Obnovenie odstránenej skupiny v službách Office 365

Posledná aktualizácia: 16. júla 2018

Nepamätám si meno používateľa alebo heslo konta, ktoré používam s balíkom Office.

Ak ste používateľom, ktorý chce obnoviť skupiny v Office 365, obráťte sa na osobu vo firme, ktorá má povolenia správcu potrebné na vykonanie tohto kroku. Vo veľkých firmách je to interný tím technickej podpory.

Skupina v službách Office 365, ktorú odstránite, sa predvolene uchováva 30 dní. Toto 30-dňové obdobie sa nazýva „obnoviteľné odstránenie“, pretože počas neho môžete skupinu ešte stále obnoviť. Po uplynutí 30 dní sa skupina a súvisiaci obsah natrvalo odstráni a už nie je možné obnoviť ju.

Ak sa používateľ pokúsi počas obdobia „obnoviteľného odstránenia“ prejsť na lokalitu, zobrazí sa mu hlásenie 403 – Zakázané. Po uplynutí tohto obdobia sa pri pokuse o prechod na lokalitu zobrazí používateľovi hlásenie 404 – Nenájdené.

Po obnovení skupiny sa obnoví nasledujúci obsah:

 • objekt, vlastnosti a členov skupín v Office 365 v službe Azure Active Directory (AD),

 • SMTP adresu skupiny,

 • zdieľaný priečinok Doručená pošta a kalendár v službe Exchange Online,

 • tímovú lokalitu a súbory v SharePointe Online,

 • onenotový poznámkový blok,

 • Planner.

Ak máte pripojenú skupinu služby Microsoft Team alebo Yammer v Office 365, obnoví sa aj ich súvisiaci obsah.

DÔLEŽITÉ: Microsoft Team možno úplne obnoviť do 21 dní po jeho odstránení. Po 21 dňoch sa tím obnoví, ale kanály a všetok jeho obsah sa stratia.

Skupinu, ktorá je obnoviteľne odstránená, môžete odstrániť aj natrvalo, ak nemôžete počkať na uplynutie 30 dní, počas ktorých uplynie obdobie uchovávania a obsah sa následne natrvalo odstráni.

Obnovenie skupiny v službách Office 365 pomocou Centra spravovania pre Exchange

 1. Prejdite na Kliknutím sem prejdite do Centra spravovania služieb Office 365. .

 2. V ľavom navigačnom paneli Centra spravovania služieb Office 365 rozbaľte položku Centrum spravovania a potom vyberte položku Exchange.

 3. V Centre spravovania pre Exchange vyberte príjemcov, potom vyberte skupiny. Môžete si pozrieť, či je skupina aktívna alebo obnoviteľne odstránená. Ak bola skupina natrvalo odstránená, nebude uvedená vôbec.

  Vyberte príjemcu a potom vyberte skupiny.

 4. Ak chcete zobraziť presný čas, kedy bola skupina obnoviteľne odstránená, vyberte skupinu a zobrazte si informácie na pravej table.

  Ak chcete zobraziť, kedy bola skupina odstránená skupinu, vyberte skupinu a pozrite si informácie na pravej table.

 5. Vyberte skupinu v službách Office 365, ktorú chcete obnoviť, a potom vyberte ikonu obnovenia.

  Vyberte skupinu, ktorú chcete obnoviť, a potom kliknite na ikonu obnovenia.

 6. Výberom obnovenia Ikona Obnoviť aktualizujete informácie na stránke. Vaša skupina sa zobrazí ako Aktívna.

Obnovenie skupiny v službách Office 365 pomocou prostredia PowerShell

DÔLEŽITÉ: Ak použijete v prostredí PowerShell na odstránenie skupiny príkaz Remove-MsolGroup, skupina sa natrvalo odstráni. Ak používate na odstránenie skupín prostredie PowerShell, najlepšie je na obnoviteľné odstránenie skupiny v Office 365 použiť príkaz Remove-AzureADMSGroup. Po takomto odstránení môžete skupinu v prípade potreby znovu obnoviť.

Inštalácia verzie preview platformy Azure Active Directory PowerShell pre Graph

DÔLEŽITÉ: V jednom počítači nemôžete mať naraz nainštalovanú verziu Preview aj verziu GA.

Ako najvhodnejší postup odporúčame vždy používať aktuálnu verziu: odinštalovať starú verziu rozhrania AzureADPreview alebo starú verziu služby AzureAD získať najnovšiu verziu.

 1. Otvorte prostredie Windows PowerShell ako správca:

  Otvorí sa okno Windows PowerShell. Výzva C:\Windows\system32 znamená, že ste ho otvorili ako správca.

  Ako vyzerá prostredie PowerShell, keď ho otvoríte po prvýkrát.

  1. Do vyhľadávacieho panela zadajte slovné spojenie Windows PowerShell.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Windows PowerShell a vyberte možnosť Spustiť ako správca.

   Otvorte prostredie PowerShell v režime Spustiť ako správca.

 2. Skontrolujte, či je nainštalovaný modul:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Ak chcete odinštalovať predchádzajúcu verziu rozhrania AzureADPreview alebo služby AzureAD, spustite tento príkaz:

  Uninstall-Module AzureADPreview

alebo

  Uninstall-Module AzureAD

4. Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu služby AzureADPreview, spustite tento príkaz:

  Install-Module AzureADPreview

V hlásení o nedôveryhodnom odkladacom priestore zadajte možnosť Y. Inštalácia nového modulu bude trvať približne minútu.

Obnovenie odstránenej skupiny

Potrebujete mať povolenia globálneho správcu služieb Office 365 alebo povolenia na správu organizácie.

 1. Máte modul AzureADPreview, ktorý ste nainštalovali podľa pokynov v predchádzajúcej časti Inštalácia verzie ukážky modulu Azure Active Directory pre Windows PowerShell? Nenainštalovaná najaktuálnejšia verzia ukážky je najčastejšou príčinou nefunkčnosti tohto postupu.

 2. Ak ste tak ešte neurobili, otvorte vo svojom počítači okno Windows PowerShell (nezáleží na tom, či je to normálne okno Windows PowerShell alebo okno, ktoré ste otvorili vybratím možnosti Spustiť ako správca).

 3. Spustite nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Otvorí sa obrazovka Prihlásenie do konta. V nej sa pripojte k službe zadaním svojho konta správcu a hesla služieb Office 365 a kliknutím na položku Prihlásiť sa.

  Zadajte svoje poverenia v Office 365
 4. Spustením tohto príkazu zobrazíte všetky lokálne odstránené skupiny v službách Office 365 vo vašej organizácii, ktoré sú stále v rámci 30-dňového obdobia uchovávania:

  Get-AzureADMSDeletedGroup
 5. Poznačte si identifikátor objektu skupiny alebo skupín, ktoré chcete obnoviť. Ak v tomto zozname nenájdete skupinu, ktorú hľadáte, potom bola pravdepodobne vymazaná natrvalo.

  Upozornenie: Ak bola nová skupina vytvorená s rovnakým aliasom alebo adresou SMTP, akú má vaša odstránená skupina, musíte najprv odstrániť túto skupinu, až potom budete môcť obnoviť svoju odstránenú skupinu.

 6. Ak chcete danú skupinu obnoviť, spustite tento príkaz:

  Restore-AzureADMSDeletedDirectoryObject –Id <objectId>
 7. Tento proces zvyčajne trvá len niekoľko minút, ale v zriedkavých prípadoch môže trvať až 24 hodín, kým sa skupina úplne obnoví. Na overenie úspešného obnovenia skupiny spustite v prostredí PowerShell tento príkaz:

  Get-AzureADGroup –ObjectId <objectId>

Po úspešnom dokončení obnovenia by sa skupina mala znovu zobraziť na navigačnej table v Outlooku a Outlooku na webe. Všetok obnovený obsah vrátane obsahu SharePointu a Plannera by mal byť opäť členom skupiny k dispozícii.

Trvalé odstránenie skupiny v službách Office 365

Niekedy možno budete chcieť natrvalo odstrániť skupinu bez toho, aby ste čakali 30 dní na uplynutie platnosti obnoviteľného odstránenia. Ak to chcete urobiť, spustite PowerShell a tento príkaz, aby ste získali ID objektu skupiny:

Get-AzureADMSDeletedGroup

Poznačte si ID objektu skupiny alebo skupín, ktoré chcete natrvalo odstrániť.

Upozornenie: Vymazaním skupiny sa natrvalo odstráni skupina aj jej údaje. 

Ak chcete skupinu vymazať, spustite v prostredí PowerShell tento príkaz:

Remove-AzureADMSDeletedDirectoryObject –Id <objectId>

Ak chcete overiť úspešné vymazanie skupiny, znova spustite rutinu cmdlet Get-AzureADMSDeletedGroup a potvrďte, že sa už skupina nezobrazuje v zozname lokálne odstránených skupín. V niektorých prípadoch môže trvať až 24 hodín, kým sa skupina a všetky jej údaje natrvalo odstránia.

Máte otázky o skupinách v Office 365?

Navštívte komunitu Microsoft Tech, kde môžete položiť otázky a zapojiť sa do konverzácií, ktoré sa týkajú skupín v Microsoft Office 365.

Súvisiace články

Spravovanie skupín v službách Office 365 pomocou prostredia PowerShell

Odstránenie skupiny pomocou rutiny typu cmdlet Remove-UnifiedGroup

Správa nastavení skupiny tímovej lokality

Odstránenie skupiny v Outlooku

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×