Obrázok časti Používatelia v Centre spravovania služieb Office 365

Ak chcete zobraziť ilustráciu nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií, môžete vytvoriť grafický prvok SmartArt, ktorý používa Rozloženie Zvislý zoznam s odrážkami. Zvislý zoznam s odrážkami graficky znázorňuje zoznam s dlhými nadpismi alebo veľa informácií najvyššej úrovne alebo hlavný bod, ktorý obsahuje viacero čiastkových bodov. Pomocou grafického prvku SmartArt môžete vytvoriť Zvislý zoznam s odrážkami a vložiť ho do tabuľkového hárka, e-mailovej správy, prezentácie alebo dokumentu.

Vertical Bullet List

 1. Kliknite na kartu Vložiť a potom na položku grafické prvky SmartArt.

  Kliknite na kartu Vložiť, potom kliknite na položku grafické prvky SmartArt

 2. V galérii Výber grafických prvkov SmartArt kliknite na položku zoznama potom dvakrát kliknite na položku Zvislý zoznams odrážkami.

 3. Ak chcete zadať text do poľa, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na položku [Text] na textovej table a potom napíšte text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, kliknite na položku [Text] na textovej table a potom text prilepte.

   Poznámka: Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

   ovládací prvok textovej tably

  • Kliknite na pole v obrázku SmartArt a zadajte text.

   Poznámka: Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite túto možnosť až po tom, keď pridáte všetky požadované polia.

Pridanie poľa

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, do ktorého chcete pridať pole.

 2. Kliknite na existujúce pole, ktoré je umiestnené najbližšie k miestu, kam chcete pridať nové pole.

 3. Kliknite na kartu návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArta potom kliknite na šípku pod položkou Pridať tvar.

  Cliick Pridanie tvaru

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať za ním, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať pred ním, kliknite na položku Pridať tvar pred.

Odstránenie poľa

Ak chcete odstrániť pole, kliknite na ohraničenie poľa, ktoré chcete odstrániť a potom stlačte kláves DELETE.

 • Ak potrebujete pridať pole do zvislého zoznamu s odrážkami, Experimentujte s pridaním poľa pred alebo za vybratým poľom a získajte požadované umiestnenie pre nové pole. Bežné nedostatky grafických prvkov SmartArt sa ľahko odstraňujú.

 • Pridanie poľa z textovej tably:

  1. Umiestnite kurzor na začiatok textu na miesto, kde chcete pridať pole.

  2. Zadajte text, ktorý chcete vložiť do svojho nového poľa a stlačte kláves ENTER. Potom môžete stlačením klávesu TAB vložiť zarážku alebo kombináciou klávesov SHIFT + TAB môžete vložiť negatívnu zarážku.

 • Ak chcete pole premiestniť, kliknite naň a myšou ho presuňte na nové miesto.

 • Ak chcete presúvať pole iba veľmi nepatrne, podržte stlačený kláves CTRL a zároveň stláčajte klávesy so šípkami.

Ak chcete rýchlo pridať vzhľad a lesk dizajnérskej kvality do grafického prvku SmartArt, môžete zmeniť farby alebo použiť štýl grafického prvku SmartArt (pozri nižšie) na Zvislý zoznam s odrážkami. Môžete tiež pridať efekty, ako napríklad žiarenie, hladké okraje alebo priestorové efekty.

Môžete použiť farebné kombinácie, ktoré sú odvodené od farby motívu do polí v grafickom prvku SmartArt, aby sa po zmene motívu grafický prvok SmartArt aktualizoval aj jeho farby.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, ktorého farbu chcete zmeniť.

 2. Kliknite na kartu návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArta potom kliknite na položku zmeniť farby.

  Kliknutie na tlačidlo Zmeniť farby

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 3. Kliknite na požadovanú farebnú kombináciu.

Tip: Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako sa farby prejavia v obrázku SmartArt.

Zmena farby čiar alebo štýlu orámovania poľa

 1. V grafickom prvku SmartArt kliknite pravým tlačidlom na orámovanie poľa, ktoré chcete zmeniť a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Ak chcete zmeniť farbu, hrúbku a vzhľad orámovania poľa, kliknite na položku obrysa potom kliknite na požadované možnosti.

 3. Ak chcete zmeniť štýl orámovania poľa, kliknite na položku štýla potom vyberte požadovaný štýl čiary.

Zmena farby pozadia poľa vo zvislom zozname s odrážkami

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie poľa, kliknite na položku Formátovať tvara potom kliknite na položku výplň.

 2. Kliknite na požadovanú farbu.

 3. Vyberte položku prechod a zadajte, koľko môžete vidieť cez farbu pozadia. Môžete tiež zmeniť percento priehľadnosti z 0% (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) na 100% (úplne priehľadné) z tably výplň .

Štýl obrázka SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré je možné použiť pre polia v obrázkoch SmartArt a vytvoriť tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, ktorého štýl SmartArt chcete zmeniť.

 2. Kliknite na kartu návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArta potom kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Kliknite na štýl grafického prvku SmartArt

  Kliknite na šípku vedľa skupiny štýly grafických prvkov SmartArt pre štýly, ktoré sa najviac zhodujú s možnosťami dokumentu a inými štýlmi.

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

Ak používate PowerPoint, môžete animovať Zvislý zoznam s odrážkami a zvýrazniť tak každú odrážku.

 1. Kliknite na položku obrázok SmartArt Zvislý zoznam s odrážkami, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte animácie kliknite na položku animovaťa potom kliknite na jednu po druhej.

Poznámka: Ak skopírujete Zvislý zoznam s odrážkami s animáciou, ktorá sa na ňu použije na inú snímku, animácia sa tiež skopíruje.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×