Oboznámenie sa s pásom s nástrojmi v programe Project 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Čo sa stalo s ponúk a panelov s nástrojmi? V Microsoft Project 2010 boli nahradené s pásom s nástrojmi, ktorý pomáha vám rýchlo nájsť príkazy, ktoré potrebujete na dokončenie úlohy. Príkazy sú usporiadané v logických skupinách umiestnených na kartách.

Tento dokument poskytuje široký prehľad toho, čo môžete nájsť na každej karte na páse s nástrojmi, nasleduje krátky príklad, ako sa používa na páse s nástrojmi na vykonanie úlohy správy základné projektu. Tiež vás presmeruje na ďalšie informácie o úlohe.

Obsah tohto článku

Na karte Úloha

Karta zdroje

Karta projekt

Karta Zobraziť

Karta Formát

Na karte Úloha

Na karte úloha obsahuje tlačidlá na pridanie, formátovanie a práca s úlohami. V skupine naplánovať môžete označiť percento dokončenia, prepojenie úloh na seba nadväzovalia Deaktivovanie úlohy. Manuálne naplánované úlohy môžete tiež konvertovať do automaticky naplánované úlohy v skupine úlohy.

Ukážka použitia: plánovanie zhora nadol

 1. V zobrazení Ganttovho grafu pridajte súhrnnej úlohe nad úlohy, ktoré sa majú zobraziť v ňom.

 2. Vyberte množinu úloh, ktoré sa má umiestniť pod súhrnnou úlohou.

 3. Na karte úloha v skupine naplánovať kliknite na tlačidlo Odsadiť.

  Nastavenie Predvolené pripomenutia

Podrobný popis plánovanie zhora nadol, v téme plánovanie zhora nadol s súhrnných úloh (alebo fáz).

Ukážka použitia: plánovanie riadené používateľom

 1. V zobrazení Ganttovho grafu, vyberte jedného alebo viacerých manuálne naplánované úlohy.

 2. Na karte úloha v skupine úlohy kliknite na položku Automaticky naplánovať.

  Bezplatná 60-dňová skúšobná verzia balíka Office 2007

 3. Project 2010 zahŕňa tieto úlohy do existujúceho plánu.

Úplný popis manuálne a Automatické plánovanie možností v Project 2010 nájdete v téme ako plánovania funguje v programe Project.

Na začiatok stránky

Karta zdroje

Tlačidlá na karte zdroj vám pomôcť s často zložité podniku riadiť zdroje, ktorí práce na projekte. Na tejto karte môžete pridať zdroje, ich priradenie k úlohám a úroveň zdrojov, ktoré sú prehnané požiadavky. Tiež môžete spustiť účinná plánovač tímov z tejto karty.

Ukážka použitia: Plánovač tímov

 1. Otvorte projekt, ktorý má zdroje priradené k úlohám.

 2. Na karte zdroj v skupine zobrazenia kliknite na položku Plánovač tímov.

  Obrázok skupiny Zobrazenie

 3. Zobrazí sa okno Plánovač tímov.

  Zobrazenie plánovača tímov

Teraz, plánovač tímov je tu, pravdepodobne budete chcieť vedieť, ako ho používať. Pozrite si zobrazenie tímovej práce pomocou plánovača tímov.

Na začiatok stránky

Karta projekt

Karta projekt na zvládnuť projektu rozšírené funkcie zahŕňajúce vlastnosti, plánovanie a vytváranie zostáv. Môžete napríklad pridať vlastné polia, definovanie kódov WBS, vložiť podprojektov a vytvárať vizuálne zostavy na karte projekt.

Ukážka použitia: Nastavenie pôvodného plánu

 1. V zobrazení Ganttovho grafu, vyberte úlohy, ktoré chcete zahrnúť do svojho práca podľa pôvodného plánu. Nastavenie pôvodného plánu pre celý projekt, tento krok vynechať.

 2. Na karte projekt v skupine naplánovať kliknite na položku Nastavenie pôvodného plánu a potom kliknite na položku Nastavenie pôvodného plánu znova v zobrazenej ponuke.

  Skupina Naplánovať

 3. V dialógovom okne Nastavenie pôvodného plánu vyberte pôvodný plán a jeho parametrov, ktoré chcete nastaviť.

Podrobné diskusie o referenčné hodnoty, nájdete v téme Vytvorenie alebo aktualizácia pôvodného plánu alebo priebežného plánu.

Na začiatok stránky

Karta Zobraziť

Schémy umožňujúce je lokalita na výber medzi rôznymi zobrazeniami, ktoré sú k dispozícii v Project 2010 a na prispôsobenie aktuálneho zobrazenia. Je tiež, kde môžete pridať do zobrazenia časovej osi.

Ukážka použitia: Pridanie do zobrazenia časovej osi

 1. Vyberte ľubovoľný typ zobrazenia.

 2. Na karte Zobraziť v skupine Rozdelené zobrazenie začiarknite políčko Časová os.

  Skupina Rozdelené zobrazenie

 3. Zobrazenie časovej osi sa zobrazí pod pás s nástrojmi.

  Timeline view image

 4. Kliknite na kartu Formát na prístup k možnostiam prispôsobenia časovej osi.

Poznámka: Nie je možné začiarknite políčka časovej osi a Podrobnosti v rovnakom čase. Treba vybrať jedného zobrazenia alebo iný.

Na začiatok stránky

Karta Formát

Karta Formát tlačidlá pomôže vám prispôsobiť text, stĺpcov, farby a ďalšie prvky jednotlivých typov zobrazenia. Skupiny a tlačidlá na karte Formát sú úplne odlišné pre každý typ zobrazenia. Zmenia sa automaticky, ak zmeníte názor.

Nasledujúci obrázok znázorňuje Format uško v zobrazení Ganttovho grafu.

Karta Formát pre zobrazenie Ganttovho grafu

Ukážka použitia: Zmena farby pruhy Ganttovho grafu

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenie úloh na položku Ganttov graf.

  Obrázok skupiny Zobrazenia úloh

 2. Na karte Formát v skupine Štýly Ganttovho grafu kliknite na štýl v zozname Štýl Ganttovho grafu.

  Skupina Štýl Ganttovho grafu

 3. Farby pruhy Ganttovho grafu pre celý projekt sa aktualizujú okamžite.

To je celkom jednoduché! Sú tu však mnohé ďalšie spôsoby, ako môžete prispôsobiť pruhy Ganttovho grafu okrem použitia preddefinovaných štýlov. Nájdete v téme Formátovanie pruhového grafu v zobrazení Ganttovho grafu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×