Ochrana údajov pomocou zálohovania a obnovenia

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Záložnú kópiu databázy budete potrebovať na obnovenie celej databázy v prípade zlyhania systému alebo na obnovenie objektu, keď príkaz Späť nepostačuje na odstránenie chyby.

Ak sa vám vytváranie záložnej kópie databázy zdá byť plytvaním ukladacieho priestoru, zvážte čas, ktorý môžete ušetriť tým, že sa vyhnete strate údajov a návrhov. Pravidelné vytváranie záloh je dôležité vtedy, keď databázu aktualizuje viacero používateľov. Bez záložnej kópie nebudete môcť obnoviť poškodené alebo chýbajúce objekty ani žiadne zmeny v návrhu databázy.

Obsah tohto článku

Plánovanie pravidelného zálohovania

Zálohovanie databázy

Zálohovanie rozdelenej databázy

Obnovenie databázy

Obnovenie objektov v databáze

Plánovanie pravidelného zálohovania

Keďže niektoré zmeny alebo chyby nemožno vrátiť, nechcete, aby sa strate údajov nastane pred zistíte, že by ste si vytvorili záložnú kópiu databázy. Ak použijete akčný dotaz na odstránenie záznamov alebo na zmenu údajov, hodnoty, ktoré boli aktualizované dotaz nie je možné obnoviť pomocou vrátiť späť.

Tip: Zvážte možnosť vytvorenia zálohy pred tým, než spustíte akýkoľvek akčný dotaz, najmä v prípade, ak dotaz zmení alebo odstráni veľký objem údajov.

Ak má databáza niekoľko používateľov, pred vykonaním zálohy je potrebné presvedčiť sa, či všetci používatelia zatvorili svoje databázy, aby bolo možné uložiť všetky zmeny údajov.

Ak neviete, ako často je potrebné vytvárať záložné kópie databázy, vo všeobecnosti to závisí od toho, ako často dochádza k zásadným zmenám v databáze. Nižšie uvádzame niekoľko všeobecných pravidiel ako pomôcku pri rozhodovaní o frekvencii zálohovania:

 • Ak je databáza archívom alebo ak sa používa iba ako referencia a mení sa iba zriedka, jej zálohovanie postačuje vykonať iba po zmene návrhu alebo údajov.

 • Ak je databáza aktívna a údaje sa často menia, vytvorte si plán pravidelného zálohovania databázy.

 • Ak má databáza viacero používateľov, vytvorte záložnú kópiu vždy vtedy, keď dôjde k zmene jej návrhu.

  Poznámka: Údaje z prepojená tabuľka vytvoriť zálohy všetky dostupné funkcie zálohovania cez program, ktorý obsahuje prepojené tabuľky. Ak databázu, ktorá obsahuje prepojené tabuľky databázy programu Access, použite postup v časti zálohovanie rozdelenej databázy.

Na začiatok stránky

Zálohovanie databázy

Keď zálohujete databázu, program Access uloží a zavrie objekty, ktoré sú otvorené v zobrazení návrhu a uloží kópiu databázového súboru, pričom použije názov a umiestnenie určené používateľom.

Poznámka: Program Access znova otvorí objekty v súlade s hodnotou vlastnosti objektu Predvolené zobrazenie.

 1. Otvorte databázu, ktorej záložnú kópiu chcete vytvoriť.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť a publikovať.

 4. V časti Uložiť databázu ako kliknite v sekcii Spresnenie na položku Zálohovať databázu.

 5. V dialógovom okne Uložiť ako v poli Názov súboru overte názov zálohy databázy.

  Ak chcete, názov môžete zmeniť, ale predvolený názov obsahuje názov pôvodného databázového súboru a dátum vytvorenia zálohy.

  Tip: 

  Keď obnovíte údaje alebo objekty zo zálohy, je možné, že budete chcieť vedieť, z ktorej databázy záloha pochádza a kedy bola záloha vytvorená. Preto je vhodné použiť predvolený názov súboru.

 6. Zo zoznamu Uložiť vo formáte vyberte typ súboru, v ktorom sa majú uložiť záložné kópia databázy, a potom kliknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Zálohovanie rozdelenej databázy

Rozdelená databáza sa spravidla skladá z dvoch databázových súborov: databáza na serveri, ktorá obsahuje iba údaje v tabuľkách a klientska databáza, ktorá obsahuje prepojenia na tabuľky v databáze na serveri, dotazy, formuláre, zostavy a iné databázové objekty. Všetky údaje sú uložené v databáze na serveri. Všetky objekty používateľského rozhrania, ako napríklad dotazy, formuláre a zostavy sú uložené v klientskej databáze.

Keďže počas zálohovania rozdelenej databázy budete musieť zálohovať klientsku a serverovú databázu osobitne, tento spôsob zálohovania (najmä ak sa robí často) môže byť časovo náročný. Keďže databáza na serveri obsahuje údaje, je dôležitejšie vykonávať pravidelné zálohovanie databázy na serveri. Zálohovanie klientskej databázy vykonajte po zmene jej návrhu. Keďže každý používateľ disponuje individuálnou kópiou klientskej databázy a môže vykonávať rôzne zmeny návrhu, zvážte možnosť požiadania používateľov o vytvorenie vlastných záložných kópií klientskej databázy.

Zálohovanie databázy na serveri

Skôr než začnete so zálohovaním, informujte o tomto kroku ostatných používateľov, pretože spustenie procesu zálohovania vyžaduje výlučný prístup k databázovému súboru a môže sa stať, že používatelia nebudú môcť používať databázu na serveri počas spusteného zálohovania.

 1. Ak chcete otvoriť iba databázu na serveri, spustite program Access, ale neotvárajte databázu.

 2. Kliknite na položku Otvoriť a potom vyberte databázový súbor na serveri, ktorý chcete zálohovať.

 3. Kliknite na šípku vedľa položky Otvoriť a potom kliknite na položku Otvoriť s výhradným prístupom.

  možnosť výhradného otvorenia databázy

 4. Kliknite na kartu Súbor.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť a publikovať.

 6. V časti Uložiť databázu ako kliknite v sekcii Spresnenie na položku Zálohovať databázu.

 7. V dialógovom okne Uložiť databázu ako skontrolujte v poli Názov súboru názov zálohy databázy.

Overte predvolený názov zálohy databázy. Ak chcete, názov môžete zmeniť, pamätajte však, že predvolený názov obsahuje názov pôvodného databázového súboru a dátum vytvorenia zálohy.

Tip: 

Keď obnovíte údaje alebo objekty zo zálohy, musíte vedieť, z ktorej databázy záloha pochádza a kedy bola vytvorená. Preto je vhodné použiť predvolený názov súboru.

 1. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte umiestnenie, kam chcete uložiť záložnú kópiu databázy na serveri a kliknite na položku Uložiť.

Zálohovanie klientskej databázy

Zálohovanie klientskej databázy po zmene návrhu, ponechajte databázu otvoriť okamžite po zmene jeho návrh. Postupujte podľa pokynov v časti zálohovanie databázy, od kroku 2.

Na začiatok stránky

Obnovenie databázy

Poznámka: Databázu môžete obnoviť iba vtedy, ak máte jej záložnú kópiu.

Záložná kópia predstavuje „známu dobrú kópiu“ databázového súboru – t. j. kópiu, pri ktorej ste presvedčení o správnosti návrhu a integrite údajov. Na vytváranie záložných kópií by ste mali v programe Access používať príkaz Zálohovať databázu, ale na obnovenie databázy môžete použiť akúkoľvek známu dobrú kópiu databázy. Databázu môžete obnoviť napríklad z kópie, ktorá je uložená na externom záložnom zariadení USB.

Keď obnovujete celú databázu, znamená to, že nahrádzate databázový súbor, ktorý je poškodený, má problémy s údajmi alebo úplne chýba, záložnou kópiou databázy.

 1. Otvorte program Windows Prieskumník a vyhľadajte známu dobrú kópiu databázy.

 2. Skopírujte známu dobrú kópiu do umiestnenia, kde chcete nahradiť poškodenú alebo chýbajúcu databázu. Ak sa zobrazí výzva na nahradenie existujúceho súboru, potvrďte akciu nahradenia.

Na začiatok stránky

Obnovenie objektov v databáze

Ak chcete obnoviť iba jeden alebo viacero objektov v databáze, importujte objekty zo záložnej kópie databázy do databázy, ktorá obsahuje (alebo v nej chýba) objekt na obnovenie.

Dôležité: Ak iné databázy alebo programy obsahujú prepojenia na objekty v databáze, ktoré obnovujete, je dôležité, aby ste obnovili databázu do správneho umiestnenia. V opačnom prípade nebudú prepojenia na databázové objekty fungovať a bude ich potrebné aktualizovať.

 1. Otvorte databázu, do ktorej chcete obnoviť objekt.

 2. Ak chcete obnoviť chýbajúci objekt, pokračujte krokom 3. Ak chcete obnoviť objekt obsahujúci nesprávne alebo chýbajúce údaje, alebo ak objekt prestal správne fungovať, pokračujte takto:

  1. Ak chcete zachovať aktuálny objekt a porovnať ho s obnovenou verziou po dokončení obnovovania, premenujte objekt pred jeho obnovením. Ak napríklad chcete obnoviť poškodený formulár s názvom Vzatie k sebe, poškodený formulár môžete premenovať na Vzatie k sebe_nesprávne.

  2. Odstráňte objekt, ktorý chcete nahradiť.

   Poznámka: Počas odstraňovania databázových objektov postupujte opatrne, pretože tieto objekty môžu byť prepojené na iné objekty v databáze.

 3. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Importovať a prepojiť na položku Program Access.

 4. V dialógovom okne Načítať externé údaje – Databáza programu Access kliknite na položku Prehľadávať, vyhľadajte záložnú kópiu databázy a potom kliknite na položku Otvoriť.

 5. Vyberte možnosť Importovať tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy, makrá a moduly do aktuálnej databázy a kliknite na položku OK .

 6. V dialógovom okne Importovanie objektov kliknite na kartu zodpovedajúcu typu objektu, ktorý chcete obnoviť. Ak napríklad chcete obnoviť tabuľku, kliknite na kartu Tabuľky.

 7. Kliknutím vyberte objekt.

 8. Ak chcete obnoviť viacero objektov, opakujte kroky 6 a 7, kým nevyberiete všetky objekty, ktoré chcete obnoviť.

 9. Ak chcete overiť možnosti importovania pred importovaním objektov, v dialógovom okne Importovanie objektov kliknite na tlačidlo Možnosti.

 10. Po výbere objektov a možností nastavenia importovania kliknutím na položku OK obnovte objekty.

Ak chcete automatizovať vytváranie záloh, zvážte možnosť použitia produktu, ktorý vykonáva automatizované zálohy systému súborov (napríklad softvér na zálohovanie súborového servera alebo externé záložné zariadenie USB).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×