O službe PowerPoint Designer

PowerPoint Designer vylepšuje vaše snímky tak, že automaticky generuje návrhy vzhľadu, z ktorých si môžete vybrať.

Keď snímke pridávate obsah, Designer pracuje na pozadí a spája obsah s profesionálne navrhnutými rozloženiami.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
Predplatiteľ služieb Office 365

Táto funkcia je k dispozícii iba pre predplatiteľov služieb Office 365. Predplatitelia získavajú nové funkcie a vylepšenia každý mesiac. Kliknutím môžete vyskúšať alebo kúpiť predplatné.

(V prípade služby PowerPoint Online je PowerPoint Designer k dispozícii pre predplatiteľov, ktorí používajú súbory uložené v službe SharePoint Online.)

Žiadne návrhy?    Ďalšie informácie nájdete nižšie v časti Nezobrazujú sa vám žiadne návrhy PowerPoint Designera?

Designer integruje fotografiu do rozloženia snímky, na ktorej sa už nachádza iný obsah.

Designer zlepšuje fotografie na snímkach pomocou jediného kliknutia.

Designer tiež zmení text na ľahko čitateľný grafický prvok SmartArt.

PowerPoint Designer zmení text zameraný na procesy na grafický prvok.

Návrhy vzhľadu pre obrázky alebo grafy

Ak ste online a pridáte obrázok alebo graf do prezentácie v programe PowerPoint, PowerPoint Designer vám automaticky navrhne rôzne možnosti.

 1. Vyberte snímku alebo graf, na ktorý chcete pridať obrázok.

 2. Grafické prvky môžete na snímku pridať pomocou ponuky Vložiť > Obrázky alebo Vložiť > Graf.

 3. Pri prvom použití Designera sa zobrazí hlásenie požadujúce povolenie na získavanie návrhov vzhľadu. Ak chcete Designer používať, vyberte položku Zapnúť.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft.

  Zobrazenie počiatočnej správy pri spustení služby PowerPoint Designer

  Keď zapnete inteligentné služby, PowerPoint po nahratí fotografického obsahu automaticky zobrazí návrhy vzhľadu. Skúste napríklad pridať niektorú zo svojich fotografií na úvodnú snímku. Designer otvorí pracovnú tablu so širokou škálou návrhov. Výberom miniatúry sa návrh vzhľadu použije na vašej snímke.

  Zobrazenie príkladov pre Návrhy vzhľadu v PowerPointe

  Designer môžete kedykoľvek otvoriť prechodom na položky Návrh > Návrhy vzhľadu.

Návrhy vzhľadu pre text na časových osiach alebo sekvenčný text (text orientovaný na akciu)

PowerPoint Designer zistí, keď na snímke vytvoríte časovú os, zoznam „krokov“ s odrážkami alebo zoznam viet, v ktorom sa každá začína slovesom. Vo všetkých týchto prípadoch Designer zareaguje a ponúkne vám zmenu zoznamu na Grafický prvok SmartArt. (Video na začiatku článku ukazuje príklad.)

 1. Zadajte zoznam položiek.

  Ukážka základnej snímky, ktorú PowerPoint Designer dokáže zmeniť na grafický prvok

  Otvorí sa tabla Návrhy vzhľadu s niekoľkými grafickými zobrazeniami, z ktorých si môžete vybrať.

 2. Kliknite na ten, ktorý chcete použiť, alebo okno zatvorte. Ak si niektorý z návrhov vyberiete, váš text sa zmení na grafický prvok SmartArt, ktorý môžete ďalej upravovať.

  Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému textovému zoznamu, vyberte celý Grafický prvok SmartArt, kliknite naň pravým tlačidlom a vyberte položku Konvertovať na text.

  Designer navrhuje spôsoby, ako zmeniť text na ľahko čitateľný grafický prvok SmartArt.

Nezobrazujú sa vám žiadne návrhy PowerPoint Designera?

Ak nemáte k dispozícii návrhy vzhľadu, môže to mať niekoľko príčin. Predovšetkým:

 • Skontrolujte, či ste pripojení na internet. PowerPoint Designer získava návrhy vzhľadu v režime online.

 • Použite jeden z motívov programu PowerPoint (nie vlastný motív ani motív stiahnutý odinakiaľ).

 • S cieľom zabrániť konfliktom PowerPoint Designer neponúka návrhy vzhľadu vtedy, keď rovnakú snímku aktívne upravujú minimálne dvaja ľudia.

Nasleduje niekoľko ďalších vecí, ktoré môžete urobiť na vyriešenie problému:

Žiadne návrhy vzhľadu pre snímky s obrázkami?

 • Uistite sa, že snímka používa rozloženie Nadpis alebo Nadpis a obsah.

 • Na snímke, na ktorej sa nachádza vaša fotografia, už nepoužívajte žiadne ďalšie objekty ani tvary.

 • Na jednej snímke použite maximálne štyri fotografie (.JPG, .PNG, .GIF alebo .BMP) a zaistite, aby ich veľkosť bola väčšia ako 200 x 200 pixelov.

Žiadne návrhy vzhľadu pre snímky zamerané na procesy?

 • Uistite sa, že snímka používa rozloženie Nadpis a obsah.

 • Na snímke, na ktorej sa nachádza text procesu, už nepoužívajte žiadne ďalšie fotografie, objekty ani tvary.

Designer je úplne nová služba a tak sa stále učí nové veci. Ak vám Designer nedokáže vytvoriť vysokokvalitné možnosti, nezobrazí vôbec žiadne. Pracujeme na tom, aby sme podporovali viac obsahu, a časom bude Designer schopný vygenerovať kvalitné návrhy vzhľadu pre viacero situácií. Ak pre vás Designer nie je užitočný, môžete ho samozrejme vypnúť prechodom na položky Súbor > Možnosti > Všeobecné a zrušením začiarknutia políčka Automaticky zobrazovať návrhy vzhľadu.

Vypnutie služby PowerPoint Designer

Ak nechcete, aby PowerPoint Designer ponúkal návrhy:

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Možnosti programu PowerPoint kliknite na ľavej strane na kartu Všeobecné a potom sa posuňte smerom nadol a zrušte začiarknutie políčka Automaticky zobrazovať návrhy vzhľadu.

Zapnutie inteligentných služieb balíka Office

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť inteligentné služby, prejdite na položky Súbor > Možnosti a na table Všeobecné nájdite položku Inteligentné služby balíka Office.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť inteligentné služby, prejdite na položku Súbor > Možnosti > Všeobecné

Ďalšie informácie nájdete v téme Povolenie a zakázanie inteligentných služieb.

Pozrite tiež

Kombinovanie farieb v PowerPointe: čomu sa vyhnúť

Formátovanie farby pozadia snímok

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×