Obnovenie údajov alebo opätovný dotaz

Pri zdieľaní databázy cez sieť Microsoft Access aktualizuje informácie v nastavených intervaloch. Ak chcete zobraziť najaktuálnejšie údaje, obnovte záznamy z údajového zobrazenia alebo zobrazenia formulára. Na karte <legacyBold></legacyBold><ui>Domov</ui> kliknite na položky <legacyBold></legacyBold><ui>Obnoviť všetko</ui> ><legacyBold></legacyBold><ui>Obnoviť</ui>. Proces obnovenia aktualizuje existujúce údaje v údajovom hárku alebo formulári a nezmení poradie záznamov, nezobrazí nové záznamy ani neodstráni žiadne odstránené záznamy alebo záznamy, ktoré už nespĺňajú zadané kritériá. Ak chcete presnejšiu alebo podrobnejšiu aktualizáciu, na opätovné spustenie dotazu na údaje použite makro.

Poznámka: Proces opätovného spustenia dotazu môže byť v závislosti od veľkosti skupiny záznamov náročný na čas.

Čo chcete urobiť?

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#bm1">Obnovenie údajov</link>

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#bm1_5">Nastavenie intervalu obnovenia</link>

Použitie makra na opätovné spustenie dotazu

Použitie kódu na opätovné spustenie dotazu

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#requeryaccessapp">Opätovné spustenie dotazu v aplikácii programu Access</link>

Obnovenie údajov

 • Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Pre obnovenie záznamov v údajovom hárku alebo pre zobrazenie formulára kliknite na <ui>Domov</ui>, v skupine <ui>Záznamy</ui> zvoľte <ui>Obnoviť všetko</ui>a <ui>Obnoviť</ui>.

  • Pre obnovenie záznamov v zobrazení kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu kliknite na <ui>Návrh</ui>, a v skupine <ui>Údaje</ui> zvoľte <ui>Obnoviť záznamy</ui>.

  • Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F9.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Na začiatok stránky</link>

Nastavenie intervalu obnovenia

Môžete nastaviť interval, podľa ktorého bude program Access obnovovať údaje.Z prvotného nastavenia program Access obnovuje dáta každých 60 sekúnd.

 1. Kliknite na tlačidlo Office.Objaví sa Outspace.

 2. Kliknite na <ui>Možnosti</ui> v ľavej časti Outspace.

 3. Na ľavej table dialógového okna <ui>Možnosti programu Access</ui> kliknite na položku <ui>Rozšírené možnosti</ui>.

 4. V pravej table pod možnosťou <ui>Rozšírené možnosti</ui>, nastavte hodnotu pre <ui>Obnova intervalu (s)</ui>.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Na začiatok stránky</link>

Použitie makra na opätovné spustenie dotazu

Ak chcete, aby sa opätovné spustenie dotazu automaticky spustilo pri každom výskyte udalosti, môžete vytvoriť makro a priradiť ho udalosti. Napríklad, ak chcete znova spustiť dotaz na údaje vo formulári vždy, keď formulár získa <token>TE000127438</token>. Pomocou nasledovného postupu môžete vytvoriť makro a priradiť ho udalosti formulára <ui>Pri prechode na položku</ui>:

 1. Na karte <ui>Vytvorenie</ui> kliknite v skupine <ui>Iné</ui> na položku <ui>Makro</ui>. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom <ui>Modul</ui> alebo <ui>Modul triedy</ui> a potom kliknite na položku <ui>Makro</ui>.

 2. Kliknite na šípku v štvorčeku vedľa zeleného symbolu plus (+) a vyberte položku <ui>Znova spustiť dotaz</ui>.

 3. Uložte makro použitím mena<literal>Znova spustiť dotaz</literal>, a zatvorte Zostavovač makro.

 4. Otvorte požadovaný formulár v <token>TE000126615</token>. Ak sa nezobrazuje hárok vlastností, stlačte kláves F4.

 5. Uistite sa, že samotný formulár je zvolený.Potom kliknite na <ui>Udalosť</ui> v hárku vlastností.

 6. Na karte <ui>Udalosť</ui> kliknite na šípku vo vlastnosti <ui>Pri prechode na položku</ui> a potom na názov makra – Znova spustiť dotaz.

 7. Uložte formulár.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Na začiatok stránky</link>

Použitie kódu na opätovné spustenie dotazu

Môžete taktiež použiť kód na opätovné použitie údajov. Predpokladajme, že chcete opätovne použiť údaje vždy, keď je formulár zameraný. Môžete vytvoriť modul a priradiť ho udalosti formulára <ui>Pri prechode na položku</ui> pomocou nasledovného postupu:

 1. Otvorte požadovaný formulár v TE000126615. Ak sa nezobrazuje hárok vlastností, stlačte kláves F4.

 2. Uistite sa, že samotný formulár je zvolený.Potom kliknite na <ui>Udalosť</ui> v hárku vlastností.

 3. V karte <ui>Udalosť</ui> vo vlastnosti <ui>Pri prechode na položku</ui> kliknite na <ui>Zostaviť</ui> tlačidlo<mediaLinkInline><image xlink:href="d5f9f47b-bca3-42bd-9772-96ff011602bd"></image></mediaLinkInline>.

 4. V dialógovom okne <ui>Zvoliť zostavovač</ui> kliknite na <ui>Zostavovač kódu</ui>.

  V programe Visual Basic Editor sa otvorí nový modul.

 5. Napíšte <literal>Me.Requery</literal>, a zatvorte program Visual Basic Editor.

 6. Uložte formulár.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Na začiatok stránky</link>

Opätovné spustenie dotazu v aplikácii programu Access

Dotazy aplikácie programu Access sa spúšťajú na serveri. Na opätovné spustenie dotazu v aplikácii programu Access sa používa makro ZnovaSpustiťDotazZáznamov. Toto makro vyžaduje aktuálnu skupinu záznamov.

 1. Otvorte požadovaný formulár, kliknite na položku <ui>Akcie</ui> a potom na položku Pri aktuálnej udalosti.

 2. V <ui>Katalógu akcií</ui> kliknite na položku <ui>ZnovaSpustiťDotazZáznamov</ui>. Ak ponecháte prázdnu klauzulu <ui>Where=</ui>, vo výsledkoch sa nevykoná žiadne ďalšie filtrovanie, a ak necháte prázdnu klauzulu <ui>OrderBy=</ui>, nevykoná sa žiadne špecifické triedenie.<legacyBold></legacyBold>

 3. Uložte formulár.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Na začiatok stránky</link>

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×