Obsah lokálneho SharePoint nie je zobrazený vo výsledkoch vyhľadávania SharePointu Online

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Problém

Na tejto stránke.

  • Môžete konfigurovať prichádzajúce hybridné vyhľadávanie výsledky v SharePointe Online z lokálneho prostredia Microsoft SharePoint 2013.

  • Keď používateľ vykoná dotaz z lokality SharePoint Online, zobrazia sa len výsledky z lokality SharePoint Online. Z lokálneho SharePointu 2013 sa nevrátia žiadne výsledky.

  • Nasadíte apríl 2014 Kumulatívna aktualizácia alebo novšiu verziu Kumulatívna aktualizácia na vašej lokálnej farmy SharePoint 2013.

  • Správca úpravy dotazu pravidlo, ktoré je priradené zdroje výsledkov v SharePointe Online. Potom správca otvorí Zostavovač dotazov z výsledkov bloku. Však v takomto nasledujúca chyba:

    1 3/4 System.Net.WebException: vzdialený server .returned chyba: System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() v (401) neoprávnené. Microsoft.SharePoint.Client.SPWebRequestExecutor.Execute() v Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.GetFormDigestInfoPrivate() v Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.EnsureFormDigest() v Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.ExecuteQuery() v Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.RetrieveDataFromRemoteServer (objekt nepoužité) na System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (ExecutionContext executionContext, ContextCallback spätné volanie, stavu objektu, Boolean preserveSyncCtx) na System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback spätné volanie, stavu objektu, Boolean preserveSyncCtx) na System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback spätné volanie, stav objektu) na Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.ProcessRecordCore (IRecord záznam)

Riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, zmeniť poskytovateľa identity lokálneho SharePoint, aby fungoval so službou SharePoint Online. Chcete urobiť, spustite túto rutinu cmdlet na vašej lokálnej farmy SharePoint 2013:


$config = Get-SPSecurityTokenServiceConfig

$config.AuthenticationPipelineClaimMappingRules.AddIdentityProviderNameMappingRule("OrgId Rule", [Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviderTypes]::Forms, "membership", "urn:federation:microsoftonline")

$config.Update() 

Ďalšie informácie

V prípade, ktorý je popísaný v časti "Príznaky" nasledujúcu výnimku je prihlásený v denníku Unified Logging Service (ULS) (zobrazené nižšie).

Toto je známy problém pri nasadzovaní apríl 2014 kumulatívnej aktualizácie alebo neskôr Kumulatívna aktualizácia vašej lokálnej farmy SharePoint 2013.

Ďalšie informácie o konfigurácii hybridného vyhľadávania na serveri SharePoint Server 2013, prejdite na serveri SharePoint Server 2013 hybridné nasadenie konfigurácie plány.

Stále potrebujete pomoc? Prejdite na Lokalitu Microsoft Community.

Príklad denníka

w3wp.exe (0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server User Profiles ae0sx Unexpected Error trying to search 
v UPA. Správa výnimky "System.ArgumentException: výnimka typu
 "System.ArgumentException" vyskytla. Názov parametra:
 hodnota v Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType (reťazec)
v Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager upManager, reťazec nameId, reťazec nameIdIssuer) v
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable 1 identityClaims) "
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server používateľské profily ae0su vysoký
Nastavenie overovania nebolo možné priradiť k jednému používateľovi identity. Výnimku typu "System.ArgumentException" vyskytla výnimka. 
Názov parametra: hodnotu došlo. a53bac9c-(0x48E4)
0x08A4 SharePoint Foundation overovanie ae0tc vysoký
Registrovaných mappered nepodarilo vyriešiť jedna identita nárokom. 
Výnimka: System.InvalidOperationException: výnimka typu "System.ArgumentException" vyskytla. 
Názov parametra: hodnotu---> System.ArgumentException: výnimka typu "System.ArgumentException" vyskytla. 
Názov parametra: hodnotu pri Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType
(Hodnotu reťazca) v Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow (UserProfileManager upManager,
Reťazec nameId, reťazec nameIdIssuer) v
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable 1 identityClaims) 
---Konci vnútornej výnimke zásobníka---
v Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable 1 identityClaims) 
v Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
< > c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim > b__0() v Microsoft.SharePoint.SPSecurity.
< > c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges > b__3()
v Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
na Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, objekt para)
na Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
v Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim (Uri kontextu,
IEnumerable 1 identityClaims) v Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetClaimFromExternalMapper
(Uri contextUri, zoznam "1 pohľadávky)
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Foundation overovanie af3zp
Neočakávané služba tokenov zabezpečenia hovoru deklarácií Saml: Problém získať výstup tvrdí identitu. 
Výnimka: "System.InvalidOperationException: výnimka typu"System.ArgumentException"vyskytla. 
Názov parametra: hodnotu---> System.ArgumentException:
Typu "System.ArgumentException" vyskytla výnimka. 
Názov parametra: hodnotu pri Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType
(Hodnotu reťazca) v Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager upManager, reťazec nameId, reťazec nameIdIssuer) 
v Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable 1 identityClaims) 
---Konci vnútornej výnimke zásobníka---
v Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable 1 identityClaims) 
v Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
< > c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim > b__0() v Microsoft.SharePoint.SPSecurity.
< > c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges > b__3()
v Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
na Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, objekt para)
na Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
v Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim (Uri kontextu,
IEnumerable 1 identityClaims) v Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.
GetClaimFromExternalMapper (Uri contextUri, zoznam "1 pohľadávky) v Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPIdentityClaimMapperOperations.ResolveUserIdentityClaim (Uri contextUri, ClaimCollection inputClaims)
v Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetIdentityClaim (Uri contextUri,
ClaimCollection inputClaims, SPCallingIdentityType callerType) v Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPSecurityTokenService.GetLogonIdentityClaim (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity inputIdentity,
IClaimsIdentity outputIdentity, SPCallingIdentityType callerType) v Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPSecurityTokenService.EnsureSharePointClaims (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity,
SPCallingIdentityType callerType) v Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.AugmentOutputIdentityForRequest
(SPRequestInfo requestInfo IClaimsIdentity outputIdentity) v Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.
GetOutputClaimsIdentity (IClaimsPrincipal hlavný, RequestSecurityToken žiadosť, rozsahu) ".

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×