Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii súborov a priečinkov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Úvod

Tento článok obsahuje informácie o obmedzeniach, ktoré použiť pri používaní aplikácie pracovnej plochy OneDrive (onedrive.exe) alebo pracovnú plochu aplikácia OneDrive pre Mac OS X synchronizovať knižnice SharePoint Online vo OneDrive s počítačom.

Poznámka: Zistiť, ktoré klienta synchronizácie služby OneDrive používate, pozrite si tému klienta synchronizácie OneDrivu, ktoré používam?


Ak máte záujem o obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na staršiu verziu OneDrive for Business (groove.exe), nájdete v téme obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom pomocou služby OneDrive for Business.

Novinky

21 August 2018 – v sekcii Aktualizácia programu OneNote.

9 júl 2018 – pridali. PST súboru synchronizácie sprievodný materiál.

Ďalšie informácie

Podporované knižnice

OneDrive for Business môžete synchronizovať aj OneDrive for Business knižnice, ako aj knižnice dokumentov služby SharePoint Online z tímových lokalít. Ďalšie informácie o tejto funkcii a nastavení synchronizácie tímovej lokality pomocou služby OneDrive for Business nájdete v téme Umožnite používateľom synchronizovať súbory lokality SharePoint pomocou nového klienta synchronizácie služby OneDrive.

Ak chcete synchronizovať z lokálneho prostredia SharePoint alebo synchronizovať knižnicu OneDrive iného používateľa, používajte predchádzajúce OneDrive for Business aplikácie (groove.exe).

Onedrive.exe aj groove.exe klientov je možné spustiť v rovnakom čase.


Obmedzenia

Neplatné znaky – tieto znaky v názvoch súborov nie sú podporované pri synchronizácii služby OneDrive for Business

<>;:, ", |,?, *, /, \

Tieto názvy nie sú podporované pri synchronizácii služby OneDrive for Business

Ikona
.Lock
CON
PRN
AUX
NUL
COM1
COM2
COM3
COM4
COM5
COM6
COM7
COM8
COM9
LPT1
LPT2
LPT3
LPT4
LPT5
LPT6
LPT7
LPT8
LPT9
Ľubovoľný názov súboru a začať ~ $
Desktop.ini
_vti_ (Poznámka: "_vti_" nie je možné nachádzať kdekoľvek v názve súboru)

Tieto názvy priečinkov nie sú podporované vo OneDrive for Business

_t
_w
_vti_ (Poznámka: "_vti_" nie je možné nachádzať kdekoľvek v názve priečinka)

Tento názov priečinka nie je podporované, keď sa priečinok nachádza na najvyššej úrovni pre knižnicu

formuláre

Počet položiek, ktoré je možné synchronizovať

Hoci SharePointu Online môžete ukladať 30 miliónov dokumenty a knižnice, optimálny výkon odporúčame synchronizácia viac ako 300 000 súborov cez všetky knižnice dokumentov. Okrem toho problémy s výkonom môžu vyskytnúť, ak ste aspoň 300 000 položiek cez všetky knižnice, ktoré sa synchronizujú, aj keď sa nedá synchronizovať všetky položky v týchto knižniciach.

Toto je navrhnutý limit, ktorý je závislý na dĺžka cesty k súborom a hardvérové špecifikácie zariadenia so systémom počítačovej aplikácie OneDrive. Mnohým zákazníkom je možné synchronizovať súbory bez toho, aby sa žiadne problémy. 

Poznámka: Ak ste nahrávanie, sťahovanie, alebo pohybujúce sa naraz veľké množstvo súborov, možno bude potrebné počkať dlhší čas predtým, než môže vykonať proces synchronizácie. Klienta so zobrazením "synchronizujú" ikonu alebo zobrazenie "spracúvajú sa zmeny" počas tohto obdobia nie je nevyhnutne údaj o problém. Vždy kliknutím na ikonu OneDrive úloh zobrazuje stav obsah, ktorý je v procese synchronizácie. V záujme skrátenia synchronizácie času, preto sa odporúča posúdenie a nastavenia šírky pásma možno upraviť pred začatím nahrávanie alebo sťahovanie. Prečítajte si ako Vybrať priečinky, ktoré OneDrive na synchronizáciu s počítačom.    

Existujú ďalšie obmedzenia v zobrazení knižnice dokumentov pomocou webového, ktoré môžu ovplyvniť, ako ste štruktúra súborov vo OneDrive.

Odporúčame pripomienky ako neustále pracujeme na optimalizáciu OneDrive lepšie zvládnuť knižníc s veľkým počtom súborov.  

Obmedzenie veľkosti pri synchronizácii súborov

Existuje limit veľkosti súboru pre každý súbor, ktorý je odovzdať do knižnice služby OneDrive 15 gigabajty (GB).

SharePoint Online, názov cesty k súboru môže obsahovať až 400 znakov. Limit môže byť menšia než 400 znakov v niektorých prípadoch, najmä ak máte veľmi dlhý URL cestu pre knižnicu.


Poznámka: Niektoré staršie verzie balíka Office môže mať nižší limit, Podrobnosti nájdete v časti KB 326039 .

Synchronizovať priečinok nastavený na sieťovú jednotku

Sieť alebo priradenú jednotku nie je možné pridať ako vaše OneDrive umiestnenie synchronizácie.

Zdieľané so mnou

Nie je možné synchronizovať zdieľané so mnou zobrazenie zoskupenia súbory zo služby OneDrive Business stránky.

Synchronizácia s externých alebo hosťovského konta

OneDrive momentálne nepodporuje synchronizáciu obsahu pomocou externého alebo hosťovského používateľa.

Knižnice so zapnutou správou prístupových práv k informáciám

Knižnice môže byť synchronizované ako čítanie a zápis s počítačová aplikácia OneDrive pre Windows zostaviť 17.3.7294.0108 alebo novšia verzia, alebo OneDrive pre Mac zostavenie 18.111.0603.0002 alebo novšia verzia.

Vyššia úroveň oprávnení

Oprávneniami OneDrive nie je možné spustiť s oprávneniami správcu.

Diferenčná synchronizácia

Rozdiel synchronizácie je možné len pre Microsoft Office súbory v novom formáte .docx, .pptx, .xlsx. OneNote súbory nie sú podporované.

Toto je časť integrácia služieb Office a vyžaduje:

 • Office 2016 Click To Run (verzia 16.0.6741.2027 alebo novšia). Musíte mať aj OneDrive (verzia 17.3.6386.0412 alebo novšia).

 • Office 2016 MSI a nasledujúce nainštalovaná aktualizácia: Október 4, 2016, Aktualizácia Office 2016 (KB3118262). Musíte mať OneDrive (verzia 17.3.6386.0412 alebo novšia verzia).

 • Musíte mať zapnutú integráciu služieb Office na karte Office v nastaveniach OneDrive (PC) alebo v Predvoľbách OneDrive (Mac).

Overené proxy

Overených proxy nie sú podporované pomocou počítačovej aplikácie OneDrive.

Knižníc s vzatie z projektu, povinné alebo overenie stĺpcov alebo metaúdajov alebo Zabezpečenie položky konceptu je nastavená na hodnotu len používatelia, ktorí môžu upravovať alebo len používatelia, ktorí môžu schvaľovať položky v časti Nastavenia verzie Knižnica.

Knižnice dokumentov SharePoint sa zosynchronizujú vo formáte iba na čítanie.

Pre knižnice služby OneDrive, OneDrive zobrazí zámky ikonu () vedľa stav synchronizácie a používateľ bude môcť synchronizovať knižnicu, kým neodstránite uvedené nastavenia.

Zistite, ako spravovať údaje a zoznamov na lokalite SharePoint.

Poznámkové bloky programu OneNote

Nižšie sú uvedené

Otvorenie súborov

Nižšie sú uvedené

Vyhľadávacie stĺpce v knižnici

Nižšie sú uvedené

Integrácia služieb Office

Nižšie sú uvedené

Špecifické obmedzenia pre Windows

Nižšie sú uvedené

Obmedzenia špecifické pre Mac OS X

Nižšie sú uvedené

Lokálny SharePoint Server

Počítačová aplikácia OneDrive onedrive.exe nepodporuje synchronizácie SharePoint lokálnych údajov. Ak chcete synchronizovať z lokálneho prostredia SharePoint, používajte predchádzajúce OneDrive for Business aplikácie (groove.exe).

Symbolické alebo jemné prepojenia

OneDrive nepodporuje symbolické prepojenia, keď sa prepojenie a cieľ nachádzajú v rovnakom umiestnení knižnice.

Máte dve rôzne cesty k rovnakej množiny súborov do cieľového priečinka môže viesť k problémy stability a výkonu. Symbolické prepojenia poskytujú alternatívnej cesty do existujúceho priečinka a zvyčajne vytvorené pomocou Mklinkpríkaz .

. Súborov PST

Keďže súbory typu .PST nie sú aktívne blokované službou OneDrive, .PST súbory sa synchronizujú zakaždým, keď zavriete Outlook, aj v prípade, že v súbore .PST nebola urobená žiadna zmena. Môže to mať za následok vysoké zaťaženie siete, ktoré môže viesť k obmedzeniu .PST súboru.

Ak sa chcete vyhnúť nadbytočným resyncing. PST súbory, ktoré sa používajú aktívne by ste si nemali nesynchronizujú s priečinok synchronizácie OneDrivu.

Ďalšie informácie o umiestneniach súborov .PST nájdete v téme Úvod do údajových súborov programu Outlook.

Poznámkové bloky OneNotu

Poznámkové bloky programu OneNote majú svoje vlastné mechanizmus synchronizácie mimo OneDrive klienta. Ak plánujete zdieľať Poznámkový blok OneNotu – s sebe alebo ostatným, je vhodné vytvoriť vo OneDrive od začiatku. Premiestnenie existujúcich OneNote Poznámkový blok do iného priečinka synchronizované pomocou klienta synchronizácie služby OneDrive bez prostredníctvom aplikácie OneNote nie je momentálne podporované. Nájdete tu postupy na premiestnenie poznámkového bloku vo OneDrive, ak ste už vytvorili v počítači. Po Onenotový poznámkový blok uložený vo OneDrive, ak sa synchronizácia priečinka, ktorý obsahuje požadovaný Poznámkový blok, sa vyhľadajú blok .url súbor, ktorý sa otvorí Poznámkový blok na webovej lokalite.

Otvárajte súbory nie je možné synchronizovať

Súbor, ktorý je otvorený v aplikácii nie je možné synchronizovať pomocou počítačovej aplikácie OneDrive. Synchronizáciu súboru, zatvorte všetky aplikácie, kde je aktuálne používa súbor a potom súbor synchronizovať.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na spolutvorby scenáre pri používaní aplikácie Microsoft Office, ktoré sú uvedené v časti "Integrácia služieb Office".

Vyhľadávacie stĺpce v knižnici

Knižnica OneDrive nesmie presiahnuť hranicu vyhľadávacieho stĺpca. Ďalšie informácie nájdete v téme "Problémy pri synchronizácii túto knižnicu" chyba pri používaní počítačovej aplikácie OneDrive.

Integrácia služieb Office

Počítačová aplikácia OneDrive pre Windows podporuje spolutvorbu a zdieľanie pri používaní balíka Office 2016 klikni a 2 na aplikácie (verzia 16.0.6741.2027 alebo novšia verzia). Musíte mať OneDrive (verzia 17.3.6386.0412 alebo novšia verzia).

Počítačová aplikácia OneDrive pre Windows podporuje spolutvorbu a zdieľanie pri používaní balíka Office 2016 MSI a máte nainštalované nasledujúce aktualizácie aplikácie:
 
4 Október 2016 aktualizácie pre balík Office 2016 (KB3118262)

Špecifické obmedzenia pre Windows

 • Prieskumník zobrazí najskôr 35 znakov knižnice lokality názov lokality názov kombinácie pre knižnicu, ktoré sa majú synchronizovať. Neovplyvní to možnosť synchronizovať tieto položky v určitom rozsahu, ktoré sú popísané v tomto článku.

 • Povinné a dočasné Windows profily roamingu nie sú podporované. Počítačová aplikácia OneDrive podporuje len používatelia, ktorí môžete napísať do služby OneDrive for Business aplikácie a adresárov.

  Okrem toho vo OneDrive for Business desktop aplikácií nepodporuje relácie klienta, ktoré sú hosťované na terminálové služby Windows 2008, Windows Server 2012 alebo Windows Server 2016 Remote Desktop Services (RDS). Patria sem aj dočasné Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Trvalá VDI podporuje počítačovej aplikácii OneDrive

  OneDrive for Business desktop aplikácií pracovať tak, musia byť splnené tieto požiadavky:

  • Aplikácia musí byť nainštalovaná v lokálnom počítači.

  • Používateľ musí byť schopný písať do používateľského profilu.

  • Údaje zapísané v používateľskom profile musia byť uložené na lokálnom pevnom disku a byť k dispozícii bez pripojenia na sieť.

 • OneDrive súbory na požiadanie sú podporované len na Windows 10 Fall Creators Update alebo novšej verzii.

Obmedzenia špecifické pre Mac OS X

 • Oddiel formátovaného disku rozlišujúceho veľké a malé písmená v názvoch nie je podporovaný.

 • Súbory na požiadanie OneDrive nie sú podporované.

 • Synchronizácia knižnice prístupových práv k informáciám ešte nie je podporovaná.

 • Microsoft Support and Recovery Assistant pre Office 365

Microsoft Support and Recovery Assistant pre služby Office 365 je nástroj, ktorý môžete diagnostikovanie a oprava chýb mnohých bežných problémov služieb Office 365. Mám problém so službou OneDrive teraz možnosť OneDrive vyhľadáva nasledujúce problémy:

 • Skontroluje možnosť automaticky alebo manuálne aktualizovať NGSC + B na najnovšiu verziu.

 • Zostavy všetky súbory, ktoré majú veľkosti, ktoré presahujú limit.

 • Zostavy všetky súbory, ktoré obsahujú neplatné znaky v názvoch.

 • Zostavy všetky priečinky, ktoré majú neplatné znaky, alebo reťazce v názvoch.

 • Všetky cesty, ktoré presahujú limit správy a poskytuje prepojenia na tento článok databázy KB.

Nástroj je k dispozícii od http://diagnostics.outlook.com. Keď spustíte tento nástroj, úvodnej stránke sa zobrazí niekoľko možností, vrátane možnosti pre OneDrive – mám problém so službou OneDrive.

Ďalšie informácie

Stále potrebujete pomoc? Prejdite na Lokalitu Microsoft Community.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×