Oboznámte sa s funkciami doplnku Business Contact Manager a možnosti

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Efektívne použitie investícií v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook trvá trochu zvyknúť, ale tisíce používateľov zistili, či je aj čas strávený.

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook vám pomôže organizovať obchodných záznamov, spravovať predaj a marketingové aktivity, vytváranie zostáv a grafov a vám poskytne aktuálny pohľad na váš podnik.

Tento článok vás oboznámiť s funkcie a možnosti Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Každá sekcia obsahuje jednu alebo viac odkazov na podrobnejšie články, ktoré vám pomôžu dozvedieť viac o konkrétnej funkcii a dokončite nastavenie úloh.

Obsah tohto článku

Vyhľadanie doplnku Business Contact Manager v Outlooku

Priečinky doplnku Business Contact Manager

Ďalšie informácie o doplnku Business Contact Manager v uvítacom centre

Sledovať dôležité podnikové údaje na tabuli

Používanie pracovných priestorov doplnku Business Contact Manager

Zmena nastavenia doplnku Business Contact Manager a možnosti, alebo Získajte pomoc

Ďalšie funkcie

Vyhľadanie doplnku Business Contact Manager v Outlooku

Ak máte nainštalovanú, Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je súčasťou programu Microsoft Outlook. Funkcie sa nachádzajú kliknutím na položku priečinky na nasledujúcich miestach:

 • Na navigačnej table v časti Business Contact Manager.

  Určenie sociálnej siete na uverejnenie

  Tip: Kliknite na priečinok Business Contact Manager na zobrazenie tabule (dashboard) v doplnku Business Contact Manager.

  - alebo -

 • Na navigačnej table kliknite na tlačidlo Doplnku Business Contact Manager alebo riešenia.

  Vloženie čísel snímok

  V tomto zobrazení sa zobrazujú v priečinku Obchodné záznamy časti sociálnej siete, okrem Uvítacie centrum, Spravovanie kontaktov, predaj, Marketing, Riadenie projektov a Odstránené položky priečinkov.

  Poznámka: Vyhľadávacie priečinky nie sú zobrazené v tomto zobrazení.

Ďalšie funkcie a možnosti sa nachádzajú v zobrazení Backstage, na karte Doplnku Business Contact Manager. Ďalšie informácie o týchto krokov v téme Nastavenie doplnku Business Contact Manager možností a funkcií v zobrazení Backstage.

Tip: Ak sa nezobrazuje Doplnok Business Contact Manager, možno nie je nainštalovaný alebo je vypnutá pre váš profil.

Na začiatok stránky

Priečinky doplnku Business Contact Manager

Každý priečinok, ktorý je pod priečinok Business Contact Manager predstavuje iné zobrazenie svoje pracovné údaje. Otvorenie priečinkov a Zoznámte sa so zobrazeniami chvíľu trvať.

Tip: Ak ste ešte nepridali obchodných údajov, skúste použiť vzorovej podnikovej databázy. Kliknite na kartu súbor.

Kliknite na kartu Business Contact Manager kliknite na položku Spravovať databázy a potom kliknite na položku Prepnúť do vzorovej podnikovej databázy.

Kliknite na položku

Pozrite si tému

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

Doplnok Business Contact Manager

Doplnok Business Contact Manager tabule (dashboard). Najaktuálnejšie informácie o vašej spoločnosti Zobraziť v miniaplikáciách. Miniaplikácie graficky Zobraziť informácie z rôznych záznamov doplnku Business Contact Manager pri analýze. Informácie o tabule (dashboard) nájdete v téme sledovanie dôležité podnikové informácie na tabuliďalej v tomto článku. Informácie o miniaplikáciách nájdete v téme Používanie miniaplikácií v doplnku Business Contact Manager.

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

Uvítacie centrum

Prehľad funkcií Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a úvodné videá. Ďalšie informácie o v uvítacom centre, nájdete v časti Ďalšie informácie o doplnku Business Contact Manager v uvítacom centre ďalej v tomto článku.

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

Spravovanie kontaktov

Spravovanie kontaktov pracovného priestoru, aby vám rýchly prístup na konto, obchodný kontakt a záznamy potenciálnych zákazníkov a miniaplikácie, ktoré sa zobrazia informácie, ktoré sa majú zobraziť. Ďalšie informácie o kontách nájdete v téme obchodné kontakty a potenciálni zákazníci,

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

Predaj

Predaj priestoru, ktorý poskytuje rýchly prístup k záznamom príležitosti a viesť. Použiť záznamy potenciálneho predaja a zákazníkmi. Najaktuálnejšie informácie o predaji zobrazenia miniaplikácií. Informácie o príležitosti a potenciálni zákazníci, pozrite si tému sledovanie potenciálnych obchodných príležitostí v doplnku Business Contact Manager a spravovať svoje potenciálnych zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov v doplnku Business Contact Manager.

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

Marketing

Pracovný priestor Marketing plánovanie a Zobraziť marketingové aktivity, ktoré podporujú váš podnik. Miniaplikácie sa zobrazujú informácie o marketingových aktivitách. Informácie o pracovnom priestore Marketing nájdete v téme predaj produktov a služieb v doplnku Business Contact Manager.

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

Riadenie projektov

Pracovný priestor riadenia projektov. Zvládanie obchodných projektov a ich súvisiace úlohy. Informácie o obchodných projektov nájdete v téme usporiadanie obchodných projektov v doplnku Business Contact Manager.

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

Odstránené položky

priečinok Odstránené položky obsahuje záznamy odstránené z Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a môžete vyprázdniť len vlastník databáza programu Business Contact Manager. Informácie o priečinku Odstránené položky, pozrite si tému Odstránenie Business Contasdfgct správca záznamov.

Vyhľadávacie priečinky

Priečinky, ako napríklad Business potenciálnych zákazníkov, ktoré zoznam záznamov, ktoré spĺňajú zadané kritériá. Vyhľadávacie priečinky sa automaticky aktualizujú. Informácie o vyhľadávacích priečinkoch nájdete v téme Prehľadávanie záznamov v doplnku Business Contact Manager.

Ďalšie informácie o pracovných priestoroch nájdete v téme ovládnutie pracovných priestorov doplnku Business Contact Manager.

Priečinku obchodné záznamy

 • Otvorte priečinku Obchodné záznamy na navigačnej table, kliknite na tlačidlo Doplnku Business Contact Manager alebo riešenia a potom kliknite na položku Obchodné záznamy.

  Obchodné záznamy priečinok obsahuje priečinky, ktoré zobrazujú zoznam každý typ záznamu: kont; Obchodné kontakty Možnosti; Marketingové aktivity; Obchodné projekty a projektové úlohy; a položky histórie komunikácie.

  Poznámka: Potenciálni zákazníci sú súčasťou obchodných kontaktov, pretože sú typom obchodného kontaktu.

Kliknite na položku

Pozrite si tému

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

Obchodné záznamy

Kontá, obchodných kontaktov, príležitostí, marketingové aktivity, obchodné projekty a projekty úlohy a História komunikácie priečinky, ktoré zobrazujú zoznamy záznamov vybratého typu.

Poznámka: Viesť záznamy sú zahrnuté v obchodných kontaktov, pretože sú typom obchodného kontaktu.

Zákazníci

Zákazníci

Zoznam všetky kontá a všetky záznamy, ktoré sú založené na typ záznamu obchodný.

Zobrazenie, úpravu alebo pridanie nových kont a kont typy do tohto zoznamu záznamov. Ďalšie informácie o kontách nájdete v časti ukladanie informácie o zákazníkoch v doplnku Business Contact Manager.

Obchodné kontakty

Obchodné kontakty

Zoznam všetkých obchodných kontaktov, potenciálnych zákazníkov a všetky záznamy, ktoré sú založené na typ záznamu obchodný kontakt.

Zobrazenie, úprava alebo pridať nové obchodné kontakty a typy záznamov obchodného kontaktu do tohto zoznamu. Ďalšie informácie o obchodných kontaktov nájdete v téme Použitie obchodné kontakty v nástroji Business Contact Manager.

Príležitosti

Príležitosti

Zoznam všetky možnosti.

Zobrazenie, úprava alebo pridať nové príležitosti na úplný zoznam. Ďalšie informácie o možnostiach nájdete v téme sledovanie potenciálnych obchodných príležitostí v doplnku Business Contact Manager.

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

Marketingové aktivity

Zoznam všetky marketingové aktivity, ako sú napríklad zoznamy hovorov a hromadné e-mailové kampane.

Vytvorenie, zobrazenie alebo úprava všetky marketingové aktivity. Ďalšie informácie o marketingových aktivitách nájdete v téme predaj produktov a služieb v doplnku Business Contact Manager.

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

Obchodné projekty

Zoznam všetkých obchodných projektov.

Vytvorenie, zobrazenie alebo úprava obchodného projektu.

Kliknite na priečinok projektové úlohy súvisiace úlohy.

Ďalšie informácie o obchodných projektov nájdete v téme usporiadanie obchodných projektov v doplnku Business Contact Manager.

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

Projektové úlohy

Zoznam všetky projektové úlohy.

Vytvoriť a prepojiť obchodné projekty, projektové úlohy a zobraziť ani upraviť projektové úlohy. Informácie o úlohách v projekte nájdete v téme Používanie projektových úloh v doplnku Business Contact Manager.

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

História komunikácie

Zoznam všetkých položiek histórie komunikácie, ako je napríklad príležitosti, obchodné projekty, e-mailové správy, plánované činnosti a schôdze.

Zobraziť a upraviť všetky položky, e-mailovej správy alebo súboru. Môžete tiež vytvoriť novú položku a prepojiť so záznamom. Ďalšie informácie o histórie komunikácie nájdete v téme sledovanie komunikácie so zákazníkmi v doplnku Business Contact Manager.

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

Odstránené položky

priečinok Odstránené položky obsahuje záznamy odstránené z Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a môžete vyprázdniť len vlastník databáza programu Business Contact Manager. Informácie o priečinku Odstránené položky nájdete v téme Odstránenie doplnku Business Contact Manager záznamov.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o doplnku Business Contact Manager v uvítacom centre

Po dokončení sprievodcu spustením sa otvorí v uvítacom centre. Môžete nájsť množstvo úvodné informácie o Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Kliknite na kategóriu kolieska nájdete stručný popis o danej oblasti. Pozrite si krátke video poskytuje prehľad používania Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook pomôcť pri sledovaní podnikových informácií.

Alebo kliknite na niektorú z Začíname kartami v dolnej polovici Uvítacie centrum pre ďalšie podrobnosti, videá a prepojenia na články o funkciách, ktoré vás zaujímajú. Použite šípky sa presúvajte po karty.

Uvítacie centrum sa môžete kedykoľvek vrátiť. Stačí kliknúť na uvítacom centre priečinok na navigačnej table v časti Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Sledovať dôležité podnikové údaje na tabuli

Len pohľad na miniaplikácie na tabuli v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, môžete vidieť váš podnik zárobok potenciálne, súčasné a budúce pracovnú záťaž pre zamestnancov, a ktoré marketingové aktivity prinášajú prvé výsledky pre váš podnik. Tabule (dashboard) môžete zobraziť až 20 miniaplikácií grafov na predaj, marketing činnosti, projekty a úlohy podniku.

Pridanie miniaplikácie, ktoré chcete zobraziť na tabuli pomocou pása s nástrojmi. Presuňte Miniaplikácie môžete usporiadať alebo kliknite na kartu Zobraziť na páse s nástrojmi môžete pridávať alebo odstraňovať stĺpce z tabule. Je zobrazenie na prispôsobenie.

Ďalšie informácie o miniaplikáciách nájdete v téme Používanie miniaplikácií v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Používanie pracovných priestorov doplnku Business Contact Manager

Každý Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook priestoru zahŕňa miniaplikácií oblasť a sekciu pre karty. Príkazy sú mierne odlišné pre každú pracovného priestoru. Vo všeobecnosti platí, každý zahrnúť príkazy, ktoré vám umožňujú vytvárať nové záznamy, upravte ich a nastaviť niektoré typy komunikácie, ako napríklad odosielaní e-mailovej správy.

Ďalšie informácie o pracovných priestoroch nájdete v téme ovládnutie pracovných priestorov doplnku Business Contact Manager.

Zobrazenie pracovného priestoru programu Groove

 • Na navigačnej table kliknutím na niektorý z týchto priečinkov v časti Business Contact Manager zobrazte pracovný priestor:

  • Spravovanie kontaktov

  • Predaj

  • Marketing

  • Riadenie projektov

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

1. v oblasti miniaplikácie zobrazovali kľúčovým obchodným kritériá v tabuľkách a grafoch Získajte rýchly prehľad o stave vašej spoločnosti. Môžete zobraziť alebo skryť oblasti miniaplikácií, ako aj pridať alebo odstrániť miniaplikácie. Ďalšie informácie o miniaplikáciách nájdete v téme Používanie miniaplikácií v doplnku Business Contact Manager.

2. v oblasti kariet môžete spravovať, kontrola a analyzovať obchodné údaje. Každá karta sa skladá z zoznam záznamov, a čítanie alebo table s ukážkou. Na table na čítanie zobrazí informácie z sekcií v s vybratým záznamom.

3. karty zoznam záznamov, ktoré chcete zobraziť, ako sú napríklad príležitosti alebo potenciálni zákazníci záznamy zobrazené. Karta pre každý typ záznamu môžete pridať do ľubovoľného pracovného priestoru kliknutím na tlačidlo Vytvoriť novú kartu.

4. v režime čítania alebo s ukážkou, môžete zobraziť vybraté sekcie z individuálny záznam. Ak chcete zmeniť sekcie, ktoré sú zahrnuté, kliknite na tlačidlo Vybrať sekcie. Ďalšie informácie o table na čítanie nájdete v téme ovládnutie pracovných priestorov doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia doplnku Business Contact Manager a možnosti, alebo Získajte pomoc

Zmena nastavení pre niektoré funkcie alebo úlohy, ako napríklad zdieľanie alebo zálohovanie databázy, import alebo export údajov alebo získať pomoc od diskusné skupiny alebo iným používateľom, prejdite do zobrazenia Backstage.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

 3. Postupujte takto:

  • Na vykonanie úlohy. ako zdieľať databázu, ktorá má vplyv na všetky doplnku Business Contact Manager, kliknite na jedno z tlačidiel.

  • Získať pomoc od spoločnosti Microsoft alebo z doplnku Business Contact Manager komunity, v časti Získať pomoc, kliknite na niektorú z možností.

Ďalšie informácie o možnostiach v zobrazení Backstage nájdete v téme Nastavenie možností a používanie funkcií v zobrazení Backstage.

Na začiatok stránky

Ďalšie funkcie

Prišli sme ďaleko od Rolodex®. Dnes, obchodných záznamov obsahujú veľké množstvo vyhľadávať údaje, ktoré môžu pomôcť obrovskej na svoje podnikanie. Okrem toho nástroje v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook ísť aj ďalej, pretože môžete použiť ich na vizualizáciu údajov v miniaplikáciách, zostáv a grafov a údaje vziať so sebou, aby ste mohli byť viac produktívni, keď ste mimo pracoviska.

Obsah tejto časti

Vyhľadávanie obchodných záznamov

Filtrovanie záznamov

Používanie miniaplikácií

Vytvorenie zostáv a grafov

Exportovanie obchodných záznamov

Využívať mobilné služby

Vyhľadávanie obchodných záznamov

Vyhľadávanie obchodných záznamov je rýchly spôsob, ako nájsť jeden záznam alebo skupinu záznamov. Vaše 10 najnovších vyhľadávacích reťazcov sa automaticky uložia pre jednoduché opakované použitie. Ďalšie informácie o vyhľadávaní nájdete v téme Prehľadávanie záznamov v doplnku Business Contact Manager.

Filtrovanie záznamov

Použitie filtra v množine údajov alebo záznamov umožňuje zobraziť iba informácie, ktoré spĺňajú zadané kritériá. Filtre uľahčujú načítať jeden záznam alebo množinu záznamov, ktoré majú spoločné charakteristiky. Filtrovanie zoznamu alebo zostavy je skvelý spôsob, ako vytvárať zoznamy s marketingovou aktivitou, obchodných hovorov alebo iné činnosti. Ďalšie informácie o filtrovaní záznamov nájdete v téme Filtrovanie záznamov v doplnku Business Contact Manager.

Používanie miniaplikácií

Vo Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook miniaplikácií zobrazí kľúčovým obchodným metriky a informácie o pracovných priestorov tabule (dashboard) alebo spravovanie kontaktov, predaja, marketingu a riadenia projektov. Ďalšie informácie o miniaplikáciách nájdete v téme Používanie miniaplikácií v doplnku Business Contact Manager.

Vytvorenie zostáv a grafov

Správu je vynikajúci nástroj na získanie prehľadu svoje kontá, obchodných kontaktov, potenciálnych zákazníkov, príležitostí, obchodných projektov a marketingové aktivity. Môžete otvoriť viac ako 60 štandardných zostáv v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a môžete tiež upraviť, uložiť, aktualizovať, a opätovné použitie takmer neobmedzený počet ďalších zostáv. Ďalšie informácie o vytváraní zostáv a grafov nájdete v téme Používanie zostáv a grafov v doplnku Business Contact Manager.

Exportovanie obchodných záznamov

Môžete export obchodných záznamov a ich použitia v iných programoch, ako napríklad Microsoft Excel. Napríklad chcete exportovať kópiu údajov v jednej zostave do Excelu na hlbšiu analýzu. Ďalšie informácie o exportovanie obchodných záznamov nájdete v téme exportovanie obchodných záznamov z doplnku Business Contact Manager.

Využívať mobilné služby

Môžete mať svoje pracovné údaje s vami po opustení balíka office: v prenosnom počítači alebo v telefóne. Môžete získať prístup k obchodným kontaktom po prihlásení do aplikácie Outlook Web Access, ak ste zapli funkciu synchronizácii obchodných kontaktov. Ak sa chcete dozvedieť viac o absolvovaní obchodné údaje so v prenosnom počítači, v téme Práca v režime offline pri používaní doplnku Business Contact Manager. Informácie o vrátane obchodné kontakty v telefóne alebo prístupu k nim na webe nájdete v téme vzdialený prístup k obchodným kontaktom: používanie synchronizácie v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office