Obnoviť pole úlohy)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Typ údajov    Dátum

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Popis.    V poli Obnoviť sa zobrazuje dátum, na ktorý je naplánované obnovenie zostávajúcej časti úlohy po zadaní ľubovoľného priebehu, napríklad do poľa % dokončenia, % dokončenia práce, Skutočná práca, Skutočné trvanie alebo Skutočné začatie. Hodnota poľa Obnoviť sa prepočíta, keď sa zostávajúca časť úlohy presunie na nový dátum.

Spôsob výpočtu.    V poli Obnoviť sa zobrazuje hodnota NA, až kým nezadáte skutočnú prácu alebo percento dokončenia. Na základe týchto informácií program Project vypočíta, aké množstvo práce bolo vykonané po určitý časový okamih, a potom určí dátum zastavenia. Dátum v poli Obnoviť zvyčajne okamžite nasleduje dátum uvedený v poli Zastaviť. Ak v programe Project povolíte rozdelenie prebiehajúcich úloh, dátum obnovenia možno naplánovať tak, aby bol oveľa neskorší než dátum zastavenia definovaný v úlohe.

Najlepšie použitie    Pole Obnoviť môžete použiť na úpravu dátumu, kedy sa má znova spustiť zostávajúce trvanie úlohy. Toto pole môžete pridať do zobrazenia úloh, ak chcete zobraziť alebo filtrovať dátumy obnovenia úloh.

Príklad.    Dnes je 4. februára a práve ste zadali, že dvojdňová úloha „Vedenie stretnutí s klientmi“ je dokončená na 50 percent. Ďalšia skupina stretnutí sa neuskutoční skôr ako 17. februára. Do poľa Obnoviť zadáte dátum 17. februára, aby sa úloha príslušným spôsobom naplánovala.

Poznámky.    Ak chcete upraviť dátum obnovenia, môžete tiež presunúť pruh Ganttovho grafu v zobrazení Ganttovho grafu. V dialógovom okne Project – možnosti môžete nastaviť možnosť určujúcu, či dátum obnovenia možno zmeniť.

Ak zadáte percento dokončenia alebo celkovú skutočnú prácu, program Project môže predvolene nastaviť dátum obnovenia na dátum kontroly stavu. Ak vám to viac vyhovuje, môžete tieto polia sledovania v projekte ponechať tak, ako boli pôvodne naplánované, a to aj v prípade, ak sa dokončená práca zobrazuje ako práca v budúcnosti, alebo ak sa zostávajúca práca zobrazuje ako práca v minulosti. Môžete tak urobiť v dialógovom okne Project – možnosti.

V dialógovom okne Informácie o projekte môžete nastaviť dátum kontroly stavu na iný než dnešný dátum.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×