Office
Prihlásenie

Obnovenie odstránených položiek v poštovej schránke používateľa – Pomocník pre správcov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok je určený pre správcov. Snažíte sa o obnovenie odstránených položiek vo svojej poštovej schránke?

Skúste Outlook 2013 alebo 2016 | Aplikácie Outlook Web App | Outlook na webe | Outlook.com

Odstránil používateľ položky zo svojej poštovej schránky programu Outlook natrvalo, chce ich späť, ale nedokáže ich obnoviť? Ak ešte neboli natrvalo odstránené z poštovej schránky používateľa, môžete vymazané položky obnoviť. Urobíte to pomocou nástroja miestneho eDiscovery v službe Exchange Online. Vyhľadáte ním v poštovej schránke používateľa odstránené e-maily a iné položky, ako sú napríklad kontakty, plánované činnosti v kalendári a úlohy. Ak nájdete odstránené položky, môžete ich exportovať do súboru PST (tzv. údajový súbor programu Outlook), ktorý používateľ potom môže použiť na obnovenie položiek do svojej poštovej schránky.

Tu sú kroky na obnovenie odstránených položiek v poštovej schránky používateľa. Ako dlho to trvá? Prvé môže trvať 20 až 30 minút na dokončenie všetkých krokov v závislosti od počtu položiek, ktoré sa pokúšate obnoviť.

Poznámka: Na vykonanie krokov uvedených v tomto článku je potrebné, aby ste boli správcom služieb Exchange alebo globálnym správcom v Office 365 či členom skupiny správcovských rolí organizácie v službe Exchange Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Roly správcu v službách Office 365.

Prvým krokom je priradiť si potrebné povolenia v službe Exchange Online, aby ste mohli používať na vyhľadávanie v poštovej schránke používateľa nástroj miestneho eDiscovery. Stačí to urobiť len raz. Ak budete potrebovať vyhľadávať v inej poštovej schránke v budúcnosti, tento krok môžete vynechať.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácie Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 a kliknite na položku správca.

 3. V ľavom navigačnom paneli Centra spravovania služieb Office 365 rozbaľte položku Správca a potom kliknite na položku Exchange.

  Zoznam centra spravovania
 4. V centre Centrum spravovania pre Exchange kliknite na položku Povolenia a potom na položku Roly správcu.

 5. V zozname zobrazenia vyberte položku Spravovanie zisťovania a potom kliknite na položku Upraviť Ikona Upraviť .

  Pridajte sa do skupiny rolí Spravovanie zisťovania v časti Odhad nákladov pri dokončení
 6. V položke Skupina rolí kliknite v časti Členovia na položku Pridať Ikona Pridať .

 7. V položke Vybrať členov vyberte v zozname mien svoje meno, kliknite na položku Pridať a potom na položku OK.

  Poznámka: Môžete tiež pridať skupinu, ktorej ste členom, ako napríklad Správa organizácie alebo Správcovia nájomcov. Ak pridáte skupinu, ostatným členom skupiny sa priradia povolenia potrebné na spustenie nástroja miestneho eDiscovery.

 8. V položke Skupina rolí kliknite na tlačidlo Uložiť.

 9. Odhláste sa zo služieb Office 365.

  Budete sa musieť odhlásiť ešte predtým, než začnete ďalší krok, aby sa uplatnili nové povolenia.

Upozornenie: Členovia skupiny rolí Správa zisťovania môžu pristupovať k citlivému obsahu správ. Patrí sem prehľadávanie všetkých poštových schránok vo vašej organizácii, zobrazovanie ukážky výsledkov vyhľadávania (a ďalších položiek v poštovej schránke), kopírovanie výsledkov do poštovej schránky zisťovania a export výsledkov hľadania do súboru PST.

Na začiatok stránky

Keď spustíte miestne elektronické vyhľadávanie eDiscovery, do vyhľadávania sa automaticky zahrnie priečinok Obnoviteľné položky nachádzajúci sa v poštovej schránke, ktorú prehľadávate. Natrvalo odstránené položky sa ukladajú v priečinku Obnoviteľné položky až dovtedy, kým sa nevymažú (neodstránia natrvalo) z poštovej schránky. Čiže ak položky neboli vymazané, mali by sa dať vyhľadať pomocou nástroja miestneho eDiscovery.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácie Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 a kliknite na položku správca.

 3. V ľavom navigačnom paneli Centra spravovania služieb Office 365 rozbaľte položku Správca a potom kliknite na položku Exchange.

 4. V centre Centrum spravovania pre Exchange kliknite na položku Manažment zhody, potom na položku Miestne eDiscovery a blokovanie vymazania a potom kliknite na položku Nové Ikona Pridať .

  Na stránke spravovania zabezpečenia súladu v časti Odhad nákladov pri dokončení kliknite na kartu Miestne eDiscovery a blokovanie vymazania
 5. Na stránke Názov a popis zadajte názov pre vyhľadávanie (ako napríklad meno používateľa, pre ktorého obnovujete e-mail), voliteľný popis a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. Na stránke Poštové schránky kliknite na položku Určiť poštové schránky na vyhľadávanie a potom kliknite na položku Pridať Ikona Pridať .

  Kliknite na položku Určiť poštové schránky a vyhľadajte konkrétnu poštovú schránku
 7. Vyhľadajte a vyberte meno používateľa, pre ktorého obnovujete odstránený e-mail, kliknite na položku Pridať a potom na položku OK.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Zobrazí sa stránka Vyhľadávací dotaz. Je to miesto, kde môžete definovať kritériá vyhľadávania, ktoré vám pomôžu vyhľadať chýbajúce položky v poštovej schránke používateľa.

 9. Na stránke Vyhľadávací dotaz vyplňte tieto polia:

  • Zahrnúť všetok obsah    Vyberte túto možnosť a zahrňte všetok obsah do výsledkov hľadania v poštovej schránke používateľa. Ak vyberiete túto možnosť, nemôžete zadať ďalšie kritériá vyhľadávania.

  • Filtrovanie na základe kritérií   Vyberte túto možnosť, ak chcete zadať kritériá vyhľadávania, vrátane kľúčových slov, počiatočného a koncového dátumu, adries odosielateľa a príjemcu a typov správ.

   Vytvorenie vyhľadávania na základe kritérií, ako sú napríklad kľúčové slová, rozsah dátumov, príjemcovia alebo typy správ

   Pole

   Používa sa na...

   Číslo jeden v ružovom krúžku.

   Zadanie kľúčových slov, rozsahu dátumov, príjemcov a typov správ.

   Číslo dva v ružovom krúžku.

   Vyhľadávanie správy pomocou kľúčových slov alebo výrazov a použitie logických operátorov, ako je napríklad AND alebo OR.

   Číslo tri v ružovom krúžku.

   Vyhľadávanie správ odoslaných alebo prijatých v určitom rozsahu dátumov.

   Číslo 4 v ružovom krúžku.

   Vyhľadávanie správ prijatých od konkrétnych osôb alebo odoslaných konkrétnym osobám.

   Číslo päť v ružovom krúžku.

   Vyhľadávanie všetkých typov správ alebo výber konkrétnych z nich.

   Tipy: Tu je niekoľko tipov, ako vytvoriť vyhľadávací dotaz a vyhľadať chýbajúce položky. Skúste získať čo najviac informácií od používateľa, ktoré vám pomôžu vytvoriť vyhľadávací dotaz, aby ste mohli nájsť to, čo hľadáte.

   • Ak neviete, ako vyhľadať chýbajúcu správu, zvážte použitie možnosti Zahrnúť všetok obsah. Výsledky hľadania budú obsahovať všetky položky používateľa v priečinku Obnoviteľné položky vrátane skrytého priečinka (tzv. priečinok s vymazanými položkami) obsahujúceho položky, ktoré vymazal používateľ. Potom môžete prejsť na krok 3, skopírovať výsledky do poštovej schránky zisťovania a pozrieť sa na správu v skrytom priečinku.

   • Ak viete, kedy približne bola chýbajúca správa pôvodne odoslaná alebo prijatá používateľom, použite možnosti Zadať počiatočný dátumZadať koncový dátum na zadanie rozsahu dátumov. Zobrazia sa všetky správy odoslané alebo prijaté používateľom v rámci daného rozsahu dátumov. Zadanie rozsahu dátumov je veľmi dobrý spôsob, ako zúžiť výsledky hľadania.

   • Ak viete, kto odoslal chýbajúci e-mail, použite políčko Od na zadanie tohto odosielateľa.

   • Ak chcete zúžiť výsledky vyhľadávania na rôzne typy položiek poštovej schránky, kliknite na položku Vybrať typy správ, ďalej na položku Vybrať typy správ na vyhľadávanie, a potom vyberte konkrétny typ správy, ktorú chcete vyhľadať. Môžete napríklad vyhľadávať iba položky kalendára alebo kontakty. Tu je snímka obrazovky s rozličnými typmi správ, ktoré môžete vyhľadávať. Predvolene sa vyhľadávajú všetky typy správ.

    Vyhľadanie konkrétnych typov správ

  Po dokončení stránky Vyhľadávací dotaz kliknite na položku Ďalej.

 10. Na stránke miestneho blokovania vymazania nastavenia kliknite na položku Dokončiť a spustite vyhľadávanie. Na obnovenie odstránených e-mailov nie je potrebné mať podržanú poštovú schránku používateľa.

  Keď začnete hľadať, Exchange zobrazí odhad celkovej veľkosti a počtu položiek, ktoré vráti vyhľadávanie na základe zadaných kritérií.

 11. Vyberte vyhľadávanie, ktoré ste práve vytvorili, kliknite na položku Obnoviť obnoviť a aktualizujte informácie, ktoré sa zobrazujú na table s podrobnosťami. Stav Odhad úspešný označuje, že vyhľadávanie sa dokončilo. Exchange zobrazí aj odhad celkového počtu položiek (a ich veľkostí) nájdených počas vyhľadávania na základe kritérií vyhľadávania, ktoré ste zadali v kroku 9.

 12. Na table s podrobnosťami kliknite na položku Zobraziť ukážku výsledkov hľadania a zobrazte položky, ktoré sa našli. Môže to byť užitočné pri identifikácii položiek, ktoré ste hľadali. Ak nájdete položky, ktoré sa pokúšate obnoviť, prejdite na krok 4 a exportujte výsledky hľadania do súboru PST.

  Kliknite na položku Zobraziť ukážku výsledkov hľadania a zobrazte položku, ktorú sa pokúšate obnoviť
 13. Ak ste nenašli, čo hľadáte, môžete skontrolovať kritériá vyhľadávania tak, že vyberiete vyhľadávanie, kliknete na položku Upraviť Ikona Upraviť a potom kliknete na položku Vyhľadávací dotaz. Zmeňte kritériá vyhľadávania a potom znova spustite vyhľadávanie.

Na začiatok stránky

Ak nemôžete nájsť položky zobrazením ukážky výsledkov hľadania alebo ak chcete zobraziť položky, ktoré sa nachádzajú v priečinku používateľa Obnoviteľné položky, môžete skopírovať výsledky vyhľadávania do špeciálnej poštovej schránky (s názvom poštová schránka zisťovania) a potom otvoriť túto poštovú schránku v aplikácii Outlook na webe a zobraziť skutočné položky. Najlepší dôvod na skopírovanie výsledkov hľadania je, že tak môžete zobraziť položky v priečinku používateľa Obnoviteľné položky. Je viac než pravdepodobné, že položka, ktorú sa pokúšate obnoviť, sa nachádza v podpriečinku vymazaných položiek.

 1. V centre Centrum spravovania pre Exchange prejdite na položky Správa súladu > Miestna služba eDiscovery a blokovanie vymazania.

 2. V zozname vyhľadávaní vyberte vyhľadávanie, ktoré ste vytvorili v kroku 2.

 3. Kliknite na tlačidlo Hľadať vyhľadať a potom na položku Skopírovať výsledky vyhľadávania v rozbaľovacom zozname.

  Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom na položku Skopírovať výsledky vyhľadávania
 4. Na stránke Skopírovať výsledky vyhľadávania kliknite na položku Prehľadávať.

  Pri obnovovaní odstránených položiek ponechajte políčka nezačiarknuté
 5. V časti Zobrazované meno kliknite na položku Poštová schránka zisťovania a potom na tlačidlo OK.

  Kopírovanie výsledkov hľadania do predvolenej poštovej schránky vyhľadávania

  Poznámka: Poštová schránka vyhľadávania je predvolená poštová schránka zisťovania, ktorá sa automaticky vytvorí v službách Office 365 vo vašej organizácii.

 6. Prejdite späť na stránku Skopírovať výsledky vyhľadávania, kliknite na položku Kopírovať a spustite proces kopírovania výsledkov vyhľadávania do poštovej schránky vyhľadávania.

  Kliknutím na položku Kopírovať môžete skopírovať výsledky hľadania do poštovej schránky vyhľadávania
 7. Kliknite na položku Obnoviť obnoviť a aktualizujte informácie o stave kopírovania, ktoré sa zobrazia na table s podrobnosťami.

 8. Keď sa kopírovanie dokončí, kliknutím na položku Otvoriť môžete otvoriť poštovú schránku vyhľadávania a zobraziť výsledky vyhľadávania.

  Kliknutím na položku Otvoriť môžete prejsť do poštovej schránky vyhľadávania a zobraziť výsledky hľadania

  Výsledky hľadania, ktoré sa skopírujú do poštovej schránky zisťovania, sa umiestnia do priečinka, ktorý má rovnaký názov ako miestne elektronické vyhľadávanie eDiscovery. Môžete kliknúť na položku priečinok a zobraziť položky v danom priečinku.

  Výsledky hľadania v poštovej schránke vyhľadávania; položky z priečinka Vymazané položky môže obnoviť iba správca

  Keď spustíte vyhľadávanie, u používateľa sa bude prehľadávať aj priečinok Obnoviteľné položky. To znamená, že ak položky v priečinku Obnoviteľné položky zodpovedajú vyhľadávacím kritériám, sú súčasťou výsledkov hľadania. Položky v priečinku odstránenia sú tie, ktoré používateľ natrvalo odstránil (odstránením položky z priečinka Odstránené položky alebo jej výberom a stlačením kombinácie klávesov Shift + Delete). Používateľ môže použiť nástroj Obnoviť odstránené položky v Outlooku alebo v Outlooku na webe a obnoviť položky z priečinka odstránenia. Položky v priečinku s vymazanými položkami sú položky, ktoré používateľ odstránil vymazaním pomocou nástroja Obnoviť odstránené položky, alebo položky, ktoré sa automaticky vymazali na základe politiky poštovej schránky. V oboch prípadoch môže obnoviť položky z priečinka s vymazanými položkami len správca.

  Tip: Ak používateľ nemôže nájsť odstránenú položku pomocou nástroja Obnoviteľné položky, ale táto položka je stále obnoviteľná (t. j. nebola bola natrvalo odstránená z poštovej schránky), je viac než pravdepodobné, že nachádza sa v priečinku s vymazanými položkami. Takže sa nezabudnite pozrieť do priečinka s vymazanými položkami a pohľadať tam odstránenú položku, ktorú sa pokúšate obnoviť pre používateľa.

Na začiatok stránky

Po vyhľadaní položky, ktorú sa pokúšate obnoviť pre používateľa, je ďalším krokom export výsledkov vyhľadávania, ktoré ste spustili v kroku 2, do súboru PST. Používateľ bude používať tento súbor PST v ďalšom kroku a obnoví odstránené položky vo svojej poštovej schránke.

 1. V centre Centrum spravovania pre Exchange prejdite na položky Správa súladu > Miestna služba eDiscovery a blokovanie vymazania.

 2. V zozname vyhľadávaní vyberte vyhľadávanie, ktoré ste vytvorili v kroku 2.

 3. Kliknite na položku Exportovať do súboru PST.

  Kliknite na položku Exportovať do súboru PST
 4. Ak sa zobrazí výzva na inštaláciu nástroja na exportovanie eDiscovery, kliknite na položku Spustiť.

 5. V nástroji na exportovanie súborov PST eDiscovery kliknite na položku Prehľadávať a určte miesto na stiahnutie tohto súboru PST.

  Nástroj na exportovanie PST súboru portálu eDiscovery

  Možnosti povoliť odstránenie duplikátov či zahrnúť nevyhľadávateľné položky môžete ignorovať.

 6. Kliknite na položku Spustiť a stiahnite súbor PST do počítača.

  Nástroj na exportovanie súborov PST eDiscovery zobrazí informácie týkajúce sa exportu. Po dokončení exportu môžete získať prístup k súboru na mieste, kam bol stiahnutý.

Na začiatok stránky

Posledným krokom je použitie súboru PST, ktorý ste exportovali v kroku 4, na obnovenie obnovených položiek v poštovej schránke používateľa. Po odoslaní súboru PST používateľovi, vykonáva zvyšok tohto kroku používateľ. Otvorí súbor PST a potom presunie obnovené položky do iného priečinka vo svojej poštovej schránke. Podrobné pokyny môžete odoslať používateľovi aj vo forme prepojenia na túto tému: Otvorenie údajových súborov programu Outlook (.pst) Používateľovi môžete odoslať prepojenie na časť Obnovenie odstránených položiek v poštovej schránke pomocou súboru PST nižšie a požiadať o vykonanie týchto krokov.

Odoslanie súboru PST používateľovi

Posledným krokom, ktorý je potrebné vykonať, je odoslanie súboru PST, ktorý ste exportovali v kroku 4, používateľovi. Môžete to vykonať niekoľkými spôsobmi.

 • Priložte súbor PST do e-mailovej správy. Ak je program Outlook nakonfigurovaný na blokovanie súborov PST, budete musieť súbor skomprimovať a potom ho priložiť k správe. Postupujte takto:

  1. Vo Windows Prieskumníkovi alebo Prieskumníkovi prejdite na súbor PST.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom vyberte položky Odoslať > Komprimovaný priečinok (zip). Windows vytvorí nový súbor zip a dá mu rovnaký názov ako súboru PST.

  3. Komprimovaný súbor PST priložte k e-mailovej správe a odošlite ho používateľovi, ktorý potom súbor dekomprimuje kliknutím naň.

 • Skopírujte súbor PST do zdieľaného priečinka, aby používateľ mohol mať k nemu prístup a načítať ho.

Kroky v ďalšej časti vykonáva používateľ, ktorý obnoví odstránené položky vo svojej poštovej schránke.

Obnovenie odstránených položiek v poštovej schránke pomocou súboru PST

Na obnovenie odstránenej položky pomocou súboru PST treba použiť počítačovú aplikáciu programuOutlook. Na otvorenie súboru PST nie je možné použiť aplikáciu Outlook Web App ani Outlook na webe.

 1. V programe Outlook 2013 alebo Outlook 2016 kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položky Otvorenie a export a potom kliknite na položku Otvoriť údajový súbor programu Outlook.

 3. Prejdite do umiestnenia, kam ste uložili súbor PST odoslaný správcom.

 4. Vyberte daný súbor PST a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Súbor PST sa zobrazí na ľavom navigačnom paneli v programe Outlook

  Zobrazenie súboru PST na ľavom navigačnom paneli Outlooku
 5. Kliknite na šípky, rozbaľte súbor PST a priečinky v ňom, a vyhľadajte položku, ktorú chcete obnoviť.

  Vyhľadávanie položiek, ktoré chcete obnoviť, v priečinku s vymazanými položkami

  Tip: Vyhľadajte položku, ktorú chcete obnoviť, v priečinku s vymazanými položkami. Ide o skrytý priečinok, do ktorého sa vymazané položky premiestnia. Je pravdepodobné, že položka, ktorú váš správca obnovil, sa nachádza v tomto priečinku.

 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ktorú chcete obnoviť, a potom kliknite na položky Premiestniť > Iný priečinok.

  Kliknutie na položku Premiestniť a následné kliknutie na položku Iný priečinok
 7. Ak chcete položku premiestniť do doručenej pošty, kliknite na položku Doručená pošta a potom na tlačidlo OK.

  Tip: Ak chcete obnoviť iné typy položiek, postupujte takto:

  • Ak chcete obnoviť položku kalendára, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položky Premiestniť > Iný priečinok > Kalendár.

  • Ak chcete obnoviť kontakt, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položky Premiestniť > Iný priečinok > Kontakty.

  • Ak chcete obnoviť úlohu, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položky Premiestniť > Iný priečinok > Úlohy.

  Vyberte priečinok na premiestnenie iných typov položiek

  Všimnite si, že položky kalendára, kontakty a úlohy sa nachádzajú priamo v priečinku s vymazanými položkami, a nie v podpriečinku kalendára, kontaktov alebo úloh. Môžete však zoradiť údaje podľa typu a zoskupiť tak podobné typy položiek.

 8. Po dokončení obnovenia odstránených položiek kliknite pravým tlačidlom myši na súbor PST v ľavom navigačnom paneli a vyberte položku Zavrieť „názov súboru PST“.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×