ODDFYIELD (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ODDFYIELD v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti výnos cenného papiera, ktorý má odlišné (kratšie alebo dlhšie) prvé obdobie.

Syntax

ODDFYIELD(vyrovnanie; splatnosť; emisia; prvý_kupón; úrok; počet; vyplatenie; frekvencia; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. máj roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

Syntax funkcie ODDFYIELD obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší ako dátum emisie.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera.

 • Prvý_kupón    Povinný argument. Dátum prvej výplaty úroku.

 • Úrok    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

 • Počet    Povinný argument. Cena cenného papiera.

 • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo vynechané

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť na výpočty. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 predstavuje poradové číslo 1. Dátum 1. januára 2008 má poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Dátum vyrovnania je dátum, keď klient kúpi cenný papier, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum, keď je cenný papier splatný (končí sa mu platnosť). Napríklad, ak dlhopis na 30 rokov bol vydaný 1. januára 2008 a klient ho zakúpil o 6 mesiacov neskôr, dátum emisie je 1. januára 2008, dátum vyrovnania 1. júla 2008 a dátum splatnosti 1. januára 2038, teda 30 rokov po dátume emisie (1. januára 2008).

 • Vyrovnanie, splatnosť, emisia, základ, prvý úrok sa skrátia na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie, splatnosť, emisia alebo prvý úrok nie sú platnými kalendárnymi dátumami, funkcia ODDFYIELD vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je úroková miera alebo cena < 0, funkcia ODDFYIELD vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je základ < 0 alebo > 4, funkcia ODDFYIELD vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Nasledujúca podmienka (pri kalendárnych dátumoch) musí byť splnená, inak funkcia ODDFYIELD vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!:

  splatnosť > prvý_úrok > vyrovnanie > emisia

 • Program Microsoft Excel používa na výpočet funkcie ODDFYIELD iteratívnu techniku. Táto funkcia používa Newtonovu metódu založenú na vzorci používanom funkciou ODDFPRICE. Výnos sa mení, kým sa zodpovedajúca cena nepriblíži k danému výnosu. Ďalšie informácie o vzorci používanom funkciou ODDFYIELD získate kliknutím na ODDFPRICE.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis argumentu

11. november 2008

Dátum vyrovnania

1. marec 2021

Dátum splatnosti

15. október 2008

Dátum emisie

1. marec 2009

Dátum prvej výplaty úroku

5,75 %

Úroková miera

84,50

Cena

100

Zaručená cena

2

Frekvencia je každý polrok

0

Základ 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledok

=ODDFYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Výnos cenného papiera, ktorý má nepárne (kratšie alebo dlhšie) prvé obdobie, pri použití podmienok v bunkách A2:A10 ako argumentov funkcie. Výsledok je (0,0772 alebo 7,72 %).

7,72 %

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×