Odkaz: Umiestnenia príkazov programu Word 2003 v programe Word 2007

Tento článok hovorí o základných prvkoch nového používateľského rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent v programe Microsoft Office Word 2007. Takisto poskytuje zoznam príkazov, ktoré už možno poznáte z programu Microsoft Office Word 2003, aby vám ukázal, ako dosiahnuť rovnaké výsledky v programe Office Word 2007.

Dôležité: Tento článok je navrhnutý iba ako nástroj rýchleho oboznámenia, a nie je určený na účely školenia alebo výučby.

Obsah tohto článku

Úvod do nového používateľského rozhrania

Pridávanie príkazov do panela s nástrojmi Rýchly prístup

Nové umiestnenia známych príkazov

Úvod do nového používateľského rozhrania

Existuje nový vzhľad pre program Office Word 2007, nová verzia používateľského rozhrania používateľské rozhranie Office Fluent nahrádza ponuky, panely s nástrojmi a väčšinu pracovných tabiel zo staršej verzie programu Word jedným mechanizmom, ktorý je jednoduchý a očividný. Nové používateľské rozhranie používateľské rozhranie Office Fluent je navrhnuté tak, aby ste mohli v programe Word pracovať produktívnejšie a aby ste mohli ľahšie nájsť správne funkcie pre rôzne úlohy, objaviť nové funkcie a pracovať účinnejšie.

Tento článok je určený pre skúsených používateľov programu Word 2003  — pracovníkov oddelenia technickej podpory, profesionálov z oblasti informačných technológií a ďalších, ktorí sú už zvyknutí na rozhranie programu Word 2003 — a chcú rýchlo nájsť známe príkazy aj v programe Office Word 2007.

používateľské rozhranie Office Fluent

Hlavnou náhradou za ponuky a panely s nástrojmi v programe Office Word 2007 je pás s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania používateľské rozhranie Office Fluent. Je navrhnutý na jednoduché prehľadávanie a obsahuje karty, ktoré sú usporiadané podľa scenárov alebo predmetov. Ovládacie prvky na každej karte sú ďalej usporiadané do niekoľkých skupín. Pás s nástrojmi používateľského rozhrania Office Fluent môže obsahovať väčší obsah ako ponuky alebo panely s nástrojmi vrátane tlačidiel, galérií a obsahu začiarkavacieho políčka.

Obrázok karty Domov programu Word

1. Karty sú navrhnuté so zameraním na výsledky.

2. Skupiny v každej karte delia úlohy na vedľajšie úlohy.

3. Príkazové tlačidlá v každej skupine uskutočnia príkaz, alebo zobrazia ponuku s príkazmi.

Karty, ktoré sa zobrazia iba vtedy, keď ich potrebujete

Okrem štandardných kariet, ktoré sú na Páse s nástrojmi viditeľné po spustení programu Office Word 2007, existujú ešte dva ďalšie typy kariet, ktoré sa v rozhraní zobrazia iba vtedy, keď sú potrebné pre typ aktuálnej úlohy.

Kontextové nástroje     Kontextové nástroje umožňujú pracovať s objektom, ktorý je vybratý na strane, ako napríklad tabuľka, obrázok alebo kresba. Keď kliknete na objekt, vedľa štandardných kariet sa zobrazí príslušná množina kontextových kariet vo výraznej farbe.

Kontextové nástroje a zvýraznenie

1. Vyberte položku v dokumente.

2. Názov kontextových nástrojov sa zobrazí vo výraznej farbe a vedľa štandardnej množiny kariet sa zobrazia kontextové karty.

3. Kontextové karty poskytujú ovládacie prvky pre prácu s vybratou položkou.

Programové karty     Programové karty nahrádzajú štandardné množiny kariet pri prepnutí do určitých režimov vytvárania obsahu alebo zobrazenia, vrátane Ukážky pred tlačou .

Ukážka pred tlačou

Ponuky, panely s nástrojmi a ďalšie známe prvky

Okrem kariet, skupín a príkazov používa program Office Word 2007 ďalšie prvky, ktoré tiež ponúkajú spôsoby splnenia úloh. Nasledujúce prvky sú podobné ponukám alebo nástrojom, ktoré už dôverne poznáte z predchádzajúcich verzií programu Word.

Tlačidlo Office Obrázok tlačidla      Toto tlačidlo sa nachádza v ľavom hornom rohu okna programu Word a otvára ponuku, ktorá je zobrazená tu.

Tlačidlo balíka Office v programe Word

Panel s nástrojmi Rýchly prístup     Panel s nástrojmi Rýchly prístup sa predvolene nachádza v hornej časti okna programu Word a poskytuje rýchly prístup k často používaným nástrojom. Panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete prispôsobiť pridaním príkazov.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup

Spúšťače dialógového okna     Spúšťače dialógového okna sú malé ikony, ktoré sa zobrazujú v niektorých skupinách. Kliknutím na Spúšťač dialógového okna sa otvorí súvisiace dialógové okno alebo pracovná tabla a poskytne viac možností súvisiacich s touto skupinou.

Spúšťač dialógového okna

Na začiatok stránky

Pridávanie príkazov do panela s nástrojmi Rýchly prístup

Niektoré príkazy programu Word 2003 sú v programe Office Word 2007 k dispozícii iba v zozname všetkých príkazov v dialógovom okne Možnosti programu Word. Ak v programe Office Word 2007 chcete tieto možnosti použiť, musíte ich najprv pridať na Panel s nástrojmi Rýchly prístup nasledujúcim postupom:

 1. Kliknite na Tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na tlačidlo Možnosti programu Word.

 2. V zozname na ľavej strane kliknite na možnosť Prispôsobenie.

 3. V rozbaľovacom zozname Vybrať príkazy z kliknite na možnosť Všetky príkazy.

  Zobrazenie všetkých príkazov

 4. V poli Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup vyberte buď Pre všetky dokumenty (predvolené), alebo vyberte určitý dokument.

 5. Kliknite na príkaz, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Tento postup opakujte pre každý príkaz, ktorý chcete pridať.

 6. Kliknutím na tlačidlá so šípkami Premiestniť nahor alebo Premiestniť nadol usporiadajte príkazy v poradí, v akom ich chcete zobraziť na Paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nové umiestnenia známych príkazov

Ak chcete vyhľadať umiestnenie ponuky alebo panela s príkazmi v programe Office Word 2007, otvorte Zošit programu Word podporujúci makrá. V prvej tabuľke nájdete pokyny a tipy na prispôsobenie, hľadanie alebo tlač údajov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×