Ochrana poznámok heslom

Ochrana heslom vo OneNote je navrhnutá tak, aby vám pomohla ochrániť poznámky pred zvedavými očami. Heslá sú kľúčovým prvkom v kontrole prístupu k poznámkam, či už používate OneNote na písanie poznámok v škole alebo na pracovných poradách, ako súkromný denník, blog či zápisník s osobnými údajmi o sebe, svojich priateľoch alebo rodine.

Svoje súkromné poznámky môžete ochrániť pred zvedavými očami tak, že sekciu poznámkového bloku vo OneNote zabezpečíte heslom. Keď je sekcia chránená heslom, všetky jej strany sú uzamknuté dovtedy, kým nezadáte správne heslo.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete chrániť, a potom vyberte položku Zabezpečiť túto časť heslom.

  Snímka obrazovky s postupom ochrany sekcie vo OneNote 2016 pomocou hesla.

 2. Na pracovnej table Ochrana heslom vyberte položku Nastaviť heslo.

 3. V dialógovom okne Ochrana heslomnapíšte požadované heslo do poľa Zadajte heslo.

 4. Heslo potvrďte jeho opätovným zadaním do poľa Potvrdiť heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Heslo si zvoľte starostlivo. Ak ho zabudnete, nikto nebude môcť odomknúť vaše poznámky (ani oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft).

Zamknutie chránených sekcií v poznámkovom bloku

Ak ste použili heslá pre viaceré sekcie v poznámkovom bloku, môžete ich zamknúť všetky naraz.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na niektorú z chránených (ale aktuálne nezamknutých) kariet sekcie a potom vyberte možnosť Zabezpečiť túto časť heslom.

 2. Na pracovnej table Ochrana heslom vyberte položku Uzamknúť všetky.

Zmena hesla pre chránenú sekciu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie s heslom, ktoré chcete zmeniť, a vyberte položku Zabezpečiť túto časť heslom.

 2. Na pracovnej table Ochrana heslom vyberte položku Zmeniť heslo. (Ak táto možnosť nie je dostupná, znamená to, že daná sekcia nemá heslo.)

 3. V dialógovom okne Zmena hesla napíšte do poľa Staré heslo aktuálne heslo.

 4. Do poľa Zadať nové heslo napíšte nové heslo.

 5. Heslo potvrďte jeho zadaním do poľa Potvrdiť heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie hesla z chránenej sekcie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie s heslom, ktoré chcete odstrániť, a vyberte položku Zabezpečiť túto časť heslom.

 2. Na pracovnej table Ochrana heslom vyberte položku Odstrániť heslo. (Ak táto možnosť nie je dostupná, znamená to, že daná sekcia nemá heslo.)

 3. V dialógovom okne Odstránenie hesla zadajte aktuálne heslo a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností ochrany heslom

Sekcie chránené heslom, ktoré ste odomkli, sa automaticky znova uzamknú, ak s nimi nepracujete. Môžete prispôsobiť dĺžku času a nastaviť ďalšie možnosti spôsobu použitia ochrany heslom v chránených sekciách.

 1. Vyberte položky Súbor > Možnosti.

 2. V dialógovom okne OneNote – možnosti vyberte možnosť Rozšírené.

 3. V časti Heslá na pravej strane vykonajte ktorýkoľvek z týchto krokov:

  • Ak chcete sekcie poznámkového bloku uzamknúť po uplynutí stanoveného časového intervalu, začiarknite políčko Uzamknúť heslom chránené sekcie po čase nečinnosti a potom vyberte ľubovoľný časový interval.

  • Ak chcete, aby sa sekcie poznámkového bloku zamkli ihneď po skončení práce v nich, začiarknite políčko Uzamknúť heslom chránené sekcie okamžite po ich opustení.

  • Ak chcete poznámky v heslom chránených sekciách dočasne sprístupniť pre iné programy, začiarknite políčko Umožniť prístup doplnkov k sekciám chráneným heslom počas ich odomknutia.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny preferencií.

Niekoľko dôležitých poznámok týkajúcich sa hesiel

 • Heslá možno použiť len na sekcie poznámkového bloku, nie na celé poznámkové bloky.

 • V heslách sa rozlišujú malé a veľké písmená. Pred zadaním hesla sa ubezpečte, že je kláves Caps Lock vypnutý.

 • Vo OneNote sa na zabezpečenie sekcií chránených heslom využíva šifrovanie. Ak heslo zabudnete, nikto nebude môcť odomknúť vaše poznámky (ani oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft). Pri prideľovaní hesiel jednotlivým sekciám v poznámkovom bloku a ich zmene preto postupujte opatrne.

 • Sekcie chránené heslom nie sú zahrnuté v prehľadávaniach poznámkového bloku. Ak chcete do prehľadávania zahrnúť chránenú sekciu, bude ju potrebné najskôr odomknúť.

 • Všimnite si, že značky použité na stranách v rámci chránenej sekcie nie sú zahrnuté v súhrne značiek poznámok, ak sekcia nie je odomknutá.

Na začiatok stránky

Obsah tohto článku

Dôvody používania hesiel vo OneNote

Použitie alebo odstránenie ochrany heslom

Nastavenie možností ochrany heslom

Dôvody používania hesiel vo OneNote

Najčastejšie situácie, v ktorých by ste mali na kontrolu prístupu k informáciám v poznámkovom bloku použiť heslo:

Osobné súkromie    V poznámkovom bloku môžete mať špeciálnu sekciu alebo priečinok určený na ukladanie osobných údajov, napríklad adresy bydliska, telefónnych čísel, rodného čísla, čísel bankových účtov a kreditných kariet, prihlasovacích poverení pre webové lokality a ďalších podobných údajov. V súčasnosti, keď stále pribúdajú prípady krádeže identity, predstavujú nechránené informácie tohto typu veľké riziko. OneNote zašifruje chránené sekcie a pomôže tak ochrániť vaše súkromné údaje.

Flexibilné zabezpečenie    Ak používate OneNote na zaznamenávanie informácií v škole, práci aj doma, pravdepodobne pre každú z týchto oblastí nastavíte samostatnú sekciu. V závislosti od toho, ako chcete príslušné informácie zdieľať s ostatnými, môžete rozličným sekciám priradiť rôzne heslá.

Mobilné zabezpečenie    Na rozdiel od počítačového hesla, ktoré riadi prístup k vášmu počítaču, ale nechráni jednotlivé uložené súbory, ochrana heslom vo OneNote chráni súbory poznámkového bloku. Sekcie poznámkového bloku ostávajú zabezpečené dokonca aj vtedy, keď sa súbor poznámkového bloku skopíruje do iného počítača alebo na súborový server, či pri strate alebo krádeži prenosného počítača alebo počítača Tablet PC.

Na začiatok stránky

Použitie alebo odstránenie ochrany heslom

Použitie hesla v sekcii

Ak chcete zabrániť neoprávnenému prístupu k poznámkam, môžete pre jednotlivé sekcie poznámkového bloku použiť heslá.

 1. Kliknite na kartu sekcie, pre ktorú chcete použiť heslo.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Túto sekciu chrániť heslom.

 3. Na pracovnej table Ochrana heslomkliknite na položku Nastaviť heslo.

 4. V dialógovom okne Ochrana heslom napíšte do poľa Zadať heslo požadované heslo.

 5. Heslo potvrďte jeho zadaním do poľa Potvrdiť heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

Keď pracujete v sekcii poznámkového bloku chránenej heslom, zostane odomknutá určitý časový úsek, ktorý môžete zadať. Na zvýšenie zabezpečenia môžete nastaviť možnosť zamknutia chránených sekcií ihneď po ich opustení alebo po zatvorení OneNotu. Keď je chránená sekcia uzamknutá, je potrebné na jej zobrazenie a úpravu zadať správne heslo. Heslo sekcie v poznámkovom bloku môžete jednoducho zmeniť alebo odstrániť.

Dôležité: 

 • Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

 • Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

 • V heslách sa rozlišujú malé a veľké písmená. Pri prvom zadávaní hesla skontrolujte, či je kláves CAPS LOCK vypnutý.

 • Prístup k sekciám s heslami je obmedzený po období nečinnosti, ktoré môžete zadať, alebo ak ukončíte OneNote.

 • Sekcie chránené heslom nie sú zahrnuté v prehľadávaniach poznámkového bloku. Ak chcete do prehľadávania poznámkového bloku zahrnúť chránenú sekciu, pred spustením prehľadávania poznámok je potrebné túto sekciu najprv odomknúť.

 • Značky poznámok použité na stranách v rámci chránených sekcií nie sú zahrnuté v súhrne značiek poznámok, ak sekcie neboli vopred odomknuté.

 • Počas zdieľania relácií naživo nemajú ostatní účastníci prístup k sekciám chráneným heslom, a to ani v prípade, ak je sekcia počas relácie odomknutá. Ak chcete do zdieľania relácií naživo zahrnúť chránenú sekciu, je potrebné najskôr odstrániť ochranu heslom danej sekcie a potom začať zdieľanie relácií naživo alebo sa k nejakému zdieľaniu relácií naživo pridať.

 • Nahrávky zvuku a videa sú v poznámkovom bloku uložené ako samostatné súbory a nemožno pre ne použiť heslá.

Na začiatok stránky

Zmena hesla sekcie

Ak bolo zabezpečenie hesla ktorejkoľvek sekcie poznámkového bloku ohrozené alebo ak si chcete pre väčšiu bezpečnosť pravidelne meniť heslo, môžete súčasné heslo ktorejkoľvek sekcie poznámkového bloku jednoducho zmeniť.

 1. Kliknite na kartu sekcie, ktorej heslo chcete zmeniť.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Túto sekciu chrániť heslom.

 3. Na pracovnej table Ochrana heslom kliknite na položku Zmena hesla.

  Poznámka: Ak táto možnosť nie je k dispozícii, pre vybratú sekciu momentálne nepoužívate žiadne heslo.

 4. V dialógovom okne Zmena hesla napíšte do poľa Staré heslo aktuálne heslo.

 5. Do poľa Zadať nové heslo napíšte požadované nové heslo.

 6. Heslo potvrďte jeho zadaním do poľa Potvrdiť heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Odstránenie hesla sekcie

 1. Kliknite na kartu sekcie, ktorej heslo chcete odstrániť.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Túto sekciu chrániť heslom.

 3. Na pracovnej table Ochrana heslom kliknite na položku Odstrániť heslo.

  Poznámka: Ak táto možnosť nie je k dispozícii, pre vybratú sekciu momentálne nepoužívate žiadne heslo.

 4. V dialógovom okne Odstránenie hesla zadajte aktuálne heslo a kliknite na tlačidlo OK.

Súčasné uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom

Všetky sekcie chránené heslom v poznámkovom bloku môžete súčasne uzamknúť.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Túto sekciu chrániť heslom.

 2. Na pracovnej table Ochrana heslom kliknite na položku Uzamknúť všetky.

Tip: Na rýchle uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + L.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností ochrany heslom

Keď v poznámkovom bloku odomknete sekcie chránené heslom, tieto sekcie budú vo OneNote dostupné na určitý čas, po uplynutí ktorého sa opäť zamknú. Tento časový úsek môžete stanoviť a môžete tiež nastaviť vlastné možnosti ochrany heslom.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. V zozname Kategória kliknite na položku Heslá.

 3. V časti Heslá vykonajte ľubovoľný z týchto krokov:

  • Ak chcete sekcie poznámkového bloku uzamknúť po uplynutí stanoveného časového intervalu, začiarknite políčko Uzamknúť heslom chránené sekcie po čase nečinnosti a potom zo zoznamu kliknite na ľubovoľný časový interval.

  • Ak chcete, aby sa sekcie poznámkového bloku zamkli ihneď po skončení práce v nich, začiarknite políčko Uzamknúť heslom chránené sekcie okamžite po ich opustení.

  • Ak chcete poznámky v sekciách chránených heslom dočasne sprístupniť pre iné aplikácie, začiarknite políčko Umožniť prístup doplnkov k sekciám chráneným heslom počas ich odomknutia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×