Ochrana pred nevyžiadanou poštou v službách Office 365

Robí vám starosti príliš veľa nevyžiadanej pošty v Office 365? Do služieb Office 365 alebo Exchange Online Protection (EOP) sme zabudovali viacero filtrov nevyžiadanej pošty, vaše e-maily sú teda chránené už od momentu prijatia prvej správy. S cieľom zabrániť nevyžiadanej pošte v Office 365 môžete chcieť zmeniť nastavenie zabezpečenia a vyriešiť tak konkrétny problém v organizácii. Povedzme, že napríklad prijímate príliš veľa nevyžiadanej pošty od konkrétneho odosielateľa alebo len chcete vyladiť nastavenia tak, aby čo najlepšie spĺňali potreby vašej organizácie. V takom prípade môžete zmeniť nastavenia ochrany pred nevyžiadanou poštou v Centre zabezpečenia a dodržiavania súladu pre Office 365.

Tieto možnosti pomáhajú predchádzať nevyžiadanej pošte v Office 365

Filtrovanie pripojení    skontroluje dobré meno odosielateľa predtým, ako pustí správu ďalej. Môžete vytvoriť zoznam povolených položiek alebo zoznam dôveryhodných odosielateľov, aby ste mali istotu, že dostanete každú správu, ktorá vám bola odoslaná z konkrétnej IP adresy alebo rozsahu IP adries. Môžete tiež vytvoriť zoznam blokovaných adries, teda zoznam IP adries, z ktorých sa majú správy blokovať. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia politiky filtrov pripojenia. Ak vám robí starosti nevyžiadaná pošta v Office 365, pomocou filtrovania pripojenia môžete nevyžiadanej pošte predísť.

Pre zákazníkov, ktorí majú Office 365 Enterprise E5 alebo si zakúpili licencie rozšírenej ochrany pred bezpečnostnými hrozbami (ATP), sa využíva filtrovanie pripojenia, pomocou ktorého systém ochrany pred predstieraním identity vytvára, povoľuje a blokuje zoznamy odosielateľov, ktorí predstierajú odosielanie pošty z vašej domény. Ďalšie informácie nájdete v téme Ďalšie informácie o systéme ochrany pred predstieraním identity.

Filtrovanie nevyžiadanej pošty    vyhľadáva charakteristiky správ, ktoré sa zhodujú s nevyžiadanou poštou. Môžete zmeniť akcie, ktoré sa vykonajú v prípade správ označených ako nevyžiadaná pošta, a vybrať, či sa majú filtrovať správy napísané v konkrétnych jazykoch alebo odoslané z konkrétnych krajín alebo oblastí. Môžete tiež zapnúť možnosti rozšíreného filtrovania, ak chcete uplatniť prísnejší prístup k filtrovaniu nevyžiadanej pošty. Okrem toho môžete nakonfigurovať upozornenia koncového používateľa na nevyžiadanú poštu a informovať tak používateľov v prípade, že sa správy určené pre nich odošlú do karantény. (Odosielanie správ do karantény je jednou z konfigurovateľných akcií.) Spomedzi týchto upozornení môžu koncoví používatelia uvoľniť nesprávne pozitívne správy a nahlásiť ich spoločnosti Microsoft na analýzu. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia politiky filtrov obsahu. Ak chcete pomôcť predísť nevyžiadanej pošte v Office 365, použite filtrovanie obsahu. Ak vám robí starosti príliš veľa nevyžiadanej pošty v Office 365, použite na predchádzanie nevyžiadanej pošte filtrovanie pripojenia.

Dôležité: Pre zákazníkov, ktorí majú len službu EOP: Filtre nevyžiadanej pošty služby EOP predvolene odosielajú správy so zistenou nevyžiadanou poštou do priečinka Nevyžiadaná pošta jednotlivých príjemcov. Ak však má akcia Premiestniť správu do priečinka nevyžiadanej pošty fungovať s lokálnymi poštovými schránkami, treba na lokálnych serveroch nakonfigurovať dve pravidlá prenosu servera Exchange, ktorými sa budú zisťovať hlavičky nevyžiadanej pošty pridané službou EOP. Podrobnosti nájdete v téme Smerovanie nevyžiadanej pošty do priečinka Nevyžiadaná pošta jednotlivých používateľov.

Ďalšie informácie v prípade prijímania príliš veľkého množstva nevyžiadanej pošty do služieb Office 365

Nasledujúce video poskytuje prehľad možností konfigurácie filtrovania nevyžiadanej pošty v službe EOP.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Konfigurácia politík filtrovania nevyžiadanej pošty.

Kontrola odchádzajúcich správ na predchádzanie nevyžiadanej pošte v Office 365

Filtrovanie odchádzajúcej komunikácie    zabezpečí, že vaši používatelia nebudú odosielať nevyžiadanú poštu. Počítač používateľa sa napríklad môže infikovať malvérom, ktorý spôsobí, že počítač bude odosielať nevyžiadanú poštu, preto sme do produktu integrovali ochranu proti takýmto situáciám. Filtrovanie odchádzajúcej komunikácie sa nedá vypnúť, môžete však nakonfigurovať nastavenia popísané v téme Konfigurácia politiky odchádzajúcej nevyžiadanej pošty. Ak vám robí starosti príliš veľa nevyžiadanej pošty v Office 365, použite filtrovanie odchádzajúcej komunikácie, ktoré umožní zabrániť nevyžiadanej pošte v službe Exchange Online.

Informácie pre pokročilých: Ďalšie spôsoby, ako predchádzať nevyžiadanej pošte v Office 365

Pravidlá prenosu    Ak chcete ísť za hranice vstavaného filtrovania nevyžiadanej pošty a vytvoriť vlastné pravidlá, ktoré budú založené na vašich podnikových politikách, funkcia Pravidlá prenosu predstavuje ďalší filter, ktorý vám pomôže predísť nevyžiadanej pošte v Office 365. Pomocou pravidiel prenosu môžete napríklad nastaviť hodnotu úrovne pravdepodobnosti nevyžiadanej pošty pre správy, ktoré spĺňajú konkrétne podmienky, ako je popísané v téme Vytvorenie pravidla prenosu, ktorým sa nastaví úroveň pravdepodobnosti nevyžiadanej pošty v správe.

Overenie e-mailu    používa technológie, ktoré pomocou DNS systému pridávajú do e-mailových správ overiteľné informácie o odosielateľovi danej e-mailovej správy. Pokročilí správcovia služieb Office 365 môžu využiť tieto technológie na overenie e-mailu:

Ak vám robí starosti nevyžiadaná pošta, neoprávnené získavanie údajov a predstieranie identity v Office 365, používajte technológie SPF, DKIM a DMARC, aby ste predchádzali nevyžiadanej pošte a nechcenému predstieraniu identity.

Nastavenia spravované koncovými používateľmi    Ak hľadáte informácie o tom, ako môžu koncoví používatelia spravovať vlastné nastavenia nevyžiadanej pošty, pozrite si témy Prehľad filtra nevyžiadanej pošty (pre používateľov Microsoft Outlooku) alebo Informácie o nevyžiadanej pošte a neoprávnenom získavaní údajov (pre používateľov aplikácie OWA). Ak používate službu EOP na ochranu lokálnych poštových schránok, nezabudnite použiť synchronizáciu adresárov, aby sa nastavenia synchronizovali so službou. Ďalšie informácie o nastavení synchronizácie adresárov nájdete v časti Použitie synchronizácie adresárov na spravovanie používateľov pošty v téme Spravovanie používateľov pošty v službe EOP.

Ďalšie informácie

Blog: Why does spam and phishing get through Office 365? (Prečo prechádza nevyžiadaná pošta a neoprávnené získavanie údajov cez služby Office 365?)

Ochrana pred nevyžiadanou poštou: najčastejšie otázky

Zabránenie označenia správnych e-mailov ako nevyžiadanej pošty prostredníctvom zoznamu bezpečných IP adries alebo iných postupov

Nastavenie filtrovania nevyžiadanej pošty v Office 365 na blokovanie nevyžiadaných správ

Aký je rozdiel medzi nevyžiadaným e-mailom a hromadným e-mailom?

Hlavičky správ na ochranu pred nevyžiadanou poštou

Nevyžiadané oznámenia a EOP

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×