Obídenie možností pri spustení počas otvárania databázy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak ste použili nastavenie na zadanie toho, čo sa stane po otvorení databáza Microsoft Accessu, môžete tieto nastavenia obísť, aby ste získali úplný prístup k databáze. Možnosti pre aktuálnu databázu môžete napríklad nastaviť v dialógovom okne Access – možnosti alebo vytvorením makra AutoExec alebo pomocou otvoreného procedúra spúšťaná udalosťou. Ak má databáza nastavenie možnosti spustenia, tento článok popisuje, ako ho obísť.

Ak chcete obísť všetky možnosti spustenia, vykonajte nasledujúci krok:

  • Pri otváraní databázy podržte stlačený kláves SHIFT.

V závislosti od nastavenia zabezpečenia makra pre databázu sa pri spustení môže zobraziť hlásenie zabezpečenia.

Poznámka: Pri zatváraní všetkých správ zabezpečenia sa musí naďalej držať stlačený kláves SHIFT alebo sa neobchádzajú možnosti spustenia.

Keď otvoríte databázu a zároveň podržíte stlačený kláves SHIFT, mnohé z možností, ktoré sú nastavené na aktuálnej stránke databázy v dialógovom okne Možnosti programu Access , sa obchádzajú. Ak chcete zmeniť tieto možnosti, postupujte takto:

  1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti

    Otvorí sa okno Možnosti programu Access .

  2. Kliknite na položku Aktuálna databázaa zmeňte nastavenia aktuálnej databázy.

Poznámka: Je možné, že budete musieť databázu ukončiť a znova otvoriť, aby sa zmeny prejavili ako účinné.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam jednotlivých nastavení na aktuálnej stránke databázy a spôsob, akým sa správajú pri otvorení databázy a zároveň podržíte stlačený kláves SHIFT.

Skupina možností

Nastavenie

Správanie pri vynechaní možností pri spustení

Možnosti aplikácie

Názov aplikácie

Názov vlastnej aplikácie sa nezobrazuje.

Ikona aplikácie

Ikona vlastnej aplikácie sa nezobrazuje.

Zobraziť formulár

Určený formulár sa nezobrazuje a nespustí sa žiadny z procedúr formulára.

Formulár webového zobrazenia

Je k dispozícii len vtedy, keď je určený webový formulár. Ak je k dispozícii, určený webový formulár sa nezobrazuje a nespustí sa žiadny z procedúr formulára.

Navigácia

Zobraziť navigačnú tablu

Aj v prípade, že táto možnosť nie je vybratá, zobrazí sa navigačná tabla.

Možnosti pása s nástrojmi a panela s nástrojmi

Názov pásu s nástrojmi

Určený vlastný pás s nástrojmi sa nezobrazuje.

Povoliť použitie úplnej ponuky

Všetky predvolené karty pása s nástrojmi sa zobrazujú bez ohľadu na nastavenie.

Povoliť predvolené ponuky odkazu

Všetky predvolené kontextové ponuky sa zobrazujú bez ohľadu na nastavenie.

Ďalšie informácie o tom, ako nastaviť možnosti pre aktuálnu databázu, nájdete v článku Nastavenie používateľských možností pre aktuálnu databázu z centrálneho umiestnenia.

Ak pridáte accessové makro s názvom AutoExec do databázy, makro sa zvyčajne spustí vždy, keď otvoríte databázu. Pri obídení možností spustenia sa makro AutoExec nespustí.

Ak má databáza viacero používateľov, môžete používateľom zabrániť obísť možnosti spustenia. Ak chcete nastaviť vlastnosť povoliťvynechaniekľúča na hodnotu False, vypnite kláves obísť (Shift) pomocou kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Vlastnosť PovoliťVynechanieKľúča používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Popis

True.

Povolenie používania klávesu SHIFT na vynechanie vlastností pri spustení a makra AutoExec.

False.

Zakázanie používania klávesu SHIFT na vynechanie vlastností pri spustení a makra AutoExec.

Túto vlastnosť môžete nastaviť pomocou makro alebo kódu VBA.

Ak chcete nastaviť vlastnosť povoliťvynechaniekľúča pomocou makra, musíte vlastnosť vytvoriť nasledovným spôsobom:

  • V databáze Microsoft Accessu (.mdb alebo .accdb) môžete túto vlastnosť pridať pomocou metódy VytvoriťVlastnosť a potom ju pripojiť ku kolekcii Vlastnosti objektu Database.

  • V projekt programu Microsoft Access (.adp) môžete túto vlastnosť pridať do kolekcie AccessObjectProperties objektu CurrentProject pomocou metódy Add.

Nastavenie vlastnosti povoliťvynechaniekľúča sa prejaví až pri ďalšom otvorení databázy aplikácie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×