Oboznámenie sa s pásom s nástrojmi v programe Project 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Čo sa stalo s ponukami a panelmi s nástrojmi? V Microsoft Project 2010 boli nahradení na páse s nástrojmi, ktorý vám pomôže rýchlo nájsť príkazy, ktoré potrebujete na vykonanie úlohy. Príkazy sú na kartách usporiadané do logických skupín.

Tento dokument obsahuje široký prehľad o tom, čo môžete nájsť na každej karte na páse s nástrojmi a nasleduje krátky príklad použitia pása s nástrojmi na vykonávanie základných úloh riadenia projektov. Taktiež vás presmeruje na podrobnejšie informácie o danej úlohe.

Obsah tohto článku

Karta úloha

Karta zdroj

Karta projekt

Karta Zobraziť

Karta Formát

Karta úloha

Na karte úloha sa nachádzajú tlačidlá na pridávanie, formátovanie a prácu s úlohami. V skupine plán môžete označiť percento dokončenia, Prepojiť úlohy na sebaa deaktivovať úlohu. Môžete tiež konvertovať manuálne naplánované úlohy na automaticky naplánované úlohy zo skupiny úlohy .

Ukážka použitia: plánovanie zhora nadol

 1. V zobrazení Ganttovho grafu pridajte súhrnnú úlohu nad úlohy, ktoré chcete do nej zahrnúť.

 2. Vyberte množinu úloh, ktoré chcete umiestniť pod súhrnnú úlohu.

 3. Na karte úloha v skupine plán kliknite na tlačidlo zarážka .

  Nastavenie Predvolené pripomenutia

Podrobný popis plánovania zhora nadol nájdete v téme plánovanie zhora nadol so súhrnnými úlohami (alebo fázami).

Použitie vzorky: plánovanie riadené používateľom

 1. V zobrazení Ganttov graf vyberte jeden alebo viacero manuálne naplánovaných úloh.

 2. Na karte úloha kliknite v skupine úlohy na položku Automatický plán.

  Bezplatná 60-dňová skúšobná verzia balíka Office 2007

 3. Project 2010 začleňuje tieto úlohy do existujúceho plánu.

Úplný popis manuálnych a automatických možností plánovania v programe Project 2010 nájdete v téme ako Project plánuje úlohy: čo jev zákulisí.

Na začiatok stránky

Karta zdroj

Tlačidlá na karte zdroje vám pomôžu s často zložitejšími činnosťami spravovania zdroje, ktorí pracujú na projekte. Na tejto karte môžete pridať zdroje, priradiť ich k úlohám a vyvážiť zdroje, ktoré sú preťažené. Môžete tiež spustiť výkonný plánovač tímov na tejto karte.

Ukážka použitia: Plánovač tímov

 1. Otvorte projekt, ktorý obsahuje zdroje priradené k úlohám.

 2. Na karte zdroj kliknite v skupine Zobraziť na položku plánovač tímov.

  Obrázok skupiny Zobrazenie

 3. Zobrazí sa plánovač tímov.

  Zobrazenie plánovača tímov

Teraz, keď je plánovač tímov tu, pravdepodobne budete chcieť vedieť, ako ho používať. Pozrite si tému práca tímu s plánovačom tímu.

Na začiatok stránky

Karta projekt

Pomocou karty projekt môžete spracovať rozšírené funkcie projektu zahŕňajúce vlastnosti, plánovanie a vytváranie nahlasovania. Môžete napríklad pridať vlastné polia, definovať kódy WBS, vkladať podprojekty a vytvárať vizuálne zostavy z karty projekt .

Ukážka použitia: Nastavenie pôvodného plánu

 1. V zobrazení Ganttovho grafu vyberte úlohy, ktoré chcete zahrnúť do pôvodného plánu. Ak chcete nastaviť pôvodný plán pre celý projekt, tento krok vynechajte.

 2. Na karte projekt v skupine plán kliknite na položku nastaviť pôvodný plán a potom v zobrazenej ponuke kliknite na položku nastaviť pôvodný plán .

  Skupina Naplánovať

 3. V dialógovom okne Nastavenie pôvodného plánu vyberte pôvodný plán a jeho parametre, ktoré chcete nastaviť.

Podrobná diskusia o pôvodných líniách nájdete v téme Vytvorenie alebo aktualizácia pôvodného plánu alebo dočasného plánu.

Na začiatok stránky

Karta Zobraziť

Karta Zobraziť je jediným kontaktom na výber rôznych zobrazení dostupných v Project 2010 a na prispôsobenie aktuálneho zobrazenia. Môžete tiež pridať časovú os do zobrazenia.

Ukážka použitia: pridanie časovej osi do zobrazenia

 1. Vyberte ľubovoľný typ zobrazenia.

 2. Na karte Zobraziť v skupine rozdelené zobrazenie začiarknite políčko Časová os .

  Skupina Rozdelené zobrazenie

 3. Zobrazenie časovej osi sa zobrazí pod pásom s nástrojmi.

  Timeline view image

 4. Kliknite na kartu Formát a získajte prístup k možnostiam prispôsobenia časovej osi.

Poznámka: Začiarkavacie políčka časová OS a Podrobnosti nie je možné vybrať súčasne. Musíte vybrať jedno zobrazenie alebo iný.

Na začiatok stránky

Karta Formát

Tlačidlá na karte Formát vám pomôžu prispôsobiť text, stĺpce, farby a ďalšie prvky jednotlivých typov zobrazení. Skupiny a tlačidlá na karte Formát sú pre každý typ zobrazenia úplne odlišné. Pri zmene zobrazenia sa automaticky zmenia.

Nasledujúci obrázok znázorňuje kartu Formát pre zobrazenie Ganttovho grafu.

Karta Formát pre zobrazenie Ganttovho grafu

Ukážka použitia: Zmena farby Ganttovho pruhu

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenie úloh na položku Ganttov graf.

  Obrázok skupiny Zobrazenia úloh

 2. Na karte Formát v skupine štýl Ganttovho grafu kliknite na štýl v zozname štýlov Ganttovho grafu .

  Skupina Štýl Ganttovho grafu

 3. Farby pruhov Ganttovho grafu pre celý projekt sa okamžite aktualizujú.

To je celkom jednoduché. Existuje však mnoho ďalších spôsobov, ako môžete okrem použitia preddefinovaných štýlov prispôsobiť aj pruhy Ganttovho grafu. Pozrite si tému Formátovanie pruhového grafu v zobrazení Ganttovho grafu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×