Odhadované trvanie pôvodného plánu0-10 (polia úloh)

Polia Odhadované trvanie pôvodného plánu0-10 zobrazujú približné naplánované časové rozpätie na splnenie úlohy. Pri nastavení pôvodný plán program Microsoft Project skopíruje hodnoty plánovaného trvania úloh a uloží ich do polí Odhadované trvanie pôvodného plánu (Odhadované trvanie pôvodného plánu do polí Odhadované trvanie pôvodného plánu 1 až Odhadované trvanie pôvodného plánu 10). Platí to rovnako pre manuálne aj pre automaticky plánované úlohy. Pri manuálne naplánovaná úloha sa tieto hodnoty môžu líšiť od tých, ktoré sú uložené v poliach Trvanie pôvodného plánu. Pri automaticky naplánovaná úloha sú hodnoty v poliach Trvanie pôvodného plánu a v poliach Odhadované trvanie pôvodného plánu rovnaké.

Typ údajov    pole Trvanie

Typ vstupu    vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Pri nastavení pôvodného plánu sa hodnota v poli Plánované trvanie úlohy skopíruje do príslušného poľa Odhadované trvanie pôvodného plánu. Použité pole Odhadované trvanie pôvodného plánu (Odhadované trvanie pôvodného plánu, Odhadované trvanie pôvodného plánu 1 atď.) zodpovedá uloženému pôvodnému plánu (Pôvodný plán, Pôvodný plán 1 atď.).

Najlepšie využitie    Ak bol nastavený aspoň jeden pôvodný plán a chcete porovnať odhadované trvanie s plánovaným alebo skutočným trvaním, pridajte polia Odhadované trvanie pôvodného plánu do zobrazenia úlohy. Môžete použiť aj viacero pôvodných plánov na porovnanie trvaní pôvodného plánu, ktoré boli nastavené v rôznych bodoch projektu.

Príklad    Daný projekt obsahuje viacero manuálne a automaticky plánovaných úloh, z ktorých niektoré manuálne plánované úlohy nie sú úplne naplánované. Pôvodný plán pre tento projekt bol nastavený pred tromi mesiacmi. Teraz chcete porovnať odhadované trvanie pôvodného plánu nezávisle od trvania, ktoré je zadané pre manuálne plánované úlohy, a taktiež chcete porovnať tieto pôvodné plány so skutočným alebo aktuálnym trvaním. Po pridaní poľa Odhadované trvanie pôvodného plánu a Skutočné trvanie do zobrazenia Zoznam úloh je možné analyzovať aktuálny priebeh.

Poznámky    Pole Odhadované trvanie pôvodného plánu bude obsahovať položku „0 dní", pokiaľ nedôjde k nastaveniu pôvodného plánu pre daný projekt. To je možné vykonať kedykoľvek počas trvania projektu. Ak chcete nastaviť pôvodný plán, na karte Projekt v skupine Plánovanie kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán. V dialógovom okne kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán – Pôvodný plán 1 až Pôvodný plán 10. Nastavením pôvodného plánu dôjde k skopírovaniu polí všetkých aktuálne naplánovaných úloh do príslušných polí pôvodného plánu.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×