ODDLYIELD (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ODDLYIELD v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti výnos cenného papiera, ktorý má odlišné (kratšie alebo dlhšie) posledné obdobie.

Syntax

ODDLYIELD(vyrovnanie; splatnosť; posledný_úrok; sadzba; ss; vyplatenie; frekvencia; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. máj roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

Syntax funkcie ODDLYIELD obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší ako dátum emisie.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Posledný_úrok    Povinný argument. Dátum poslednej výplaty úroku.

 • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

 • Ss    Povinný argument. Cena cenného papiera.

 • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo vynechané

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť na výpočty. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 predstavuje poradové číslo 1. Dátum 1. januára 2008 má poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Dátum vyrovnania predstavuje dátum, kedy klient zakúpil kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti predstavuje dátum, kedy končí platnosť kupónu. Predpokladajme napríklad, že ide o 30-ročný dlhopis vydaný k 1. januáru 2008 a klient ho kúpi až o šesť mesiacov. Dátum emisie by bol 1. januára 2008, dátum vyrovnania 1. júla 2008 a dátum splatnosti by bol 1. januára 2038, čo je 30 rokov po dátume emisie, t. j. 1. januári 2008.

 • Vyrovnanie, splatnosť, posledný úrok a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie, splatnosť alebo posledný úrok nie sú platnými kalendárnymi dátumami, funkcia ODDLYIELD vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je úroková miera alebo cena < 0, funkcia ODDLYIELD vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je základ < 0 alebo > 4, funkcia ODDLYIELD vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Nasledujúca podmienka (pri kalendárnych dátumoch) musí byť splnená, inak funkcia ODDLYIELD vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!:

  splatnosť > vyrovnanie > posledný_úrok

 • Funkcia ODDLYIELD sa počíta nasledovne:

  Rovnica

  kde:

  • Ai = počet príslušných dní pre i-té alebo posledné kvázikupónové obdobie v odlišnom období, počítaných dopredu od posledného príslušného dátumu pred dátumom zaručenej ceny

  • DCi = počet dní počítaných v každom i-tom alebo poslednom kvázikupónovom období, limitovaný dĺžkou aktuálneho úrokového obdobia

  • NC = počet kvázikupónových období, ktoré sú obsiahnuté v odlišnom období (ak toto číslo obsahuje zlomok, je zaokrúhlený na najbližšie väčšie celé číslo)

  • NLi = normálna dĺžka (v dňoch) i-tého alebo posledného kvázikupónového obdobia v odlišnom období

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis argumentu

4/20/2008

Dátum vyrovnania

6/15/2008

Dátum splatnosti

12/24/2007

Dátum posledného úroku

3,75 %

Úroková miera

99,875 EUR

Cena

100 EUR

Zaručená cena

2

Frekvencia je každý polrok

0

Základ 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledok

=ODDLYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Výnos cenného papiera, ktorý má nepárne (kratšie alebo dlhšie) posledné obdobie, pri použití podmienok v bunkách A2:A10 ako argumentov funkcie. Výsledok je 0,04519 alebo 4,52 %.

4,52 %

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×