Obnovenie údajov vo Visiu Online

Pri prezeraní diagramu v ňom môžete obnoviť údaje s cieľom zobraziť všetky aktualizácie, ktoré boli vykonané na prepojenom zdroji údajov. So schopnosťou obnovy údajov sa váš diagram podobá živej tabuli, ktorú spolu so svojím tímom môžete neustále sledovať.

Schematický obrázok zobrazujúci prepojenie medzi súborom programu Visio a zdrojom jeho údajov.

Vytvorenie pripojenia údajov

 1. Skôr než začnete:

  • Vyberte zdroj údajov, ktorým môže byť excelový zošit nahratý do SharePointu Online alebo zoznam SharePointu.

  • Uložte URL adresu zdroja údajov.

 2. Otvorte diagram vo Visiu 2013 alebo v novšej verzii a prostredníctvom URL adresy uloženej v kroku 1 prepojte tvary so zdrojom údajov. Ďalšie informácie nájdete v téme Import údajov do tvarov v kresbe.

 3. Po úspešnom prepojení zdroja údajov nahrajte svoj diagram do služby SharePoint Online. Uistite sa, že zdroj údajov a diagram sú uložené na tej istej lokalite SharePointu. Ďalšie informácie o nahrávaní súborov nájdete v téme Nahratie priečinka alebo súborov do knižnice dokumentov.

 4. Zdieľajte prepojenie na nahratý diagram s kolegami, ktorí teraz môžu vidieť najaktuálnejšie údaje na tabuli. Ďalšie informácie o zdieľaní nájdete v téme Zdieľanie diagramu alebo konverzácie vo Visiu Online.

Obnovenie údajov v diagrame

 1. Otvorte diagram na zobrazenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu vo Visiu Online.

  Mala by sa zobraziť nasledujúca správa s upozornením Obnovenie zakázané:

  Správa s upozornením o vypnutej obnove vo Verejnej ukážke Visia Online.
 2. Ak chcete obnovenie povoliť, vyberte položku Povoliť obnovenie.

 3. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o pripojení údajov, vyberte položku Podrobnosti.

 4. Výberom položky Obnoviť údaje obnovte všetky zdroje údajov v diagrame.

  Možnosť obnovy údajov vo Verejnej ukážke Visia Online

  Ak príkaz Obnoviť údaje nie je k dispozícii (zobrazí sa sivý alebo neaktívny), neexistujú žiadne údajové pripojenia, ktoré majú prepojené tvary na aktuálnej strane a na iných stranách, alebo je diagram vytvorený pomocou nástroja Vizualizér údajov.

Výskyt konfliktov údajov

Konflikty môžu vzniknúť, ak vykonáte zmenu v zdroji údajov, ako je napríklad odstránenie prepojených riadkov alebo vytvorenie nového riadka s rovnakým jedinečným identifikátorom, ako má iný riadok. V oboch prípadoch pri zobrazovaní diagramu nedokáže príkaz Obnoviť údaje obnoviť údaje vo všetkých tvaroch, pretože už nemôže priradiť každý tvar nejakému riadku. V prípade takýchto konfliktov sa zobrazí okno Obnoviť konflikty. Ak sa zobrazí toto upozornenie, otvorte súbor vo Visiu a problém opravte.

Obnovenie diagramu vytvoreného pomocou nástroja Vizualizér údajov

Keď zobrazujete diagram vytvorený pomocou nástroja Vizualizér údajov, nie je možné diagram obnoviť pomocou príkazu Obnoviť. Ak chcete zobraziť v diagrame najnovšie excelové údaje, otvorte ho vo Visiu 2016 alebo v novšej verzii, vyberte kontajner diagramu a vyberte položky Údaje > Obnoviť.

Pozrite tiež

Import údajov do Visia, prehľad

Tipy a triky na prepojenie údajov

Vytvorenie diagramu pomocou nástroja Vizualizácia údajov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×