Oživenie prezentácií pomocou funkcie Náhľad pre PowerPoint

Oživenie prezentácií pomocou funkcie Náhľad pre PowerPoint

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak by ste chceli urobiť prezentácií dynamickejšie a vzrušujúci, skúste použiť Lupa pre PowerPoint.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ak chcete pridať Zoom, prejdite na Vloženie > priblížiť.

Zhrnutie celej prezentácie na jednej snímke, vyberte položku Súhrn priblíženia

Ak chcete zobraziť iba vybraté snímky, vyberte položku Priblíženie snímky

Ak chcete zobraziť iba jednu sekciu, vyberte položku Priblíženie časti

Zobrazuje rôzne typy náhľadov, ktoré sú k dispozícii na výber po prechode na položky Vložiť > Náhľad: Náhľad obsahu, Náhľad snímky a Náhľad sekcie.

Prehľad

Keď vytvoríte priblíženia alebo vzdialenia v PowerPoint, môžete prejsť z konkrétnej snímky, sekcií a častí prezentácie v inom poradí, zistíte, zatiaľ čo prezentujete a.

Priblíženie PowerPoint je k dispozícii iba v systéme Windows – v Office 365 a PowerPoint 2019.

Náhľad obsahu

Náhľad obsahu je ako stránka prvého kontaktu, kde môžete vidieť všetky časti prezentácie naraz. Pri prezentovaní môžete pomocou náhľadu prechádzať v prezentácii z jedného miesta na druhé v ľubovoľnom poradí. Môžete využiť svoju kreativitu, prejsť priamo na konkrétnu časť alebo sa vrátiť k častiam prezentácie bez jej prerušenia.

Súhrn Lupa je teraz podporovaná pre predplatiteľov Office 365PowerPoint pre Office 365 pre Mac začiatku s verziou 16.19.18110915.

 1. Prejdite na položky Vložiť > Náhľad.

  Zobrazuje tlačidlo Náhľad na karte Vložiť v PowerPointe.

 2. Vyberte možnosť Náhľad obsahu.

  Zobrazuje rôzne typy náhľadov, ktoré sú k dispozícii na výber po prechode na položky Vložiť > Náhľad: Náhľad obsahu, Náhľad snímky a Náhľad sekcie.

 3. Otvorí sa dialógové okno súhrn priblížiť.

  Vyberte snímky, ktoré chcete zahrnúť do svojho súhrn priblížiť. Tieto stať prvej snímky sekcie súhrn priblížiť. Ďalšie informácie o používaní sekcií v PowerPoint nájdete v téme usporiadanie snímok programu PowerPoint do sekcií.

  Zobrazuje dialógové okno Vloženie náhľadu obsahu v PowerPointe pre prezentáciu bez existujúcich sekcií.

  Ak už máte sekcií v prezentácii, v predvolenom nastavení je vopred na prvej snímke každú sekciu. Ak nechcete zahrnúť určité časti lupy, zrušte ich výber. Ak chcete PowerPoint nechceli žiadne sekcie ani zahrniete do svojho súhrn priblížiť, potom zrušte začiarknutie políčka zachovať nepoužité sekcií v prezentácii. Nemajte obavy – snímok do sekcií ste vyradenie zostanú časti prezentácie.

  Zobrazuje dialógové okno Vloženie náhľadu obsahu v PowerPointe s vybratými sekciami.

  Zobrazuje začiarknuté políčko vedľa položky Ponechať nepoužité sekcie.

 4. Po výbere všetkých snímok, ktoré chcete použiť pre váš súhrn priblížiť, vyberte položku Vložiť. Vaše Zhrnutie priblíženie sa vytvorí a zobrazí ako Nová snímka priamo pred neho prvú snímku ste zahrnuli do vašej súhrn priblížiť.

  Snímka sekcie súhrnu v Náhľade obsahu v PowerPointe.

Po vytvorení náhľadu obsahu budete možno potrebovať pridať alebo odstrániť z prezentácie sekcie. Ak ste od vytvorenia náhľadu obsahu vykonali zmeny, ktoré chcete zohľadniť, nemusíte začínať od začiatku, stačí náhľad obsahu aktualizovať.

 1. Vyberte náhľad a potom na páse s nástrojmi vyberte kartu Formátovať.

  Zobrazuje kartu Nástroje náhľadu – Formátovať na páse s nástrojmi v PowerPointe.

 2. Vyberte položku Upraviť obsah, vyberte sekcie, ktoré majú byť súčasťou náhľadu obsahu, a potom vyberte tlačidlo Aktualizovať.

  Poznámka: V tomto zobrazení sa nedajú pridávať sekcie do prezentácie ani sa z nej odstraňovať, dá sa to urobiť len z náhľadu obsahu.

Náhľad snímky

Náhľad snímky vám pomôže pridať do prezentácie dynamiku. Umožňuje totiž prechádzať medzi snímkami v ľubovoľnom poradí podľa vlastného výberu bez prerušenia plynulosti prezentácie. Náhľady snímok sú vhodné pre kratšie prezentácie bez veľkého množstva sekcií, ale dajú sa použiť v množstve rôznych prezentácií.

Náhľady obsahu vám pomôžu prejsť na detaily rôznych informácií, ale pritom budete mať stále pocit, že zostávate na tom istom plátne.

 1. Prejdite na položky Vložiť > Náhľad.

  Zobrazuje tlačidlo Náhľad na karte Vložiť v PowerPointe.

 2. Vyberte možnosť Náhľad snímky.

  Zobrazuje rôzne typy náhľadov, ktoré sú k dispozícii na výber po prechode na položky Vložiť > Náhľad: Náhľad obsahu, Náhľad snímky a Náhľad sekcie.

 3. Otvorí sa dialógové okno priblíženie snímky. Vyberte snímky, ktoré chcete použiť v snímku priblížiť.

 4. Po výbere všetkých snímok, ktoré chcete použiť, vyberte položku Vložiť. Sa vytvorí snímku priblížiť.

Tip: Ak chcete, môžete náhľad snímky rýchlo vytvoriť tak, že jednoducho vyberiete požadovanú snímku na table miniatúr a presuniete ju na snímku, na ktorú chcete umiestniť náhľad snímky. Týmto spôsobom môžete rýchlo vytvárať náhľady obsahu, meniť ich a usporadúvať podľa potreby len jednoduchým kliknutím a presunutím.

Náhľad snímky predvolene zobrazuje ukážku obrázka miniatúry snímky. Môžete však vybrať nový obrázok z počítača alebo z webu, ktorý bude reprezentovať sekciu alebo snímku, na ktorú prechádzate.

 1. Vyberte náhľad a potom na páse s nástrojmi vyberte kartu Formátovať.

  Zobrazuje kartu Nástroje náhľadu – Formátovať na páse s nástrojmi v PowerPointe.

 2. Po výbere položky Zmeniť obrázok môžete namiesto miniatúry vybrať nový obrázok z webu alebo z počítača.

  Zobrazuje skupinu Možnosti náhľadu na karte Formátovať pre náhľad sekcie alebo náhľad snímky v PowerPointe.

 3. Vyberte alebo na webe vyhľadajte požadovaný obrázok. Po výbere požadovaného obrázka vyberte tlačidlo Vložiť.

  Zobrazuje dialógové okno Vloženie obrázka v PowerPointe.

Pre náhľady tiež môžete vybrať rôzne vzhľady z časti Štýly náhľadu – môžete zmeniť orámovanie, pridať vizuálne efekty alebo si vybrať ľubovoľnú kombináciu orámovaní a efektov z galérie.

Zobrazuje rôzne štýly náhľadu a efekty, ktoré si môžete vybrať na karte Formátovať v PowerPointe.

Náhľad sekcie

Časť priblíženie je prepojenie na sekciu už v prezentácii. Môžete ich použiť prejdite späť do sekcie, ktorý chcete naozaj zdôrazniť alebo zvýrazniť, ako pripojiť určité časti prezentácie. Ďalšie informácie o používaní sekcií v PowerPoint nájdete v téme usporiadanie snímok programu PowerPoint do sekcií.

 1. Prejdite na položky Vložiť > Náhľad.

  Zobrazuje tlačidlo Náhľad na karte Vložiť v PowerPointe.

 2. Vyberte možnosť Náhľad sekcie.

  Zobrazuje rôzne typy náhľadov, ktoré sú k dispozícii na výber po prechode na položky Vložiť > Náhľad: Náhľad obsahu, Náhľad snímky a Náhľad sekcie.

 3. Vyberte sekciu, ktorú chcete použiť ako náhľad sekcie.

 4. Vyberte tlačidlo Vložiť. Vytvorí sa náhľad sekcie.

Tip: Ak chcete, môžete náhľad sekcie rýchlo vytvoriť tak, že jednoducho vyberiete názov požadovanej sekcie na table miniatúr a presuniete ho na snímku, na ktorú chcete umiestniť náhľad sekcie.

Náhľad sekcie predvolene zobrazuje ukážku obrázka miniatúry snímky. Môžete však vybrať nový obrázok z počítača alebo z webu, ktorý bude reprezentovať sekciu alebo snímku, na ktorú prechádzate.

 1. Vyberte náhľad a potom na páse s nástrojmi vyberte kartu Formátovať.

  Zobrazuje kartu Nástroje náhľadu – Formátovať na páse s nástrojmi v PowerPointe.

 2. Po výbere položky Zmeniť obrázok môžete namiesto miniatúry vybrať nový obrázok z webu alebo z počítača.

  Zobrazuje skupinu Možnosti náhľadu na karte Formátovať pre náhľad sekcie alebo náhľad snímky v PowerPointe.

 3. Vyberte alebo na webe vyhľadajte požadovaný obrázok. Po výbere požadovaného obrázka vyberte tlačidlo Vložiť.

  Zobrazuje dialógové okno Vloženie obrázka v PowerPointe.

Pre náhľady tiež môžete vybrať rôzne vzhľady z časti Štýly náhľadu – môžete zmeniť orámovanie, pridať vizuálne efekty alebo si vybrať ľubovoľnú kombináciu orámovaní a efektov z galérie.

Zobrazuje rôzne štýly náhľadu a efekty, ktoré si môžete vybrať na karte Formátovať v PowerPointe.

Vytvorenie pútavých náhľadov pomocou ďalších možností náhľadu

Náhľad pre PowerPoint skutočne vynikne až vtedy, keď si ho prispôsobíte. Výberom karty Formátovať na páse s nástrojmi prejdite na kartu Nástroje náhľadu. Tu si môžete vytvoriť vzhľad a správanie, ktoré pre prezentáciu potrebujete.

 1. Vyberte náhľad a potom na páse s nástrojmi vyberte kartu Formátovať.

  Zobrazuje kartu Nástroje náhľadu – Formátovať na páse s nástrojmi v PowerPointe.

 2. Ak sa po prezretí sekcií alebo snímok v náhľadoch obsahu, snímky alebo sekcie chcete vrátiť na snímku Náhľad, začiarknite políčko Vrátiť sa na náhľad. Ak chcete po prezretí časti náhľadu prejsť na nasledujúcu snímku, zrušte jeho začiarknutie.

  Zobrazuje skupinu Možnosti náhľadu na karte Formátovať pre náhľad sekcie alebo náhľad snímky v PowerPointe.

  (Ak pracujete s súhrn priblížiť alebo sekcie priblížiť, vrátite na snímke priblíženia alebo vzdialenia v predvolenom nastavení počas prezentácie po prejdení na časť. Ak používate snímku priblížiť, budete sa pohybovať na ďalšiu snímku v predvolenom nastavení po zobrazení vášho snímku priblížiť.)

Ďalším spôsobom, ako zmeniť vzhľad náhľadu, je úprava pozadia snímky, na ktorej sa náhľad nachádza, tak, aby sa náhľad počas prezentovania prakticky nedal odlíšiť od hlavného plátna. Ak chcete, aby náhľady obsahu, sekcie alebo snímky splynuli s príslušnou domovskou snímkou, vyberte položku Pozadie náhľadu.

 1. Vyberte náhľad a potom na páse s nástrojmi vyberte kartu Formátovať.

  Zobrazuje kartu Nástroje náhľadu – Formátovať na páse s nástrojmi v PowerPointe.

 2. V skupine Štýly náhľadu vyberte položku Pozadie náhľadu. Náhľad prevezme pozadie domovskej snímky.

  Zobrazuje rôzne štýly náhľadu a efekty, ktoré si môžete vybrať na karte Formátovať v PowerPointe.

Náhľady pri prezentovaní predvolene používajú prechod náhľadu, vďaka čomu náhľady vyzerajú tak dynamicky. Ak však nechcete používať prechod náhľadu alebo ak chcete zmeniť trvanie prechodu, môžete.

 1. Vyberte náhľad a potom na páse s nástrojmi vyberte kartu Formátovať.

  Zobrazuje kartu Nástroje náhľadu – Formátovať na páse s nástrojmi v PowerPointe.

 2. Ak chcete pri prezentovaní náhľadu použiť prechod náhľadu, v skupine Možnosti náhľadu musí byť začiarknuté políčko Prechod náhľadu.

  Zobrazuje skupinu Možnosti náhľadu na karte Formátovať pre náhľad sekcie alebo náhľad snímky v PowerPointe.

  Ak nechcete pri prezentovaní použiť prechod náhľadu, zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Prechod náhľadu.

 3. Ak chcete zmeniť časovanie prechodu náhľadu, pomocou šípok nahor a nadol vedľa indikátora Trvanie zmeňte trvanie prechodu náhľadu.

Požiadavky

Nájdete v nasledujúcej tabuľke Podrobnosti o minimálna verzia čísla v PowerPoint požiadavka na vytvorenie alebo prehrávať Lupa prepojenia.

Verzia PowerPointu

Možnosti práce s prechodom Morfing

PowerPoint pre Office 365, verzia 1607 alebo novší

PowerPoint 2019

Vytvorenie a prehrávanie priblíženia alebo vzdialenia

PowerPoint pre Office 365 for Mac, verzia 16,9 alebo novší

PowerPoint 2019 pre Mac

Prehrávanie priblíženia alebo vzdialenia

PowerPoint 2016

PowerPoint 2016 pre Mac

PowerPoint 2013

PowerPoint for Mac 2011

PowerPoint 2010

PowerPoint 2007

Prehrávanie Lupa ako hypertextové prepojenia s bez zväčšenia prechodu

Späť na priblíženie navigácie nie je podporovaná.

PowerPoint Online

Nie je možné prehrať priblíženia alebo vzdialenia

PowerPoint pre Android

PowerPoint pre iOS

PowerPoint Mobile pre Windows

Prehrávanie priblíženia alebo vzdialenia

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×