Obmedzenia vyhľadávania v SharePointe Online

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako správca, ktorá spravuje SharePointu Online (Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad správy vyhľadávania v SharePointe Online) sa tiež mali obmedzenia pre vyhľadávanie. Napríklad existuje obmedzenie počtu položiek, ktoré môžete mať vo vlastnom slovníku vyhľadávania alebo počet riadkov, ktoré sa vrátia ako súčasť vyhľadávania.

Existujú dva typy obmedzení:

  • Hraničná hodnota Počet, ktorý nemožno prekročiť.

  • Podporovaná hodnota Počet odporúčaný na základe testovania, ktoré uskutočnila spoločnosť Microsoft. Tento počet by sa nemal prekročiť.

    Ak prekročíte podporovaný limit, môžu sa vrátiť neočakávané výsledky alebo dôjde k značnému zníženiu výkonu.

Poznámka: Alfanumerických údajov v programe Microsoft Excel dokumentov je indexovať a vyhľadávať, ale nie je číselné údaje. Napríklad reťazec "PO123456789" by vrátiť vo výsledkoch vyhľadávania, ale číslo "123456789" by nemala.

Tieto obmedzenia platia pre všetky plány SharePointu Online.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené obmedzenia vyhľadávania v SharePointe Online.

Limita

Maximálna hodnota

Typ limitu

Poznámky

Veľkosť dokumentu, ktorú môžu stiahnuť súčasti prehľadávania obsahu

64 MB, 3 MB v prípade excelových dokumentov

Hraničná hodnota

Vyhľadávanie bude sťahovať metaúdaje a obsah dokumentu, kým nedosiahne maximálnu veľkosť dokumentu. Zvyšná časť obsahu sa nestiahne.

Veľkosť analyzovaného obsahu

2 milióny znakov

Hraničná hodnota

Vyhľadávanie ukončí analyzovanie položky po analyzovaní 2 miliónov znakov jej obsahu vrátane príloh položky. Skutočný počet analyzovaných znakov môže byť nižší ako tento limit, pretože vyhľadávanie používa na analyzovanie jednej položky a jej príloh najviac 30 sekúnd. Keď vyhľadávanie prestane položku analyzovať, označí sa ako čiastočne spracovaná. Neanalyzovaný obsah zostáva nespracovaný, a teda sa neindexuje.

Znaky spracované rozdeľovaní

číslo 1 000 000

Hraničná hodnota

Vyhľadávanie rozdelí obsah na jednotlivé slová (tokeny). Rozdeľovanie slov z vytvorí tokenov najskôr 1 000 000 znakov jednej položky, vrátane položky prílohy.

Skutočný počet tokenov môže byť nižší ako tento limit, pretože vyhľadávanie používa na rozdeľovanie na slová najviac 30 sekúnd. Zostávajúci obsah sa nespracuje.

Indexovaná veľkosť spravovanej vlastnosti

512 kB na spravovanú vlastnosť, ktorá je nastavená ako vlastnosť vyhľadateľná alebo dotazovateľná.

Hraničná hodnota

Veľkosť spravovanej vlastnosti zobraziteľnej vo výsledkoch vyhľadávania

16 kB na spravovanú vlastnosť

Hraničná hodnota

Veľkosť spravovanej vlastnosti s usporiadateľnými výsledkami a spravovanej vlastnosti na spresnenie vyhľadávania

16 kB na spravovanú vlastnosť

Hraničná hodnota

Veľkosť tokenu

Rôzna – veľkosť závisí od rozdeľovania na slová, ktoré sa líši v závislosti od jazyka

Hraničná hodnota

Vyhľadávanie môže indexovať tokeny s ľubovoľnou dĺžkou, ale dĺžku tokenu môže obmedziť rozdeľovanie na slová použité pri vytváraní tokenov. Rozdeľovanie na slová delí obsah na jednotlivé slová (tokeny). Ide o súčasť, ktorá sa líši v závislosti od jazyka.

Počet položiek vo vlastnom slovníku vyhľadávania

5 000 výrazov na nájomníka

Hraničná hodnota

Tento limit určuje povolený počet výrazov v slovníku zahrnutých výrazov a slovníku výnimiek pre opravu pravopisu dotazov a extrakciu spoločnosti. Počet výrazov uložených v ukladacom priestore výrazov môže prekračovať tento limit, ale vyhľadávanie použije iba 5 000 výrazov na nájomníka.

Priradenia spravovanej vlastnosti

100 na spravovanú vlastnosť

Podporovaná hodnota

K spravovaným vlastnostiam možno priradiť prehľadávané vlastnosti. Ak prekročíte tento limit, môže sa znížiť rýchlosť prehľadávania obsahu a výkon dotazu.

Počet hodnôt na spravovanú vlastnosť

1 000

Hraničná hodnota

Spravovaná vlastnosť môže obsahovať viac hodnôt rovnakého typu. Tento limit predstavuje maximálny počet hodnôt na spravovanú vlastnosť s viacerými hodnotami na dokument. V prípade prekročenia tohto počtu sa zostávajúce hodnoty zahodia.

Jedinečné kontexty použité pri vytváraní poradia

15 jedinečných kontextov na model vytvorenia poradia

Hraničná hodnota

Autoritatívne stránky

1 stránka najvyššej úrovne a čo najmenší počet stránok druhej a tretej úrovne na nájomníka

Podporovaná hodnota

Použite čo najmenší počet stránok druhej a tretej úrovne potrebný na dosiahnutie požadovanej relevancie.

Ak pridáte ďalšie stránky, nemusí sa dosiahnuť požadovaná relevancia. Pridajte k prvej úrovni relevancie kľúčovú lokalitu. Pridajte na druhej alebo tretej úrovni relevancie jednotlivo ďalšie kľúčové lokality. Po každom pridaní vyhodnoťte relevanciu, aby ste zistili, či ste dosiahli požadovanú relevanciu.

Dĺžka textu dotazov s použitím jazyka KQL (Keyword Query Language)

4 KB (4.096 znakov)

Hraničná hodnota

Zisťovanie dotazov je maximálna dĺžka textu je 16 KB (16 384 znakov).

Počet riadkov v množine výsledkov

500

Hraničná hodnota

Ak chcete zobraziť celú množinu výsledkov, vydajte ďalšie dotazy stránkovania.

V prípade zisťovacích dotazov je maximálny počet riadkov v množine výsledkov 10 000.

Modely vytvorenia poradia

1 000 na nájomníka

Hraničná hodnota

Ak sa priblížite k tomuto limitu, môže to nepriaznivo ovplyvniť celkový výkon systému.

Registre celotextového hľadania definované používateľom

3

Hraničná hodnota

Maximálny počet položiek v lokálnom indexovanými v službách Office 365

20 miliónov položiek

Prahová hodnota

Pre každú 1 TB ukladacieho priestoru nájomníka má v službách Office 365, môžete vyhľadávať 1 milión položiek s lokálnym obsahu do vášho nájomníka indexu vyhľadávania v službách Office 365 s cloud hybridného hľadanie riešenia. V predvolenom nastavení obmedzené nahor na 20 miliónov položiek sa kvóty. Ak chcete zvýšiť počet položiek, ktoré môžu byť indexované mimo 20 miliónov položiek, obráťte sa na Microsoft Support.

Pozrite tiež:

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×