Obnovenie importovaných údajov v doplnku Power Pivot

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri obnovení importovaných údajov pomocou doplnku PowerPivot sa zobrazí, či bolo obnovenie úspešné, či zlyhalo, alebo sa zrušilo.

V doplnku PowerPivot kliknite na položky Domov > Získať externé údaje > Obnoviť alebo Obnoviť všetko a do dátového modelu opäť importujte aktuálnu tabuľku alebo všetky tabuľky.

V prípade každého pripojenia sa v modeli údajov uvádza stav obnovenia. Existujú tri potenciálne výsledky.

Správy o stave obnovenia údajov v PowerPivote

Správy o úspešnom importe určitého počtu riadkov v rámci každej tabuľky.

Môže sa vyskytnúť chyba, a to, ak je databáza offline, ak už nemáte povolenia alebo ak sa tabuľka či stĺpec zo zdroja odstránia alebo sa v ňom premenujú. Overte, či je databáza k dispozícii, napríklad vytvorením nového pripojenia v inom pracovnom zošite.

"Zrušené obnovenie značí, že Excel nepodal žiadosť o obnovenie, pravdepodobne preto obnoviť je vypnuté na pripojenie.

Tip:  Zdieľate zošit s ľuďmi, ktorí by údaje mohli chcieť obnoviť? Pomôžte kolegom vyhnúť sa chybám pri obnove údajov a pripomeňte im, že treba požiadať o povolenia v rámci zdrojov údajov.

Zobrazovanie dotazov použitých pri obnove údajov vo vlastnostiach tabuľky

Pri obnovení údajov ide jednoducho o opätovné spustenie dotazu, ktorý sa už raz použil na získanie údajov. Daný dotaz môžete zobraziť a niekedy aj upraviť vo vlastnostiach tabuľky v okne PowerPivot.

  1. Ak chcete zobraziť dotaz použitý pri obnove údajov, kliknite na položky PowerPivot > Spravovať a otvorí sa okno PowerPivot.

  2. Kliknite na položky Návrh > Vlastnosti tabuľky.

  3. Prepnutím na Editor dotazov zobrazte príslušný dotaz.

Dotazy sa nezobrazujú v prípade každého typu zdroja údajov. Nezobrazujú sa napríklad pri importe z údajového informačného kanála.

Vlastnosti pripojenia, ktoré rušia obnovenie údajov

V Exceli môžete nastaviť vlastnosti pripojenia, ktoré stanovujú, ako často sa majú údaje obnovovať. Ak obnovenie v prípade určitého pripojenia nie je povolené, pri spustení príkazu Obnoviť všetko, ako aj pri pokuse o obnovu určitej tabuľky, v ktorej sa dané prepojenie využíva, sa zobrazí upozornenie o zrušení.

  1. Ak chcete zobraziť vlastnosti pripojenia, kliknite v Exceli na položky Údaje > Pripojenia a zobrazí sa zoznam pripojení použitých v danom zošite.

  2. Vyberte pripojenie a kliknite na položku Vlastnosti.

  3. Ak je v rámci položky Použitie v časti Riadenie obnovovania zrušené začiarknutie políčka Obnoviť toto pripojenie pri kliknutí na Obnoviť všetko, pokus Obnoviť všetko v okne PowerPivot sa zruší.

Obnovenie údajov v službách Office 365

Možnosť obnoviť údaje závisí od spôsobu zdieľania zošita. V službách Office 365 sa nedajú obnoviť údaje, ktoré pochádzajú z externého zdroja údajov. Povedzme, že v Exceli vytvoríte zošit, importujete údaje zo servera svojej siete, vytvoríte kontingenčnú tabuľku a zošit nakoniec nahráte do služieb Office 365. V službách Office 365 sa s danou kontingenčnou tabuľkou bude dať pracovať, ale údaje nebudete môcť aktualizovať pomocou položiek Údaje >Obnoviť.

Zobrazí sa chybové hlásenie o zlyhaní obnovenia externých údajov, ako aj názov a umiestnenie pripojenia, ktoré sa nepodarilo obnoviť.

Obnovenie údajov na serveri SharePoint Server 2013

Na SharePoint Serveri 2013 môžete naplánovať automatické obnovenie údajov, no v prostredí SharePointu treba mať nainštalovaný a nakonfigurovaný PowerPivot pre SharePoint 2013. Ak sa chcete dozvedieť, či môžete naplánovať obnovenie údajov, obráťte sa na svojho správcu SharePointu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×