OCT2HEX (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie OCT2HEX v Microsoft Exceli.

Popis

Skonvertuje osmičkové číslo na šestnástkové.

Syntax

OCT2HEX(číslo; [miesta])

Syntax funkcie OCT2HEX obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Osmičkové číslo, ktoré chcete skonvertovať. Číslo nesmie obsahovať viac než 10 osmičkových znakov (30 bitov). Najvýznamnejší bit čísla je bit znamienka. Zvyšných 29 bitov určuje veľkosť čísla. Záporné čísla sa vyjadrujú pomocou binárnej doplnkovej notácie.

  • Miesta    Voliteľný argument. Počet znakov, ktoré sa majú použiť. Ak je tento argument vynechaný, funkcia OCT2HEX používa najmenší potrebný počet znakov. Tento argument je užitočný, ak chcete výslednú hodnotu doplniť zľava nulami.

Poznámky

  • Ak je číslo záporné, funkcia OCT2HEX nebude brať do úvahy argument Miesta a vráti šestnástkové číslo dlhé 10 znakov.

  • Ak číslo nie je platným osmičkové číslo; OCT2HEX vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak funkcia OCT2HEX potrebuje viac miesta, než koľko jej povoľuje argument Miesta, vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak argument Miesta nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak argument Miesta nie je numerická hodnota, funkcia OCT2HEX vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je argument Miesta záporný, funkcia OCT2HEX vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Na začiatok stránky

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

=OCT2HEX(100; 4)

Skonvertuje osmičkové číslo 100 na šestnástkový formát so 4 znakmi.

0040

=OCT2HEX(7777777533)

Skonvertuje osmičkové číslo 7777777533 na šestnástkový formát.

FFFFFFFF5B

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×