Obnovenie odstránených položiek v Outlooku pre Windows

Pri náhodnom odstránení položky z poštovej schránky programu Outlook sa táto položka väčšinou dá obnoviť. Najprv sa pozrite do priečinka Odstránené položky. V prípade, že tu položku nenájdete, prehľadajte priečinok Obnoviteľné položky, ku ktorému môžete získať prístup použitím nástroja Obnovenie odstránených položiek.

Potrebujete obnoviť odstránený priečinok v programe Outlook 2013 alebo Outlook 2016 pre Windows?    Odstránený priečinok (spolu so všetkými správami) môžete obnoviť, ak sa ešte stále nachádza v priečinku Odstránené položky. Zistite ako. Priečinok, ktorý bol odstránený natrvalo, žiaľ nie je možné obnoviť. Podľa krokov v tejto téme však môžete obnoviť správy z odstráneného priečinka.

Obnovenie odstránených e-mailov, plánovaných činností, udalostí, kontaktov a úloh

Obnovenie položky, ktorá sa ešte nachádza v priečinku Odstránené položky

 1. V programe Outlook prejdite na zoznam e-mailových priečinkov a potom kliknite na priečinok Odstránené položky.

  V zozname priečinkov kliknite na položku Odstránené položky
 2. Keď správu nájdete, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položky Premiestniť > Iný priečinok.

  Kliknutie na tlačidlo Premiestniť a následné kliknutie na položku Iný priečinok
 3. Ak chcete správu premiestniť do doručenej pošty, kliknite na položku Doručená pošta a potom na tlačidlo OK.

  Kliknutím na položku Doručená pošta presuňte odstránenú položku do priečinka Doručená pošta
 4. Ak chcete obnoviť iné typy položiek, postupujte takto:

  • Ak chcete obnoviť položku kalendára, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položky Premiestniť > Iný priečinok > Kalendár.

  • Ak chcete obnoviť kontakt, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položky Premiestniť > Iný priečinok > Kontakty. Ďalšie informácie o obnovení kontaktov nájdete v téme Obnovenie odstráneného kontaktu v Outlooku.

  • Ak chcete obnoviť úlohu, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položky Premiestniť > Iný priečinok > Úlohy.

   Vyberte priečinok na premiestnenie iných typov položiek

Na začiatok stránky

 • Ak odstránite priečinok, premiestni sa do priečinka Odstránené položky a zobrazí sa ako podpriečinok. Ak ho chcete obnoviť (spolu so všetkými položkami, ktoré obsahuje), kliknite pravým tlačidlom myši na odstránený priečinok, kliknite na položku Premiestniť priečinok a potom vyberte priečinok, do ktorého sa má premiestniť.

 • Ak chcete obnoviť odstránený kontakt v službe Outlook.com, pozrite si túto tému.

 • Odstraňuje Outlook položky z priečinka Odstránené položky automaticky? V okne Outlook – možnosti existuje nastavenie, ktoré automaticky vyprázdňuje priečinok Odstránené položky pri ukončení programu Outlook. Môžete tomu predísť takto:

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku Možnosti a potom na položku Spresnenie.

  3. V časti Spustenie a ukončenie programu Outlook zrušte začiarknutie políčka Vyprázdniť priečinky Odstránené položky pri ukončení programu Outlook.

  4. Kliknutím na tlačidlo OK zmenu uložte.

 • Pomocou poľa Prehľadať: odstránené položky (alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + E) môžete vyhľadať položku, ktorú chcete obnoviť.

 • Ak potrebujete nájsť iné typy položiek, napríklad odstránenú plánovanú činnosť, úlohu alebo odstránené kontakty, zoraďte ich podľa stĺpca Ikona.

  Ikony zoradenia na pomoc pri vyhľadávaní položiek v priečinku Odstránené položky
 • Použite nástroj Presnejšie hľadanie. Podrobnosti nájdete v téme Hľadanie správy pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie.

 • Ak poznáte približný dátum, kedy ste položku odstránili, pridajte do zobrazenia priečinka Odstránené položky stĺpec Zmenené. Postupujte takto:

  1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Aktuálne zobrazenie na položku Nastavenie zobrazenia.

  2. Kliknite na položku Stĺpce.

  3. V rozbaľovacom zozname v časti Dostupné stĺpce vybrať z vyberte možnosť Polia dátumu a času.

  4. Vyberte položku Zmenené a potom kliknite na položku Pridať. Ak chcete, môžete zmeniť poradie zobrazenia stĺpcov.

  5. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

  Následne môžete použiť zoradenie podľa stĺpca Zmenené a zoskupiť tak položky, ktoré boli odstránené v konkrétnom dátume. Ide o vhodný spôsob, ako nájsť správy z priečinka Odstránené položky, pretože všetky majú rovnaký dátum zmeny.

  Zoradiť podľa stĺpca upravené môžete, ak viete, kedy bola položka odstránená
 • Možno bola správcom nastavená politika odstraňovania položiek z vášho priečinka Odstránené položky až po niekoľkých dňoch. Funguje to rovnako, ako keď položku odstránite vy sami, čiže aj položky odstránené na základe politiky sa premiestnia do priečinka Obnoviteľné položky. Takže ak požadovanú vec v priečinku Odstránené položky nemôžete nájsť, vyhľadajte ju v priečinku Obnoviteľné položky. V ďalšej časti nájdete postup.

Na začiatok stránky

Obnovenie položky, ktorá sa už v priečinku Odstránené položky nenachádza

Ak položku v priečinku Odstránené položky nenájdete, skúste ju vyhľadať v priečinku Obnoviteľné položky. Ide o skrytý priečinok a je to miesto, kam sa položky premiestnia, keď vykonáte niektorú z týchto akcií:

 • odstránite položku z priečinka Odstránené položky,

 • vyprázdnite priečinok Odstránené položky,

 • natrvalo odstránite položku jej výberom a stlačením kombinácie klávesov Shift + Delete.

Pozrite si video alebo postupujte podľa krokov uvedených pod videom a zistite, ako obnoviť položky z priečinka Obnoviteľné položky.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Obnovenie položiek z priečinka Obnoviteľné položky:

 1. V programe Outlook prejdite na zoznam e-mailových priečinkov a potom kliknite na priečinok Odstránené položky.

 2. Skontrolujte, či je vybratá karta Domov a potom kliknite na možnosť Obnoviť odstránené položky zo servera.

  Vyberte priečinok Odstránené položky a kliknite na položku Obnoviť položky zo servera

  Dôležité: Ak je možnosť Obnoviť odstránené položky zo servera neaktívna alebo sa tu nenachádza vôbec:

 3. Vyberte položku, ktorú chcete obnoviť, kliknite na tlačidlo Obnoviť vybraté položky a potom na tlačidlo OK.

  Vyberte položku, ktorú chcete obnoviť, a kliknite na tlačidlo OK

Tip: Obnoviť môžete e-mailové správy, kontakty, položky kalendára a úlohy nachádzajúce sa v priečinku Obnoviteľné položky.

Kde sa budú obnovené položky nachádzať?    Po obnovení z priečinka Obnoviteľné položky sa položky premiestnia do priečinka Odstránené položky. Položku preto po obnovení nájdete v priečinku Odstránené položky a následne ju môžete premiestniť do iného priečinka. Keď obnovíte plánovanú činnosť v kalendári, kontakt alebo úlohu, tiež sa premiestni do priečinka Odstránené položky. Odtiaľ môžete položku premiestniť naspäť do kalendára, zoznamu kontaktov alebo úloh. Ak chcete nájsť obnovené položky, stačí ich vyhľadať v priečinku Odstránené položky.

Na začiatok stránky

 • Konkrétnu položku v okne Obnovenie odstránených položiek jednoduchšie vyhľadáte, keď kliknete na hlavičku stĺpca Predmet, Odstránené alebo Od a zoradíte položky podľa daného stĺpca.

  Kliknutím na hlavičku stĺpca zoraďte obnoviteľné položky

  Všimnite si, že dátum Odstránené určuje, kedy boli položky natrvalo odstránené (pomocou klávesovej skratky Shift + Delete) alebo odstránené z priečinka Odstránené položky.

 • Zoradenie podľa stĺpca Odstránené vám uľahčí nájsť správy z odstráneného priečinka v prípade, že bol tento priečinok natrvalo odstránený pomocou klávesovej skratky Shift + Delete, pretože všetky správy budú mať rovnaký dátum.

 • Všetky položky v priečinku Obnoviteľné položky (vrátane kontaktov, položiek kalendára a úloh) sú znázornené tou istou ikonou, ktorá vyzerá ako obálka.

  Všetky typy položiek obsahujú tú istú ikonu v priečinku Obnoviteľné položky
 • Ak máte v priečinku Obnoviteľné položky veľa položiek, môže byť vyhľadanie konkrétnej položky náročné. Tu je niekoľko tipov:

  • Ak hľadáte kontakt, zoraďte položky podľa stĺpca Predmet a vyhľadajte meno osoby. Môžete ich tiež zoradiť podľa stĺpca Od a vyhľadať prázdne záznamy, pretože kontakty nemajú pole Od vyplnené.

  • Ak hľadáte plánovanú činnosť v kalendári alebo úlohu, zoraďte položky podľa stĺpca Od a vyhľadajte svoje meno.

 • Ak chcete obnoviť viacero položiek, kliknite na možnosť Obnoviť vybraté položky a pri klikaní na jednotlivé položky podržte stlačený kláves CTRL. Obnoviť môžete aj viaceré susedné položky. Kliknite na prvú položku, stlačte kláves Shift, podržte ho stlačený a kliknite na poslednú položku, ktorú chcete obnoviť.

 • Správca pravdepodobne určil, ako dlho budú položky v priečinku Obnoviteľné položky k dispozícii na obnovenie. Môže byť napríklad nastavená politika, na základe ktorej sa odstráni všetko, čo sa vo vašom priečinku Odstránené položky nachádza 30 dní, a zároveň sa môže uplatňovať politika, ktorá umožňuje obnovovať položky v priečinku Obnoviteľné položky počas ďalších 14 dní. Po uplynutí týchto 14 dní bude správca stále vedieť túto položku obnoviť. Ak ste hľadanú položku v priečinku Obnoviteľné položky nenašli, obráťte sa na správcu a zistite, či ju vie obnoviť. Správcovi môžete odporučiť túto tému s podrobnými pokynmi: Obnovenie odstránených položiek v poštovej schránke používateľa – Pomocník pre správcu.

  Ak vy ani váš správca neviete nájsť položku v priečinku Obnoviteľné položky, položka sa pravdepodobne natrvalo odstránila z poštovej schránky a nedá sa už obnoviť.

Na začiatok stránky

Potrebujete pokyny pre inú verziu Outlooku?

Tento článok sa týka počítačovej aplikácie Outlook 2013 alebo Outlook 2016. Používate niečo iné?

Vyskúšajte Outlook.com | Outlook 2010 | Outlook Web App | Outlook na webe

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×