebo kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vystrihnúť. Odstránia sa všetky čísla strán v tejto sekcii.

 10. Po dokončení kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto mimo oblasti hlavičky alebo päty.

  Na karte Nástroje hlavičiek a piat je zvýraznená možnosť Zavrieť hlavičku a pätu.

Číslovanie strán od iného čísla ako 1

Poznámka: Ak na úpravu dokumentu používate Word Online vo webovom prehliadači, v dokumente nie je možné začať číslovanie strán iným číslom. Ak máte počítačovú verziu Wordu, zmeny dokumentu môžete v počítačovej aplikácii vykonať po kliknutí na položku Otvoriť v programe Word. Ak nemáte Word, môžete si ho vyskúšať alebo kúpiť v rámci najnovšej verzie balíka Office.

Inú hodnotu prvého čísla strany v dokumente môžete vybrať pomocou dialógového okna Formát čísiel strán.

 1. Dvojitým kliknutím na oblasť hlavičky alebo päty otvorte kartu Návrh v časti Nástroje hlavičiek a piat.

 2. Ak pridávate čísla strán po prvýkrát, vyberte možnosť Číslo strany, vyberte umiestnenie a potom z galérie vyberte štýl.

  Ak chcete pridať čísla strán, vyberte kartu Vložiť a potom vyberte položku Číslo strany.
 3. Kliknutím na položky Číslo strany > Formátovať čísla strán otvorte dialógové okno Formát čísiel strán.

 4. V časti Číslovanie strán vyberte možnosť Začať od, zadajte číslo, ktorým chcete začať, a potom vyberte položku OK.

  Zobrazenie možností v dialógovom okne Formát čísiel strán.
 5. Vyberte položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto mimo oblasti hlavičky alebo päty.

  Na karte Nástroje hlavičiek a piat je zvýraznená možnosť Zavrieť hlavičku a pätu.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×