Obnovenie údajov alebo opätovný dotaz

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak ste v sieti zdieľanie databázy, ostatným používateľom sa menia údaje počas prezerania rovnaké údaje do údajového hárka alebo formulára. Microsoft Access aktualizuje údaje, ktoré sa zobrazujú v nastavených intervaloch. Však môžete okamžite Zobraziť najaktuálnejšie údaje pomocou obnovenia záznamy. Môžete tiež vykonať dôkladnejšie aktualizovať podľa opätovného údaje.

Obnovenie záznamov aktualizuje len údaje, ktoré sa už v údajovom alebo formulárovom. To nezobrazuje Zmena poradia záznamov, nové záznamy, alebo odstránenie odstránených záznamov a záznamov, ktoré už spĺňajú zadané kritériá. Ak chcete vykonať tieto úlohy, znova spustiť dotaz záznamy. Ktoré môžete použiť dotaz manuálne, pomocou makra, alebo pomocou kódu.

Poznámka: Pretože opätovného údajov robí viac než obnovenia údajov, trvá dlhšie, a môže trvať pomerne dlho v závislosti od skupiny záznamov.

Čo chcete urobiť?

Obnovenie údajov

Nastaviť interval obnovenia

Manuálne opätovné použitie dotazu

Použitie makra na opätovné použitie dotazu

Použitie kódu na opätovné použitie dotazu

Obnovenie údajov

 • Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete obnoviť záznamy v údajovom alebo formulárovom zobrazení kliknite na karte domov v skupine záznamy kliknite na položku Obnoviť všetko a potom kliknite na položku obnoviť.

  • Ak chcete obnoviť záznamy v zobrazení kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu, na karte návrh kliknite v skupine údaje kliknite na položku Obnovenie kontingenčnej tabuľky.

Na začiatok stránky

Nastavenie intervalu obnovenia

Môžete nastaviť interval, v ktorom Access obnovuje údaje. Na základe predvoleného nastavenia Access obnovuje údaje každých 60 sekúnd.

 1. Kliknite na tlačidlo Office. Zobrazí sa Outspace.

 2. Na ľavej table Outspace, kliknite na položku Možnosti.

 3. Na ľavej table dialógového okna Možnosti programu Access kliknite na položku Rozšírené.

 4. Na pravej table v časti Spresnenie zadajte hodnotu pre interval obnovenia (s).

Na začiatok stránky

Manuálne opätovné použitie dotazu

 • Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F9.

Na začiatok stránky

Použitie makra na opätovné použitie dotazu

Ak chcete údaje sa automaticky requeried, keď sa udalosť, môžete vytvoriť makro a pripojte ju k udalosti. Predpokladajme, že chcete opätovne použiť dotaz vo formulári, vždy, keď formulár dostane zameranie. Môžete vytvoriť makro a pripojiť k udalosti Pri prechode formulára, pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul alebo Modul triedy a potom kliknite na položku Makro.

 2. Kliknite na šípku v štvorčeku vedľa zeleného symbolu plus (+) a potom kliknite na položku znova spustiť dotaz.

 3. Uloženie makra s názvom znova spustiť dotaz, a potom zavrite Zostavovač makier.

 4. Otvorte formulár, ktorý sa má v návrhové zobrazenie. Ak sa hárok vlastností nezobrazuje, stlačením klávesu F4 zobrazte ju.

 5. Skontrolujte, či je vybratá možnosť samotného formulára. Na hárku vlastností kliknite na kartu udalosť.

 6. Na karte Udalosť kliknite na šípku vo vlastnosti Pri prechode na položku a potom na názov makra – Znova spustiť dotaz.

 7. Uložte formulár.

Na začiatok stránky

Použitie kódu na opätovné použitie dotazu

Kód môžete použiť aj na opätovné použitie dotazu automaticky. Predpokladajme, že chcete opätovne použiť dotaz vo formulári, vždy, keď je aktivovaný formulár. Môžete vytvoriť modul a pripojiť k udalosti Pri prechode formulára, pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Otvorte formulár, ktorý sa má v návrhovom zobrazení. Ak sa hárok vlastností nezobrazuje, stlačením klávesu F4 zobrazte ju.

 2. Skontrolujte, či je vybratá možnosť samotného formulára. Na hárku vlastností kliknite na kartu udalosť.

 3. Na karte udalosť vo vlastnosti Pri prechode, kliknite na položku vytvoriť tlačidlo Tlačidlo zostavovača .

 4. V dialógovom okne Výber Zostavovača kliknite na položku Zostavovač kódu.

  V programe Visual Basic Editor sa otvorí nový modul.

 5. Zadajte Me.Requery, a potom zatvorte Editor jazyka Visual Basic.

 6. Uložte formulár.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×