Ochrana a zabezpečenie v Exceli

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Excel vám umožňujú zabezpečiť vašu prácu, či už sa nezabráni nikomu otvorení zošita bez hesla, iba na čítanie prístup k zošitu alebo dokonca len zabezpečenie hárka tak, aby ste neodstránili omylom vzorce. V tejto téme budeme diskutovať o rôzne spôsoby, ako môžete využiť primárnych možností na zabezpečenie a distribúcia excelových súborov.

Upozornenie: 

 • Ak stratíte alebo zabudnete heslo, spoločnosť Microsoft ho nedokáže obnoviť za vás.

 • Mali by ste, nie predpokladať, len preto, lebo sa zabezpečenie zošita alebo hárka pomocou hesla, že je bezpečné - by ste mali vždy myslieť dvakrát pred distribúcia excelových zošitov, ktoré by mohli obsahovať citlivé osobné informácie, napríklad čísla kreditných kariet, sociálne Zabezpečenie, zamestnancovi identifikačné číslo, niektoré.

 • Úroveň ochrany hárku nie sú určené ako funkcia zabezpečenia. Stačí ho zabránite používateľom v úprave Uzamknuté bunky v hárku.

Nižšie sú uvedené rôzne možnosti ochrany údajov programu Excel:

 • Na úrovni súborov: Možnosť uzamknutia excelového súboru zadaním hesla, aby ho používatelia nemohli otvoriť ani upraviť. Máte dve možnosti:

  • Šifrovanie súborov: Keď vyberiete túto možnosť, nastavíte heslo a excelový súbor uzamknete. Tým zabránite ostatným používateľom súbor otvoriť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zabezpečenie excelového súboru.

  • Nastavenie hesla na otvorenie alebo úpravu súboru: Nastavíte heslo na otvorenie alebo úpravu súboru. Túto možnosť použite, ak je potrebné udeliť prístup iným používateľom iba na čítanie alebo na úpravu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zabezpečenie excelového súboru.

  • Označenie ako finálnej verzie: Túto možnosť použite, ak chcete označiť svoj excelový súbor ako finálnu verziu a chcete zabrániť ďalším zmenám inými používateľmi. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie ochrany dokumentu, zošita alebo prezentácie.

  • Obmedzenie prístupu: Ak má vaša organizácia povolenia nastavené pomocou prístupových práv k informáciám (IRM), môžete použiť niektoré z dostupných povolení správy IRM v dokumente. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie ochrany dokumentu, zošita alebo prezentácie.

  • Digitálny podpis: Do excelového súboru môžete pridať digitálny podpis. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie digitálneho podpisu v súboroch balíka Office.

   Poznámka: Ak chcete pridať digitálny podpis, musíte mať platný certifikát od certifikačnej autority.

 • Na úrovni zošitov: Štruktúru zošita môžete zamknúť zadaním hesla. Zamknutím štruktúry zošita sa zabráni iným používateľom pridať, premiestniť, odstrániť, skryť a premenovať hárky. Ďalšie informácie o ochrane zošitov nájdete v téme Zabezpečenie zošita.

 • Na úrovni hárkov: Pomocou zabezpečenia hárka môžete riadiť spôsob práce používateľa v hárkoch. Môžete určiť, čo presne môže používateľ v hárku robiť, a tým sa zabezpečiť, aby jeho práca nemala vplyv na žiadne dôležité údaje v hárku. Môžete napríklad stanoviť, že používateľ môže len pridávať riadky a stĺpce alebo len zoraďovať a používať automatický filter. Po zapnutí zabezpečenia hárka môžete zabezpečiť ďalšie prvky, napríklad bunky, rozsahy, vzorce a ovládacie prvky ActiveX alebo ovládacie prvky formulára. Ďalšie informácie o ochrane hárkov nájdete v téme Zabezpečenie hárka.

Ktorú úroveň ochrany mám použiť?

 • Ak chcete riadiť úroveň prístupu používateľov k excelovému súboru, používajte zabezpečenie na úrovni súborov. Povedzme, že máte v excelovom súbore týždenné správy o stave od členov tímu. Nechcete, aby tento súbor otvárala osoba mimo vášho tímu. Existujú dve možnosti:

  • Ak nechcete, aby ostatní mohli otvárať váš súbor: Daný excelový súbor môžete zašifrovať, čo je najbežnejší spôsob. V podstate to znamená, že ho uzamknete heslom a nikto okrem vás ho nebude môcť otvoriť.

  • Ak chcete iným používateľom povoliť prístup iba na čítanie alebo úpravy: Manažérom svojho tímu môžete umožniť úpravu týždenných správ o stave, ale členom tímu dáte prístup iba na čítanie. Excelový súbor môžete zabezpečiť zadaním dvoch hesiel: jedného na otvorenie a druhého na úpravu. Vhodné heslá môžete neskôr sprístupniť tímu podľa toho, akú úroveň prístupu im chcete umožniť.

 • Na ovládanie fungovanie používateľov s hárkami vnútri štruktúru svojho zošita, používať zabezpečenie na úrovni zošita. Povedzme, že stav zostavy zošit bude obsahovať viacero hárkov, a každý hárok je pomenovaná členom tímu. Chcete uistite sa, že každý člen tímu môžete pridať údaje do vlastného hárka, ale nebudete môcť upraviť hárky v zošite, či už pridať nový hárok, alebo presúvanie hárkov v zošite.

 • Na riadenie práce používateľov v rámci jednotlivých hárkov používajte zabezpečenie na úrovni hárkov. Povedzme, že každý hárok v zošite zostavy stavu obsahuje údaje, ktoré sú spoločné pre všetky hárky, ako sú hlavičky riadkov alebo špecifické rozloženie zostavy, a nechcete, aby ich niekto zmenil. Pomocou zabezpečenia hárka môžete stanoviť, že používatelia budú môcť vykonávať v hárku iba špecifické funkcie. Môžete napríklad používateľom poskytnúť možnosť zadať údaje, ale nedovoliť im odstránenie riadkov alebo stĺpcov, alebo im umožniť iba vkladať hypertextové prepojenia či zoraďovať údaje.

Použiť môžete jednu alebo viac úrovní zabezpečenia excelových údajov podľa svojich potrieb alebo potrieb svojej organizácie. Vybrať si môžete všetky dostupné možnosti alebo kombinácie možností – závisí to vždy od požadovanej úrovne zabezpečenia excelových údajov. Môžete napríklad zašifrovať zdieľaný excelový súbor, ako aj povoliť zabezpečenie zošita alebo hárka iba prostredníctvom zabezpečenia hárka v osobnom zošite, aby ste omylom neodstránili vzorce.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Zabezpečenie excelového súboru

Zabezpečenie zošita

Zabezpečenie hárka

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×