Obnovenie pripojených (importovaných) údajov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Rozsah buniek, tabuľku programu Excel, zostavu kontingenčnej tabuľky, zostavu kontingenčného grafu, textový súbor alebo webový dotaz je možné pripojiť k externému zdroj údajov. Obnovou údajov môžete aktualizovať údaje z daného externého zdroja údajov. Pri každej obnove údajov sa zobrazí najnovšia verzia informácií zo zdroja údajov, vrátane ľubovoľných zmien uskutočnených v údajoch.

Poznámka k zabezpečeniu: Pripojenia k externým údajom môžu byť v počítači aktuálne vypnuté. Ak chcete obnoviť údaje pri otvorení zošita, je nutné povoliť údajové pripojenia pomocou panela Centra dôveryhodnosti, alebo je nutné umiestniť zošit do dôveryhodného umiestnenia.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie, odstránenie, alebo zmena dôveryhodného umiestnenia pre vaše súbory, pridať, odstrániť, alebo zobrazenie dôveryhodného vydavateľaa Zobrazenie možností a nastavení v Centre dôveryhodnosti.

Vyberte niektorú z nasledovných možností:

 • Ak chcete obnoviť špecifické pripojenie údajov v zošite, kliknite na bunku v externom rozsahu údajov. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na šípku vedľa položky Obnoviť všetko a potom kliknite na príkaz Obnoviť.

 • Ak chcete obnoviť všetky pripojenia údajov v zošite, kliknite na karte Údaje v skupine Pripojenia na tlačidlo Obnoviť všetko.

Poznámka: Ak máte otvorených viac zošitov, musíte túto operáciu zopakovať v každom zošite.

 1. Vyberte pracovný hárok, ktorý obsahuje importovaný textový súbor.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na šípku vedľa položky Obnovenie a potom kliknite na položku Obnoviť všetko.

 3. V dialógovom okne Importovať textový súbor vyberte textový súbor a potom kliknite na tlačidlo Importovať.

Obnova súbor kocky v režime offline, ktorá opätovne vytvára súbor s použitím najnovších údajov z kocky servera, môže byť náročná na čas a vyžadovať veľký rozsah dočasného miesta na disku. Proces spustite v čase, keď nepotrebujete okamžitý prístup k ostatným súborom, a uistite sa, že máte k dispozícii dostatok miesta na disku na opätovné uloženie súboru.

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky, ktorá je založená na súbore údajovej kocky v režime offline.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na šípku vedľa položky Obnovenie a potom kliknite na položku Obnoviť všetko.

  Obrázok pása s nástrojmi v Exceli

 1. Kliknutím na priradenú bunku v pracovnom hárku vyberte mapu XML, ktorú chcete obnoviť.

 2. Ak karta vývojár nie je k dispozícii, zobrazte ju. Pokyny nájdete v téme zobrazenie karty Vývojár.

 3. Na karte Vývojár kliknite v skupine XML na položku Obnoviť údaje.

  Skupina XML na páse s nástrojmi

Externý rozsah údajov je pri otvorení zošita možné automaticky obnoviť. Zošit je prípadne možné uložiť bez uloženia externých údajov, aby veľkosť zošita bola menšia.

 1. Kliknite na bunku v externom rozsahu údajov.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na šípku vedľa položky Obnovenie a potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

  Obrázok pása s nástrojmi v Exceli

 3. Kliknite na kartu Použitie.

 4. Pod položkou Riadenie obnovovania začiarknite políčko Obnovovať údaje pri otváraní súboru.

 5. Ak chcete zošit uložiť s definíciou dotazu, ale bez externých údajov, začiarknite políčko Pred uložením zošitu odstrániť údaje z rozsahu externých údajov.

Poznámka: Ak chcete údaje obnoviť pri otvorení zošita pre zostavu kontingenčnej tabuľky, môžete použiť aj políčko Obnovovať údaje pri otváraní súboru. Toto začiarkávacie políčko sa nachádza v časti Údaje kontingenčnej tabuľky na karte Údaje dialógového okna Kontingenčná tabuľka – možnosti.

Ďalšie informácie nájdete v téme Možnosti kontingenčnej tabuľky.

 1. Kliknite na bunku v externom rozsahu údajov.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na šípku vedľa položky Obnovenie a potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

  Obrázok pása s nástrojmi v Exceli

 3. Kliknite na kartu Použitie.

 4. Začiarknite políčko Obnovovať každých a potom zadajte počet minút medzi jednotlivými operáciami obnovy.

Uložené heslá nie sú šifrované a ich použitie sa neodporúča. Ak zdroj údajov vyžaduje na pripojenie heslo, môžete vyžadovať, aby sa heslo zadávalo pred obnovením externého rozsahu údajov. Táto procedúra sa nevzťahuje na údaje načítané z textového súboru (*.txt) alebo webového dotazu (*.iqy).

Dôležité: Použite heslá rozlišujú veľké a malé písmená, čísla a symboly. Slabými heslá nekombinujte tieto prvky. Heslo by mali mať 8 alebo viac znakov. Heslo, ktoré používa 14 alebo viacero znakov je lepšie. Je dôležité, aby si zapamätať heslo. Ak ste zabudli svoje heslo, Microsoft nie je možné obnoviť. Obsahujú heslá, ktoré ste si zapísali na bezpečné miesto mimo informácie, ktoré pomáhajú chrániť.

 1. Kliknite na bunku v externom rozsahu údajov.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na šípku vedľa položky Obnovenie a potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

  Obrázok pása s nástrojmi v Exceli

 3. Kliknite na kartu Definícia.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Uložiť heslo.

Poznámka: Výzva programu Excel na zadanie hesla sa zobrazí iba pri prvom obnovení rozsahu externých údajov v každej relácii tohto programu. Pri ďalšom spustení programu Excel sa výzva na zadanie hesla zobrazí, ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje dotaz, a potom vykonáte pokus o obnovenie.

Spustenie dotazu na pozadí umožňuje využívanie programu Excel počas spusteného dotazu.

Poznámka: Na pozadí nie je možné spustiť dotaz OLAP.

 1. Kliknite na bunku v externom rozsahu údajov.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na šípku vedľa položky Obnovenie a potom kliknite na položku Vlastnosti pripojenia.

  Obrázok pása s nástrojmi v Exceli

 3. Kliknite na kartu Použitie.

 4. Začiarknutím políčka Obnovovať na pozadí spustíte dotaz na pozadí. Ak znak začiarknutia políčka zrušíte, dotaz bude spustený počas čakania.

Poznámka: Počas zaznamenávania makro, ktoré zahŕňa dotaz, program Excel dotaz na pozadí nespustí. Ak chcete zmeniť zaznamenané makro, aby ho bolo možné spustiť na pozadí, upravte makro v Visual Basic Editor. Zmeňte metódu obnovovania pre objekt tabuľky dotazu tabuľky z BackgroundQuery := False na BackgroundQuery := True. Ďalšie informácie o úprave makier nájdete v Pomocníkovi programu Visual Basic for Applications.

Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

 • Kontrola stavu dotazu    Určenie, či je spustený dotaz zobrazí e-mailovej ikona na stavový riadok. Dvakrát kliknite na ikonu Obnoviť pozadie Indikátor obnovovania kontrola stavu dotazu.

 • Zastavenie obnovovania na pozadí    Ak chcete zastaviť dotaz, ktorý je spustený na pozadí, dvakrát kliknite na položku Obnoviť pozadie Indikátor obnovovania ikony v stavovom riadku sa zobrazí dialógové okno Stav obnovovania externých údajov a potom kliknite na položku Zastaviť obnoviť.

 • Zastavenie dotazu    Ak chcete zastaviť dotaz pri vypnutej voľbe Obnovovať na pozadí, stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×